Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Курсова робота на тему: «Психологічні особливості поведінки людини в ситуації конфлікту»

Курсова робота на тему: «Психологічні особливості поведінки людини в ситуації конфлікту»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6Львівський Національний Університет ім. Івана Франко

Інститут післядипломної освіти.

Гуманітарно-природничий факультет

Спеціальність психологія


КУРСОВА РОБОТА

на тему:

«Психологічні особливості поведінки людини

в ситуації конфлікту»

студента гр. ПВ-31

Лубковського І.Й.
Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук, доцент

Неровня О.В.

Львів 2009.

Зміст:


Вступ: актуальність мети, завдання, об’єкт, предмет, структура 3

1.Сутність конфлікту, його аналіз та види. 4

1.1.Конфліктність природи людських стосунків. 4

1.2.Види конфліктних ситуацій. 5

1.3.Причини та джерела конфлікту. 8

1.4.Проблема визначення поняття «конфлікт». 10

1.5.Послідовний і поетапний розвиток конфлікту 14

2.Детермінація поведінки людини в конфлікті. 18

2.1Індивідуально-психологічні чинники поведінки людини в конфлікті. 18

2.2Соціально-психологічні чинники поведінки людини в конфлікті 19

2.3Міжособові, міжгрупові та внітурішньогрупові конфлікти та їх вплив на поведінку людини. 20

2.4Суб’єктивна когнітивна складова поведінки людини в конфлікті 21

3. Постконфліктна поведінка людини. 27

3.1.Цілі і завдання конфлікту. Конфлікт чи боротьба? 27

3.2.Конфлікти особистісного розвитку. Наслідки пережитого конфлікту. 28

Висновки: 30

Вступ: актуальність мети, завдання, об’єкт, предмет, структураПоняття конфлікту відносять як до наукових термінів, так і до повсякденного життя – кожен з нас нерідко по кілька разів на день може використовувати це слово, не особливо й задумуючись над його значенням. Вживають його для опису найрізноманітніших явищ, що характеризують особливості взаємовідносин людей в найрізноманітніших ситуаціях – починаючи від проблем у стосунках близьких людей і закінчуючи взаєминами у службовому колективі, у міжнародних відносинах, в політиці і при описі міжнаціональних та етнічних проблем. І при цьому – здається, що ніхто ніколи особливо й не задається питанням, що саме це таке – бо кожен з нас і без того добре розуміє, про що саме йдеться. Саме слово „конфлікт” походить від латинського „сonflictus”, що означає „зіткнення”. Уживають його і для опису характерів літературних героїв і для опису поведінки людини в складній багатозначній ситуації, коли вона не може щось однозначно вирішити для себе (конфлікт інтересів). А починаючи як мінімум з 60-х років минулого століття, з часів Карибської кризи, це поняття міцно увійшло і для опису глобальних світових явищ.

Проте незважаючи на таке достатньо широке використання цього поняття зараз, і на те, що практично для кожного з нас воно є достатньо зрозумілим і без ніяких додаткових пояснень, однієї загальновизнаної, достатньо добре проробленої і абсолютно однозначної теорії конфліктів на сьогодні все ще так і не створено. Перші спроби такого її створення були здійснені ще в позаминулому столітті, в соціологічних працях К Маркса і Г.Зіммеля, ідеї яких розвинуті їхніми послідовниками, фактично й заклали основи сучасної конфліктології. По-суті К.Маркс являється визнаним предтечею сучасної конфліктології, його ідеї в основному розділяє більшість сучасних конфліктологів. Проте слід зауважити, що його основні тези пов’язані з постулюванням класової боротьби внаслідок подільності суспільства на ворогуючі класи. Ця боротьба в свою чергу пов’язана з протилежними інтересами цих класів в відношеннях власності і її перерозподілу. Іншим класиком, ім’я якого в історії конфліктології стоїть поряд з іменем Маркса, є німецький філософ Г. Зіммель, який, як і Маркс, вважав, що конфлікт в суспільстві неминучий, і вважав однією з основних його форм протиріччя між індивідом і суспільством. Але на відміну від Маркса Зіммель проявляв інтерес до більш широкого спектру соціальних явищ, описуючи конфлікти і між етнічними групами, і між різними поколіннями людей і культурами, і між чоловіками і жінками – і т.д. А тому його погляд на розвиток конфліктів в людському суспільстві видається нам тепер більш прийнятним для нашого теперішнього розуміння цих процесів. По великому ж рахунку в соціології вчених цікавлять насамперед суспільні конфлікти, їх роль для держави, її політичного устрою тощо. З цієї точки зору цінність конфліктів полягає в тому, що вони запобігають консервуванню соціальної системи, відкривають дорогу змінам і інноваціям.

З іншого боку, конфлікт став предметом вивчення психології – практично майже зразу ж з моменту її виникнення як науки. На початку ХХ ст. вивчення конфлікту в тій чи іншій формі здійснювалося вже в усіх напрямках психології – психоаналізі, біхевіоризмі, гештальтизмі, когнітивізмі тощо. В психоаналізі, наприклад, стали розглядати внутрішньоособистісні (інтрапсихічні) конфлікти а в біхевіоризмі конфлікт стали розуміти як усвідомлене протиборство індивідів або груп з суперечливими інтересами з метою здійснення власного інтересу за рахунок ущемлення інтересів інших.

Надалі поєднання соціологічного та психологічного вивчення конфлікту знайшло відображення у соціально–психологічних дослідженнях, так що тепер дослідження конфлікту ведеться вже у двох напрямках: соціально-психологічному та індивідуально-психологічному. У першому випадку вивчаються психофізіологічні механізми усвідомлення суперечливих цінностей, норм, орієнтацій і цілей індивідів і груп у процесі їх спільної діяльності, а також форми взаємодії і розв’язання конфліктних ситуацій соціальними суб’єктами. У другому випадку вивчаються психофізіологічні особливості і характеристики окремої особи, їх вплив на виникнення конфлікту, динаміку поведінки особи в конфлікті і зворотний вплив досвіду конфліктних відносин на формування особистісних властивостей. Метою ж нашого дослідження є розвиток та особливості конфлікту. Відповідно до цієї мети нами визначені такі завдання даного дослідження:

- пошук причин та джерел конфліктів;

- опис структури конфлікту;

- формулювання визначення поняття конфлікт;

- опис та дослідження закономірностей розвитку конфлікту

Предметом нашого дослідження є поведінка людини в ситуації конфлікту як і тоді, коли цей конфлікт був зумовлений об’єктивними умовами, від яких вона виявилася тим чи іншим чином залежною, так і тоді, коли вона сама його якось провокує, переслідуючи якісь свої певні об’єктивні чи суб’єктивні цілі.

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Вступ
Розділ І визначення конфлікту та теоретичні особливості гендерної поведінки при конфліктній взаємодії 6

Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок
Поняття аддиктивної поведінки, психологічні особливості хворих на азартну залежність 8 2 Психологічна допомога методами духовної...

Курсова робота з дисципліни: «Стратегія підприємства» на тему: «Стратегічний контроль»
В.І. Ляско, Л. П. Владимировою, Т. П. Любановою, А. В. Мясоєдовою, Ю. Л. Оленніковою, А.І. Ільїним, Д. Хасби, В. Д. Марковою, С....

Випускна творча робота
Люди, щоб подолати розбіжності вступають, у відкриту конфліктну взаємодію, в процесі якої вони одержують можливість висловлювати...

Курсова робота на тему: «Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів»
Працюючи в умовах ринку, чи конкуренції, власник повинен постійно аналізувати вигідність придбання І виробництва різних видів засобів,...

Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика....
...

Курсова робота на тему: «Система екологічного виховання учнів на уроках географії»
Отже, суспільство висуває потребу у компетентній особистості, яка на основі самостійного критичного мислення І відповідальності буде...

Література в 11 класі Тема: Проблема вибору людини в межовій ситуації...
Мета: допомогти учням з’ясувати різні можливості морального вибору людини в межовій ситуації; розвивати навички філософського сприйняття...

Дипломна робота на тему: “Особливості страхів І тривожності в підлітковому віці”
При цьому варто враховувати, що стан тривоги в різних людей може викликатися різними емоціями. Ключовою емоцією в суб’єктивному переживанні...

Курсова робота на тему: «Облік готової продукції та її реалізації...
Діяльність кожного господарюючого суб’єкта у сучасних умовах є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавлені...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка