Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Самопізнання та самовдосконалення особистості є важливою для людини в будь-якому віці. Проте особливо гостро ця проблема постає для підлітків. Від того, як сформується ставлення підлітка до самого себе, до інших людей І до оточуючого світу в цілому, – буде залежати вся його подальша життєва орієнтац

Самопізнання та самовдосконалення особистості є важливою для людини в будь-якому віці. Проте особливо гостро ця проблема постає для підлітків. Від того, як сформується ставлення підлітка до самого себе, до інших людей І до оточуючого світу в цілому, – буде залежати вся його подальша життєва орієнтац

Тренінгове заняття з розвитку та підвищення психологічної культури, самопізнання та самовдосконалення особистості «Людина і світ»
Актуальність
Життя кожної людини є шлях до самої себе

Герман Гессе
Видатний український філософ Г.Сковорода зауважував, що для того, аби виміряти небо і землю, спершу потрібно виміряти самих себе; а шлях до пізнання Істини, самовдосконалення лежить через самопізнання. «Пізнай себе!» - цей заклик звернений до кожного особисто.

Тема самопізнання та самовдосконалення особистості є важливою для людини в будь-якому віці. Проте особливо гостро ця проблема постає для підлітків. Від того, як сформується ставлення підлітка до самого себе, до інших людей і до оточуючого світу в цілому, – буде залежати вся його подальша життєва орієнтація, відношення до життя і основне завдання дорослих - допомогти учням відкрити нові сторони свого власного «Я», нові прояви своєї особистості, повірити в свої сили, сформувати здібності та потреби, які б дозволили молодій людині повною мірою реалізувати себе в праці, в громадському житті, в майбутній сім’ї.

Одним із шляхів формування прагнення до самопізнання, самовдосконалення та формування позитивної «Я - концепції» може слугувати тренінгове заняття з розвитку та підвищення психологічної культури, самопізнання та самовдосконалення особистості «Людина і світ».
Мета тренінгового заняття - створення передумов для особистісного зростання підлітка та формування його позитивної «Я концепції».

Основні завдання :

 • створення умов для формування прагнення до самопізнання, занурення в свій внутрішній світ і орієнтування в ньому;

 • формування навичок спілкування, уміння слухати, висловлювати власну точку зору, приходити до компромісних рішень і розуміння інших людей;

 • сприяти формуванню особистої системи цінностей;

 • виховувати позитивні риси характеру, формувати позитивне ставлення до власного «Я» і адекватну самооцінку;

 • сприяння усвідомленню своєї життєвої перспективи, життєвих цілей, шляхів і способів їх досягнення.


Учасники : підлітки.

Час : 2 години.

Структура заняття. Заняття складається з трьох частин :

1. Організаційний етап (повідомлення мети та завдань тренінгу, ознайомлення учасників з правилами роботи, вправа на знайомство, гра - розминка, яка активізує учасників на плідну співпрацю, створює доброзичливу, довірливу атмосферу, підвищує згуртованість групи).

2. Основний етап (вправи відповідно до мети та завдань тренінгу).

3. Заключний етап (рефлексія : в кінці заняття потрібно залишати час, щоб учасники змогли виявити свої почуття, думки, поділитися враженнями та обговорити результати роботи, з'ясувати, чи реалізували вони свої очікування та заключна вправа).
Хід проведення

Організаційний етап

Психолог. У чому полягає сенс життя? Що необхідно для реалізації планів людини? (Відповіді учнів). Шлях людини до себе і до людей, визначення своїх здібностей і можливостей, свого місця серед людей лежить через пізнання самого себе. Ще древні греки висунули гасло «пізнай себе», яке впродовж віків не втрачає своєї актуальності. Пізнавши себе, ми зможемо більш глибоко зрозуміти почуття і вчинки інших людей, знайти оптимальні моделі поведінки у різних ситуаціях, виробити свою манеру спілкування, збагнути суть своїх сильних і слабких рис. Починати самовиховання і самовдосконалення слід з найважчого - вивчення свого внутрішнього світу.

А як ми можемо пізнати себе? Тільки викликавши себе на відверту розмову. Сьогодні ми спробуємо дізнатися про себе більше, навчитися спілкуватися з собою та з іншими, пізнавати світ навколо себе і світ у собі, бо це є сенс життя.

Вправа «Три імені» 
Інструкція. Кожному учаснику видають по три картки, на яких потрібно написати три варіанти свого імені (наприклад, як вас називають родичі, товариші та близькі друзі). Потім кожен учень представляється, використовуючи імена й описуючи ту сторону свого характеру, що відповідає цьому імені чи стала причиною виникнення імені.
Вправа – обговорення «Прийняття правил роботи в групі»
Інструкція. Психолог пропонує декілька правил роботі в групі, записує їх на гілках дерева, яке зображене на ватмані, що прикріплений на дошці. Учасники за бажанням, шляхом обговорення, можуть доповнити існуючі правила своїми.

 • Говорити за правилом «тут і тепер».

 • Бути позитивним.

 • Не перебивати партнера.

 • Не давати порад, якщо про це не просять.

 • Правило «тихого» мобільного.

 • Бути щирим, активним.

 • Правило закритого кола (конфіденційність).


Вправа на визначення очікувань учасників від програми

Берег Надій”
Інструкція. Психолог пропонує кожному учасникові заняття:

 1. Написати на картках-корабликах з клейкими папірцями кількома словами свої очікування від заняття.

 2. По черзі наклеїти їх на плакат із заздалегідь намальованою рікою на березі Надій, при цьому озвучуючи свої думки.


Гра – розминка на згуртування учасників та зняття напруження «Оле Неше Нишиков»
Інструкція. Учасники сидять у колі. Психолог розпочинає гру. Своєму сусідові справа він говорить : «Ти не бачив Оле Неше Нишикова?». Під час цих слів не можна посміхатися, а тим більше - сміятися. Сусіду справа потрібно відповісти встановленою фразою : «На жаль я, не бачив його. Я спитаю мого сусіда» - і поставити запитання своєму сусіду справа, не посміхаючись. Хто посміхнеться або засміється вибуває з гри.
Основний етап
Вправа ««Я» зараз та «Я» в майбутньому»
Інструкція. Психолог пропонує учасникам зліва на аркуші паперу написати про себе таких, якими вони є насправді (особливості характеру, поведінки), а справа - якими хотіли б бути в майбутньому.
Вправа «Самоаналіз»

Інструкція. Психолог пропонує учасникам скласти власну ієрархію само сприйняття – що найбільше хвилює в самому собі : стиль поводження, зовнішній вигляд, взаємини з людьми, ставлення до оточуючих, результати власної діяльності, свій внутрішній світ тощо.
Вправа «Біла ворона»
Інструкція. Психолог пропонує одному з учасників на деякий час стати не таким, як всі. Для цього йому треба робити усе протилежне тому, що робить група. Група повторює всі рухи учителя, наприклад підіймає руки, а «біла ворона» — опускає, всі посміхаються, а біла ворона — насуплюється, тощо.

Через деякий час ведучий каже: «Це важко — бути не таким, як всі. Хто йому буде допомагати?» Так з'являються дві «білі ворони». Потім їх стає більше. Коли до білої ворони приєднується більшість, вправа закінчується.

В процесі обговорення психолог підводить учасників до думки, що всі люди різні за характером, якостями, мріями, але не зважаючи на це, всі повинні прагнути до самовдосконалення, формування в собі позитивних якостей, бути справедливими, толерантними по відношенню до оточуючих і саме таким чином проявляється здатність знаходити (помічати) й цінувати індивідуальність інших людей.
Притча «Віслюк»
Психолог. Якось батько з сином мандрували. Батько сидів на віслюку, а син вів віслюка за вуздечку. Раптом вони почули, як один перехожий каже іншому:

— Поглянь на цього бідного хлопчика. Його маленькі ніжки ледь
встигають за віслюком. А жорстокий батько не знає жалю.

Чоловік узяв ці слова близько до серця. Він зліз з віслюка і звелів сину їхати верхи. Не минуло й кількох хвилин, як вони зустріли інших перехожих, які почали показувати на них пальцями і хитати головами:

— Яка ганьба! Малий їде верхи, як султан, а його бідолашний
батько біжить слідом.

Хлопчик страшенно зніяковів і попросив батька сісти позаду нього.

— Люди добрі, подивіться на це, — заголосила жінка під
чадрою. — Як вони мучать нещасну тварину! У неї вже хребет провис, а старий і малий нероби сидять на ньому, як на канапі.

Батько з сином мовчки злізли з віслюка і, понуривши голови, побрели далі. За рогом вони зустріли інших перехожих, почали насміхатися з них:

— Чого це ваш віслюк нічого не робить, не приносить жодної користі, навіть не везе когось із вас на собі?

Батько зітхнув, пригостив віслюка соломою і сказав синові:

— Хоч би що ми робили, хлопче, обов'язково знайдеться той, хто з нами не погодиться. Гадаю, ми самі маємо вирішувати, як нам мандрувати.

Обговорення :

 1. В чому суть цієї притчі?

 2. Чи завжди іншим подобається те, що ми робимо?

 3. Що таке власна думка?

Психолог. У житті кожної людини є періоди випробувань і підвищеного психологічного навантаження. Уміння долати труднощі, що зазвичай виводять з рівноваги, дарує людині незрівнянне задоволення підвищує самоповагу, додає енергії, збагачує життєвий досвід.

Вправа «Дзеркало»

Інструкція. Учасники групи діляться на пари, стають обличчям один проти одного. Перший учасник робить рухи руками, головою, всім тілом. Завдання другого полягає в тому, щоб повторити ці рухи, бути «дзеркальним відображенням» першого. За командою ведучого учасники міняються ролями. Кожна пара самостійно обирає складність рухів та темп виконання.

Під час обговорення учасники діляться своїми враженнями. Не завжди легко і приємно повторювати чужі рухи. Як висновок, скористаємося народною мудрістю: стався до людей так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе.
Робота в групах «Зіпсований телефон»
Інструкція. Учасники заняття ділиться на групи по 6-8 осіб, які сідають колом і по черзі розповідають неприємну історію, що з ними трапилась, таким чином: перший розповідає другому, другий переповідає третьому, третій переповідає четвертому, поки розповідь не повернеться до першого. Під час розповіді відбувається різна інтерпретація, різні почуття. Перший розповідач чує свою пригоду в різних варіантах, і вона перестає бути для нього такою неприємною, як спочатку.

Під час обговорення робиться висновок, що люди успішні відрізняються від звичайних саме вмінням «перетворювати кислі лимони в лимонад». Іншими словами, негативне перетворювати на позитивне і потрібно в усьому знаходити особисту або суспільну користь.
Інформаційне повідомлення «Я - висловлювання»
Психолог. Важливо вміти проявляти толерантність під час спілкування. Це передбачає не тільки прийняття іншого, а й вміння підтримати і допомогти йому. У конфліктній ситуації, коли людина переживає сильні негативні емоції, з’являються проблеми з їх вираженням. Одним з ефективних засобів вирішення цієї проблеми є усвідомлення своїх почуттів і здатність сказати про них партнеру. Саме цей спосіб самовираження і називається “Я -висловлювання” або «Я - повідомлення».

“Я – повідомлення” – це усвідомлення та проголошення власного стану, викликаною ситуацією, що склалася. Використання під час розмови засобів вправи “Я – повідомлення” допомагає висловити свої почуття, не принижуючи іншу людину ( порівняйте: “Я дуже хвилююся, коли тебе немає вдома об 11-й вечора” та “Ти знову прийшов додому об 11-й вечора?!”).

“Я – висловлювання” – це проголошення почуттів, які ви переживаєте у неприємній для вас ситуації, визнання та формулювання власної проблеми з цього приводу. (“Вибач. Але я відчуваю роздратування, коли говориш це…”, “Коли чую твої слова, я навіть не знаю, що і сказати, настільки я розгублена”). Формулюючи таким чином питання, ви усвідомлюєте власну проблему: це – моя проблема, що я роздратована, це – мої відчуття, і ніхто, крім мене, не може зрозуміти, чому саме ці відчуття виникли у мене в цій ситуації. Важливо зрозуміти, що “Я – висловлювання” конструктивно змінює не тільки ваше ставлення до конфліктної ситуації, а й ставлення вашого партнера до неї. Людина завжди відчуває, коли її звинувачують чи хочуть перекласти на неї відповідальність. Ваше щире висловлювання своїх почуттів з позиції усвідомлення власної відповідальності за те, що з вами відбувається, не може нікого образити чи викликати агресію, а навпаки, спонукає вашого партнера замислитися над правильністю і його власного вчинку.

“Я – повідомлення” враховує не тільки проголошення свого емоційного стану, а й визначення умов та причин, що викликали цю ситуацію.

Орієнтована схема “Я – висловлювання”:

1) опис ситуації, яка викликала напруженість (“Коли я бачу, що ти…”, “Коли це відбувається…”, “Коли я стикаюся з такою ситуацією…”);

2) точне визначення власного почуття у певній ситуації (“Я відчуваю…”, “Я не знаю, що і сказати…”, “У виникла проблема…”).;

3) побажання щодо зміни ситуації (“Я просив би тебе…”, “Я буду вдячний тобі, якщо…”).
Робота в групах «Я - повідомлення»
Інструкція. Після обговорення інформаційного повідомлення психолог об’єднує учасників у три групи і пропонує (використовуючи “Я – повідомлення”) обговорити або розіграти наступні ситуації :

- Твій молодший брат розмалював фломастером твої підручники.

- Твої друзі пішли у кіно, а тебе не взяли з собою.

- Мама сварила тебе за неприбрану кімнату.

На виконання завдання відводиться 5-7 хв. Далі кожна група представляє свої варіанти вирішення наведеної ситуації, аргументуючи їх. При цьому бажано

акцентувати увагу на використаних “Я – повідомленнях”.

Обговорення :

 • Які висловлювання ми переважно використовуємо у повсякденному житті?

 • Чи важко вам було оперувати “Я – повідомленнями”?

 • Чому це важко було робити?

 • Що ви відчували, коли до вас зверталися з “Я – повідомленнями”?


Вправа «Вага цінностей»
Інструкція. Учасникам пропонується об'єднатися в підгрупи по чотири особи. Потім кожна підгрупа отримує аркуш на якому записано перелік цінностей :

 • Ввічливість

 • Відповідальність

 • Вміння пробачати

 • Стриманість

 • Вихованість

 • Мужність

 • Незалежність

 • Порядність

 • Емоційність

 • Щирість

 • Відкритість

 • Доброта

 • Вміння співчувати

Дані цінності потрібно проранжирувати за значущістю для своє групи. Після цього кожна підгрупа презентує свій варіант і відбувається обговорення в спільному колі :

 1. Які цінності були особливо важливими й не викликали різних трактувань?

 2. Під час обговорення яких цінностей виникали розбіжності в точках зору?

 3. Які зараз основні цінності в вашому житті?


Мозковий штурм «Що заважає людям…»
Інструкція. Психолог пропонує учасникам висловити свої думки про те, що заважає людям поводитися відповідально, гідно людини з великої літери. Всі відповіді потрібно записати на плакаті.

Після проведення мозкового штурму відбувається обговорення в спільному колі.
Вправа «Мої чудові якості»

Інструкція. Пропонується чесно відповісти на запитання :

 • Я пишаюся собою, коли я…

 • Я симпатична людина, тому що …

 • У мене є такі чудові якості, як…

 • Одна з найкращих речей, які я робив… у своєму житті, це…

Обговорення

 • Чи важко було відповідати на запитання? Чому?


Вправа «Я впевнений у собі, тому що…»
Інструкція. Кожен з вас повинен написати, чому він відчуває впевненість у собі, що йому в цьому допомагає. Наприклад : «Я впевнений у собі, тому що мене оточують доброзичливі та надійні друзі». Таких тверджень у кожного повинно бути по декілька.
Мозковий штурм «Успішна людина»

Інструкція. Учасники повинні назвати ті якості, уміння, якими повинна володіти особистість, щоб можна було стверджувати, що вона дійсно успішна?

Обговорення :

 • Чи важко вам було визначити якості успішної особистості?

 • Чи володієте ви такими якостями?


Заключний етап
Рефлексія “Берег Виправданих надій”
Інструкція. Психолог прикріплює на дошку плакат із намальованою рікою між берегом Надій і берегом Виправданих надій (з найпершого заняття) і дає інструкцію: “Будь ласка, візьміть картки – кораблики на яких ви ще на першому занятті записували свої сподівання від тренінгів і якщо вони справдилися - «перенесіть» свої кораблики з берега Надій на берег Виправданих надій». Після чого всі учасники по черзі в спільному колі діляться враженнями від занять.
Заключна вправа «Коло друзів»
Інструкція. Психолог пропонує учасникам утворити коло і розповідає легенду : «У кожного з нас різні емоції… Комусь із ними жити приємно, а комусь - не зовсім. Щоб залишити тут, у колі, все те, що заважає, й обмінятися одне з одним приємними, позитивними емоціями, згадаємо ритуали предків.

Пропоную вам узятися за руки і відчути тепло, яке передається хвилею до кожного з нас, але для цього потрібна тиша». Психолог притискає ліву руку сусідові, передаючи тепло свого серця кожному, аж доки теплова хвиля не повернеться до нього.
Психолог. Запам'ятайте такі слова : «Людина живе лише раз, і так хочеться залишити добрий слід на згадку про себе; і щоб не сталося в житті кожного з вас, завжди пам’ятайте, що ви живете на планеті Земля і носите ім'я людина».
Література :

 1. Газета «Соціальний педагог». - №4. – К.: ТОВ «Редакції загально- педагогічних газет»,2011.

 2. Газета «Соціальний педагог». - № 9. – К.: ТОВ «Редакції загально- педагогічних газет»,2011.

 3. Науково – методичний журнал «Шкільному психологу. Усе для роботи» № 2(50). – Харків : ТОВ «Видавнича група Основа», 2013.


Дубовик С.В. – практичний психолог Литвинівської ЗОШ I – III ст.

Луганська обл.

Біловодський р – н

с.Литвинівка

вул. Шевченка,18

92815

тел. (067) 35 87 416

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Види поясних виробів. Художнє конструювання
Вона полягає в навчанні того, як учитися, як думати, у вивченні нових методів, які ви можете використати для розв'язання будь-якої...

Доповідь на тему: «Формування морально-етичних цінностей як запорука...
Сучасний зміст виховання в Україні – це науково обґрунтована система загальнокультурних І національних цінностей та відповідна сукупність...

Характерна для нашого часу тенденція вчитися, підвищувати свою педагогічну...
Характерна для нашого часу тенденція вчитися, підвищувати свою педагогічну майстерність є особливо актуальною для педагога-професіонала,...

Програма тренінгових занять з розвитку та підвищення психологічної...
Ема розвитку рівня психологічної культури дитини сьогоднішній день досить актуальна: розуміння самого себе як особистості, усвідомлення...

Література в 11 класі Тема: Проблема вибору людини в межовій ситуації...
Мета: допомогти учням з’ясувати різні можливості морального вибору людини в межовій ситуації; розвивати навички філософського сприйняття...

Або Дзеркало, в якому бачимо не лише себе, а й інших, подорожуючи в часі та просторі
Як І диваком (принаймні, на перший погляд) здавався Максим. Я навіть не впевнений, чи це його справжнє ім’я. Можливо, він так себе...

З доров’Я – це найдорожче, що є у людини
Це вчення давньогрецьких філософів сьогодні можна трактувати так: для проникнення в таємниці природи І навколишнього світу велике...

Робота зі студентами, які потребують підвищеної педагогічної уваги
Термін “Важкий підліток” – один з найневизначеніших в психології підліткового віку. Підлітковий вік як кризова стадія розвитку особистості...

Тема. Художня культура як засіб самопізнання І творчої
Усі цінності світу чогось варті для людини, якщо вони не лише поліпшують її життя, але й розвивають індивідуальність, формують творчу...

Тема. Негативний вплив шкідливих звичок на здоров’я підлітків
Мета: розширити знання та показати шкідливий вплив паління й алкоголю на організм підлітка, удосконалити навички самоаналізу та оцінювання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка