Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації практичних психологів за дистанційною формою навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації практичних психологів за дистанційною формою навчання

ПРОГРАМА

освітньої діяльності підвищення фахової   кваліфікації

практичних психологів за дистанційною формою навчання

   

І. Інформаційний блок 

Пояснювальна записка

Вимоги професійно-кваліфікаційних характеристик

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи практичних психологів
ІІ. Змістовий блок 

Соціально-гуманітарний блок

Модуль 1. Філософські основи сучасної освіти

Тема 1.1: Сутність, зміст і проблематика сучасної філософії освіти

Тема 1.2: Сучасна інтерпретація культури й світу цінностей

Тема 1.3. Стан та подальші перспективи філософії освіти в період постмодерну

Тема 1.4. Сучасні тенденції розвитку системи загальної середньої освіти

Модуль 2. Українознавчий контекст гуманітарної освіти

Тема 2.1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Тема 2.2: Сучасний мовленнєвий етикет

Тема 2.3: Культура ділового мовлення

Модуль 3. Соціологічні аспекти освіти та виховання

Тема 3.1: Соціалізація як предметна основа педагогічної соціалізації

Тема 3.2: Соціально-педагогічні проблеми соціалізації української молоді

Модуль 4. Основи безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я

Тема 4.1: Безпека життєдіяльності та охорона праці у закладах освіти

Тема 4.2: Ергономічні основи охорони праці

Тема 4.3: Сучасні досягнення науки: нутрігеноміка і раціональне харчування людини

Вибіркова частина

Тема 1: Методичні механізми визначення соціотипу дітей та підлітків

Професійний блок

Модуль 1.Основи організації психологічної служби в дошкільних закладах

Тема 1.1: Нормативно-правове забезпечення діяльності працівників психологічної служби

Тема 1.2: Організаційно-методичні аспекти діяльності працівників психологічної служби дошкільних навчальних закладів

Тема 1.3: Перелік програм факультативів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі працівників психологічної служби, рекомендованих Міністерством освіти і науки до використання в загальноосвітніх навчальних закладах

Тема 1.4: Моніторинг якості освіти як інструмент освітньої політики

Тема 1.5: Стан та перспективи розвитку соціально-психологічної служби Київщини

Тема 1.6: Соціально-правовий захист дітей

Модуль 2. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу    

Тема 2.1: Психолого-педагогічні аспекти роботи з батьками
Тема 2.2: Технологія роботи практичного психолога з педагогічним колективом 

Тема 2.3: Психолого-педагогічний супровід адаптаційних періодів

Тема 2.4: Психологічний супровід до профільної підготовки та профільного навчання учнів

Тема 2.5: Психолого-педагогічні засади виховання і розвитку обдарованих дітей 

Тема 2.6: Організація та методика науково-дослідницької діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах

Варіативна частина

Модуль 3. Культура взаємин

Тема 3.1: Основи ефективної комунікації. Підготовка публічних виступів

Тема 3.2: Універсальні можливості мистецтва у розвитку духовності людини

Модуль 4. Інклюзивне навчання

Тема 6.1: Інклюзивна освіта: сутність, особливості, впровадження

Тема 6.2: Система корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку
Фахова підготовка

Модуль 1. Основи психодіагностики

Тема 1.1: Організація психодіагностичних процедур у закладі освіти

Тема 1.2: Діагностика готовності до навчання у школі дітей шестирічного віку

Тема 1.3: Психологічні засади діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів

Тема 1.4: Використання діагностичних методів мережевої терапії у роботі працівників психологічної служби

Модуль 2. Психологічна просвіта

Тема 2.1: Біологічні та психологічні основи порушень поведінки у підлітків

Тема 2.2: "Синдром емоційного вигорання" у професійній діяльності педагога

Тема 2.3: Формування лідерських якостей у підлітків

Тема 2.4: Профілактика суїцидальної поведінки серед дітей та молоді

Тема 2.5: Ігрові форми навчання учнів-лідерів

Тема 2.6: Форми прояву порушень поведінки у підлітків

Тема 2.7: Психологічні основи взаємодії педагогів і батьків

Тема 2.8: Психологічні основи професійного визначення старшокласників

Тема 2.9: Формування в старшокласників толерантного ставлення до інших людей

Тема 2.10: Здійснення соціально-педагогічної роботи та соціально-правового захисту дітей, які потрапили в складні життєві обставини

Модуль 3. Основи психокорекції та психоконсультування

Тема 3.1: Психологічна консультація як один із напрямів діяльності практичного психолога

Тема 3.2: Дитячі страхи, та способи їх подолання

Тема 3.3: Застосування методу казкотерапії у психологічному консультуванні

Тема 3.4: Організація і зміст корекційно-розвивальної роботи працівників психологічної служби

Варіативна частина

Модуль 4. Психолого-педагогічні засади соціалізації особистості

Тема 4.1: Технологія створення соціально-психологічного клімату в учнівському колективі

Модуль 5. Організація роботи з батьківською громадськістю

Тема 5.1: Психологічні основи підготовки старшокласників до усвідомленого батьківства
ІІІ. Контрольно-узагальнюючий блок

Перелік орієнтовних запитань до кваліфікаційного екзамену

Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів 

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту  

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації практичних...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації практичних...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації практичних...
Тема 1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів-логопедів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’яБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка