Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Дипломна робота

Дипломна робота

Сторінка1/21
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Львівський національний університет імені Івана Франка

Інститут післядипломної освіти

Гуманітарно-природничий факультет

Лубківський Ігор Йосипович

Психологічні чинники внутрішнього конфлікту

особистості у період дорослості

Дипломна робота

Спеціальність 7.040101 – психологія

Науковий керівник

Волошок Олена В’ячеславівна

кандидат психологічних наук,

доцент

Львів – 2010

Вступ.Актуальність теми.

З часів Зиґмунда Фройда поняття конфліктності внутрішнього життя людини міцно увійшло в психологію – так що з того часу змінювалося лише розуміння причин цієї конфліктності, шукалися шляхи її подолання, але не ставився під сумнів сам факт її існування. Але навіть незважаючи на це, єдиного розуміння її причин досі так і немає. В теорії психоаналізу конфліктність закладена в самій структурі особистості, так як проявляється у вигляді конфлікту між різними її частинами – між Супер-Его, Его і Ід. Але навіть в його рамках один і той же внутрішній конфлікт можна розглядати по-різному – як структурний чи динамічний, так як будь-який конфлікт можна описати і як конфлікт між потягами – усвідомленими чи неусвідомленими, допустимими чи ні.

Такі різні підходи до проблеми внутрішніх конфліктів не є випадковими. Річ в тому, що однією з основних характеристик конфлікту є наявність не менш як двох суб’єктів. Саме це й дає можливість по-різному кваліфікувати конфлікти – в залежності від їх суб’єктивного сприйняття різними його учасниками. Так само й у випадку внутрішнього конфлікту – його теж можна розглядати виходячи з різних точок зору – як конфлікт між різними частинами особистості, як конфлікт між різними мотивами її поведінки чи як конфлікт між різними системами її цінностей. Але в будь-якому разі внутрішній конфлікт зумовлюється взаємодією особистості з зовнішнім світом. А тому буде залежати від того, наскільки ті чи інші цінності інтеріоризуються людиною чи ні, яким є її сприйняття себе і світу.

Це зумовлює те немаловажне значення, яке займає проблема внутрішніх конфліктів при розгляді питань особистісного розвитку людини. Ці питання зберігають свою значимість для кожного з нас впродовж усього нашого життя, є предметом розгляду різних напрямків психології. І наявність внутрішніх конфліктів в людини може служити як і позитивним фактором – сходинкою для подальшого росту особистості, так і перепоною. А іноді навіть може призводити до розвитку неврозів чи психосоматичних захворювань. А той факт, що ще й досьогодні так фактично і не створено єдиної теорії внутрішніх конфліктів, зумовлює високу актуальність даного дослідження.
Об’єктом даного дослідження є внутрішній конфлікт, а предметом – особистісні чинники внутрішнього конфлікту особистості періоду дорослості 21-55 рр.
Метою даного дослідження є виявлення чинників, що викликають внутрішній конфлікт особистості та розкриття умов розв’язання внутрішнього конфлікту.

Завдання дослідження:

  1. Описати типологію конфліктів, умови їх виникнення і подальшого розвитку.

  2. Окреслити поняття внутрішнього конфлікту згідно психоаналітичного та гештальт-психологічного (мотиваційного) підходу К. Левіна.

  3. Підібрати та описати вибірку та методи дослідження.

  4. Виявити психологічні чинники, що зумовлюють виникнення і подолання внутрішніх конфліктів особистості.

  5. Окреслити умови розв’язання внутрішніх конфліктів.


Робочі гіпотези дослідження:

В даному дослідженні ми виходимо з того, що конфлікт спершу виникає в зовнішньому стосовно людини світі, а вже потім інтеріоризується нею. Тому можна припустити, що:


  • Внутрішній мотиваційний конфлікт виявляється в ознаках станів тривожності та фрустрації.
  • Високий рівень соціально-психологічної адаптації знижує тривожність, та зменшує вираженість внутрішніх конфліктів;
  • Вираженість креативних здібностей знижує прояв внутрішніх конфліктів або дозволяє сприймати їх більш позитивно, як чинник подальшого розвитку особистості.


Методики дослідження: За основу беруться методики для виявлення внутрішнього конфлікту особистості в мотиваційній і ціннісній сферах за критерієм їхньої цінності та доступності (методика „Діагностики внутрішнього конфлікту” Є. Б. Фанталової), методика діагностики самооцінки психічних станів Г. Айзенка, методика діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса і Р. Даймона та тест „Креативність” – для визначення здібності людини мислити нестандартно і таким чином відносно легко вирішувати її вже існуючі внутрішні конфлікти. Також береться тест „Сім станів” Є. Б. Фанталової для оцінки суб’єктивного сприйняття людиною діагностованих в неї внутрішніх конфліктів.

Група досліджуваних: Для дослідження бралися люди в віці від 21-го до 55-ти років обох статей, різного рівня освіти та соціального статусу.

Всього – 36 чоловік
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Дипломна робота на тему: «Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного...
Розділ Експериментально-дослідницька робота у патріотичному вихованні дошкільників 43

Дипломна робота на тему: «позакласна робота з математики як засіб...
Червоний день «Любов до науки» Святкова лінійка – відкриття тижня математики Математика у … сірниковій коробці(5 та 6класи) Усний...

Дипломна робота
Теоретико-прикладне дослідження стереотипів та символів масової політичної культури

Дипломна робота
Розділ теоретичні засади соціально-педагогічної роботи з профілактики насильства в дитячому середовищі

Дипломна робота на тему: «Відтворна функція телиць різних порід та методи її корекції»
Метод тканинної стимуляції І синхронізації статевого циклу у великої рогатої худоби 12

Реферат Дипломна робота: 91с., 7 рис., 8 табл., 79 джерел, 3 додатки
Грамотное и качественное выполнение всех видов научных работ. Скидки, оригинальность, контроль плагиата, прямое общение с

Дипломна робота на тему: “Особливості страхів І тривожності в підлітковому віці”
При цьому варто враховувати, що стан тривоги в різних людей може викликатися різними емоціями. Ключовою емоцією в суб’єктивному переживанні...

Хімічні властивості алканів
Форми та методи: самостійна робота, розповідь учителя, відео- експеримент,робота з підручником, індивідуальна робота, інтерактивні...

Тема. Аналіз творчості Б.І. Антонича
Методи та прийоми: розповідь, евристична бесіда, робота з підручником, виконання практичних завдань, випереджувальні завдання, робота...

Тема. Гі де Мопассан. Роман «Любий друг». Показ системи життєвих цінностей
Методи та прийоми: розповідь, евристична бесіда, робота з підручником, виконання практичних завдань, випереджувальні завдання, робота...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка