Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації соціальних педагогів за дистанційною формою навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації соціальних педагогів за дистанційною формою навчання

ПРОГРАМА           

освітньої діяльності підвищення фахової   кваліфікації

соціальних педагогів за дистанційною формою навчання

   

І. Інформаційний блок 

Пояснювальна записка 

Кваліфікаційні вимоги 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи соціальних педагогів

ІІ. Змістовий блок

Соціально-гуманітарний блок

Модуль 1. Філософські основи сучасної освіти

Тема 1.1: Сутність, зміст і проблематика сучасної філософії освіти

Тема 1.2: Сучасна інтерпретація культури й світу цінностей

Тема 1.3. Стан та подальші перспективи філософії освіти в період постмодерну

Тема 1.4. Сучасні тенденції розвитку системи загальної середньої освіти

Модуль 2. Українознавчий контекст гуманітарної освіти

Тема 2.1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Тема 2.2: Сучасний мовленнєвий етикет

Тема 2.3: Культура ділового мовлення

Модуль 3. Соціологічні аспекти освіти та виховання

Тема 3.1: Соціалізація як предметна основа педагогічної соціалізації

Тема 3.2: Соціально-педагогічні проблеми соціалізації української молоді

Модуль 4. Основи безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я

Тема 4.1: Безпека життєдіяльності та охорона праці у закладах освіти

Тема 4.2: Ергономічні основи охорони праці

Тема 4.3: Сучасні досягнення науки: нутрігеноміка і раціональне харчування людини

Вибіркова частина

Тема 1: Методичні механізми визначення соціотипу дітей та підлітків

Професійний блок

Модуль 1.Основи організації психологічної служби в освітніх закладах

Тема 1.1: Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби

Тема 1.2: Організаційно-методичні аспекти діяльності психологічної служби

Тема 1.3: Перелік програм факультативів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі працівників психологічної служби, рекомендованих Міністерством освіти і науки до використання в загальноосвітніх навчальних закладах

Тема 1.4: Організаційно-методичні засади діяльності соціального педагога загальноосвітнього закладу

Тема 1.5: Стан та перспективи розвитку соціально-психологічної служби Київщини

Модуль 2. Основи психолого-правового захисту особистості

Тема 2.1: Здійснення соціально-педагогічної роботи та соціально-правового захисту дітей, які потрапили в складні життєві обставини

Тема 2.2: Психолого-педагогічний супровід адаптаційних періодів учнів

Тема 2.3: Організація роботи з попередження насильства серед дітей у закладі освіти (відео матеріали)

Тема 2.4: Соціально-правовий захист дітей

Тема 2.5: Психолого-педагогічні засади виховання і розвитку обдарованих дітей

Тема 2.6: Організація та методика науково-дослідницької діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах

Варіативна частина

Модуль 3. Культура дозвілля підростаючого покоління

Тема 3.1: Форми організації позакласної виховної роботи

Тема 3.2: Застосування методу телекомунікаційних проектів у позакласній та позашкільній роботі

Тема 3.3: Організація виховного процесу на засадах проективної педагогіки

Модуль 4. Ігрові технології

Тема 4.1: Впровадження ігрових технологій у практику роботи школи

Тема 4.2: Нетрадиційні підходи до проведення вікторин та технологія їх застосування у практиці роботи школи

Фаховий блок  

Модуль 1. Основи психодіагностики

Тема 1.1: Організація психодіагностичних процедур у закладі освіти

Тема 1.2: Використання результатів психодіагностичних обстежень у роботі соціального педагога

Тема 1.3: Психодіагностика як наукова технологія

Тема 1.4: Використання діагностичних методів мережевої терапії у роботі соціального педагога

Модуль 2. Соціально-педагогічна просвіта

Тема 2.1: Біологічні та психологічні основи порушень поведінки у підлітків

Тема 2.2: Оцінка та корекція комунікативних і організаторських якостей особистості

Тема 2.3: Учнівське самоуправління: сутність, мета, завдання, функції та етапи розвитку

Тема 2.4: Синдром емоційного « вигорання» у професійній діяльності педагога

Тема 2.5: Виховання соціальної активності старшокласників засобами інтерактивних методів навчання

Тема 2.6: Формування лідерських якостей у підлітків

Тема 2.7: Профілактика суїцидальної поведінки дітей та молоді

Тема 2.8: Ігрові форми навчання учнів-лідерів

Тема 2.9: Форми прояву порушень поведінки у підлітків

Тема 2.10: Психологічні основи взаємодії педагогів і батьків

Тема 2.11: Профілактика ВІЛ-інфекції

Тема 2.12: Формування в учнів старшої школи толерантного ставлення до інших людей

Модуль 3. Методика соціально-педагогічної роботи

Тема 3.1: Методика організації та проведення тренінгу

Тема 3.2: Оформлення актів обстеження матеріально-побутових умов проживання та актів опису майна

Тема 3.3: Організація навчально-виховного процесу з дітьми, які мають особливі освітні потреби

Тема 3.4: Соціальна профілактика торгівлі людьми: організація діяльності та методи роботи

Тема 3.5: Технологія створення соціально-психологічного клімату в учнівському колективі

Тема 3.6: Особливості гуманізації взаємодії школи і сім’ї

Варіативна частина

Модуль 4. Консультування

Тема 4.1: Психологічна консультація як один із напрямів діяльності працівників психологічної служби

Модуль 5. Корекційно-розвивальна робота

Тема 5.1: Організація і зміст корекційно-розвивальної роботи працівників психологічної служби

ІІІ. Контрольно-узагальнюючий блок

Перелік орієнтовних запитань до кваліфікаційного екзамену

Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів 

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту  

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації соціальних...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації педагогів-організаторів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи педагогів-організаторів

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації педагогів-організаторів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи педагогів-організаторів

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’яБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка