Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації практичних психологів дошкільних навчальних закладів за дистанційною формою навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації практичних психологів дошкільних навчальних закладів за дистанційною формою навчання





ПРОГРАМА

освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації практичних психологів дошкільних навчальних закладів за дистанційною формою навчання

   

І. Інформаційний блок

Пояснювальна записка

Вимоги професійно-кваліфікаційних характеристик

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
ІІ. Змістовий блок 

Соціально-гуманітарна підготовка

Модуль 1. Філософські основи сучасної освіти

Тема 1.1: Сутність, зміст і проблематика сучасної філософії освіти

Тема 1.2: Сучасна інтерпретація культури й світу цінностей

Тема 1.3. Стан та подальші перспективи філософії освіти в період постмодерну

Тема 1.4. Сучасні тенденції розвитку системи загальної середньої освіти

Модуль 2. Українознавчий контекст гуманітарної освіти

Тема 2.1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Тема 2.2: Сучасний мовленнєвий етикет

Тема 2.3: Культура ділового мовлення

Модуль 3. Соціологічні аспекти освіти та виховання

Тема 3.1: Соціалізація як предметна основа педагогічної соціалізації

Тема 3.2: Соціально-педагогічні проблеми соціалізації української молоді

Модуль 4. Основи безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я

Тема 4.1: Безпека життєдіяльності та охорона праці у закладах освіти

Тема 4.2: Ергономічні основи охорони праці

Тема 4.3: Сучасні досягнення науки: нутрігеноміка і раціональне харчування людини

Вибіркова частина

Тема 1: Методичні механізми визначення соціотипу дітей та підлітків
Професійний блок

Модуль 1.Основи організації психологічної служби в дошкільних закладах

Тема 1.1: Нормативно-правове забезпечення діяльності працівників психологічної служби

Тема 1.2: Організаційно-методичні аспекти діяльності працівників психологічної служби дошкільних навчальних закладів

Тема 1.3: Перелік програм факультативів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі працівників психологічної служби, рекомендованих Міністерством освіти і науки до використання в загальноосвітніх навчальних закладах

Тема 1.4: Моніторинг якості освіти як інструмент освітньої політики

Тема 1.5: Стан та перспективи розвитку соціально-психологічної служби Київщини

Тема 1.6: Соціально-правовий захист дітей

Модуль 2. Актуальні питання дошкільної освіти

Тема 2.1: Дошкільна освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку

Тема 2.2: Особливості організації життєдіяльності та планування навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах

Тема 2.3: Особистісно орієнтована модель дошкільної освіти

Тема 2.4: Психолого-педагогічні механізми соціалізації дітей дошкільного віку

Тема 2.5: Психолого-педагогічні засади виховання і розвитку обдарованих дітей

Тема 2.6: Соціально-педагогічні дослідження у системі дошкільної освіти

Варіативна частина

Модуль 3. Культура взаємин

Тема 3.1: Основи ефективної комунікації. Підготовка публічних виступів

Тема 3.2: Універсальні можливості мистецтва у розвитку духовності людини

Модуль 4. Робота з дітьми, які мають особливі освітні потреби

Тема 4.1: Особливості організації навчально-виховного процесу з дітьми, які мають особливі освітні потреби

Тема 4.2: Психолого-педагогічна готовність педагога до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Модуль 5. Психологічний супровід впровадження інноваційних педагогічних технологій

Тема 5.1: Використання педагогічної спадщини Софії Русової у дошкільному навчальному закладі

Тема 5.2: Впровадження технології саморозвитку Марії Монтессорі в навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу

Тема 5.3: Реалізація програми «Крок за кроком» у дошкільному навчальному закладі
Фахова підготовка

Модуль 1. Основи психодіагностики

Тема 1.1: Теоретико-методологічні аспекти психодіагностичної діяльності практичного психолога дошкільного навчального закладу

Тема 1.2: Особливості психологічної діагностики у дошкільному навчальному закладі

Тема 1.3: Діагностика готовності до навчання у школі дітей шестирічного віку

Тема 1.4: Психодіагностика як наукова технологія

Тема 1.5: Основи захисту прав дітей

Тема 1.6: Використання діагностичних методів мережевої терапії у роботі працівників психологічної служби

Модуль 2. Психологічна просвіта

Тема 2.1: Психолого-педагогічні аспекти пренатології

Тема 2.2: "Синдром емоційного вигорання" у професійній діяльності педагога

Тема 2.3: Стрес: причини, наслідки, шляхи подолання

Тема 2.4: Врахування вікових особливостей психічного розвитку особистості у професійній діяльності педагогічних працівників

Тема 2.5: Профілактика втоми

Тема 2.6: Психологічні основи взаємодії педагогів і батьків

Тема 2.7: Психологія маніпуляції: феномен, механізм і захист

Модуль 3. Основи психокорекції та психоконсультування

Тема 3.1: Врахування вікових криз особистості у психологічному консультуванні

Тема 3.2: Психологічна консультація як один із напрямів діяльності практичного психолога ДНЗ

Тема 3.3: Дитячі страхи, шляхи їх подолання

Тема 3.4: Корекційно-розвивальна робота з дітьми, які мають емоційно-вольові розлади

Тема 3.5: Технологія корекційно-розвивальної роботи з гіперактивними дітьми

Тема 3.6: Застосування методу казкотерапії у психологічному консультуванні

Тема 3.7: Організація і зміст корекційно-розвивальної роботи працівників психологічної служби ДНЗ

Варіативна частина

Модуль 4. Психолого-педагогічні засади соціалізації особистості

Тема 4.1: Технологія створення соціально-психологічного клімату в дитячому колективі

Модуль 5. Організація роботи з батьківською громадськістю

Тема 5.1: Психологічні основи підготовки старшокласників до усвідомленого батьківства
ІІІ. Контрольно-узагальнюючий блок  

Перелік орієнтовних запитань до кваліфікаційного екзамену

Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів 

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту  

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації практичних...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації практичних...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вихователь-методист...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації соціальних...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації музичних...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації практичних...
Тема 1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вихователів...
Тема 1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації музичних...
Тема 1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вихователів-методистів...
Тема 1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вихователів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вихователів дошкільних навчальних закладів



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації




fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка