Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації практичних психологів дошкільних навчальних закладів за дистанційною формою навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації практичних психологів дошкільних навчальних закладів за дистанційною формою навчання

ПРОГРАМА

освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації практичних психологів дошкільних навчальних закладів за дистанційною формою навчання

   

І. Інформаційний блок

Пояснювальна записка

Вимоги професійно-кваліфікаційних характеристик

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
ІІ. Змістовий блок 

Соціально-гуманітарна підготовка

Модуль 1. Філософія освіти

Тема 1.1. Освіта в системі сучасних філософських концепції

Тема 1.2. Сучасна інтерпретація культури й світу цінностей

Тема 1.3. Стан та подальші перспективи філософії освіти в період постмодерну

Модуль 2. Організаційно-методичне забезпечення освіти

Тема 2.1. Моніторинг якості освіти як інструмент освітньої політики

Тема 2.2. Основи сучасного ділового мовлення

Тема 2.3. Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Тема 2.4. Соціально-правові основи захисту дитинства

Тема 2.5: Соціалізація як предметна основа педагогічної соціалізації

Вибіркова частина

Модуль 3. Історія освіти

Тема 3.1. Освіта та особливості релігійних процесів у сучасній Україні

Тема 3.2. Місце та роль України в сучасному світі

Тема 3.3. Історія освіти України в контексті євроінтеграції

Модуль 4. Правовий захист

Тема 4.1. Розвиток освіти на засадах демократії та забезпечення прав людини в Україні

Тема 4.2. Юридична відповідальність та правовий захист учителя
Професійний блок

Модуль 1. Основи організації психологічної служби в дошкільних закладах

Тема 1.1: Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти України

Тема 1.2: Організаційно-методичні засади діяльності психологічної служби

Тема 1.3: Перелік програм факультативів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі працівників психологічної служби, рекомендованих Міністерством освіти і науки до використання в загальноосвітніх навчальних закладах

Тема 1.4: Соціально-правовий захист дітей

Модуль 2. Актуальні питання дошкільної освіти

Тема 2.1: Дошкільна освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку

Тема 2.2: Формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти

Тема 2.3: Особистісно орієнтована модель дошкільної освіти

Тема 2.4: Психолого-педагогічні механізми соціалізації дітей дошкільного віку

Тема 2.5: Психолого-педагогічні аспекти навчання та розвитку обдарованої дитини

Тема 2.6: Соціологічно-педагогічні дослідження у системі дошкільної освіти

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Модуль 3. Культура взаємин

Тема 3.1: Основи ефективної комунікації. Підготовка публічних виступів

Тема 3.2: Універсальні можливості мистецтва у розвитку духовності людини

Модуль 4. Робота з дітьми, які мають особливі освітні потреби

Тема 4.1: Інклюзивна освіта: сутність, особливості, впровадження

Тема 4.2: Психолого-педагогічна готовність педагога до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Модуль 5. Психологічний супровід впровадження інноваційних педагогічних технологій

Тема 5.1: Використання педагогічної спадщини Софії Русової у дошкільному навчальному закладі

Тема 5.2: Впровадження технології саморозвитку Марії Монтессорі в навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу

Тема 5.3: Реалізація програми "Крок за кроком" у дошкільному навчальному закладі
Фахова підготовка

Модуль 1. Основи психодіагностики

Тема 1.1: Організація психодіагностичних процедур у закладі освіти

Тема 1.2: Особливості психологічної діагностики у дошкільному навчальному закладі

Тема 1.3: Діагностика готовності до навчання у школі дітей шестирічного віку

Тема 1.4: Нейропсихологічні основи мозкової організації рухової та психічної діяльності дітей дошкільного та шкільного віку

Модуль 2. Психологічна просвіта

Тема 2.1: Психологічні аспекти в роботі вчителя-предметника: педагогічне вигорання, педагогічна деформація

Тема 2.2: Стрес: причини, наслідки, шляхи подолання

Тема 2.3: Врахування вікових особливостей психічного розвитку особистості у професійній діяльності педагогічних працівників

Тема 2.4: Профілактика втоми

Тема 2.5: Психологічні основи взаємодії педагогів і батьків

Тема 2.6: Психологія маніпуляції: феномен, механізми і захист

Модуль 3. Основи психокорекції та психоконсультування

Тема 3.1: Психологічна консультація як один із напрямів діяльності практичного психолога ДНЗ

Тема 3.2: Навички кризового консультування

Тема 3.3: Корекційно-розвивальна робота з дітьми, які мають емоційно-вольові розлади

Тема 3.5: Технологія корекційно-розвивальної роботи з гіперактивними дітьми

Тема 3.6: Застосування методу казкотерапії у психологічному консультуванні

Тема 3.7: Організація і зміст корекційно-розвивальної роботи працівників психологічної служби ДНЗ

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Модуль 4. Психолого-педагогічні засади соціалізації особистості

Тема 4.1: Технологія створення соціально-психологічного клімату в дитячому колективі

Модуль 5. Організація роботи з батьківською громадськістю

Тема 5.1: Соціально-психологічний супровід сімей, які опинилися в СЖО
ІІІ. Контрольно-узагальнюючий блок  

Перелік орієнтовних запитань до кваліфікаційного екзамену

Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів 

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту  

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації практичних...
Тема 1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації практичних...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вихователь-методист...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації соціальних...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації музичних...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації практичних...
Тема 1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вихователів...
Тема 1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації музичних...
Тема 1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вихователів-методистів...
Тема 1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вихователів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вихователів дошкільних навчальних закладівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка