Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Інформаційний бюлетень №5 від 19. 06. 2012

Інформаційний бюлетень №5 від 19. 06. 2012

BE THE FIRST TO KNOW!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 5 ВІД 19.06.2012

ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Еразмус Мундус та Темпус - Можливості для українських студентів, випускників, дослідників та вищих навчальних закладів
Дата проведення: 26 червня 2012
Презентація можливостей навчання в ЄС та програм досліджень: Еразмус Мундус та Темпус - Можливості для українських студентів, випускників, дослідників та вищих навчальних закладів
http://eurovillage2012.org/ua/program/2012-06-26/erasmus-mundus-and-tempus-opportunities-for-ukrainian-students-graduates-researchers-and-higher-education-institutes

Міжнародна науково-практична конференцію "Верховенство права, законність та права людини"
Дата проведення: 28-29 червня 2012 року
Останній день подання матеріалів: 27 червня 2012 року
Організатор:

Центр правових наукових досліджень
Тематичні напрямки:

1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

2. Конституційне право; муніципальне право;

3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

4. Господарське право, господарсько-процесуальне право;

5. Трудове право; право соціального забезпечення;

6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;

7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура;

11. Міжнародне право;

12. Філософія права.
Форма проведення конференції: заочна
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
http://www.cpnd.org.ua/

XXVII Международная научно-практическая конференция “Экономико-правовые и управленческие методики преодоления социальных кризисов”.
Дата проведения: 28 июня по 06 июля
Последний день подачи заявки и научной работы - 27 июня 2012 г.
Мероприятия (первенства по научной аналитике и научные конференции) проходят в интерактивно-дистанционном режиме. Организационная и юридическая реализация мероприятий осуществляется по месту функционирования Международной академии наук и высшего образования - в городе Лондон (Великобритания).
http://gisap.eu/ru/node/1549/


23-ій семінар "Мікромеханіка та мікросистеми Європи" (ММЕ 2012)
Дата проведення: 9-12 вересня 2012 року
Останній день подання матеріалів: 2 липня 2012 року
Місце проведення семінару: Технічний університет Ільменау (Німеччина)
Тематичні напрямки:

- Технології та процеси виробництва

- Матеріали

- Засоби проектування та моделювання

- Характеристики пристрою та процесу

- Мікрофлюїдні компоненти та системи

- Системна інтеграція електромеханічних перемикачів та радіочастотних

електромеханічних перемикачів

- Біоелектромеханічні мікроперимикачі

- Мікро- та нано-інтеграція
У рамках проведення семінару не обмежуються вищезазначеним переліком. До розгляду приймаються матеріали у галузі мікрообробки, мікромеханіки та мікросистем.
http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4748&id=4748&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5258&print=1&type=98

Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції та пріоритети

реформування законодавства України»
Дата проведення: 30 червня 2012 р.
Останній день подання матеріалів: 27 червня 2012 року
Місце проведення: м. Запоріжжя, Запорізька міська громадська організація «Істина»
Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичної науки в Україні та світі з залученням зусиль молодих науковців з усіх куточків України та зарубіжних держав, які займаються дослідження усіма без виключення галузями юридичної науки.
http://www.istina-zp.org.ua/
Міжнародна науково-практична конференція "Економіка XXI століття: глобалізація, кризи, розвиток"
Дата проведення: 29-30 червня 2012 року
Останній день подання матеріалів: 26 червня 2012 року
Місце проведення: Центр економічних досліджень Інституту фундаментальних досліджень
Тематичні напрямки:.

- Банківська і страхова справа.

- Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.

- Питання ціноутворення в сучасній економіці.

- Інноваційні підходи в сучасному менеджменті.

- Використання комунікаційно-інформаційних технологій в сучасній системі управлінських рішень.

- Історія економічних вчень. Конкурентоспроможність підприємств: проблеми та шляхи вирішення.

- Маркетинг.

- Світова економіка та міжнародні економічні відносини.

- Податкове планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону.

- Операційний менеджмент.

- Правове регулювання соціально-економічних відносин.

- Правові механізми антикризового управління в умовах сучасності.

- Проблеми макроекономіки.

- Удосконалення системи управління фінансовим станом підприємства в сучасних економічних умовах.

- Стратегічний менеджмент.

- Теорія сучасного менеджменту.

- Теорія управління економічними системами.

- Управління і розвиток персоналу.

- Управління інвестиціями та антикризове управління підприємством. Управління проектами.

- Фінанси та податкова політика.

- Економіка та управління якістю.

- Економіка праці та управління персоналом.

- Економічні аспекти регіонального розвитку.

- Економічні проблеми народонаселення і демографія.

- PR і реклама.
http://www.civicua.org/news/view.html?q=1842040


2-га Міжнародна науково-технічна конференція "Високопродуктивні обчислення 2012"
Дата проведення: 8-10 жовтня
Останній день подання матеріалів: 1 липня 2012 року
Місце проведення: м. Київ
Конференція проводиться з метою висвітлення передових науково-практичних результатів, отриманих у галузі організації та застосування високопродуктивних обчислень. Конференція покликана стимулювати обмін ідеями та тематичною інформацією між українськими та закордонними вченими, представниками наукового та виробничого середовищ, сприяти налагодженню науково-технічної співпраці у галузі високопродуктивних обчислень, слугувати джерелом інформації про сучасний рівень наукової роботи для студентів та аспірантів. Офіційні мови конференції — українська, російська, англійська.
http://www.hpc-ua.org/ua


LvBS УКУ (Львівська бізнес-школа).

Набір на унікальну програму з інновацій та підприємництва в Україні MS in Innovations and Entrepreneurship
Дата проведення: вересень 2012
Останній день подання матеріалів: 25 липня
Місце проведення: новий корпус Українського Католицького

Університету
http://lvbs.com.ua/master/

III Международная заочная научно-практическая конференция "Психология и педагогика в системе гуманитарного знания"
Дата проведения: 26-27 июня 2012 г.
Последний день подачи заявки: 3 апреля по 25 июня 2012 г.
Место проведения: Россия, Москва
Психологические науки

19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии

19.00.02 Психофизиология

19.00.03 Психология труда, инженерная психология, эргономика

19.00.04 Медицинская психология

19.00.05 Социальная и политическая психология

19.00.06 Юридическая психология

19.00.07 Педагогическая психология

19.00.10 Коррекционная психология

19.00.12 Политическая психология

19.00.13 Психология развития, акмеология
Педагогические науки

13.00.01Общая педагогика, история педагогики и образования

13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика, логопедия)

13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки

13.00.05 Теория, методика и организация социально-культурной деятельности

13.00.07 Теория и методика дошкольного образования

13.00.08 Теория и методика профессионального образования

19.00.07 Педагогическая психология
http://www.vuzkonf.ru/

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформаційний бюлетень №11 від 05. 11. 12
Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012

Інформаційний бюлетень №4 від 14. 05. 2012
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук

Інформаційний бюлетень №5 від 14. 05. 2012
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук

Інформаційний бюлетень №10 від 05. 10. 12
Секция Иностранные языки. Перевод. Заимствования. Роль заимствований в современном русском языке

Інформаційний бюлетень №10 від 10. 2013
Мета конференції: наукове обґрунтування теоретичних та практичних проблем розвитку публічного адміністрування

Інформаційний бюлетень №1 від 23. 01. 2013
...

Інформаційний бюлетень №2 від 03. 03. 10
«Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє» (м. Львів, 23-25 червня...

Інформаційний бюлетень №6 від 24. 12. 09
України (Національний університет «Києво-Могилянська академія», факультет правничих наук Наукма, Студентське наукове товариство правників...

Інформаційний бюлетень №1 від 03. 02. 10
Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки філософського факультету – 2010» (Філософський...

Інформаційний бюлетень №5 від 25. 11. 09 Відділу міжнародних зв’язків
Навчальні візити до Польщі (Польсько-Американський Фонд Свободи, Колегіум Східної Європи імені Яна Новака-Єзьоранського, Фонд „Боруссія”...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка