Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів початкового навчання за дистанційною формою навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів початкового навчання за дистанційною формою навчання

ПРОГРАМА

освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації

вчителів початкового навчання за дистанційною формою навчання
І. Інформаційний блок  

Пояснювальна записка

Вимоги до професійно-кваліфікаційних характеристик 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів початкового навчання
ІІ. Змістовий блок 

Соціально-гуманітарний блок

Модуль 1. Філософія освіти

Тема 1.1. Освіта в системі сучасних філософських концепції

Тема 1.2. Сучасна інтерпретація культури й світу цінностей

Тема 1.3. Стан та подальші перспективи філософії освіти в період постмодерну

Модуль 2. Організаційно-методичне забезпечення освіти

Тема 2.1. Моніторинг якості освіти як інструмент освітньої політики

Тема 2.2. Основи сучасного ділового мовлення

Тема 2.3. Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Тема 2.4. Соціально-правові основи захисту дитинства

Тема 2.5: Соціалізація як предметна основа педагогічної соціалізації

Вибіркова частина

Модуль 3. Історія освіти

Тема 3.1. Освіта та особливості релігійних процесів у сучасній Україні

Тема 3.2. Місце та роль України в сучасному світі

Тема 3.3. Історія освіти України в контексті євроінтеграції

Модуль 4. Правовий захист

Тема 4.1. Розвиток освіти на засадах демократії та забезпечення прав людини в Україні

Тема 4.2. Юридична відповідальність та правовий захист учителя
Професійний блок

Модуль 1. Перспективи розвитку сучасної шкільної освіти

Тема 1.1: Нормативно-правове забезпечення діяльності початкової школи

Тема 1.2: Розробка та реалізація авторської методичної системи

Тема 1.3: Сучасні педагогічні технології: сутність, зміст, провідні ідеї

Модуль 2. Психолого-педагогічні основи організації навчально-виховного процесу

Тема 2.1: Технологія психологічної підготовки педагогічних працівників до роботи в умовах соціально-економічних змін

Тема 2.2: Організація навчально-виховного процесу з дітьми, що мають особливі освітні потреби

Тема 2.3: Універсальні можливості мистецтва у розвитку духовності людини

Тема 2.4: Розвиток пізнавальної сфери молодших школярів

Тема 2.5: Адаптація першокласника до навчання у школі

Тема 2.6: Психологічні аспекти взаємодії вчителя з учнями схильними до агресивності

Тема 2.7: Особливості роботи вчителя з учнями схильними до виявів гіперактивності у процесі взаємодії

Модуль 3. Актуальні проблеми сучасного виховання

Тема 3.1: Моделювання програми виховної роботи

Тема 3.2: Особливості гуманізації взаємодії школи і сім'ї

Тема 3.3: Організація виховного процесу на засадах проективної педагогіки

Варіативна частина

Модуль 4. Технологія узагальнення та оформлення ППД

Тема 4.1: Упровадження ідей перспективного педагогічного досвіду у процесі організації навчально-пізнавальної діяльності з молодшими школярами

Модуль 5. Педагогічна майстерність

Тема 5.1: Продуктивна мовленнєва комунікація вчителя як складова його педагогічної майстерності

Модуль 6. Інклюзивне навчання

Тема 6.1: Інклюзивна освіта: сутність, особливості, впровадження

Тема 6.2: Система корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку
Фахова підготовка

Модуль 1. Сучасний стан та перспективи розвитку початкової освіти

Тема 1.1: Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2016/2017 н.р.

Тема 1.2: Особливості організації навчально-виховної діяльності молодших школярів у межах медико-педагогічного проекту "Гармонія інтелекту та здоров'я" ("ПіснеЗнайка")

Тема 1.3: Організація та зміст навчально-виховного процесу в школі І ступеня за науково-педагогічним проектом «Росток»

Тема 1.4: Створення оптимального навчального середовища за проектом «1 учень – 1 комп’ютер»

Тема 1.5: Санітарно-гігієнічні вимоги до проведення занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у 1-5 класах

Тема 1.6: Організація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Тема 1.7: Пріоритетні напрями організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів за системою розвивального навчання

Тема 1.8: Застосування методу проектів у процесі організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів

Тема 1.9: Індивідуалізація навчально-пізнавальної діяльності як засіб розвитку особистісного потенціалу молодшого школяра

Тема 1.10: Застосування інтерактивних методів у навчально-виховний процес школи І ступеня

Тема 1.11: Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів ЗНЗ (Презентаційні матеріали)

Модуль 2. Методичні механізми викладання освітніх галузей Державного Стандарту початкової загальної освіти

"Мови і література"

Тема 2.1: Оновлення навчальної програми з української мови

Тема 2.2: Оновлення навчальної програми з літературного читання

Тема 2.3: Лінгводидактичні основи мовленнєвого розвитку молодшого школяра

Тема 2.4: Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з української мови

Тема 2.5: Формування в молодших школярів повноцінної навички читання як виду мовленнєвої діяльності

Тема 2.6: Особливості проведення навчальних занять з читання на засадах особистісно орієнтованої педагогіки

Тема 2.7: Комунікативно-діяльнісний підхід до формування в учнів початкових класів елементарних текстологічних знань та вмінь

"Математика"

Тема 2.8: Розвантаження та оновлення програми «Математика»

Тема 2.9: Розвиток творчого потенціалу молодшого школяра у процесі розв'язування арифметичних задач

Тема 2.10: Розвиток пізнавальних здібностей молодшого школяра у процесі формування обчислювальних навичок

"Природознавство"

Тема 2.11: Формування екологічної культури молодших школярів на заняттях з природознавства

Тема 2.12: Організація позаурочної роботи з природознавства

"Технологія"

Тема 2.13: Використання техніки "Айріс-фолдінг" у процесі виготовлення виробів з паперу і картону

"Мистецтво"

Тема 2.14: Дидактично-методичний аспект проведення уроків музичного мистецтва

Тема 2.15: Педагогічні умови опанування образотворчим мистецтвом молодшими школярами

Тема 2.16: Жанри образотворчого мистецтва

Тема 2.17: Методологічні засади формування художньо-естетичної культури молодших школярів

Тема 2.18: Комплексний вплив мистецтв на духовний розвиток особистості молодшого школяра

"Здоров'я і фізична культура"

Тема 2.19: Формування навичок здорового способу життя у процесі вивчення курсу "Основи здоров'я"

Тема 2.20: Сучасні підходи щодо організації та проведення народних і рухливих ігор на уроках фізичної культури

Тема 2.21: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня учнів у школі І ступеня

Модуль 3. Робота з обдарованими учнями

Тема 3.1: Психолого-педагогічні засади виховання і розвитку обдарованих

Тема 3.2: Методичні аспекти підготовки молодших школярів до участі у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика

Тема 3.3: Методичні аспекти підготовки молодших школярів до участі у Всеукраїнському інтерактивному математичному конкурсі «Кенгуру»

Тема 3.4: Методичні аспекти підготовки молодших школярів до участі у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок»
ІІІ. Контрольно-узагальнюючий блок

Перелік орієнтовних запитань до кваліфікаційного екзамену

Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів початкового навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів-логопедів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’яБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка