Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів інформатики за дистанційною формою навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів інформатики за дистанційною формою навчання

ПРОГРАМА

освітньої діяльності підвищення фахової  кваліфікації

вчителів інформатики за дистанційною формою навчання

   

І. Інформаційний блок

Пояснювальна записка 

Кваліфікаційні вимоги 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів інформатики
ІІ. Змістовий блок 

Соціально-гуманітарний блок

Модуль 1. Філософія освіти

Тема 1.1. Освіта в системі сучасних філософських концепції

Тема 1.2. Сучасна інтерпретація культури й світу цінностей

Тема 1.3. Стан та подальші перспективи філософії освіти в період постмодерну

Модуль 2. Організаційно-методичне забезпечення освіти

Тема 2.1. Моніторинг якості освіти як інструмент освітньої політики

Тема 2.2. Основи сучасного ділового мовлення

Тема 2.3. Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Тема 2.4. Соціально-правові основи захисту дитинства

Тема 2.5: Соціалізація як предметна основа педагогічної соціалізації

Вибіркова частина

Модуль 3. Історія освіти

Тема 3.1. Освіта та особливості релігійних процесів у сучасній Україні

Тема 3.2. Місце та роль України в сучасному світі

Тема 3.3. Історія освіти України в контексті євроінтеграції

Модуль 4. Правовий захист

Тема 4.1. Розвиток освіти на засадах демократії та забезпечення прав людини в Україні

Тема 4.2. Юридична відповідальність та правовий захист учителя
Професійний блок

Модуль 1. Психолого-педагогічні основи організації навчально-виховного процесу

Тема 1.1: Психологічні основи взаємодії педагогів і батьків

Тема 1.2: Психологічні аспекти взаємодії вчителя з учнями схильними до агресивності

Тема 1.3: Особливості роботи вчителя з учнями схильними до виявів гіперактивності у процесі взаємодії

Тема 1.4: Психолого-педагогічний супровід адаптаційних періодів

Тема 1.5: Попередження і подолання конфліктів в освітніх організаціях

Модуль 2. Педагогічна майстерність

Тема 2.1: Педагогічна майстерність як основа професійного розвитку педагогічного працівника

Тема 2.2: Впровадження хмарних технологій у навчальну діяльність

Тема 2.3: Медіаосвіта та медіаграмотність педагогічного працівника

Тема 2.4: Тестування як інноваційний метод вимірювання предметних компетентностей учнів

Тема 2.5: Ораторське мистецтво як складова загальної педагогічної майстерності

Модуль 3. Перспективи розвитку освіти в Україні

Тема 3.1: Компетентнісний підхід в освіті та педагогічні вимоги до організації сучасних навчальних занять

Тема 3.2: Сучасні тенденції розвитку системи освіти в Україні

Тема 3.3: Інновації у вітчизняній і зарубіжній освіті

Тема 3.4: Кращі педагогічні практики: розроблення, експертиза, упровадження

Модуль 4.Особливості організації навчально-виховного процесу в сучасних умовах

Тема 4.1: Основні підходи до організації виховної роботи

Тема 4.2: Система роботи навчального закладу з батьками та громадою

Тема 4.3: Питання теорії організації виховної роботи в навчальному закладі

Тема 4.4: Інклюзивна освіта: сутність, особливості, упровадження

Тема 4.5: Психолого-педагогічні аспекти навчання та розвитку обдарованої дитини

Вибіркова частина

Модуль 5. Психологічні основи організації навчально-виховного процесу

Тема 5.1:Система корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку

Тема 5.2:Форми прояву порушень поведінки у підлітків

Тема 5.3:Врахування індивідуально-типологічних особливостей школярів у навчально-виховному процесі

Модуль 6. Технологічні аспекти навчання

Тема 6.1:Активні методи, прийоми і форми організації навчальної діяльності учнів

Тема 6.2:Інтерактивні технології навчання

Тема 6.3:Розробка та реалізація авторської методичної системи

Модуль 7. Профільне навчання

Тема 7.1: Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у профільній школі

Тема 7.2: Профільна школа як засіб диференціації та індивідуалізації навчання
Фаховий блок

Модуль 1. Методика вивчення інформаційних технологій

Тема 1.1: Методика викладання курсу інформатики в 9 класі

Тема 1.2: Особливості профільного вивчення інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

Тема 1.3: Використання надбудов Microsoft Excel. Розв’язування транспортної задачі

Тема 1.4: Використання надбудов Microsoft Excel. Розв’язування задач лінійного програмування

Тема 1.5: Методика проведення практичних робіт у середовищі MS Access. Запити. Cпocoби cтвopeння запитів

Тема 1.6: Методика навчання web-програмуванню із використанням кодів мови HTML у середовищі текстового редактора

Тема 1.7: Методика використання можливостей Microsoft Power Point для створення мультимедійних презентацій

Тема 1.8: Можливості використання Macromedia Flash 6.0 для створення анімаційних об’єктів

Тема 1.9: Основні поняття комп’ютерної графіки. Растрові та векторні зображення. Колірні моделі. Формати графічних файлів

Тема 1.10: Графічний редактор Photoshop CS3. Призначення, середовище програми, особливості роботи

Тема 1.11: Графічний редактор Coral Draw: призначення, середовище програми, особливості роботи

Модуль 2. Методика розв'язання олімпіадних завдань

Тема 2.1: Розв’язування задач із застосуванням ”довгої арифметики”

Тема 2.2: Методика розв’язування олімпіадних задач з інформатики. Застосування прийомів динамічного програмування

Тема 2.3: Застосування елементів теорії графів. Алгоритм Дейкстри
ІІІ. Контрольно-узагальнюючий блок  

Розроблення творчого проекту

Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів 

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту  

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема 1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів початкового навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів початкового навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів-логопедів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’яБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка