Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва за дистанційною формою навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва за дистанційною формою навчання

ПРОГРАМА

освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації

вчителів образотворчого мистецтва за дистанційною формою навчання

  

І. Інформаційний блок

Пояснювальна записка

Вимоги до професійно-кваліфікаційних характеристик 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів образотворчого мистецтва

ІІ. Змістовий блок 

Соціально-гуманітарний блок

Модуль 1. Філософія освіти

Тема 1.1. Освіта в системі сучасних філософських концепції

Тема 1.2. Сучасна інтерпретація культури й світу цінностей

Тема 1.3. Стан та подальші перспективи філософії освіти в період постмодерну

Модуль 2. Організаційно-методичне забезпечення освіти

Тема 2.1. Моніторинг якості освіти як інструмент освітньої політики

Тема 2.2. Основи сучасного ділового мовлення

Тема 2.3. Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Тема 2.4. Соціально-правові основи захисту дитинства

Тема 2.5: Соціалізація як предметна основа педагогічної соціалізації

Вибіркова частина

Модуль 3. Історія освіти

Тема 3.1. Освіта та особливості релігійних процесів у сучасній Україні

Тема 3.2. Місце та роль України в сучасному світі

Тема 3.3. Історія освіти України в контексті євроінтеграції

Модуль 4. Правовий захист

Тема 4.1. Розвиток освіти на засадах демократії та забезпечення прав людини в Україні

Тема 4.2. Юридична відповідальність та правовий захист учителя
Професійний блок

Модуль 1. Психолого-педагогічні основи організації навчально-виховного процесу

Тема 1.1: Психологічні основи взаємодії педагогів і батьків

Тема 1.2: Психологічні аспекти взаємодії вчителя з учнями схильними до агресивності

Тема 1.3: Особливості роботи вчителя з учнями схильними до виявів гіперактивності у процесі взаємодії

Тема 1.4: Психолого-педагогічний супровід адаптаційних періодів

Модуль 2. Профільне навчання

Тема 2.1: Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів в профільній школі

Тема 2.2: Профільна школа як засіб диференціації та індивідуалізації навчання

Модуль 3. Перспективи розвитку освіти в Україні

Тема 3.1: Компетентнісний підхід в освіті та педагогічні вимоги до організації сучасних навчальних занять

Тема 3.2: Сучасні тенденції розвитку системи освіти в Україні

Тема 3.3: Інновації у вітчизняній і зарубіжній освіті

Тема 3.4: Кращі педагогічні практики: розроблення, експертиза, упровадження

Тема 3.5: Основні підходи до організації виховної роботи

Модуль 4.Особливості організації навчально-виховного процесу в сучасних умовах

Тема 4.1: Система роботи навчального закладу з батьками та громадою

Тема 4.2: Питання теорії організації виховної роботи в навчальному закладі

Тема 4.3: Організація навчально-виховного процесу з дітьми, які мають особливі освітні потреби

Тема 4.4: Тестування як інноваційний метод вимірювання предметних компетентностей учнів

Тема 4.5: Психолого-педагогічні аспекти навчання та розвитку обдарованої дитини

Тема 4.6: Попередження і подолання конфліктів в освітніх організаціях

Вибіркова частина

Модуль 5. Психологічні основи організації навчально-виховного процесу

Тема 5.1: Система корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку

Тема 5.2: Форми прояву порушень поведінки у підлітків

Тема 5.3: Врахування індивідуально-типологічних особливостей школярів у навчально-виховному процесі

Модуль 6. Педагогічна майстерність

Тема 6.1: Активні методи, прийоми і форми організації навчальної діяльності учнів

Тема 6.2: Впровадження хмарних технологій у навчальну діяльність

Тема 6.3: Ораторське мистецтво як складова загальної педагогічної майстерності

Тема 6.4: Інтерактивні технології навчання

Тема 6.5: Розробка та реалізація авторської методичної системи

Тема 6.6: Педагогічна майстерність як основа професійного розвитку педагогічного працівника

Тема 6.7: Медіаосвіта та медіаграмотність педагогічного працівника
Фаховий блок  

Модуль 1. Методика викладання образотворчого мистецтва

Тема 1.1: Філософія мистецької освіти як пріоритет сучасної педагогіки

Тема 1.2: Реалізація цілісного змісту мистецької освіти у навчальних програмах освітньої галузі "Мистецтво"

Тема 1.3: Нормативно-правове забезпечення викладання образотворчого мистецтва в умовах оновлення змісту і структури освітньої галузі «Мистецтво»

Тема 1.3: Нормативно-правове забезпечення викладання образотворчого мистецтва в умовах оновлення змісту і структури освітньої галузі «Мистецтво» (2016)

Тема 1.4: Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу в 2016/2017 навчальному році

Тема 1.5: Діагностика та оцінювання досягнень учнів з мистецтва

Тема 1.6: Особливості реалізації змісту програми з образотворчого мистецтва для учнів 5–го класу

Тема 1.7: Педагогічний контроль та методи оцінки знань, умінь, уявлень та творчого розвитку учнів на заняттях образотворчого мистецтва

Тема 1.8: Профільне навчання художньо-естетичного напряму в старшій школі

Тема 1.9: Сучасні погляди на історію українського образотворчого мистецтва та методика застосування цих знань на заняттях

Тема 1.10: Використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі

Тема 1.11: Психологія сприйняття кольору та музики. Вплив кольору на людину

Тема 1.12: Феномен творчості. Проблеми творчості в освіті

Тема 1.13: Проектування та моделювання навчальних занять з образотворчого мистецтва

Тема 1.14: Сучасні методи навчання образотворчого мистецтва

Модуль 2. Художньо-практична діяльність

Тема 2.1: Теоретичні основи композиції

Тема 2.2: Методичні рекомендації щодо застосування кольору на уроках образотворчого мистецтва

Тема 2.3: Методика зображення натюрморту

Тема 2.4: Композиційні основи зображення портрета

Тема 2.5: Методичні основи зображення пейзажу

Тема 2.6: Творчий підхід у зображенні тематичної картини

Тема 2.7: Основи петриківського розпису

Тема 2.8: Розвиток у школярів творчої активності в процесі конструктивно-художньої діяльності

Тема 2.9: Формування конструктивно-художнього підходу в процесі розробки проектних макетів, моделей, композицій

Тема 2.10: Педагогічний малюнок як засіб наочного навчання учнів
ІІІ. Контрольно-узагальнюючий блок  

Перелік орієнтовних запитань до кваліфікаційного екзамену

Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів 

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту  

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів образотворчого мистецтва

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів музичного мистецтва

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів музичного мистецтва

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів початкового навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів початкового навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів-логопедів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’яБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка