Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів географії за дистанційною формою навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів географії за дистанційною формою навчання

ПРОГРАМА

освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації

вчителів географії за дистанційною формою навчання

   

І. Інформаційний блок  

Пояснювальна записка  

Кваліфікаційні вимоги 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів географії
ІІ. Змістовий блок 

Соціально-гуманітарний модуль

Модуль 1. Філософія освіти

Тема 1.1. Освіта в системі сучасних філософських концепції

Тема 1.2. Сучасна інтерпретація культури й світу цінностей

Тема 1.3. Стан та подальші перспективи філософії освіти в період постмодерну

Модуль 2. Організаційно-методичне забезпечення освіти

Тема 2.1. Моніторинг якості освіти як інструмент освітньої політики

Тема 2.2. Основи сучасного ділового мовлення

Тема 2.3. Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Тема 2.4. Соціально-правові основи захисту дитинства

Тема 2.5: Соціалізація як предметна основа педагогічної соціалізації

Вибіркова частина

Модуль 3. Історія освіти

Тема 3.1. Освіта та особливості релігійних процесів у сучасній Україні

Тема 3.2. Місце та роль України в сучасному світі

Тема 3.3. Історія освіти України в контексті євроінтеграції

Модуль 4. Правовий захист

Тема 4.1. Розвиток освіти на засадах демократії та забезпечення прав людини в Україні

Тема 4.2. Юридична відповідальність та правовий захист учителя
Професійний блок

Модуль 1. Психолого-педагогічні основи організації навчально-виховного процесу

Тема 1.1: Психологічні основи взаємодії педагогів і батьків

Тема 1.2: Психологічні аспекти взаємодії вчителя з учнями схильними до агресивності

Тема 1.3: Особливості роботи вчителя з учнями схильними до виявів гіперактивності у процесі взаємодії

Тема 1.4: Психолого-педагогічний супровід адаптаційних періодів

Модуль 2. Профільне навчання

Тема 2.1: Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів в профільній школі

Тема 2.2: Профільна школа як засіб диференціації та індивідуалізації навчання

Модуль 3. Перспективи розвитку освіти в Україні

Тема 3.1: Компетентнісний підхід в освіті та педагогічні вимоги до організації сучасних навчальних занять

Тема 3.2: Сучасні тенденції розвитку системи освіти в Україні

Тема 3.3: Інновації у вітчизняній і зарубіжній освіті

Тема 3.4: Кращі педагогічні практики: розроблення, експертиза, упровадження

Тема 3.5: Основні підходи до організації виховної роботи

Модуль 4.Особливості організації навчально-виховного процесу в сучасних умовах

Тема 4.1: Система роботи навчального закладу з батьками та громадою

Тема 4.2: Питання теорії організації виховної роботи в навчальному закладі

Тема 4.3: Організація навчально-виховного процесу з дітьми, які мають особливі освітні потреби

Тема 4.4: Тестування як інноваційний метод вимірювання предметних компетентностей учнів

Тема 4.5: Психолого-педагогічні аспекти навчання та розвитку обдарованої дитини

Тема 4.6: Попередження і подолання конфліктів в освітніх організаціях

Вибіркова частина

Модуль 5. Психологічні основи організації навчально-виховного процесу

Тема 5.1: Система корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку

Тема 5.2: Форми прояву порушень поведінки у підлітків

Тема 5.3: Врахування індивідуально-типологічних особливостей школярів у навчально-виховному процесі

Модуль 6. Педагогічна майстерність

Тема 6.1: Активні методи, прийоми і форми організації навчальної діяльності учнів

Тема 6.2: Впровадження хмарних технологій у навчальну діяльність

Тема 6.3: Ораторське мистецтво як складова загальної педагогічної майстерності

Тема 6.4: Інтерактивні технології навчання

Тема 6.5: Розробка та реалізація авторської методичної системи

Тема 6.6: Педагогічна майстерність як основа професійного розвитку педагогічного працівника

Тема 6.7: Медіаосвіта та медіаграмотність педагогічного працівника
Фаховий блок  

Модуль 1. Теорія і методика навчання географії

Тема 1.1: Програмно-методичне забезпечення викладання шкільного курсу географії у 2016/2017 навчальному році

Тема 1.2: Методика викладання географії великими смисловими блоками

Тема 1.3: Роль дидактичних матеріалів та опорних схем при вивченні шкільного курсу географії

Тема 1.4: Актуальні проблеми сучасної методики викладання географії

Тема 1.5: Особливості організації та проведення учнівських олімпіад з географії. Розв’язування олімпіадних задач

Тема 1.6: Методика розв’язування задач з фізичної географії

Тема 1.7: Методика використання картографічного матеріалу на заняттях географії. Робота з топографічною картою

Тема 1.8: Глобалізація – новий етап розвитку світового господарства

Тема 1.9: Ґрунтовий покрив України. Сучасні екологічні проблеми, пов’язані з використанням ґрунтів

Тема 1.10: Методичні підходи до організації й проведення практичних робіт на заняттях з географії

Тема 1.11: Розроблення та методика розв’язування задач під час вивчення курсу «Географія України» (8 клас)

Тема 1.12: Економічне зростання і людський розвиток

Тема 1.13: Методичні рекомендації щодо організації та проведення програмних практичних робіт з географії

Тема 1.14: Розроблення та методика розв’язування задач у процесі вивчення шкільного курсу географії

Тема 1.15: Розроблення й методика розв’язування задач та практичних завдань, які передбачають вимірювання, що проводяться за допомогою Сонця

Тема 1.16: Місце і роль України в сучасному світі

Тема 1.17: Взаємозв’язок між ресурсозабезпеченням та економічним розвитком країн світу

Модуль 2. Теорія і методика вивчення курсу "Соціально-економічна географія світу. 10 клас"

Тема 2.1: Політична географія. Основні етапи розвитку політичної карти світу. Сучасна політична ситуація

Тема 2.2: Особливості вивчення теми „Країни нової індустріалізації” в курсі „Соціально-економічна географія світу. 10 клас”

Тема 2.3: Особливості вивчення теми „Світове господарство, міжнародна торгівля і міжнародна валютна система” в курсі „Соціально-економічна географія світу. 10 клас”

Тема 2.4: Географія населення з основами демографії

Тема 2.5: Особливості вивчення теми „Європа” в курсі „Соціально-економічна географія світу. 10 клас”

Тема 2.6: Особливості вивчення спецкурсу "Географія туризму"

Тема 2.7: Світові релігії: історія та віровчення

Модуль 3. Інновація та контроль на заняттях з географії

Тема 3.1: Використання комп’ютерних технологій при викладанні географії

Тема 3.2: Використання інтерактивної дошки при викладанні географії

Тема 3.3: Новітні освітні технології навчання географії

Тема 3.4: Методика розроблення навчального проекту з географії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Тема 3.5: Методичні прийоми використання мультимедійних презентацій у процесі навчання географії

Тема 3.6: Використання пакету програм Microsoft Office у процесі навчання географії

Тема 3.7 Робота з обдарованими учнями на уроках географії та в позакласній діяльності

Варіативна частина

Модуль. Спецкурси

Тема 1.1: Фаховий спецкурс. Географічне краєзнавство в школі

Тема 1.2: Дослідницьке та виховне значення географічного майданчика в школі
ІІІ. Контрольно-узагальнюючий блок    

Перелік орієнтовних запитань до кваліфікаційного екзамену 

Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів 

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів початкового навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів початкового навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів-логопедів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’яБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка