Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Інформаційний бюлетень №10 від 05. 10. 12

Інформаційний бюлетень №10 від 05. 10. 12


powerpluswatermarkobject3


ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 10 ВІД 05.10.12

ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

з/п

Назва проекту,

назва організації, місце проведення, дата проведення

Кінцеві строки подачі документів

Опис

К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї


1

VII Международная научно-практическая конференция «Лингвистика в современном мире»

Центр научной мысли www.tagcnm.ru

Россия, Таганрог

31 октября 2012 г.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

Секция 1. Лингвистика и информатика.

Секция 2. Иностранные языки. Перевод. Заимствования. Роль заимствований в современном русском языке.

Секция 3. Молодежный сленг. Язык социальных групп.

Секция 4. Лингвистика и поэтика.

Секция 5. Лингвистика в школе.

Секция 6. Методика преподавания русского языка для школьников, у которых русский язык не является родным.

Секция 7. Лингвистика и культурология.

Секция 8. Лингвистика и межкультурная коммуникация.

Секция 9. Журналистика.

Секция 10. Избранные вопросы методики преподавания русского языка и литературы в школе.

Секция 11. Языкознание.

Секция 12. Теория языка.

Секция 13. Славянские языки.

Секция 14. Германские языки.

Секция 15. Романские языки.

Секция 16. Методические разработки уроков по русскому языку и литературе в средней школе.

http://www.konferencii.ru/info/id/100811


2

Научно-методическая конференция «Непрерывное профессиональное образование лиц с ограниченными возможностями»,

22-23 ноября 2012 года в Институте информационных технологий БГУИР

г. Минск, ул. Козлова, 28

2 ноября 2012

Проблемное поле конференции:

 

§ Современные информационные технологии в непрерывном профессиональном образовании лиц с ограниченными возможностями;

 

§ Учебно-методическое  обеспечение  непрерывного профессионального образования лиц с ограниченными возможностями;

 

§ Организационное и  техническое обеспечение  обучения  лиц с ограниченными возможностями;

 

§ Социально-психологические и управленческие проблемы  непрерывного профессионального образования лиц с ограниченными возможностями.

http://iit-bsuir.by/conferenc.html


3

Міжнародна науково-практична конференція

«Людина і закон: публічно-правовий вимір»

м. Одеса, 19-20 жовтня 2012 р.

16 жовтня 2012

Головні напрями конференції:

Історія і теорія держави та права, філософія права;

Конституційне право, муніципальне право;

Міжнародне публічне та приватне право;

Екологічне, земельне, аграрне право;

Цивільне право та процес;

Сімейне право, житлове право;

Господарське право та процес;

Трудове право, право соціального забезпечення;

Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;

Кримінальне право, кримінально-виконавче право;

Кримінальний процес, криміналістика.

http://www.blackseafoundationoflaw.org.ua/index.php/events


4

ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасної науки», з 29 жовтня по 3 листопада 2012 року на платформі "Альманах наукових відкриттів"

20 жовтня 2012

Робочі секції IX Міжнародної телеконференції:

Секція 1. Визначні дати. Ювілеї вчених. Ювілеї великих відкриттів.

Секція 2. Методика і методологія дослідницької діяльності

Секція 3. Інформаційні технології

Секція 4. Науки про Землю

Секція 5. Проблеми фізики, математики і кібернетики

Секція 6. Проблеми хімії, фармакології та БАР

Секція 7. Проблеми медицини і психології

Секція 8. Проблеми екології та життєдіяльності людини

Секція 9. Проблеми біоінформатики та системної біології

Секція 10. Проблеми життєдіяльності тварин і рослин

Секція 11. Проблеми сільського господарства

Секція 12. Проблеми гуманітарних дисциплін та викладацької діяльності

Секція 13. Проблеми економіки, соціології та юриспруденції

Секція 14. Проблеми історії та археології

Секція 15. Проблеми політології

Секція 16. Проблеми культурології

Секція 17. Технічні, технологічні та аналітичні пошуки.

http://www.tele-conf.ru/


5

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» м.Тернопіль

25 жовтня 2012 року

Тематичні напрямки конференції:

Секція 1. Світова економіка в ХХІ столітті: трансформація геополітичних інтересів, геоекономічні стратегії та проблеми наднаціонального регулювання.

Секція 2. Стратегія і тактика управління в умовах нестабільної ринкової кон’юнктури.
Секція 3. Роль фінансів в економічному зростанні: функціональна детермінованість та моделі розвитку.
Секція 4. Теорія інституціоналізму та інституційне забезпечення економічного розвитку.
Секція 5. Міжнародні стандарти та проблеми уніфікації обліку, аналізу і аудиту.

Секція 6. Проблеми охорони навколишнього середовища та забезпечення реалізації екологічної політики.

Секція 7. Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи.

Секція 8. Гуманітарне осмислення українського соціуму: минуле, сучасне, майбутнє.

http://www.iconf.org.ua

6

Международная научная конференция "Прикладные и фундаментальные исследования" (27-28 октября, 2012, Сент-Луис, Миссури, США)

27-28 жовтня, 2012 року Сент-Луис, Миссури, США (заочно)

20 жовтня 2012

Направления работы конференции:

Физико-математические науки

Химические науки

Биологические науки

Геолого-минералогические науки

Технические науки

Сельскохозяйственные науки

Педагогические науки

Медицинские науки

Фармацевтические науки

Ветеринарные науки

Психологические науки

Экономические науки

Философия

Культура и искусство

Экологические технологии

Юридические науки

Филологические науки

Исторические науки

http://conf-afs.com/ru/index.html


7

Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів: поетика і граматика текстових структур»

8–9 листопада 2012 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

10 жовтня 2012 року

У межах конференції відбудуться круглі столи:
«Актуальні проблеми комп’ютерної лінгвістики», присвячений 20-річчю Лабораторії комп’ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«Слово в системі художнього тексту» (до 75-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України С. Я. Єрмоленко)

http://instpres.univ.kiev.ua/node/103


8

Международная научно методическая конференция "Современное образование и интеграционные процессы"

14 ноября – 16 ноября 2012 года

г. Краматорск, Украина

25 октября 2012

Основная тематика конференции

1. Подготовка конкурентоспособных специалистов для предприятий.

2. Система непрерывного образования от школы к послевузовскому повышению квалификации.

3. Совместная подготовка специалистов в ВУЗах ближнего и дальнего зарубежья.

4. Создание системы обеспечения Европейского качества образования.

5. Проблемы дистанционного образования.

http://www.dsmu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1638:14-16112012-mezhdunarodnaja-nauchno-metodicheskaja-konferentsija-sovremennoe-obrazovanie-i-integratsionnye-protsessy&catid=51:konf&Itemid=97


9

IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємств в умовах світової економічної інтеграції», м. Харків, Харківський національний університет будівництва та архітектури

1 листопада 2012

Пріоритетні напрямки роботи конференції:

- напрями підвищення економічної безпеки підприємств;

- політика управління фінансовими ресурсами підприємства;

- перспективи та досвід міжнародної економічної співпраці вітчизняних підприємств;

- методи залучення іноземних інвестицій;

- заходи щодо підвищення соціально-економічного потенціалу підприємств;

- питання енергозбереження на вітчизняних підприємствах;

- стратегії розвитку будівельних підприємств.

http://www.kstuca.kharkov.ua/


К О Н К У Р С И

1

Конкурс совместных инициативных российско-украинских научных проектов 2013 года.

31 октября 2012

Проекты выполняются небольшими (до 10 человек с каждой стороны) коллективами российских и украинских ученых, в состав которых могут входить аспиранты, студенты или отдельные ученые.
Победителям предоставляется финансовая поддержка (гранты) для выполнения фундаментальных научных исследований по следующим областям знаний:

-     математика, информатика и механика;

-     физика и астрономия;

-     химия и науки о материалах;

-     биология и медицинская наука;

-     науки о Земле;

-     науки о человеке и обществе;

-     инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;

-     фундаментальные основы инженерных наук.

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_403942


2

III Международный конкурс исследовательских работ учащихся и студентов «Открываю мир»

Россия, Чебоксары, 26 ноября 2012 г. — 26 ноября 2012 г.

26 ноября 2012

Направления исследований:

1. Математика и информатика.

2. Филология.

3. История и обществознание.

4. Педагогика и психология.

5. Экономика.

6. Юриспруденция.

7. Физика и астрономия.

8. Естествознание.

9. Культурология.

10. Архитектура и строительство.

http://www.konferencii.ru/info/id/100985


СТИПЕНДІЇ, СТАЖУВАННЯ, ЛІТНІ ТА ЗИМОВІ ШКОЛИ


1

17th CIMO WINTER SCHOOL "Plasticity: From brain functions to cancer and nanoscience“

11 - 16 March 2013, Finland


22 October 2012

The Centre for International Mobility CIMO invites applications from Russian and Ukrainian postgraduate students for participation in the 17th Winter School organized during 11 - 16 March 2013 at Tvärminne zoological station of the University of Helsinki .

The goal of the Winter School is to enhance the mobility of young researchers and postgraduate students between Finland and the participating countries and to increase the cooperation between the universities. Before applying for participation in the 17th Winter School, the applicants are expected to contact one or more scientists/research group leaders at Finnish universities to discuss a possible project with them. Expression of interest by the Finnish host will be considered an advantage during the selection process.

http://www.cimo.fi/programmes/cimo_scholarships/winterschool


2

Програма імені Фулбрайта для науковців/Fulbright Scholar Program.

15 жовтня 2012

У конкурсі можуть брати участь представники гуманітарних, суспільних, точних, технічних і природничих дисциплін – кандидати та доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не менше п’яти років.

Кандидати на участь у Програмі для науковців можуть обрати Інститут Кеннана у Вашингтоні як місце проведення досліджень суспільно-політичного спрямування. Стажування триває 6 місяців. 

http://www.fulbright.org.ua/

3

Science International Merit Scholarships at Monash University, Australia 2013

19 October 2012

Scholarships will be offered to high achieving international students from outside of Australia in 2013, supporting them to study at one of the most prestigious higher education institutions in the world. Executive Director of the Future Students Office, Sunny Yang, said the new international scholarships allow Monash to attract the brightest and all-round students who aspire to study inAustralia. “MonashUniversity is a known leader in the provision of quality education and the establishment of these new scholarships provides wonderful opportunities for the next cohort of international students.

http://www.monash.edu.au/study/scholarships/international/science.html


4

The Vanier Canada Graduate Scholarship (Vanier CGS)

6 November 2012

The Vanier Canada Graduate Scholarship (Vanier CGS) was created to attract and retain world-class doctoral students and to establish Canada as a global centre of excellence in research and higher learning. It is worth $50,000 per year for three years and is available to both Canadian and international PhD students studying at Canadian universities.

http://www.vanier.gc.ca/eng/scholarship_details-renseignements_generaux.aspx


5

Rotary Yoneyama Scholarships for International Students, Japan 2013

15 October 2012

The Foundation awards scholarships to overseas students who aspire to study or conduct research in Japanese universities or graduate schools. Its scholarship fund is supported by the contributions of Rotarians throughout Japan. The Foundation is Japan’s largest private scholarship organization, both in terms of program scale and number of scholarships awarded.

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/overseas-s/eng_application_guide2013.pdf

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформаційний бюлетень №11 від 05. 11. 12
Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012

Інформаційний бюлетень №10 від 10. 2013
Мета конференції: наукове обґрунтування теоретичних та практичних проблем розвитку публічного адміністрування

Інформаційний бюлетень №1 від 23. 01. 2013
...

Інформаційний бюлетень №5 від 14. 05. 2012
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук

Інформаційний бюлетень №4 від 14. 05. 2012
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук

Інформаційний бюлетень №5 від 19. 06. 2012
Еразмус Мундус та Темпус Можливості для українських студентів, випускників, дослідників та вищих навчальних закладів

Інформаційний бюлетень №2 від 03. 03. 10
«Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє» (м. Львів, 23-25 червня...

Інформаційний бюлетень №6 від 24. 12. 09
України (Національний університет «Києво-Могилянська академія», факультет правничих наук Наукма, Студентське наукове товариство правників...

Інформаційний бюлетень №1 від 03. 02. 10
Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки філософського факультету – 2010» (Філософський...

Інформаційний бюлетень №5 від 25. 11. 09 Відділу міжнародних зв’язків
Навчальні візити до Польщі (Польсько-Американський Фонд Свободи, Колегіум Східної Європи імені Яна Новака-Єзьоранського, Фонд „Боруссія”...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка