Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів музичного мистецтва за дистанційною формою навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів музичного мистецтва за дистанційною формою навчання

ПРОГРАМА

освітньої діяльності підвищення фахової   кваліфікації

вчителів музичного мистецтва за дистанційною формою навчання

    

І. Інформаційний блок

Пояснювальна записка

Кваліфікаційні вимоги

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів музичного мистецтва

ІІ. Змістовий блок 

Соціально-гуманітарний блок

Модуль 1. Філософські основи сучасної освіти

Тема 1.1: Сутність, зміст і проблематика сучасної філософії освіти

Тема 1.2: Сучасна інтерпретація культури й світу цінностей

Тема 1.3. Стан та подальші перспективи філософії освіти в період постмодерну

Тема 1.4. Сучасні тенденції розвитку системи загальної середньої освіти

Модуль 2. Українознавчий контекст гуманітарної освіти

Тема 2.1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Тема 2.2: Сучасний мовленнєвий етикет

Тема 2.3: Культура ділового мовлення

Модуль 3. Соціологічні аспекти освіти та виховання

Тема 3.1: Соціалізація як предметна основа педагогічної соціалізації

Тема 3.2: Соціально-педагогічні проблеми соціалізації української молоді

Модуль 4. Основи безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я

Тема 4.1: Безпека життєдіяльності та охорона праці у закладах освіти

Тема 4.2: Ергономічні основи охорони праці

Тема 4.3: Сучасні досягнення науки: нутрігеноміка і раціональне харчування людини

Вибіркова частина

Тема 1: Методичні механізми визначення соціотипу дітей та підлітків

Професійний блок

Модуль 1. Психолого-педагогічні основи організації навчально-виховного процесу

Тема 1.1: Врахування індивідуально-типологічних особливостей школярів у навчально-виховному процесі

Тема 1.2: Ораторське мистецтво як складова загальної педагогічної майстерності

Тема 1.3: Процес сприймання як основа розвитку пізнавальної активності учнів

Тема 1.4: Форми прояву порушень поведінки у підлітків

Тема 1.5: Психологічні основи взаємодії педагогів і батьків

 Модуль 2. Профільне навчання

Тема 2.1: Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів в профільній школі   

Тема 2.2: Профільна школа як засіб диференціації та індивідуалізації навчання

 Модуль 3. Перспективи розвитку сучасної шкільної освіти

Тема 3.1: Моніторинг якості освіти як інструмент освітньої політики

Тема 3.2: Сучасні педагогічні технології: сутність, зміст, провідні ідеї

Тема 3.3: Інтерактивні технології навчання

Тема 3.4: Розробка та реалізація авторської методичної системи

Модуль 4. Актуальні проблеми сучасного виховання

Тема 4.1: Основні підходи до організації виховної роботи

Тема 4.2: Особливості гуманізації взаємодії школи і сім’ї

Тема 4.3: Організація виховного процесу на засадах проективної педагогіки

Тема 4.4: Організація навчально-виховного процесу з дітьми, які мають особливі освітні потреби

Модуль 5. Робота з обдарованими дітьми

Тема 5.1: Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми

Тема 5.2: Організація та методика науково-дослідницької діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах

Вибіркова частина

Тема 1. Активні методи, прийоми і форми організації навчальної діяльності учнів  

Тема 2. Універсальні можливості мистецтва у розвитку духовності людини

Модуль 6. Інклюзивне навчання

Тема 6.1: Інклюзивна освіта: сутність, особливості, впровадження

Тема 6.2: Система корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку

Фаховий блок  

Модуль 1. Методологія та методика викладання музичного мистецтва у загальноосвітніх навчальних закладах

Тема 1.1: Філософія мистецької освіти як пріоритет сучасної педагогіки

Тема 1.2: Реалізація цілісного змісту мистецької освіти у навчальних програмах освітньої галузі «Мистецтво»

Тема 1.3: Інтеграція шкільної мистецької освіти як новітній підхід до художньо-естетичного виховання школярів

Тема 1.4: Структура естетичної свідомості

Тема 1.5: Феномен творчості. Проблеми творчості в освіті

Модуль 2. Методика викладання музичного мистецтва у загальноосвітніх навчальних закладах

Тема 2.1: Особливості змісту та структури освітньої галузі «Мистецтво» в контексті Державного стандарту загальної середньої освіти

Тема 2.2: Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу в 2014/2015 навчальному році

Тема 2.3: Дидактична модель організації навчально-виховного процесу на уроках мистецтва

Тема 2.4: Реалізація цілісного змісту мистецької освіти у нових навчальних програмах

Тема 2.5: Компетентнісний підхід до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах

Тема 2.6: Особливості проведення творчого уроку музики в контексті методології творчості

Тема 2.7: Створення мелодій як вид музичної творчості педагога музиканта

Тема 2.8: Види музичної діяльності. Створення педагогічних умов як основи керування музичним сприйманням

Тема 2.9: Характерні особливості спеціальних методів музичного сприймання в теорії та практиці навчання

Тема 2.10: Методична система розвитку музичних здібностей та культури музичного сприймання школярів у процесі проведення уроків музики в школі

Тема 2.11: Музично-дидактичні ігри як педагогічно дослідницький та природній засіб розвитку творчості молодших школярів

Тема 2.12: Методика вокально-хорової роботи з учнями на уроках музики

Тема 2.13: Упровадження інноваційних художньо-педагогічних технологій в процесі вивчення музики та мистецтв (+презентація)

Тема 2.14: Організація проектної діяльності на уроках мистецтва

Тема 2.15: Своєрідність використання системи методів на уроках музики

Тема 2.16: Розвиток особистості дитини засобами українського дитячого фольклору

Тема 2.17: Впровадження передового педагогічного досвіду вчителів музичного мистецтва у процесі художньо-естетичного виховання школярів

Тема 2.18: Методика вивчення теми уроку: «Героїчні та патріотичні образи музики»

Тема 2.19: Музично-естетичне виховання молодших школярів у процесі організації гурткової роботи

Тема 2.20: Відео та фоно-хрестоматійні матеріали для уроків музичного мистецтва

Модуль 3. Музична психологія

Тема 3.1: Синдром "Емоційного вигорання" у професійній діяльності педагога

Тема 3.2: Характеристика та природа музичних здібностей

Тема 3.3: Психологія сприймання кольору та музики

ІІІ. Контрольно – узагальнюючий блок.

Перелік орієнтовних запитань до кваліфікаційного екзамену.

Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту. 

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів музичного мистецтва

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів образотворчого мистецтва

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів образотворчого мистецтва

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів початкового навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів початкового навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів-логопедів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’яБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка