Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 роки нашої ери ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı Наприклад: з 8 по 4 роки до н е. Ісус Христос

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 роки нашої ери ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı Наприклад: з 8 по 4 роки до н е. Ісус Христос

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ІСТОРІЯ – це наука, що вивчає:

- як жили різні народи, які події відбувалися в їхньому житті, як і чому життя людей змінювалося;

- усі джерела про минуле для того, щоб встановити послідовність подій, процес розвитку людства та зробити висновки про причини подій.
ІСТОРИЧНІ ПЕРІОДИ –

культурно-історичні етапи в розвитку людства:

Стародавній світ Середні віки Нова історія Новітня історія

ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ –

період від появи первісної людини до появи перших державних об’єднань (2,5 млн. років тому – V ст.).
ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ:

- речові пам’ятки (залишки жител чи поховань, предмети побуту, знаряддя праці, зброя, прикраси);

- писемні пам’ятки (написи на стінах, камені, табличках, посуді, літописи, угоди, листи, чернетки);

- усні пам’ятки(народні казки, легенди, перекази, билини, пісні).
ДОПОМІЖНІ НАУКИ:

- археологія – наука, що вивчає життя людей за речовими джерелами;

- хронологія – наука, що встановлює точні дати всіх історичних подій та їх часову послідовність, вивчає системи літочислення та календарі різних народів;

- етнографія – наука, що вивчає життя різних народів та їхню культуру.
АРХЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА –

- сукупність матеріальних пам’яток,що стосуються певної території та певної епохи і мають спільні риси;

- етнокультурне об’єднання (народ) певної території та певної епохи.

Назву народу (археологічній культурі)

надають за характерною рисою, якою він відрізняється від інших народів:

- за формою або орнаментом кераміки (наприклад: лінійно-стрічкова, ямково-гребінцева, мальованої кераміки, шнурової кераміки);

- за поховальним обрядом (наприклад: ямна, катакомбна, зрубна);

- за місцевістю проживання (наприклад: буго-дністровська, дніпро-донецька, трипільська).

ЕРА – початковий момент літочислення.
ХРИСТИЯНСЬКА ЕРА (наша ера, нова ера) – період часу від народження Ісуса Христа

за Григоріанським календарем

(запроваджений папою римським Григорієм ХІІІ у 1582 р.)
роки до нашої ери 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 роки нашої ери

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

Наприклад: з 8 по 4 роки до н.е. Ісус Христос Наприклад: з 5 по 7 роки н.е.

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ:

Кам’яний вік (2,5 млн. років тому – ІІІ тисячоліття до н.е.)

Енеоліт або мідно-кам’яний вік (ІV – ІІІ тисячоліття до н.е.)

Бронзовий вік (ІІ – початок І тисячоліття до н.е.)

Залізний вік (І тисячоліття до н.е. – початок І тисячоліття н.е.)
ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ:

- наукова – життя виникло з неживої природи в результаті біохімічних процесів (еволюція);

- космічна – життя занесене на планету Земля ззовні;

- релігійна – життя було створене надприродною істотою в певний час.
ЕВОЛЮЦІЯ –

процес поступового розвитку, якісні зміни без різких стрибків.
АНТРОПОЛОГІЯ –

наука про походження, еволюцію людини та утворення людських рас:


Назва


Час

Період

кам’яного віку


Територія


Сівапітек, рамапітек

людиноподібні мавпи


14 – 12 млн.

років тому

Південно-

Східна Азія


Австралопітек

«південна мавпа» – предок людини


6 – 4 млн.

років тому


Африка


Олдовейська людина

homo habilis – «людина вміла»


2,5 – 2 млн.

років тому


палеолітАфрика


Пітекантроп;

Гейдельберзька людина;

Синантроп

homo erectus – «людина прямоходяча»


- 700 – 27 тис.

- 600 – 400 тис.

- 600 – 400 тис.

років тому


палеоліт


- о. Ява;

- Німеччина;

- Китай


Неандерталець

homo sapiens – «людина розумна»


140 – 24 тис.

років тому


палеоліт


Європа,

Західна Азія


Кроманьйонець

homo sapiens sapiens – «людина сучасного типу»


40 – 12 тис.

років тому


палеоліт


усі материки


Особливості розвитку первісних людей

Неандерталець

Кроманьйонець


- стадо;
- печери  наскельні малюнки;
- загінне полювання  зародилася мова;
- опанування вогню (обігрів, захист);
- одяг – шкіри;
- кам’яні, кістяні знаряддя праці;
- поховання небіжчиків;


- родова община (рід)  матріархат;
- халабуди  стоянки;
- винайшли лук  полювання невеликими групами;
- опанування вогню (їжа);
- одяг, взуття шиють;
- прикраси, орнамент;
- зародження релігії (фетишизм, магія, анімізм);


КАМЯНИЙ ВІК ЛЮДСТВА


Назва

періоду

Хронологічні

межі

Знаряддя праці.

Житло

Заняття людей.

Релігія

Спосіб життя.

Організація суспільства

Клімат


Палеоліт –
давній

кам’яний вік


2,5 млн.

років тому –
Х тисячоліття

до н. е.


- палка-копалка;

- дубина, кам’яна сокира, рубило;

- рибальська сітка;

- опанування вогню;

- печери


- збиральництво;

- загінне полювання;

- рибальство;

- фетишизм, анімізм, магія;

- наскельні малюнки;

- одяг – шкіри


бродячий спосіб життя


стадо (30 чоловік)


льодовикова

епоха

«плейстоцен»

(кілька зледенінь)


Мезоліт –
середній

кам’яний вік


Х – VI

тисячоліття

до н. е.


- кам’яна скребачка, ніж;

- лук, стріли;

- кістяний гачок, гарпун;

- кістяна голка;

- житло з кісток мамонта


- збиральництво;

- полювання невеликими групами;

- рибальство;

- одяг, взуття шиють;

- культ предків, тотемізм, шаманізм


осідають

на берегах річок
родова община – рід

(40-120 чоловік)матріархат


потепління


підвищився рівень

моряНеоліт –
новий

кам’яний вік


VI – III

тисячоліття

до н. е.


- кістяна мотика, дерев’яне рало, кам’яна зернотерка, кістяний серп;

- шліфований камінь, свердло,

колесо, ткацький верстат;

- землянки, напівземлянки- мотичне землеробство;

- скотарство;

- ремесло;

- промисли (збиральництво, полювання, рибальство, бортництво);

- торгівля«неолітична революція»осілий спосіб життя

сусідська община,

плем’я (кілька родів)


патріархат


сучасний клімат


Енеоліт –
мідно-кам’яний вік


IV – III

тисячоліття

до н. е.


- металеві наконечники;

- плуг з металевим наконечником;
- гончарне коло;

- глинобитне житло


- опанування металів (мідь, олово);

- плужне землеробство;

- скотарство;

- гончарство;

- ремесло, промисли, торгівля;

- язичництво (політеїзм)- осілий спосіб життя;

- кочовий спосіб життясоюзи племен

НЕОЛІТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ

(VI – IV тис. до н. е.)


Революція –

корінний перелом в житті суспільства.

Привласнююче господарство відтворююче господарство:

- збиральництво  землеробство;

- полювання  скотарство.

Поділ праці –

відокремлення певних видів трудової діяльності.Винайшли колесо.

Ремесло –

дрібне виробництво, засноване на використанні ручних знарядь праці:

- свердління, шліфування, пиляння каменю;

- деревообробка, плетіння;

- обробка глини (кераміка);

- ткацтво, прядіння;

- чинбарство.

Торгівля

(натуральний обмін).

Змінилася організація суспільства та спосіб життя:

- матріархат  патріархат;

- родова община  сусідська община, плем’я;

- кочовий спосіб життя  осілий спосіб життя;

- колективна праця та споживання  індивідуальна праця та споживання

Змінилися суспільно-економічні відносини:

доаграрне суспільство аграрне суспільство

САМОСТІЙНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ОПОРНА СХЕМА

6 КЛАС

СТАРОДАВНІЙ ЧАС

(150 тис. років тому – V ст.)

Період від появи первісної людини до перших державних обєднань

Література:

І – Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Пед. Преса, 2006. – 288 с.:іл., карти.

ІІ – Смолій В.А., Степанков В.С. Історія України. Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2007. - 224 с.: іл., карти.

ІІІ – Лях Р.Д., Темирова Н.Р. История Украины. С древнейших времен и до ХV в. Учебник для 7-го кл. сред. шк. – К.: Генеза, 2000. – 336 с.: ил.

Авторська розробка:

вчитель історії

вищої категорії

А.М. Кіркова

м. Ізмаїл – 2012

додержавний період
Кам’яний вік Мідно-кам’яний вік Бронзовий вік

«енеоліт» (ІІ – поч. І тис. до н. е.)

палеоліт (IV – ІІІ тис. до н.е.)

(150 тис. років тому – ХІ тис. до н. е.) - землероби §6 (І)

(культура мальованої кераміки – трипільці); §4-5 (ІІІ)

мезоліт - скотарі §7 (І)

(Х – VІ тис. до н.е.) (культури: ямна, катакомбна, зрубна, §6-7 (ІІІ)

білозерська, білогрудівська, шнурової кераміки).

неоліт

(VІ – ІІІ тис. до н.е.)

Культури:

- лінійно-стрічкова;

- буго-дністровська;

- дніпро-донецька;

- середньострогівська;

- ямково-гребінцева;

- сурська

§1, 2-3 (ІІІ)
Державний період
Залізний вік

(І тис. до н.е. – початок І тис.)
Кіммерійці Скіфи Сармати Грецькі міста-держави Праслов’яни

(ІХ –VІІ ст. до н.е.) (VІІ – ІІІ ст. до н.е.) (ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст.) (VІ – І ст. до н.е.) (ІІ ст. до н.е. – ІV ст.)

§38 (І), §8 (ІІІ) §38, 54 (І), §9 (ІІІ) §37 (І), §11-12 (ІІІ) §54 (І), §10 (ІІІ) §53 (І), §13 (ІІІ)

Культури:

- зарубинецька;

- черняхівська;

- венеди
склавіни анти
«Брама народів»
Велике переселення народів

(ІV – VІІ ст.)
Готи Гуни Авари

(ІІ – IХ ст.) (375 р.) (VI ст.)

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Лекція-вистава "Ісус-Христос в світових шедеврах мистецтва" С. 2
Кзо сзш №69 Випускається з вересня 2007р шкільним органом самоврядування Січень 2015р номер 5(47)

Сценарій випускної лінійки «11 літ нашої ери»
В: Тож давайте запросимо випускників Дружбівської середньої загальноосвітньої школи 2014 року

Опорні схеми для 7 класу «Ісус Христос ідеал для наслідування» розроблені...
«Християнська етика 1 – 11 класи» (Львів, 1997), згідно календарно-тематичного планування з християнської етики (Самолюк Г. С., Николин...

Концепція розвитку комунального закладу освіти «Навчально-виховний...
«Навчально-виховний комплекс №36 «Спеціалізована середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний навчальний...

Тема. Україна в першій світовій війні
Австрійська політика щодо українського населення в роки Першої світової війни визначалась

Урок позакласного читання. Вчитель української мови та літератури...
Вчитель української мови та літератури Субіна Валентина Василівна, 23 роки педагогічного стажу, спеціаліст вищої категорії. Іршанський...

Програма спільної діяльності Міністерства освіти І науки України...
Програма спільної діяльності Міністерства освіти І науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2014–2016...

Затверджено методичним об'єднанням вчителів природничого циклу
Автор: Чулкова Наталія Михайлівна вчитель географії, вища кваліфікаційна категорія, стаж 24 роки

Засідання Доповідач: Пасічна З. А
За останні роки інтерес до проблеми творчості значно зріс, а в умовах закладів нового типу він є особливо актуальним

Програма розвитку системи освіти Кагарлицького району на 2016-2018 роки
Проект «Психологічний супровід та соціально-педагогічний патронат навчально- виховного процесу»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка