Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів початкового навчання за дистанційною формою навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів початкового навчання за дистанційною формою навчання

ПРОГРАМА

освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації

вчителів початкового навчання за дистанційною формою навчання
І. Інформаційний блок  

Пояснювальна записка

Вимоги до професійно-кваліфікаційних характеристик 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів початкового навчання
ІІ. Змістовий блок 

Соціально-гуманітарна підготовка

Модуль 1. Філософські основи сучасної освіти

Тема 1.1: Сутність, зміст і проблематика сучасної філософії освіти

Тема 1.2: Сучасна інтерпретація культури й світу цінностей

Тема 1.3. Стан та подальші перспективи філософії освіти в період постмодерну

Тема 1.4. Сучасні тенденції розвитку системи загальної середньої освіти

Модуль 2. Українознавчий контекст гуманітарної освіти

Тема 2.1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Тема 2.2: Сучасний мовленнєвий етикет

Тема 2.3: Культура ділового мовлення

Модуль 3. Соціологічні аспекти освіти та виховання

Тема 3.1: Соціалізація як предметна основа педагогічної соціалізації

Тема 3.2: Соціально-педагогічні проблеми соціалізації української молоді

Модуль 4. Основи безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я

Тема 4.1: Безпека життєдіяльності та охорона праці у закладах освіти

Тема 4.2: Ергономічні основи охорони праці

Тема 4.3: Сучасні досягнення науки: нутрігеноміка і раціональне харчування людини

Вибіркова частина

Тема 1: Методичні механізми визначення соціотипу дітей та підлітків
Професійний блок

Модуль 1. Перспективи розвитку сучасної шкільної освіти

Тема 1.1: Нормативно-правове забезпечення діяльності початкової школи

Тема 1.2: Моніторинг якості освіти як інструмент освітньої політики

Тема 1.3: Розробка та реалізація авторської методичної системи

Тема 1.4: Сучасні педагогічні технології: сутність, зміст, провідні ідеї

Модуль 2. Психолого-педагогічні основи організації навчально-виховного процесу

Тема 2.1: Технологія психологічної підготовки педагогічних працівників до роботи в умовах соціально-економічних змін

Тема 2.2: Організація навчально-виховного процесу з дітьми, що мають особливі освітні потреби

Тема 2.3: Універсальні можливості мистецтва у розвитку духовності людини

Тема 2.4: Розвиток пізнавальної сфери молодших школярів

Тема 2.5: Адаптація першокласника до навчання у школі

Тема 2.6: Психологічні аспекти взаємодії вчителя з учнями схильними до агресивності

Тема 2.7: Особливості роботи вчителя з учнями схильними до виявів гіперактивності у процесі взаємодії

Модуль 3. Актуальні проблеми сучасного виховання

Тема 3.1: Моделювання програми виховної роботи

Тема 3.2: Особливості гуманізації взаємодії школи і сім'ї

Тема 3.3: Організація виховного процесу на засадах проективної педагогіки

Варіативна частина

Модуль 4. Технологія узагальнення та оформлення ППД

Тема 4.1: Упровадження ідей перспективного педагогічного досвіду у процесі організації навчально-пізнавальної діяльності з молодшими школярами

Модуль 5. Педагогічна майстерність

Тема 5.1: Продуктивна мовленнєва комунікація вчителя як складова його педагогічної майстерності

Модуль 6. Інклюзивне навчання

Тема 6.1: Інклюзивна освіта: сутність, особливості, впровадження

Тема 6.2: Система корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку

Фахова підготовка

Модуль 1. Сучасний стан та перспективи розвитку початкової освіти

Тема 1.1: Особливості організації навчально-виховної діяльності молодших школярів у межах медико-педагогічного проекту "Гармонія інтелекту та здоров'я" ("ПіснеЗнайка")

Тема 1.2: Організація та зміст навчально-виховного процесу в школі І ступеня за науково-педагогічним проектом «Росток»

Тема 1.3: Створення оптимального навчального середовища за проектом «1 учень – 1 комп’ютер»

Тема 1.4: Організація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Тема 1.5: Пріоритетні напрями організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів за системою розвивального навчання

Тема 1.6: Застосування методу проектів у процесі організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів

Тема 1.7: Індивідуалізація навчально-пізнавальної діяльності як засіб розвитку особистісного потенціалу молодшого школяра

Тема 1.8: Застосування інтерактивних методів у навчально-виховний процес школи І ступеня

Тема 1.9: Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів ЗНЗ

Модуль 2. Методичні механізми викладання освітніх галузей Державного Стандарту початкової загальної освіти

"Мови і література"

Тема 2.1: Лінгводидактичні основи мовленнєвого розвитку молодшого школяра

Тема 2.2: Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з української мови

Тема 2.3: Формування в молодших школярів повноцінної навички читання як виду мовленнєвої діяльності Тема 2.4: Особливості проведення навчальних занять з читання на засадах особистісно орієнтованої педагогіки

Тема 2.5: Комунікативно-діяльнісний підхід до формування в учнів початкових класів елементарних текстологічних знань та вмінь

"Математика"

Тема 2.6: Розвиток творчого потенціалу молодшого школяра у процесі розв'язування арифметичних задач

Тема 2.7: Розвиток пізнавальних здібностей молодшого школяра у процесі формування обчислювальних навичок

"Природознавство"

Тема 2.8: Формування екологічної культури молодших школярів на заняттях з природознавства

Тема 2.9: Організація позаурочної роботи з природознавства

"Технологія"

Тема 2.10: Використання техніки "Айріс-фолдінг" у процесі виготовлення виробів з паперу і картону

"Мистецтво" 

Тема 2.11: Дидактично-методичний аспект проведення уроків музичного мистецтва

Тема 2.12: Педагогічні умови опанування образотворчим мистецтвом молодшими школярами

Тема 2.13. Жанри образотворчого мистецтва

Тема 2.14: Методологічні засади формування художньо-естетичної культури молодших школярів

Тема 2.15: Комплексний вплив мистецтв на духовний розвиток особистості молодшого школяра 

"Здоров'я і фізична культура"

Тема 2.16: Формування навичок здорового способу життя у процесі вивчення курсу "Основи здоров'я"

Модуль 3. Робота з обдарованими учнями

Тема 3.1: Психолого-педагогічні засади виховання і розвитку обдарованих

Тема 3.2: Методичні аспекти підготовки молодших школярів до участі у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика

Тема 3.3: Методичні аспекти підготовки молодших школярів до участі у Всеукраїнському інтерактивному математичному конкурсі «Кенгуру»

Тема 3.4: Методичні аспекти підготовки молодших школярів до участі у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок»

ІІІ. Контрольно-узагальнюючий блок

Перелік орієнтовних запитань до кваліфікаційного екзамену

Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів початкового навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів-логопедів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’яБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка