Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва за дистанційною формою навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва за дистанційною формою навчання

ПРОГРАМА

освітньої діяльності підвищення фахової   кваліфікації

вчителів образотворчого мистецтва за дистанційною формою навчання

  

І. Інформаційний блок

Пояснювальна записка

Вимоги до професійно-кваліфікаційних характеристик 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів образотворчого мистецтва

ІІ. Змістовий блок 

Соціально-гуманітарний блок

Модуль 1. Філософські основи сучасної освіти

Тема 1.1: Сутність, зміст і проблематика сучасної філософії освіти

Тема 1.2: Сучасна інтерпретація культури й світу цінностей

Тема 1.3. Стан та подальші перспективи філософії освіти в період постмодерну

Тема 1.4. Сучасні тенденції розвитку системи загальної середньої освіти

Модуль 2. Українознавчий контекст гуманітарної освіти

Тема 2.1: Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі

Тема 2.2: Сучасний мовленнєвий етикет

Тема 2.3: Культура ділового мовлення

Модуль 3. Соціологічні аспекти освіти та виховання

Тема 3.1: Соціалізація як предметна основа педагогічної соціалізації

Тема 3.2: Соціально-педагогічні проблеми соціалізації української молоді

Модуль 4. Основи безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я

Тема 4.1: Безпека життєдіяльності та охорона праці у закладах освіти

Тема 4.2: Ергономічні основи охорони праці

Тема 4.3: Сучасні досягнення науки: нутрігеноміка і раціональне харчування людини

Вибіркова частина

Тема 1: Методичні механізми визначення соціотипу дітей та підлітків

Професійний блок

Модуль 1. Психолого-педагогічні основи організації навчально-виховного процесу

Тема 1.1: Врахування індивідуально-типологічних особливостей школярів у навчально-виховному процесі

Тема 1.2: Ораторське мистецтво як складова загальної педагогічної майстерності

Тема 1.3: Процес сприймання як основа розвитку пізнавальної активності учнів

Тема 1.4: Форми прояву порушень поведінки у підлітків

Тема 1.5: Психологічні основи взаємодії педагогів і батьків

 Модуль 2. Профільне навчання

Тема 2.1: Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів в профільній школі   

Тема 2.2: Профільна школа як засіб диференціації та індивідуалізації навчання

 Модуль 3. Перспективи розвитку сучасної шкільної освіти

Тема 3.1: Моніторинг якості освіти як інструмент освітньої політики

Тема 3.2: Сучасні педагогічні технології: сутність, зміст, провідні ідеї

Тема 3.3: Інтерактивні технології навчання

Тема 3.4: Розробка та реалізація авторської методичної системи

Модуль 4. Актуальні проблеми сучасного виховання

Тема 4.1: Основні підходи до організації виховної роботи

Тема 4.2: Особливості гуманізації взаємодії школи і сім’ї

Тема 4.3: Організація виховного процесу на засадах проективної педагогіки

Тема 4.4: Організація навчально-виховного процесу з дітьми, які мають особливі освітні потреби

Модуль 5. Робота з обдарованими дітьми

Тема 5.1: Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми

Тема 5.2: Організація та методика науково-дослідницької діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах

Вибіркова частина

Тема 1. Активні методи, прийоми і форми організації навчальної діяльності учнів  

Тема 2. Універсальні можливості мистецтва у розвитку духовності людини

Модуль 6. Інклюзивне навчання

Тема 6.1: Інклюзивна освіта: сутність, особливості, впровадження

Тема 6.2: Система корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку

Фаховий блок  

Модуль 1. Методика викладання образотворчого мистецтва

Тема 1.1: Філософія мистецької освіти як пріоритет сучасної педагогіки

Тема 1.2: Реалізація цілісності змісту мистецької освіти у навчальних програмах освітньої галузі « Мистецтво»

Тема 1.3: Нормативно-правове забезпечення викладання образотворчого мистецтва в умовах оновлення змісту і структури освітньої галузі «Мистецтво»

Тема 1.4: Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу в 2014/2015 навчальному році

Тема 1.5: Діагностика та оцінювання досягнень учнів з мистецтва

Тема 1.6: Особливості реалізації змісту програми з образотворчого мистецтва для учнів 5–го класу

Тема 1.7: Педагогічний контроль та методи оцінки знань, умінь, уявлень та творчого розвитку учнів на заняттях образотворчого мистецтва

Тема 1.8: Профільне навчання художньо-естетичного напряму в старшій школі

Тема 1.9: Сучасні погляди на історію українського образотворчого мистецтва та методика застосування цих знань на заняттях

Тема 1.10: Використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі

Тема 1.11: Психологія сприйняття кольору та музики. Вплив кольору на людину

Тема 1.12: Феномен творчості. Проблеми творчості в освіті

Тема 1.13:Проектування та моделювання навчальних занять з образотворчого мистецтва

Модуль 2. Художньо-практична діяльність

Тема 2.1: Теоретичні основи композиції

Тема 2.2: Методичні рекомендації щодо застосування кольору на уроках образотворчого мистецтва

Тема 2.3: Методика зображення натюрморту

Тема 2.4: Композиційні основи зображення портрета

Тема 2.5: Методичні основи зображення пейзажу

Тема 2.6: Творчий підхід у зображенні тематичної картини

Тема 2.7: Основи петриківського розпису

Тема 2.8: Розвиток у школярів творчої активності в процесі конструктивно-художньої діяльності

Тема 2.9: Формування конструктивно-художнього підходу в процесі розробки проектних макетів, моделей, композицій

ІІІ. Контрольно-узагальнюючий блок  

Перелік орієнтовних запитань до кваліфікаційного екзамену

Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів 

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту  

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів образотворчого мистецтва

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів музичного мистецтва

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів музичного мистецтва

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів початкового навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи вчителів початкового навчання

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів-логопедів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’яБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка