Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Новини

НовиниНОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 21.06.2010 р.)


Учасники конференції УАІБ «Професійне управління активами» обговорили пріоритетні завдання для подальшого розвитку

З 10 по 13 червня у Ялті проходила традиційна літня XXIV науково-практична конференція Української асоціації інвестиційного бізнесу під назвою «Професійне управління активами». У ній взяли участь представники ДКЦПФР, Держфінпослуг, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінпраці, фахівці компаній з управління активами - членів УАІБ, фондових бірж, депозитаріїв, рейтингових агентств, а також науковці та зарубіжні експерти.

Основними темами цьогорічного форуму стали: можливості та проблеми ринку послуг з управління активами; здійснення пенсійної реформи в Україні; інфраструктура та інструменти для інвестицій, шляхи зниження ризиків інвесторів; управління активами в нових умовах корпоративного законодавства; Private Equity в Україні; ризик-менеджмент в КУА.

Як зазначив на конференції Голова ДКЦПФР Дмитро Тевелєв, настав час для плавного переходу від етапу романтизму на фондовому ринку України до стадії зрілого розумного прагматизму. Ринок має стати більш організованим, більш відрегульованим, як в цілому, так і в окремих сегментах. Ринок має бути прагматичним не лише з точки зору філософії регулювання, а й щодо поєднання його розвитку із загальноекономічними завданнями, які стоять перед державою.

Говорячи про увагу уряду до розвитку фондового ринку, Дмитро Тевелєв зазначив, що у проекті закону «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік» передбачено формування ефективно функціонуючого фондового ринку, який здатен забезпечувати перерозподіл ресурсів між секторами економіки, врегулювання діяльності щодо здійснення операцій з фінансовими активами, забезпечення прозорості та відкритості ринків фінансових послуг, захист інтересів споживачів фінансових послуг. Крім того, у документі містяться очікувані результати від його реалізації. Зокрема, це підвищення питомої ваги угод з цінними паперами на біржовому ринку, формування системи депозитарного обліку, забезпечення прозорої системи обліку прав власності на цінні папери, розвиток фінансових інструментів тощо.

Аналіз проблем фондового ринку та конкретні завдання щодо його розвитку містить також Програма економічних реформ на 2010-2014 роки, розроблена Комітетом економічних реформ під головуванням Президент України.

Положення цих документів, природно, мають трансформуватися у програму діяльності ДКЦПФР та розвитку ринку цінних паперів, підкреслив Дмитро Тевелєв. Актуальними питаннями для регулятора у цьому зв’язку є підвищення відкритості та прозорості Комісії, застосування більш прогресивних технологій роботи. Її діяльність має бути більш продуктивною, спрямованою на відпрацювання якісної нормативної бази. Особливістю поточного етапу є поєднання функції регулювання з функцією створення та розбудови ринку. Голова ДКЦПФР наголосив на важливості взаємодії регулятора з його учасниками.

Серед пріоритетних завдань Комісії Дмитро Тевелєв назвав розробку документа, який визначає завдання, цілі та конкретні дії до 2015 року. ДКЦПФР вже розробила та оприлюднила проект Стратегії розвитку фондового ринку України на середньострокову та довгострокову перспективу. При цьому, за його словами, цей документ нині є не стільки стратегією, скільки програмою дій. Стратегія має охоплювати період до 2020 року й вимагає серйозного підходу щодо прогнозування та моделювання ринку. Її розробці Комісія планує присвятити найближчі рік-півтора.

Наступним завданням, на думку регулятора, є вдосконалення системи звітності, розкриття інформації та документообігу на фондовому ринку. У поточному році у цій сфері має відбутися певний прорив. Насамперед, це стосується переходу від паперового до електронного документообігу, вирішення проблеми дублювання інформації.

Характеризуючи ситуацію в депозитарній системі, Дмитро Тевелєв, відзначив певні позитивні зрушення у цій сфері, зокрема щодо встановлення двосторонніх кореспондентських взаємовідносин між двома українськими депозитаріями – НДУ і ВДЦП та щодо створення центрального депозитарію. Нині обговорюються механізми створення центрального депозитарію, моделі участі у ньому держави, шляхи розвитку клірингової системи тощо.

Щодо захисту прав інвесторів пріоритетом Комісії є реалізація Закону «Про акціонерні товариства», а також внесення до нього змін, покликаних вирішити ряд проблемних питань, які виникли. Крім того, планується здійснити аудит нормативної бази щодо корпоративного управління з метою її вдосконалення та розробити цілий ряд законопроектів, які мають стимулювати залучення інвесторів на фондовий ринок.

Окрему увагу регулятор приділяє розвитку біржової торгівлі та протидії маніпуляціям з цінними паперами. На поточному етапі розробляються нові нормативні документи щодо вдосконалення механізмів організованого ринку цінних паперів.

Аналізуючи проект Стратегії розвитку фондового ринку України на середньострокову та довгострокову перспективу, Дмитро Тевелєв зауважив, що перший варіант цього документа є базою для обговорення та внесення пропозицій. Остаточна версія буде опрацьована у співпраці з учасниками ринку.

За повідомленням Голови ДКЦПФР пропозиції до проекту будуть збиратися до кінця липня. У серпні відбудуться дискусії за кожним з напрямків реалізації документа.

Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов у своєму виступі зауважив, що сьогодні на фондовому ринку існує ряд серйозних проблем і дуже добре, що регулятор готовий зайняти активну позицію щодо їхнього вирішення. УАІБ також накопичила значний досвід роботи у кризовий період і може ним поділитися, сказав він.

Більшість компаній з управління активами зуміли вижити в умовах падіння ринку і зараз продовжують ефективно працювати. Інвестиційний бізнес є достатньо гнучким та міцним. Однак слід звернути увагу на внутрішні проблеми, зокрема, на організацію та здійснення бізнесу, управління ризиками, методологію діяльності. Важливим чинником його ефективного розвитку є й сприятливе середовище, в якому він функціонує. Зокрема, окрему увагу необхідно приділити податковій реформі, яку планується здійснити в Україні.

Сьогодні держава ставить завдання щодо зростання фондового ринку та захисту прав інвесторів. Однак, враховуючи, що інвестиційний бізнес тісно пов’язаний із біржовим ринком, їх реалізація має носити системний характер. Адже несистемні зміни можуть призвести до певних перекосів. Так, зокрема, високі стандарти та вимоги до фінансових інструментів створюють проблеми щодо дотримання норм диверсифікації активів публічних інвестиційних фондів та недержавних пенсійних фондів.

Головуючий Ради привернув увагу до активізації приватизаційних процесів. Держава передбачає виставляти на біржові торги невеликі пакети акцій привабливих підприємств, які будуть цікаві інституційним інвесторам. Проте, зазначив Дмитро Леонов, виникає питання – чи будуть акції, продані за допомогою таких механізмів, у подальшому відповідати високим вимогам та критеріям, що висуваються до цінних паперів, які можуть знаходитися у портфелях інвестиційних фондів?

Говорячи про захист прав інвесторів, він відзначив, що УАІБ пропонує не обмежуватися якоюсь окремою формою, зокрема, Фондом гарантування інвестицій на фондовому ринку, а прагне застосовувати комплексний підхід. Необхідно, в першу чергу, звернути увагу на емітентів, які залучають кошти інвесторів. Сьогодні існує багато емітентів, які не готові виконувати свої зобов’язання. Враховуючи це, доцільно підвищувати вимоги до осіб, які залучають кошти.

Важливим чинником має стати і розвиток механізмів приватно-державного партнерства. В УАІБ створена мережа регіональних представництв і Асоціація може виступити з пропозицією зістикувати їхню діяльність з комітетами економічних реформ, які сьогодні створені в регіонах України. Це дасть змогу реалізовувати спільні приватно-державні проекти щодо залучення інвестицій. Співучасть держави у таких проектах стане для інвесторів гарантією їхньої стабільності. При цьому механізм реалізації проектів має захищати права кожної з його сторін.

Наголосив Дмитро Леонов також на використанні можливостей ІСІ у сфері управління проблемними або «токсичними» активами та у вдосконаленні системи корпоративного управління. УАІБ виступатиме з пропозицією запровадження альтернативних та універсальних моделей управління проблемними активами для окремих груп клієнтів. Поки що в Україні ці питання вирішуються за допомогою банківських механізмів.

Минув рік з моменту набуття чинності Законом «Про акціонерні товариства», сказав Дмитро Леонов. У багатьох АТ виникають проблеми з реалізацією його норм. Представники інвестиційного бізнесу могли б запропонувати свої послуги щодо оптимізації механізмів корпоративного управління. Ефективною у цьому зв’язку може бути співпраця з Фондом держмайна, який ставить за мету вдосконалення моделей управління акціонерними товариствами.

За словами Генерального директора УАІБ Андрія Рибальченка, головним результатом 2009 року стало те, що компанії з управління активами змогли вижити в непростих кризових умовах. Це відбулося, незважаючи на значне падіння, яке спостерігалося торік на українському фондовому ринку. Галузь спільного інвестування оминули скандали з клієнтами, які, наприклад, були зафіксовані у банківському секторі.

На тлі падіння вітчизняної економіки, скорочення обсягів банківських депозитів індустрія інвестиційного бізнесу змогла продемонструвати позитивні результати розвитку. Структура активів інвестиційних фондів зараз в цілому відповідає вимогам законодавства. Певні відхилення щодо диверсифікації активів не є провиною інвестиційних фондів, відзначив Андрій Рибальченко. Адже, ряд емітентів, цінні папери яких знаходяться в портфелях ІСІ, здійснюють реструктуризацію, оголошують дефолти, банківські установи затримують видачу депозитів. Враховуючи це, ДКЦПФР має з розумінням ставитися до таких випадків і, можливо, розробити окреме роз’яснення щодо врегулювання цих питань, запропонував він.

Нині спостерігається повернення коштів інвесторів до інститутів спільного інвестування. Ці кошти поки що невеликі, проте динаміка притоку є позитивною порівняно з іншими сферами фінансового ринку.

Незважаючи на деяке зменшення останнім часом кількості КУА та ІСІ, наголосив Андрій Рибальченко, ринок переходить від кількісних показників до якісних і виходить на наступний рівень управління активами, що передбачає більш якісне та професійне надання послуг.

За словами члена ДКЦПФР Сергія Бірюка, вітчизняний фондовий ринок зараз переживає посткризовий період, для якого найбільш вдалим є вдосконалення законодавчого поля. Вже розроблено близько сорока законопроектів щодо ринку цінних паперів, одним з основних серед яких є питання оподаткування. Багато цікавих норм, що треба проаналізувати, містяться в проекті урядового Податкового кодексу України.

Сергій Бірюк ознайомив учасників конференції із ситуацією на законодавчому полі. З метою вдосконалення Закону «Про акціонерні товариства» групою народних депутатів було внесено до парламенту проект змін до цього Закону, який передбачає цілу низку технологічних моментів щодо діяльності АТ.

Крім того, є ряд законопроектів щодо розвитку фондового ринку та регулювання діяльності його учасників. Зокрема, це проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку», прийнятий Верховною Радою у першому читанні.

Комісія працює над внесенням змін до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», які передбачають як технічні моменти, так і певні нові механізми. Перспективним напрямком може бути розвиток діяльності з управління цінними паперами, що сприятиме розвитку біржового ринку.

Серед інфраструктурних законопроектів він, зокрема, назвав проект закону «Про систему депозитарного обліку цінних паперів», який передбачає діяльність спеціалізованих депозитарних установ, наголосив на доцільності приділити більше уваги встановленню кореспондентських відносин із зарубіжними депозитаріями, а також обговоренню передачі функцій щодо клірингу цінних паперів фондовим біржам.

Характеризуючи проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства на ринку цінних паперів», Сергій Бірюк зауважив на запровадженні в ньому поняття «регульований фондовий ринок».

Окремим питанням є вдосконалення системи розкриття інформації на фондовому ринку. Комісією розроблений законопроект, який передбачає відповідні зміни до чинного законодавства, інший законопроект передбачає запровадження законодавчих норм щодо інсайдерської інформації.

Сергій Бірюк також звернув увагу на проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо реклами на ринку цінних паперів і зазначив на доцільності виконання УАІБ контрольних функцій у цій сфері.

До інших важливих питань, які потребують законодавчого регулювання, він назвав проблеми щодо фінансового моніторингу, пруденційного нагляду та ризик-менеджменту, рейтингування на ринку цінних паперів, похідних та депозитарних розписок, цільових облігацій та технічних дефолтів, а також питання випуску міжнародними фінансовими організаціями цінних паперів, номінованих у гривні.

Сергій Бірюк повідомив, що Комісія завершує розробку та погодження з відповідними міністерствами та відомствами нормативно-правових актів на реалізацію Закону «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». При цьому ще необхідно узгодити норми законів «Про акціонерні товариства» та «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», які стосуються діяльності корпоративних інвестиційних фондів.

Крім того, ДКЦПФР за дорученням уряду має розробити законопроект щодо кваліфікованих та некваліфікованих інвесторів, який також буде безпосередньо пов'язаний з індустрією інвестиційного бізнесу.

Значну увагу учасників конференції викликала доповідь керівника Комісії з питань оподаткування УАІБ Анатолія Федоренка (ПрАТ «Кінто») щодо змін в умовах оподаткування операцій з цінними паперами у проекті Податкового кодексу.

В рамках конференції відбулося обговорення проблемних питань у сфері корпоративного управління, впровадження нових фінансових інструментів тощо.

Детальніше ознайомитися з матеріалами конференції можна на сайті УАІБ (www.uaib.com.ua) у розділі «Аналітичні матеріали» - «Матеріали конференцій».

12 червня, у День працівника фондового ринку, у Ялті також відбулося підписання Меморандуму про взаємодію між УАІБ та ПАРД.

*****

ДКЦПФР оприлюднила проект Стратегії розвитку фондового ринку України на середньострокову та довгострокову перспективу

ДКЦПФР на своєму офіційному сайті оприлюднила проект Стратегії розвитку фондового ринку України на середньострокову та довгострокову перспективу. Проект визначає основні напрями розвитку фондового ринку України на період до 2015 року, формулює пріоритетні завдання у цій сфері та передбачає комплекс системних заходів законодавчого, організаційного та інституційного характеру, спрямованих на суттєву модернізацію існуючих взаємовідносин між його учасниками, технологічне оновлення, інтенсивну адаптацію ринку до міжнародних стандартів функціонування та застосування кращої практики.

Метою Стратегії є забезпечення економічного зростання держави за допомогою якісного підвищення конкурентоспроможності українського фінансового ринку, а саме: створення сприятливих умов для здійснення інвестицій як вітчизняними, так і іноземними інвесторами в економіку країни через механізми фондового ринку.

Документ складається з таких розділів: досягнуті результати виконання Концепції функціонування та розвитку фондового ринку України, стратегії (заходів) щодо розвитку фондового ринку; цілі та завдання розвитку ринку цінних паперів; модернізація існуючих та створення нових видів інструментів ринку цінних паперів; розвиток інфраструктури фондового ринку; розширення спектру та підвищення якості послуг, які надаються учасниками ринку; підвищення ефективності регулювання та нагляду на ринку цінних паперів; прозорість ринку цінних паперів; інтеграція національного ринку у міжнародні ринки капіталів; програма популяризації фондового ринку; сприяння розвитку та становлення національних інституційних інвесторів; удосконалення податкового законодавства та спрощення системи валютного регулювання.
*****
Верховна Рада України прийняла за основу проект Податкового кодексу

Верховна Рада України прийняла за основу проект Податкового кодексу (реєстраційний №6509), внесений урядом. Документом пропонується визначити принципи побудови податкової системи, перелік податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджетів всіх рівнів, методику їх обчислення, ставки оподаткування, правовий стан платників податків, порядок адміністрування податків, а також порядок і умови застосування фінансових санкцій до платників податків за порушення податкового законодавства.

Зокрема, проект містить положення про компетенцію органів державної влади та місцевого самоврядування в частині запровадження, зміни та скасування податків, перелік основних прав та обов´язків платників податків, перелік фінансових санкцій, що можуть бути застосовані до платників податків у зв’язку із порушенням податкового законодавства.

Документом передбачено заміну ідентифікаційного номера особи на реєстраційний номер облікової картки такого платника. При цьому, раніше надані платникам ідентифікаційні номери будуть прирівняні до номерів реєстраційних карток. Запроваджується обов’язкове подання декларації великими і середніми підприємствами в електронній формі із застосуванням електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, та поданням підтвердження такої звітності на паперових носіях.

Проектом запропоновано впровадити методологічні засади визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, максимально наближені до бухгалтерського обліку, які передбачають, що визнання та класифікація доходів і витрат, здійснюється за принципом «нарахування та відповідності доходів та витрат», прийнятим у бухгалтерському обліку, тобто, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів, з урахуванням певних обмежень.

Інвестиційно-інноваційна складова реформування цього податку забезпечуватиметься поетапним зниженням ставки податку на прибуток з 25% до 20% (у 2011 році – 20%, 2012 - 19%, 2013 – 18%, 2014 - 17%).

Крім того, передбачається надання спеціальних інвестиційних пільг, зокрема, у вигляді інвестиційно-інноваційного податкового кредиту, пільги на інвестування об’єктів інфраструктури, які передаються у державну або комунальну власність.

Також передбачені пільги з енергозбереження: звільнення від оподаткування 80% прибутку підприємств, отриманого від продажу деяких енергозберігаючих товарів власного виробництва промислового призначення; звільнення від оподаткування 50% прибутку, отриманого від здійснення енергозберігаючих заходів та реалізації енергоефективних проектів підприємств, які займаються розробкою та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів.

Положення розділу «Податок на доходи фізичних осіб», зокрема, передбачають розширення податкової бази шляхом запровадження оподаткування за ставкою 15% частини суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, які виплачуються платнику податку з Пенсійного фонду чи бюджету згідно із законом, що перевищує законодавчо встановлену станом на 1 січня звітного податкового року граничну суму заробітної плати, з якого сплачуються страхові внески.

Передбачається також коригування алгоритму нарахування податкової знижки (податкового кредиту) - при її обрахунку. Загальний річний дохід зменшуватиметься на суму відрахувань, сплачених до фондів пенсійного та соціального страхування.

З метою стимулювання інвестицій у будь-яких секторах економіки у розділі запропоновано уніфікацію підходів до оподаткування пасивних доходів у вигляді доходів від інвестицій. Так, передбачається вирівнювання умов оподаткування дивідендів та процентів шляхом встановлення однакової ставки податку у 5%, починаючи з 2013 року.

*****
ДКЦПФР пропонує приватизувати держпакети акцій в рекапіталізованих банках шляхом продажу на фондових біржах

На черговому засіданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку розглядалися проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку продажу корпоративних прав держави у статутних капіталах банків, що знаходяться в управлінні Міністерства фінансів України», проект рішення ДКЦПФР «Про затвердження Типового договору про відкриття рахунку в цінних паперах на ім’я держави», проект закону «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про страхування» (щодо зміни організаційно-правової форми) та ряд інших документів.

Як було зазначено на прес-конференції, присвяченій підсумкам засідання Комісії, проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку продажу корпоративних прав держави у статутних капіталах банків, що знаходяться в управлінні Міністерства фінансів України», розроблений ФДМУ, визначає порядок приватизації пакетів акцій в рекапіталізованих банках, які зараз належать державі. Згідно з вимогами МВФ держава повинна у майбутньому продати ці пакети.

ДКЦПФР в цілому підтримала документ, але висловила ряд зауважень щодо механізмів приватизації таких пакетів. Вони передбачають, що у процесі продажу повинні забезпечуватися права інших акціонерів та здійснюватися належний облік прав власності. При цьому ДКЦПФР запропонувала, щоб пакети акцій, які належать державі у рекапіталізованих банках, приватизувалися шляхом продажу на фондових біржах. Це є найбільш прозорим механізмом ціноутворення, що забезпечує досягнення найбільш вигідної ціни для продавця.

На засіданні був розглянутий проект рішення ДКЦПФР «Про затвердження Типового договору про відкриття рахунку в цінних паперах на ім’я держави». Сьогодні уповноважені органи, які управляють держпакетами акцій визначає Кабінет Міністрів. Процедура передачі цими уповноваженими органами корпоративних прав тих чи інших підприємств на приватизацію є досить тривалою та складною. Зазначений документ значно спрощує та пришвидшує ці процедури.

На погодження ДКЦПФР було подано проект закону «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про страхування» (щодо зміни організаційно-правової форми), розроблений Держфінпослуг. Його розробка зумовлена необхідністю узгодження Закону «Про страхування» із Законом «Про акціонерні товариства». Проект передбачає, що всі страхові компанії мають існувати у формі акціонерних товариств. ДКЦПФР не має заперечень щодо такого підходу.
*****

Аграрний сектор економіки України - об’єкт для інвестування

Минулого тижня у Києві в рамках XXІІ міжнародної агропромислової виставки «АГРО 2010» уперше відбувся міжнародний аграрно-інвестиційний форум «Аграрний сектор економіки України - об’єкт для інвестування». У ньому взяли участь представники Кабінету Міністрів України, народні депутати, міністри сільського господарства зарубіжних країн, посли іноземних держав в Україні, представники міжнародних фінансових організацій, бізнесових кіл, підприємств АПК, а також компаній-членів УАІБ.

Основною метою конференції був обмін думками щодо економічних та політичних передумов для здійснення інвестування в український аграрний сектор, сучасного стану та перспектив інвестування в агробізнес України.

Своїм баченням розвитку міжнародного досвіду стимулювання інвестиційної діяльності та пріоритетних напрямків інвестування поділилися міністри та представники міністерств сільського господарства Росії, Білорусі, Грузії, Німеччини, Польщі, Китаю, Саудівської Аравії, Судану та інших країн.

Як було зазначено на конференції, Україна сьогодні є своєрідним «сплячим велетнем» у виробництві продукції сільського господарства у Європі. Це твердження базується на реальних фактах та достовірних розрахунках аграрного потенціалу країни. В таких умовах вітчизняне виробництво сільськогосподарської продукції може бути найбільш ефективним бізнесом, а сама держава перетвориться на потужного конкурентного аграрного гравця на світових ринках. Але найголовніше - інвестиції повинні йти не тільки у виробництво, але і в технології, в науку, у розвиток соціальної сфери.

В рамках виставки «АГРО 2010» міністерство аграрної політики презентувало Комплексну Державну програму реформ та розвитку сільського господарства України. Ця програма, за словами міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка, має стати черговим кроком у розвитку вітчизняного агропромислового комплексу.

Він підкреслив, що головною передумовою ефективного розвитку вітчизняного АПК є запровадження ринку землі та встановлення на ньому чітких правил гри. Орієнтовно, це може відбутися у 2012 році. Поряд із цим, актуальним питанням є створення Земельного банку.

Говорячи про переваги залучення іноземних інвесторів у вітчизняний агропромисловий комплекс міністр наголосив, що вони, з одного боку, приносять на підприємства АПК нові сучасні технології та світові стандарти діяльності менеджменту, а з іншого - відкривають доступ вітчизняним виробникам до зовнішніх ринків. Важливим чинником для стимулювання інвестицій є функціонування територій пріоритетного розвитку.

Серед шляхів залучення інвестиційних ресурсів підприємствами агропромислового комплексу він назвав здійснення первинного публічного розміщення акцій на зарубіжних фондових біржах. Ряд вітчизняних підприємств АПК вже скористалися таким механізмом.

В АПК України сьогодні існує ціла низка галузей, привабливих для капіталовкладників. Найбільш цікавими серед них є птахівництво, переробка сільськогосподарської продукції, а також логістика (просування продукції АПК).
*****
Зростання активів пенсійних фондів другого рівня пенсійної системи Румунії за січень-травень 2010 року становило 36,1%, а третього рівня - 25,4%

За інформацією Комісії з нагляду за приватною пенсійною системою Румунії, за станом на початок червня 2010 року у рамках обов’язкової накопичувальної пенсійної системи цієї країни функціонувало 9 приватних пенсійних фондів.

Загальний обсяг чистих активів цих фондів на звітну дату становив 3,24 млрд. леїв, що на 36,1% більше показника початку 2010 року (2,38 млрд. леїв). За офіційним курсом НБУ за станом на 1 червня 2010 року 1 лей дорівнював 2,36 грн. При цьому кількість учасників цих установ з початку року зросла на 2,6% - з 4,91 млн. до до 5,04 млн. осіб.

В рамках третього рівня пенсійної системи Румунії функціонувало 13 пенсійних фондів. Загальний обсяг їхніх чистих активів на звітну дату дорівнював 255,9 млн. леїв, що на 25,4% більше показника початку року (204 млн. леїв). Кількість учасників цих фондів з початку року зросла на 5,9% з 187,2 тис. до 198,2 тис. осіб.
*****

Найвища доходність пенсійних планів другого рівня пенсійної системи Латвії у січні-травні 2010 року дорівнювала 6,93%

За станом на початок червня 2010 року в рамках накопичувальної пенсійної системи Латвії функціонувало 27 пенсійних планів, повідомляє сайт «Mana pensija» (Латвія). З них, 10 консервативних, 4 збалансованих та 13 активних планів.

Загальні активи накопичувальної пенсійної системи Латвії становили 753,5 млн. латів, що на 7% більше показника початку року - 704,15 млн. латів (за офіційним курсом НБУ станом на 1 червня 2010 року 1 лат дорівнював 13,75 грн.). Однак, за останній місяць відбулося зменшення обсягів активів. Кількість учасників накопичувальної пенсійної системи Латвії на звітну дату дорівнювала 1,107 млн. осіб (на початку року - 1,096 млн. осіб).

Найвищу доходність за січень-травень поточного року серед усіх пенсійних планів (6,93%) продемонстрував активний план «Finasta universālais IP». Відповідно, найвищу доходність з початку діяльності (6,48%) серед усіх планів продовжує демонструвати активний план «Hipo Fondi IP «Safari» (функціонує з червня 2003 року).

*****
За минулий тиждень Індекс ПФТС зріс на 45,19 пункту,

а Індекс українських акцій - на 129,68 пункту
Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 18.06.2010 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

82 141 461,6

821,83


Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»

за 18.06.2010 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

31 656 898,11

2 061,57


*****
У січні-квітні 2010 року від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі

товарами в Україні становило $18 81,2 млн.

За січень-квітень 2010 року експорт товарів з України склав $14 562,5 млн., а імпорт в Україну - $16 443,7 млн., повідомляє Державний комітет статистики. Порівняно з січнем-квітнем 2009 року експорт збільшився на 28,1%, а імпорт - на 23%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило $18 81,2 млн. (за січень-квітень 2009 року сальдо також було від’ємне та становило $1 996,6 млн.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,89 (за січень-квітень 2009 року - 0,85).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 195 країн світу. Обсяги експорту до країн СНД становили 35,6% від загального обсягу експорту, Азії - 27,9%, Європи - 25,3% (у т.ч. до країн Європейського Союзу - 23,8%), Африки - 6,7%, Америки - 4,2%, Австралії і Океанії 0 0,1%).

Імпорт з країн СНД становив 44,2% від загального обсягу, Європи - 33,2% (у т.ч. з країн Європейського Союзу - 31,4%), Азії - 14,7%, Америки - 5,3%, Африки - 2%, Австралії і Океанії - 0,7%.
*****
Фінансовий результат підприємств України від звичайної діяльності до оподаткування у січні-квітні 2010 року дорівнював 11,57 млрд. грн.

Згідно з даними Державного комітету статистики, у січні-квітні 2010 року в Україні прибуток отримали 51,8% підприємств, а збиток - 48,2%. Фінансовий результат підприємств України від звичайної діяльності до оподаткування дорівнював 11,57 млрд. грн.

Найбільше прибуткових підприємств було зафіксовано у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві, у сферах освіти та фінансової діяльності, а збиткових - у будівництві, сфері обслуговування та ремонту, надання комунальних та індивідуальних послуг діяльності у сфері культури та спорту.

Частка прибуткових підприємств у промисловості у січні-квітні 2010 року дорівнювала 50% і збиткових - також 50%. При цьому найбільше прибуткових підприємств було зафіксовано у виробництві шкіри та виробів із шкіри, хімічному виробництві, целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності, а збиткових - у добувній промисловості, виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництві та розподіли електроенергії, газу та води.
*****
Зростання промислового виробництва в Україні у січні-травні 2010 року становило 12,6%, а у травні - 12,7%

У травні 2010 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року в Україні було зафіксоване зростання промислового виробництва на 12,7%, а у січні-травні - на 12,6%, повідомляє Державний комітет статистики. При цьому у травні поточного року у порівнянні із квітнем спостерігалося падіння промислового виробництва на 2,4%.

У добувній промисловості у травні 2010 року у порівнянні із травнем 2009 року відбулося зростання виробництва на 10,3% (у січні-травні - на 6,3%), у переробній промисловості - на 13,8% (у січні-травні - на 14,5%), у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - на 10,6% (у січні-травні - на 13,3%).
*****
У січні-травні 2010 року підприємствами України було виконано будівельних робіт на суму 11 млрд. грн., що у порівнянних цінах становить 80% до обсягів будівництва у відповідному періоді попереднього року

Згідно з інформацією Державного комітету статистики, у січні-травні 2010 року підприємствами України було виконано будівельних робіт на суму 11 млрд. грн., що у порівнянних цінах становить 80% до обсягів будівництва у відповідному періоді попереднього року.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 80,4% від загального обсягу, решта - з капітального і поточного ремонтів (11,3% та 8,3% відповідно). Найбільші обсяги будівельних робіт були виконані у м. Києві, Донецькій та Харківській областях.Підготовлено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Новини
Києві відбулися звітно-виборні Загальні збори Української асоціації інвестиційного бізнесу. Учасники зборів заслухали І затвердили...

Освітньо кваліфікаційний рівень
Відомості, що передаються усним, письмовим або яким небудь іншим способом про актуальні новини внутрішнього та міжнародного життя...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка