Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

«Використання ігрових технологій навчання на уроках хімії як форма розвитку креативних здібностей учні»

«Використання ігрових технологій навчання на уроках хімії як форма розвитку креативних здібностей учні»

Пліг Т.В.- вчитель біології та хімії Новопідгороднянської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Межівського району

« Використання ігрових технологій навчання на уроках хімії як форма розвитку креативних здібностей учні» ( з досвіду роботи).
У процесі вивчення хімії реалізуються різні форми й методи , нові технології навчання. Однією з них є гра , що дозволяє ефективно підвищувати якість підготовки учнів.

Основним моментом , на який слід звернути увагу , створюючи й використовуючи навчальні ігри , є акцентування учнів на змісті самої гри , а отже , і на змісті навчального матеріалу. Гра впливає на позитивне мислення учнів , привчає учня мислити , виділяти головне, узагальнювати , розвиває його пам'ять.

Чергування гральних ролей допомагає учням усвідомити себе в новій позиції , подивитись на раніше відомі і звичні речі іншими очима , активніше використовувати здобуті знання і вміння. Суть і зміст ігор повинні послідовно ускладнюватися , що вимагатиме від учнів збагачення системи пізнавальних дій. Після проведення дидактичної гри з наступним її аналізом прослідковується така тенденція : абсолютна більшість учнів ( понад 90%) намагається активно включатися в навчально-пізнавальну діяльність. Перебудова позиції учнів під час включення їх у гральні сюжети не тільки викликає ситуативний інтерес до виконання цього завдання , а й сприяє формуванню інтересу до навчального предмету. Колективне виконання завдань дидактичних ігор змушує учнів більшою мірою зважати на своїх товаришів , співпереживати за їх успіхи й невдачі , бути уважним, зібраним . Подібне осмислення дисциплінує, підвищує вимогливість до себе , формує толерантність щодо інших , що підвищує рівень колективної діяльності .

Ігри на уроках важливі не тільки як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності , а і як перспективний шлях реалізації завдань виховання й розвитку особистості в процесі навчання.

Для виконання навчально-виховних завдань в процесі викладання хімії з успіхом можуть бути використані тематичні ігри. Залежно від загальної спрямованості й типу дидактичних ігор за їх допомогою можна формувати не тільки окремі знання , а й взаємозв’язки між елементами знань , навчати учнів порівнювати й диференціювати хімічні речовини та процеси.

Засвоєння знань у ході гри часто не потребує довільної уваги , що дає змогу уникнути перевтомлення учнів.

Дидактичні ігри з хімії можна класифікувати за різними чинниками. Їх можна поділити на індивідуальні, парні, групові.

Залежно від засобів , що застосовуються , та загальної спрямованості ігор розрізняють такі їх типи : вправи, настільні ігри, ігри-ролі, ігри-моделювання і т.д. Вони сприяють запам’ятовуванню матеріалу .Досить поширені види ігор на уроках хімії – це навчальне лото, хімічні шашки і доміно, кросворди і вікторини.

Наприклад:

1.Ігри-вправи

Можна використовувати під час узагальнення навчального матеріалу з хімії будь-якого характеру

« Хрестики-нулики»( Тема «Оксиди» - 8 клас)

Визначити виграшні варіанти , вказати оксиди, які мають амфотерні властивості:

ZnO

MgO

BeO

K2O

Al2O3

CaO

So2

Li2O

Cr2O3


Вказати речовини, з якими взаємодіє вода:


K

Cu

Na2O

SO2

Al2 O3

Ca

Au

CaO

Co2


До теми « Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва»( 8 клас):

Вказати елементи , які належать до одного періоду :


Li

B

Al

Be

Zn

Mg

O

Cu

H


« Три « ел» ( до теми «Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук» -8 клас)

У цю гру грають двоє учнів . У клітинках вони записують хімічні формули речовин , які складаються з трьох хімічних елементів( солі, кислоти, луги) . Формули слід писати по горизонталі й вертикалі. Закреслювати необхідно тільки квадрати з трьома однаковими знаками хімічних елементів. Хто першим закреслить , той і виграє. Наприклад:


H2

S

O4

Cu

S

O4

Na2

S

O4
H

Na

K

N

N

N

O3

O3

O3« Знайди своє місце»( до теми : «Хімічні елементи» - 7 клас)

Для кожного з обраних елементів готується 5 спеціальних карток. На 1-ій- записується українська назва елемента, на 2-ій – латинська, на третій – хімічний знак, на 4-ій – відносна атомна маса, на 5-ій – вимова хімічного знака .

Кількість обраних елементів = кількості учнів, які грають. Картки перемішують і дають учням Першим ходить той, хто роздавав картки , далі – за годинниковою стрілкою. Перший гравець робить хід – передають 1 картку другому внутрішньою стороною вниз , щоб не видно було змісту ; другий –третьому ( ту картку, яка здається йому непотрібною) . Гра закінчується тоді, коли в якогось одного гравця збирається вся інформація про один елемент.
« Віриш- не віриш»

Грають двоє учнів , або вчитель-учень . Вони ставлять один одному запитання

( підготовлені заздалегідь) і відповідають на них , а починають запитання так:

Чи віриш ти, що… ( Відповідь – так або ні).
2.Настільні ігри (Такі ігри сприяють розвитку пізнавальної , творчої діяльності , мислення учнів)

« Хімічна долина» ( до теми « Електролітична дисоціація» - 9 клас)

Кількість фішок -28.

Грають в цю гру за принципом гри в доміно. До « катіона» ставиться «аніон», і навпаки, щоб сума позитивних зарядів відповідала сумі негативних. Якщо гравець поставив « катіон» до « катіона» або « аніон» до «аніона» -виходить «замикання» і гравець вибуває з гри. Першим починає гру той, у кого є однозарядний «катіон» або «аніон».

H+

Фішка « нуль-нуль» - OH-
«Шість-шість» - Al3+

PO43-


H+

H+

NH4+

Cl-

F-

NO3-

OH-

Ag+

K+

Ba2+

Ca2+

Mg2+

Al3+

Cr3+

OH-

H+

NH4+

Cl-

F-

NO3-

OH-

Ag+

Br-

SO42-

PO43-

S2-

SO42-

SO42-

Fe3+

Fe2+

Zn2-

Cu2+

Fe2+

Zn2+

Cu2+

Cr3+

Ba2+

Ca2+

Mg2+

Na+

Al3+

Fe3+

CO32-

SiO22-

PO43-

PO43-

CO32-

Co32-

S2-

SiO32-

CO32-

SO42-

SO32-

Na+

PO43-

SO42-


Кількість очок партнера , який програв , відповідає сумі позитивних і негативних зарядів.
3.Ігри-ролі

« Учитель-учень»

Проводяться під час перевірки домашнього завдання. «Учитель» ставить запитання «учневі» , а потім оцінює його знання. Запитання можуть мати різні рівні складності. У даному випадку оцінюється творча робота учня , уміння правильно ставити запитання й одержувати відповідь на них.

« Веселий КВК»

Групова гра , яка охоплює велику кількість учасників. Грають дві команди по 5-6 учнів, решта - уболівальники, які одночасно є суддями.

Наприклад: ( до теми « Початкові хімічні поняття») :

Приклади завдань для команд :

1.Придумати назву команди.

2.Конкурсні завдання

- « хто швидше?» ( по 1 балу) : - написати назви елементів , які мають літеру «Н».

- скласти назви речовин зі складів:

Кис, маг, ень, ій, ка, нат, лій, рій, во, день.

3.Розминка. Беруть участь по 1 учаснику від кожної команди , яким потрібно відповісти на запитання ( стосовно теми ).

4. Конкурс капітанів « ти – мені, я – тобі» : Капітани ставлять один одному запитання. Оцінюється правильність постановки запитання і сама відповідь ( по 1 балу за запитання).

5. Конкурс « Що це означає?»

Це гумористичний конкурс для всієї команди. Засобами міміки представники 1 команди зображають будь-яке хімічне явище або визначення .Друга команда повинна відгадати , що це означає . ( 1 бал за правильну відповідь).

6. Розробити правила техніки безпеки. Виконують командою. Кожна команда отримує таблички

Х

І

Е

А

К

Ж

Н

А

У

В

А

С

!

І

М

Р

И

Т

О

М

П

Б

А

Н

М

!

Ч

Н

І

В

И

Н

Е

Р

О

Т

И

А

К

Завдання : починаючи рух згори від лівої клітинки і пересуваючись по горизонталі

( ліворуч або праворуч) або по вертикалі ( вгору або вниз) , пройдіть усі клітинки таким чином , щоб із літер, наведених у них утворилося правило щодо застережних заходів під час роботи з хімічними реактивами. Кожна клітинка має бути використана тільки один раз.

( « Хімічні реактиви не можна пробувати на смак» )

Підсумки КВК.
4.Інтелектуальні ігри

До цих ігор відносяться: хімічні загадки, кросворди, ребуси, анаграми, чайнворди, шаради, шахи і т.д .Особливість – вони суттєво відрізняються від усіх інших видів ігор , які входять до групи ігор за правилами.

Характерна особливість цих ігор в тому , що вони передбачають розумову діяльність учнів, розвивають креативне мислення . Найефективніше їх використовують під час перевірки знань. Хоча для здійснення ігрової дії більшості інтелектуальних ігор потрібні, по-перше, фонд знань, а , по- друге, і це головне – ті розумові операції , за допомогою яких тільки й можна прийти до розв’язання ігрової задачі. Добре відпрацьовані та закріплені прийоми , за допомогою яких використовуються засвоєні знання , В.А.Крутецький відносив до інтелектуальних умінь. Таким чином, ігрові дії зводяться до внутрішніх розумових операційних дій , мають суто інтелектуальний характер.

За таких ігор практично всі учні проявляють і розвивають свої здібності та отримують можливість повноцінно розвивати свою особистість. Г.Сковорода справедливо писав: « Не вчи камінь котитися, сама природа навчила його. Прийми лише перешкоду , і він покотиться». Цей вислів стосується дитини, бо в неї від природи закладені здібності, треба тільки виявити , знайти їх і розвити .

Творчість – це один з факторів , який виділяє людину з тваринного світу. « Без гри , - писав В.О.Сухомлинський, - немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра – це іскра , що розпалює вогник допитливості і зацікавленості» У грі людина знаходить все : любов і ненависть , радість та горе, щастя і безумство. Зігмунд Фрейд розглядав гру як реалізацію найважливіших бажань , а англійський філософ Г.Спенсер вважав гру «надлишком сил».Недарма Ф.Шіллер писав :

« Людина грає тільки тоді, коли вона у повному значенні цього слова – людина , і вона буває людиною тільки тоді, коли грає».Кожен крок у житті учня – це відкриття нового , і тому завдання вчителя хімії – зробити кожен крок хімії цікавим , розвинути творчість учнів. Недарма В.Терський запропонував формулу : гра-творчість – життя.

Тому поряд з такими типами ігор , слід використовувати і більш креативні ігри , метою яких є розвиток самостійності учнів , їх творчих можливостей.

До таких творчих ігор можна віднести ігри-проекти , в яких учням пропонують стати « жителями» хімічної держави ( при вивченні основних класів неорганічних сполук) або учасниками проекту по збереженню Землі ( при вивченні теми « Роль хімії в житті суспільства»).

Наприклад, гра – естафета або гра-змагання спрямовані на пошуки способів розв’язання актуальних проблем ( пов’язаних з використанням знань з хімії)засобами колективної організаторської діяльності.

Для «складання проекту» можна використати форму естафети , якщо групи працюють над його складовими .

На етапі проблематизації кожна проблемна група визначає питання , які на її погляд, підлягають вирішенню, й записують їх на аркуші великого формату. Потім групи за сигналом , по черзі обмінюються аркушами , доповнюючи їх своїми питаннями. Отже, кожна група отримує вишуканий і збагачений набір питань у руслі своєї проблематики , що допомагає визначити зміст проблеми.

Члени груп вносять доповнення, підказки .Така робота формує в учасників цілісне уявлення про проект та способи вирішення проблеми.( наприклад, як за допомогою хімічних знань допомогти вирішити питання сміттєзвалищ у селі)

Подібні ігри або їх елементи можна використовувати як під час викладання нового матеріалу , так і під час перевірки, узагальнення знань і вмінь учнів. Досвід показує , що використання такої форми проведення гри або її елементів сприяє розвитку самостійності й творчих здібностей учнів , надає яскравого забарвлення урокам хімії , робить процес навчання захопливим і цікавим.

Майже всім учням подобаються телевізійні і розважальні ігри . Кожна дитина залюбки взяла б у ній участь. І тут відкривається широка можливість для вчителя використати такі або подібні ігри чи їх фрагменти на уроці.

Незначне просте обладнання , створене власноруч , стане в нагоді вчителеві у проведенні таких ігор як «Хімія чудес» ( аналог « Поле чудес») , « Ці кумедні речовини» ( аналог телегри « Ці кумедні тварини»), « Особливості хімічного полювання» та « Особливості хімічної риболовлі» , « Відгадай мелодію» ( де учні зі слів пісні намагаються визначити все , що стосується хімії). А такі ігри як « Сам собі режисер» або « Колесо Фортуни» дозволяють не тільки мобілізувати знання , а й змусити їх творчо працювати , створювати власні сюжети і самим виконувати головні ролі , бути режисером –постановником або головним редактором.

Якщо дитина бодай раз у своєму житті зіграє якусь роль у вашій грі, вона запам’ятає зміст ролі назавжди.

Головне , на що слід звернути увагу вчителеві – предметнику під час створення гри – це визначення основної мети і конкретних шляхів досягнення цієї мети : умови й правила гри. Якщо вони під силу учням , реальні , цікаві, захопливі та ще й несуть навчальний і виховний зміст , то такі ігри на уроці мають , беззаперечно, важливе значення.

Є ще комп’ютерні ігри , які в останнє десятиліття займають все більше місця в ігровій діяльності школярів. Вони виділяються з групи ігор за правилами , у зв’язку з тим , що ігрові дії того, хто грає , опосередковані діями з машиною – комп’ютером.

Обов’язкова умова цих ігор – вміння користуватися комп’ютером. За змістовим компонентом комп’ютерні ігри різноманітні, вони містять в собі дидактичний , пізнавальний , інтелектуальний та інший зміст.

У період формування нової школи відбуваються істотні зміни у формах і методах організації навчання .Але основне завдання уроку - навчити учнів , зацікавити своїм предметом. З цією метою і слід використовувати ігри , у процесі яких активізується і пізнавальна діяльність учнів , зміцнюються і поглиблюються знання і вміння дітей.

Багато вчених поділяють думку , що гра має різні модифікації протягом усього періоду онтогенетичного розвитку людини. Гра – діяльність , що особливо потрібна дітям. Ф.Шіллер писав : „ Через гру людина стає досконалою”

І.А.Сікорський пов’язує гру з розумовою роботою дитини. Розумовий розвиток дитини у грі визначається тим, що гра для дитини – активна творча діяльність.

Гра – діяльність колективна , це своєрідна форма між особистісного спілкування дітей. У зв’язку з цим гра визначається як суспільна діяльність , що має вагоме значення для виховання креативної особистості.

Література :

1. Журнал ” Відкритий урок” березень 2006 рік.стр.27-48.

2.Газета „ Завуч” №36 , грудень 2004 року , стор.3.

3.Газета „ Хімія.Біологія” № 55 , жовтень, 2003 рік, стор.4-5.

4.Газета „ Хімія.Біологія” №15 , березень 2005 рік ( вкладка)

5. Журнал „ Нива знань” № 3 , 2001 рік , стор.15.

=

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт Про роботу шкільного методичного
«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». Учителі-гуманітарії спрямовували свою роботу на реалізацію проблеми «Творчо-розвивальні...

План вступ Технології розвитку пізнавальних та творчих інтересів...
Розв'язання цих актуальних проблем можливе лише на основі широкого запровадження нових педагогічних технологій спрямованих на розвиток...

Розвиток творчих здібностей школярів на уроках математики шляхом...

Віртуальний хімічний експеримент на уроках хімії
Розділ І. Методика проведення хімічного експерименту на уроках хімії

Формування в учнів соціально – психологічної І практичної готовності...
Освіта ХХІ століття… Про неї багато говорять, пишуть, сперечаються. Не вщухають дискусії щодо термінів навчання, стандартів освіти,...

Формування основ життєвої компетентності молодшого школяра за умови...
Прикладом таких ефективних педагогічних технологій є використання інтерактивного навчання І комп'ютерних технологій

Використання активних форм І методів навчання в умовах особистісно-орієнтованого...
Нова освітня філософія визначила головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально-виховного процесу на формування...

Двнз «Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут
Розділ ІІ. Науково-методичні основи використання інтерактивних технологій навчання на уроках математики у сучасній школі

Департамент освіти І науки, молоді та спорту хмельницької облдержадміністрації...
М І цікавим. Також забезпечують активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяють здійсненню диференціації та індивідуалізації...

Розділ І. Теоретичні основи використання інформаційних технологій
Розділ ІІ. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літературиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка