Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Інформаційний бюлетень №2 від 03. 03. 10

Інформаційний бюлетень №2 від 03. 03. 10

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 2 ВІД 03.03.10

ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

з/п

Назва проекту,

назва організації, дата проведення

Кінцеві строки подачі документів

Опис

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ВИСТАВКИ

1

III міжнародний конгрес «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє» (м. Львів, 23-25 червня 2010 року)


реєстрація до 31.03.10


Тематика Конгресу: - стратегія та моделі співпраці України і діаспори;

- збереження національної ідентичності українця у сучасному зарубіжжі; новітні явища світового українства в контексті східної діаспори та нової хвилі еміграції; - вищі українознавчі студії та українські культурні центри зарубіжжя: роль, завдання, перспективи; - освіта українського зарубіжжя: сучасний стан та перспективи; - місце і роль ЗМІ діаспори у просуванні і захисті українських національних інтересів у міжнародній спільноті; - церква як центр збереження та формування духовності українця за кордоном.

2

Четверта міжнародна науково-практична заочна конференція «Професійне лінгвоутворення»

(Волго-Вятська академія державної служби, Нижній Новгород, Росія)

01.04.10

Проблематика конференції:- загальнотеоретичні аспекти професійного лінгвоутворення; - історія та сучасний стан професійного лінгвоутворення у ВНЗ Росії та закордонних держав; - лінгвістичні, психологічні та соціокультурні аспекти професійної освіти; - модель випускника ВНЗ та місце в ній лінгвістичного компонента; - проблема рівня мовної компетенції випускника ВНЗ; - експеримент у професійному лінгвоутворенні.

3

Х Український біохімічний з’їзд

(Одеський національний університет

ім. І.І. Мечнікова, 13–17 вересня 2010 р.)

30.04.10

Тематика з’їзду включатиме фундаментальні питання сучасної біохімії та молекулярної біології, біофізичної хімії, імунохімії, медичної біохімії, біохімії сільськогосподарських тварин та рослин, біотехнології, питання біобезпеки та біозахисту, викладання сучасної біохімії та вдосконалення фахової підготовки молодих вчених.

4

Міжнародна конференція з біоінформатики регуляції та структури геномів та системної біології (Інститут цитології та генетики РО РАН, Новосибірськ, Росія, 20-27 червня 2010)01.05.10

Програма конференції складатиметься з пленарних, секційних доповідей, круглих столів та школи молодих вчених. На конференції будуть представлені результати новітніх досліджень у сферах: геноміка; хромосоміка; транскрипто-міка; протеоміка; метаболоміка; реконструкція та моделювання генних сіток; клітинна біологія; фізіологічна генетика; біологія розвитку; еволюційна біологія; синтетична біологія; медична біологія та фармакологія; біотехнологія.

КОНКУРСИ

1

Конкурс спільних науково-дослідних проектів в рамках Програми спільних дій між Україною і Францією в галузі науково-технологічного співробітництва "Дніпро" на період 2011-2012 роки

14.05.10р.

о 15.00 год.


Програма сприяє встановленню та розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між групами науковців обох країн. До участі у конкурсі приймаються проектні заявки з усіх наукових галузей, включаючи гуманітарні та суспільні науки. Конкурс є відкритим для будь яких лабораторій чи науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.

ГРАНТИ

1

Конкурс економічних досліджень "Весна 2010"

(Консорціум економічних досліджень та освіти (EERC)

12.10.10

Гранти до 14.000 $ присуджуються вченим, які отримали освіту в СНД –індивідуальним дослідникам або дослідницьким колективам (до 3 осіб) на 18 місяців. Тематична направленість конкурсу: Підприємства та ринки товарів; Ринки праці та соціальна політика; Макроекономіка й фінансові ринки; Еконо-міка громадського сектору; Міжнародна торгівля та регіональна інтеграція.

СТИПЕНДІЇ, СТАЖУВАННЯ, ЛІТНІ ШКОЛИ

1

3-річна програма підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ з регіональної економіки та економічної географії
(Російська економічна школа , Regional Seminar for Excellence of Teaching, Higher Education Support, Інститут "Открытое общество". Перша літня школа: 17-28.07.10, м. Суздаль, Росія)

15.03.10

До участі у Програмі запрошуються викладачі ВНЗ всіх держав СНД, що викладають мікроекономіку, регіональну економіку та економічну географію.

У рамках програми проводитимуться 3 літні школи, а також зимові зустрічі-семінари з метою ознайомлення учасників з моделями просторової економіки та вивчення теоретичних й емпіричних методів, що використовуються у сучасних дослідженнях. У рамках міжсесійної діяльності передбачається самостійне заочне вивчення та розробка нових курсів під керівництвом зарубіжних та російських викладачів.

2

Вишеградська літня школа 2010

(Краків, Польща, 4 червня - 17 липня 2010 року)

31.03.10

Вишеградська літня школа - двотижнева навчальна програма, яка формує міждисциплінарний освітній простір для молодих громадян Чеської Республіки, Угорщини, Польщі, Словаччини, а також для країн Центральної та Східної Європи. Програма складається з лекцій, панельних дискусій та семінарів з проблемних питань та проблем, які стоять перед країнами Вишеградського регіону, Європейського Союзу та Центрально-Східної Європи. Теми дискусій охоплюватимуть сучасні економічні, культурні та соціальні проблеми, зокрема питання енергетичної безпеки, захисту довкілля, європейська та євроатлантична співпраця. Витрати на навчальну програму, матеріали, проживання, транспорт (у Кракові) забезпечуються організаторами.

3

Стипендії для молодих науковців для проведення досліджень університетах США

(Fulbright Faculty Development Program, USA)


31.03.10

Молоді науковці мають можливість проводити дослідження в університетах США впродовж одного академічного року. У конкурсі можуть брати участь викладачі та дослідники віком до 35 років, з дворічним професійним досвідом, які ще не мають наукового ступеня, та молоді кандидати наук (не пізніше 3-х років після захисту).

4

Стипендія відкритого суспільного інститут

(The Open Society Institute's, USA)

02.04.10

Стипендії пропонуються аспірантам у сфері медичних, фізичних, хімічних, технічних чи природничих наук. Сфери досліджень включають: бізнес управління / менеджмент; комп’ютерні науки; фінанси/банківська справа/маркетинг; інженерія; точні та природознавчі науки (фізика, біологія, хімія і т.д.); математика; медицина.

5

Тренінг-курс з європейського громадянства

в межах програми SALTO-YOUTH

(Великобританія, 14-20.06.10)


04.04.10

Метою тренінгу є підтримка професійного розвитку працівників та лідерів молодіжних рухів і організацій шляхом поглиблення їх критичного розуміння поняття європейського громадянства, а також надання можливості молодим лідерам інтегрувати набутий досвід у власну діяльність на батьківщині.

6

Академічна Стипендіальна Програма

(Open Society Institute, Budapest, Hungary)

07.04.10

Запрошуються вчені, які уже отримали (або отримають до вересня 2010 р.) Магістерський ступінь міжнародного рівня (або випускники ВНЗ) із наступних галузей: антропологія, культурологія, економіка, вивчення гендерних питань, історія, права людини та суспільне право, міжнародні зв’язки, журналістика, філософія, політологія, психологія, державна політика \ екологія, державна політика \ охорона здоров'я, соціальна робота та соціологія. Програма не підтримує науковців із таких спеціальностей, як: філологія, театральне мистецтво чи бізнес.

7

Міжнародна літня школа «Росія, її сусіди та Європейський простір»

(Крим, готель «Кичкине», 16-28 липня 2010 р.)

25.04.10

Школа проводитиметься за підтримки Корпорації Карнегі (Нью-Йорк) Універ-ситету Темпл (Філадельфія), Фонду першого президента Росії Б.М.Єльцина (Москва) та Фонду Лихачова (Санкт-Петербург). Програма школи присвячена методології досліджень та викладання за темами, що пов’язані з трансформа-цією простору європейської частини колишнього СРСР. Розглядатимуться передумови та перепони для мирної інтеграції пострадянських держав у загаль-ний європейський простір. Школа має міждисциплінарний характер, до роботи запрошуються історики, політологи, соціологи, етнографи, психологи, спеціа-лісти з міжнародних відносин, економісти.

8

Магістерська програма з міжкультурної педагогіки (Факультет педагогіки та психології Вільного університету в Берліні, Німеччина)


30.04.10

Приймаються заявки на 2010 – 2011 навчальний рік. Навчання за програмою рекомендоване для тих, хто має намір працювати в галузі середньої та вищої освіти у міжкультурному середовищі і пропонує лекційні та семінарські занят-тя практичного, наукового та дослідницького наповнення. Тематичні напрямки програми: міжкультурна та антирасистська педагогіка; мовна освіта; міжнарод-на соціальна робота з дітьми і підлітками; 4) міграція, мультикультурні спільноти та глобалізація.

9

Магістерські програми з міжнародних відносин та вивчення Східної Європи (Центр глобальної політики при Вільному університеті в Берліні, Німеччина)

30.04.10

Програми пропонують навчання за так званими «змішаними» методиками (поєднання аудиторних занять із віддаленим навчанням з використанням новітніх веб-технологій). Обидві програми включають в себе: 1) чотири тижні аудиторного навчання, рівномірно розподілені на два навчальні роки; 2) від-далене виконання навчальних модулів за допомогою спеціально розробленої веб-системи; 3) шеститижневе стажування в компанії або виконання навчаль-ного проекту; 4)написання магістерської роботи.

10

Магістерська програма Центру британської освіти університету ім. Гумбольдта (Берлін, Німеччина)

30.04.10

Центр пропонує навчання в інтердисциплінарній програмі «Магістр британсь-кої освітньої програми», строком 1,5-2 роки. Для участі необхідно володіння англійською мовою.

11

Індивідуальні дослідницькі стипендії в університетах США на 2010 – 2011 навчальний рік (Американська рада з міжнародної освіти, Національна рада євразійських та східноєвропейських студій, корпорація Карнегі)

30.04.10

Брати участь у конкурсі на стипендію можуть викладачі університетів, дослідники, аспіранти, докторанти та науковці в галузі гуманітарних та соціальних наук в тому числі з України. Вимогами до учасників є наявність публікацій (для аспірантів – рукописних текстів) за темою дослідження, а також володіння англійською мовою.

12

Legislative Fellowship Program (Державний Департамент США, Національна конференція законодавчих органів США, Американські ради з міжнародної освіти)


03.05.10

Програма має на меті ознайомлення молодих українських професіоналів, віком від 25 до 35 років із законодавчою системою США, основами федералізму, організацією державного устрою США, системою стримувань і противаг, роллю громадянського суспільства у розбудові держави.

Професійна програма 4-тижневого стажування в органах законодавчої влади США, розрахована на фахівців у галузі міжнародного права, юриспруденції, міжнародних відносин, політології та державного управління, які вільно володіють англійською мовою.

13

PhD-стипендії в галузі охорони здоров’я в університеті Людвіга-Максиміліана в Мюнхені


09.05.10

Навчання на докторській програмі триває три роки починаючи з жовтня 2010 року. Робочою мовою програми є англійська. Заохочуються до участі в конкурсі апліканти, котрі виконують чи збираються виконувати дослідження з охорони здоров’я в країнах, що розвиваються, оскільки це є дослідницьким фокусом докторської школи. Можливим є також спільне виконання дослідницьких проектів університетом Людвіга-Максиміліана та навчальним закладом потенційного докторанта. Навчання на докторській програмі передбачає відвідання регулярних наукових семінарів та проведення досліджень безпосередньо у країні, що висвітлюється в роботі докторанта.

14

Стипендії для навчання на магістерському рівні в університетах США (Fulbright Graduate Student Program)

16.05.10

Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ та аспіранти. Кандидати повинні мати диплом бакалавра, спеціаліста або магістра на час призначення стипендії.

15

Стипендії для навчання в аспірантурі в університетах США (International Fulbright Science and Technology Ph.D. Program)

16.05.10

Навчання у провідних американських університетах на рівні аспірантури протягом трьох років з правом захисту наукового ступеня PhD. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії.

16

Стипендії китайського університету хімічних технологій

30.05.10

В університеті пропонуються однорічні стипендії для бакалаврів, магістрів та аспірантів.

17

Докторські та постдокторські стипендії Мангаймського університету (Дослідницький центр «Політична економія реформ» при Мангаймському університеті (Мангайм, Німеччина)

До заповнення вакансій

Вимогою до аплікантів є наявність магістерського або кандидатського ступеня в галузі економіки, політичних наук, політичної економії, соціальних наук або статистики (також можливими є аплікації від тих, хто незабаром має отримати ступінь магістра або доктора). Центр пропонує можливість плідної дослідницької роботи у міждисциплінарному англомовному середовищі (економіка, політичні та соціальні науки, статистика). Докторанти мають можливість згодом захистити свої докторські роботи в Мангаймському університеті.


Для отримання більш детальної інформації звертатися: vmurolinter@i.ua

Начальник відділу міжнародних зв’язків,

Мисик Інна Ігорівна (044) 425 23 22 (вн. 138)

(044) 425-29-38

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформаційний бюлетень №11 від 05. 11. 12
Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012

Інформаційний бюлетень №10 від 05. 10. 12
Секция Иностранные языки. Перевод. Заимствования. Роль заимствований в современном русском языке

Інформаційний бюлетень №10 від 10. 2013
Мета конференції: наукове обґрунтування теоретичних та практичних проблем розвитку публічного адміністрування

Інформаційний бюлетень №1 від 23. 01. 2013
...

Інформаційний бюлетень №5 від 14. 05. 2012
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук

Інформаційний бюлетень №4 від 14. 05. 2012
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук

Інформаційний бюлетень №5 від 19. 06. 2012
Еразмус Мундус та Темпус Можливості для українських студентів, випускників, дослідників та вищих навчальних закладів

Інформаційний бюлетень №6 від 24. 12. 09
України (Національний університет «Києво-Могилянська академія», факультет правничих наук Наукма, Студентське наукове товариство правників...

Інформаційний бюлетень №1 від 03. 02. 10
Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки філософського факультету – 2010» (Філософський...

Інформаційний бюлетень №5 від 25. 11. 09 Відділу міжнародних зв’язків
Навчальні візити до Польщі (Польсько-Американський Фонд Свободи, Колегіум Східної Європи імені Яна Новака-Єзьоранського, Фонд „Боруссія”...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка