Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Перший курс (групи да) Лідери: Панченко М. М. (Фізика) Стусь О. В. (Дискретна математика)

Перший курс (групи да) Лідери: Панченко М. М. (Фізика) Стусь О. В. (Дискретна математика)

ПЕРШИЙ КУРС (ГРУПИ ДА)

Лідери:

Панченко М.М. (Фізика)

Стусь О.В. (Дискретна математика)

Калита В.М. (Фізика)

Мілявський Ю.Л. (Дискретна математика)

Максимчук Н.В. (Фізика)

Шевченко Т.І. (Фізика)

Мінарченко О.М. (Алгебра і геометрія)

Статкевич В.М. (Математичний аналіз)

Статкевич В.М. (Вища математика. Матан.)

Мінарченко О.М. (Математичний аналіз)

Вище середнього:

Мінарченко О.М. (Вища математика. Матан)

Гайденко Ю.О. (Іноземна мова)

Безносик О.Ю. (Алгоритмізація та програмування)

Безносик О.Ю. (Програмування та алгоритмічні мови)

Безносик О.Ю. (Структури та алгоритми обробки даних)

Безносик О.Ю. (Теорія алгоритмів)

Завадська В.В. (Українська мова)

Середні:

Шевчук Т.В. (Історія України)

Федотов В.В. (Фізика)

Нижче середнього:

Романов В.В. (Алгоритмізація та програмування)

Іванова І.М. (Фізика)

Романов В.В. (Теорія алгоритмів)

Романов В.В. (Програмування та алгоритмічні мови)

Романов В.В. (Структури та алгоритми обробки даних)

Аутсайдери:

Статкевич В.М. (Алгебра і геометрія)

ДРУГИЙ КУРС (ГРУПИ ДА)

Лідери:

Свірін П.В. (Технічне забезпечення ІТ)

Булах Б.В. (Чисельні методи)

Харченко К.В. (Обчислювальна геометрія)

Свірін П.В. (Обчислювальна геометрія)

Стусь О.В. (Теорія ймовірностей і математична статистика)

Вище середнього:

Булах Б.В. (Об’єкно-орієнтоване програмування)

Носачова Ю.В. (Екологія)

Петренко А.І. (Електротехніка та електроніка)

Гіоргізова-Гай В.Ш. (Комп'ютерна схемотехніка)

Чкалов О.В. (Чисельні методи)

Безносик О.Ю. (Об’єкно-орієнтоване програмування)

Гайденко Ю.О. (Іноземна мова)

Фіногенов О.Д. (Теорія інформації і кодування)

Середні:

Кирюша Б.А. (Теорія інформації і кодування)

Кирюша Б.А. (Комп'ютерна схемотехніка)

Кирюша Б.А. (Цифрова обробка сигналів)

Кирюша Б.А. (Технічне забезпечення ІТ)

Духаніна Н.М. (Іноземна мова)

Мілявський Ю.Л. (Теорія ймовірностей і математична статистика)

Бритов О.А. (Цифрова обробка сигналів)

Петренко А.І. (Чисельні методи. Розв'язання нелінійних та диференційних рівнянь)

Петренко А.І. (Чисельні методи)

Нижче середнього:

Артюхов В.Г. (Цифрова обробка сигналів)

Бохонов Ю.Є. (Математичний аналіз)

Анацька Н.В. (Філософія)

Чолий С.В. (Історія науки і техніки)

Аутсайдери:

Стіканов В.Ю. (Комп'ютерна схемотехніка)

Капшук О.О. (Технічне забезпечення ІТ)

Капшук О.О. (Теорія інформації і кодування)

ТРЕТІЙ КУРС (ГРУПИ ДА)

Лідери:

Харченко К.В. (Обчислювальна геометрія)

Харченко К.В. (Технологія створ. програмних продуктів)

Вище середнього:

Булах Б.В. (Операційні системи)

Снитюк В.Є. (Теорія прийняття рішень)

Кисельов Г.Д. (Технологія створ. програмних продуктів)

Чукавіна Т.Е. (Соціальна психологія)

Кисельова Г.Г. (Бази даних)

Кирюша Б.А. (Архітектура обчислювальних систем)

Середні:

Фіногенов О.Д. (Методи оптимізації)

Кирюша Б.А. (Цифрова обробка сигналів)

Кирюша Б.А. (Технічне забезпечення інф. технологій)

Гіоргізова-Гай В.Ш. (Аналіз цифрових схем)

Безносик О.Ю. (Операційні системи)

Смірнова В.О. (Політологія)

Веселка Н.Г. (Історія української культури)

Свірін П.В. (Обчислювальна геометрія)

Свірін П.В. (Технічне забезпечення інф. технологій)

Бритов О.А. (Аналіз цифрових схем)

Бритов О.А. (Архітектура обчислювальних систем)

Гусєв А.М. (БЖД)

Бритов О.А. (Цифрова обробка сигналів)

Бритов О.А. (Контроль і діагностика інформ. систем)

Нижче середнього:

Ладогубець В.В. (Методи оптимізації)

Красовська Т.В. (Економіка)

Слєпушкіна А.С. (Економіка)

Аутсайдери:

Духаніна Н.М. (Іноземна мова)

Капшук О.О. (Контроль і діагностика інформ. систем)

Чекалюк В.В. (Бази даних)

Капшук О.О. (Технічне забезпечення інф. технологій)

Артюхов В.Г. (Цифрова обробка сигналів)

Артюхов В.Г. (Архітектура обчислювальних систем)

ЧЕТВЕРТИЙ КУРС (ГРУПИ ДА)

Лідери:

Харченко К.В. (Проектування автомат. інформ. систем)

Харченко К.В. (Крос-платформ. програмування)

Фіногенов О.Д. (Моделювання складних систем)

Корначевський Я.І. (Мет. та засоби штучного інтелекту)

Чкалов О.В. (Моделювання складних систем)

Петряєв С.Ю. (Правознавство)

Єгорова Н.В. (Економіка та організація виробництва)

Свірін П.В. (Крос-платформ. програмування)

Свірін П.В. (Комп’ютерна графіка та веб-дизайн)

Свірін П.В. (Комп. мережі)

Свірін П.В. (Проектування автомат. інформ. систем)

Свірін П.В. (Основи системного аналізу)

Вище середнього:

Смаковський Д.С. (Алгоритми і технології паралельних обчислень)

Завадська В.В. (Укр. мова)

Духаніна Н.М. (Іноз. мова)

Гіоргізова-Гай В.Ш. (Комп'ютерні мережі)

Кисельов Г.Д. (Основи системного аналізу)

Середні:

Кирюша Б.А. (Осн. проект. інтегральних схем і систем)

Кирюша Б.А. (Безпека інформаційних технологій)

Гусев А.М. (Охорона праці)

Нижче середнього:

Капшук О.О. (Безпека інформаційних технологій)

Цурін О.П. (Комп’ютерна графіка та веб-дизайн)

Стіканов В.Ю. (Осн. проект. інтегральних схем і систем)

Аутсайдери:

Петренко А.І. (Моделювання складних систем)

П’ЯТИЙ КУРС (ГРУПИ ДА)

Лідери:

Харченко К.В. (Сист. обробки зображень та комп. зір)

Фіногенов О.Д. (Суч. парад. прогр. і модел. прогр. систем)

Стіканов В.Ю. (Автоматиз. проектув. інтегральних схем)

Корначевський Я.І. (Експерт. сист. та бази знань)

Самойленко О.В. (Інтелектуальна власність)

Апішева A.Ш. (Педагогіка вищої школи)

Вище середнього:

Булах Б.В. (Основи наукових досліджень)

Гусев А.М. (Охорона праці)

Свірін П.В. (Комп. методи інтелект. обробки даних)

Гіоргізова-Гай В.Ш. (Розпод. комп. системи та мережі)

Булах Б.В. (Веб-проектув.)

Рогоза В.С. (Комп. методи інтелект. обробки даних)

Булах Б.В. (Веб-технології і грід-сервіси)

Кирюша Б.А. (Захист інфо.)

Кирюша Б.А. (Автоматиз. проектув. інтегральних схем)

Нестеренко Ю.В. (Цив. зах.)

Кирюша Б.А. (Пошук і попередня підготовка даних)

Булах Б.В. (Грід-техн. для розп. обчисл. та оброб. даних)

Булах Б.В. (Суч. парадигми програм. і мод. прогр. сист.)

Снитюк В.Є. (Інф. системи прийн. рішень і лог. висн.)

Свистунов С.Я. (Грід-тех. для розп. обчис. та оброб. даних)

Духаніна Н.М. (Іноз. мова)

Бритов О.А. (Автоматиз. проектув. сист. на кристалі)

Кисельов Г.Д. (Суч. парадиг. прогр. і модел. прогр. сист.)

Середні:

Забара С.С. (Чинники успішного працевл. за фахом)

Артюхов В.Г. (Розподілені комп. системи та мережі)

Артюхов В.Г. (Системи обробки зображ. та комп. зір)

Бритов О.А. (Системи обробки зображ. та комп. зір)

Капшук О.О. (Захист інфо.)

Нижче середнього:

Головенкін В.П. (Педагогіка вищої школи)

Капшук О.О. (Системи обробки зображ. та комп. зір)

Карпенко Є.Ю. (Проектний менеджмент)

Бритов О.А. (Пошук і попередня підготовка даних)

Петренко А.І. (Основи наукових досліджень)

Аутсайдери:

Цурін О.П. (Веб-проектув.)

Цурін О.П. (Веб-технології і грід-сервіси)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Подколзін Г. Б. (Математичний аналіз) Подколзін Г. Б. (Вища математика)...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи 5-11
Математика. Частина І. Допрофільна підготовка математика. Частина ІІ. Профільне навчання

Сердюк Л. З. Порівняльна психологія : Навчальна програма дисципліни / Л. З. Сердюк
У 1992 році закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В. П. Затонського за спеціальністю «Математика з...

Відділ освіти
«Фольклористика», «Українська література», «Українська мова», «Історичне краєзнавство», «Етнологія», «Філософія», «Географія та ландшафтознавство»,...

Ііі математика Камчатна С. О. Світова література Шамрай Л. Г. Математика Доля Л. М. ІV

Індивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових...
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» студенти заочної форми навчання виконують індивідуальну...

Реалізації нового Державного стандарту освітньої галузі «Математика»
...

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Фізика»...
«Природознавство» зазначено, що фізика та астрономія є базовими компонентами природничо-наукової освіти. Новий зміст фізичної освіти,...

Базовий курс лекцій та тести Черкаси-2006 ббк у65. 497(У4 укр) удк 377. 6+338
Куклін О. В. Підприємництво в освіті: Базовий курс лекцій та тести: Навчальний посібник. – Черкаси: Інтеграл-Техноімпекс, 2006. –...

Відділення математика Секція Математика Аналіз важливості теореми Піфагора
Математику та літературу іноді ставлять на протилежних полюсах людського знання. Проте мости між літературою й точними науками ніколи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка