Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Мережа спеціалізованих вчених рад станом на 15 травня 2015 року

Мережа спеціалізованих вчених рад станом на 15 травня 2015 року

Сторінка1/19
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Мережа спеціалізованих вчених рад

станом на 15 травня 2015 року


Установа в якій функціонує спеціалізована вчена рада

Шифр

спеціалізованої вченої ради

Спеціальності


Термін повноважень

Наказ

ВАК/МОНМСУ
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Д 26.208.01

01.03.01 «Астрометрія і небесна механіка»

01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»

01.03.03 «Геліофізика і фізика Сонячної системи»

05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження»

04.07.2014 – 04.07.2017

Наказ МОН

04.07.2014 № 793

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

К 17.051.06

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.03.2013 – 01.03.2016

Наказ МОНмолодьспорту

01.03.2013 № 310


ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Д 20.051.06

01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

04.07.2014 – 04.07.2017

Наказ МОН

04.07.2014 № 793

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

К 20.051.09

01.01.01 «Математичний аналіз»

01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

10.10.2013 – 10.10.2016

Наказ МОН

10.10.2013 № 1411

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Д 61.051.01

01.04.04 «Фізична електроніка»

01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

31.05.2013 – 31.05.2016

Наказ МОН

31.05.2013 № 654

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»


К 41.053.07

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

10.10.2013 – 10.10.2016

Наказ МОН

10.10.2013 № 1411

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.02

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.03 «Радіофізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

25.01.2013 -25.01.2016

Наказ МОНмолодьспорту 25.01.2013 № 54

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.09

01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.03.2013 – 01.03.2016

Наказ МОНмолодьспорту

01.03.2013 № 310


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.10

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»

21.11.2013 – 21.11.2016

Наказ МОН

21.11.2013 № 1609

Донецький національний університет

К 11.051.05

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.03.2013 – 01.03.2016

Наказ МОНмолодьспорту

01.03.2013 № 310

Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України

Д 11.184.01

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.11 «Магнетизм»

31.05.2013 – 31.05.2016

Наказ МОН

31.05.2013 № 654

Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Д 26.200.01

04.00.22 «Геофізика»

15.04.2014 – 15.04.2017

Наказ МОН

15.04.2014 № 455

Інститут гідромеханіки НАН України

Д 26.196.01

01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»

01.04.06 «Акустика

25.01.2013 -25.01.2016

Наказ МОНмолодьспорту 25.01.2013 № 54

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України

Д 64.245.01

01.04.07 «Фізика твердого тіла»


04.07.2013 – 04.07.2016

Наказ МОН

04.07.2013 № 893

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Д 26.194.02

01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислю-вальних машин і систем» (ф.-м.)

10.10.2013 – 10.10.2016

Наказ МОН

10.10.2013 № 1411

Інститут космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України

Д 26.205.01

05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження»

17.01.2014 – 17.01.2017

Наказ МОН

17.01.2014 № 41

Інститут магнетизму НАН України та НАН України

Д 26.248.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.11 «Магнетизм»

04.07.2013 – 04.07.2016

Наказ МОН

04.07.2013 № 893

Інститут математики НАН України

Д 26.206.01

01.01.01 «Математичний аналіз»

01.01.03 «Математична фізика»


10.10.2013 – 10.10.2016

Наказ МОН

10.10.2013 № 1411

Інститут математики НАН України

Д 26.206.02

01.01.02 «Диференціальні рівняння»

01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

01.01.07 «Обчислювальна математика»

01.02.01 «Теоретична механіка»

10.10.2013 – 10.10.2016

Наказ МОН

10.10.2013 № 1411

Інститут математики НАН України

Д 26.206.03

01.01.04 «Геометрія та топологія»

01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

10.10.2013 – 10.10.2016

Наказ МОН

10.10.2013 № 1411

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Д 26.168.01

01.04.13 «Фізика металів»

05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

04.07.2013 – 04.07.2016

Наказ МОН

04.07.2013 № 893

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Д 26.168.02

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

01.04.22 «Надпровідність»

10.10.2013 – 10.10.2016

Наказ МОН

10.10.2013 № 1411

Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України

Д 26.166.01

01.02.01 «Теоретична механіка»

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

21.11.2013 – 21.11.2016

Наказ МОН

21.11.2013 № 1609

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Д 35.195.01

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.03.2013 – 01.03.2016

Наказ МОНмолодьспорту

01.03.2013 № 310

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

К 11.193.03

01.01.02 «Диференціальні рівняння»

21.11.2013 – 21.11.2016

Наказ МОН

21.11.2013 № 1609

Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Д 64.180.01

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» (технічні)

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (фізико-математичні та технічні)

05.02.09 «Динаміка та міцність машин»

04.07.2014 – 04.07.2017

Наказ МОН

04.07.2014 № 793

Інститут прикладної фізики НАН України


К 55.250.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.20 «Фізика пучків заряджених частинок»

04.07.2014 – 04.07.2017

Наказ МОН

04.07.2014 № 793

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

Д 26.207.01

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.13 «Фізика металів»

15.04.2014 – 15.04.2017

Наказ МОН

15.04.2014 № 455

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України

Д 64.157.01

01.04.03 «Радіофізика»

01.04.04 «Фізична електроніка»

04.00.22 «Геофізика»

31.05.2013 – 31.05.2016

Наказ МОН

31.05.2013 № 654

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України

Д 26.191.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

31.05.2013 – 31.05.2016

Наказ МОН

31.05.2013 № 654

Інститут термоелектрики НАН та МОН України

Д 76.244.01

01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

04.07.2014 – 04.07.2017

Наказ МОН

04.07.2014 № 793

Інститут фізики конденсованих систем НАН України

Д 35.156.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.24 «Фізика колоїдних систем»

31.05.2013 – 31.05.2016

Наказ МОН

31.05.2013 № 654

Інститут фізики НАН України

Д 26.159.01

01.04.04 «Фізична електроніка»

01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.15 «Фізика молекулярних та рідких кристалів»

26.10.2012 -26.10.2015

Наказ МОНмолодьспорту

26.10.2012 №1206

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Д 26.199.01

01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»

21.11.2013 – 21.11.2016

Наказ МОН

21.11.2013 № 1609

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Д 26.199.02

01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

25.01.2013 -25.01.2016

Наказ МОНмолодьспорту 25.01.2013 № 54

Інститут фізичної оптики

Д 35.071.01

01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

10.10.2013 – 10.10.2016

Наказ МОН

10.10.2013 № 1411

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

К 26.179.02

01.04.19 «Фізика полімерів»

25.01.2013 -25.01.2016

Наказ МОНмолодьспорту 25.01.2013 № 54

Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України


Д 26.210.02

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

04.07.2014 – 04.07.2017

Наказ МОН

04.07.2014 № 793
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Мережа спеціалізованих вчених рад України станом на 1 січня 2016 року
Дз «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

6. Звіт Наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 24 годину 18 квітня 2016 року

І ступеня з 12 по 21 травня з трьох предметів: української мови, читання та математики
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Черкаська обласна державна адміністрація
Положення про Департамент, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 7 березня 2013 року №58 (зі змінами, внесеним розпорядженням...

Не в Афінах І не в Ялті, Раді вас вітати на нашому сайті !
У дошкільному навчальному закладі навчальний рік починається 1вересня та закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня у дитячому...

Міжнародна науковО-практична конференція
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення», яка...

Рада молодих вчених
Матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів (19 квітня 2012 року, м. Макіївка): Том І. Економічні науки...

Пояснювальна записка до навчального плану Кремінської загальноосвітньої школи
Кремінська загальноосвітня школа I-III ступенів №4 є загальноосвітнім навчальним закладом комунальної форми власності. Станом на...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка