Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Лекція на 7 семестр) (кафедра тте) Ляшенко га 213Е

Лекція на 7 семестр) (кафедра тте) Ляшенко га 213Е

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННІ ЕКТ

____________О.М.Мороз

«____»_______2015року

Р О З К Л А Д

лабораторно-екзаменаційної сесії 6 семестру 2014-2015 навчального року

для студентів 3(Приск) курсу заочної форми навчання ННІ ЕКТ ОКР «Бакалавр» з напрямів підготовки:

6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» (Е.пр.);

6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (ЕТ.пр.);

6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (А.пр.)

з 24 березня по 10 квітня 2015 року

ДАТА

ГОДИНИ

301-Е.пр.

301-ЕТ.пр.

301-А.пр.

24.03.15

12.35-15.55

Проектування (кафедра АЕМС)

Лисиченко МЛ 108Е

Вівторок

16.05-17.40

КВП з основами метрології (для Е.пр.) + Метрологія та стандартизація (для ЕТ.пр.) + Метрологія і основи вимірювань ( для А.пр.) (установчалекція на 7 семестр) (кафедра ТТЕ) Ляшенко ГА 213Е

25.03.15

12.35-15.55

Теоретичні основи електротехніки (кафедра ТТЕ)

Косуліна НГ 213Е

Середа

16.05-19.25

Електроніка і мікросхемо техніка (кафедра ТТЕ)

Черенков ОД 213Е

26.03.15

14.50-18.10

Теплотехніка (для Е.пр.) + Технічна термодинаміка (для ЕТ.пр.) + Термодинаміка і теплотехніка (для А.пр.) (кафедра Тр.і автом.) Поляшенко СО 116Мпр

Четвер

27.03.15

14.20-17.40

Філософія (кафедра ЮНЕСКО)

Мокрецова НЯ 403Е

П’ятниця

18.20-19.25

Основи охорони праці (установча лекція на 7 семестр) (кафедра безпеки життєдіяльності)

Винокуров МО 306Мпр

8.45-12.05 Програмування і алг.мови (кафедра

АКіТ) Аллашев ОЮ 208Е

28.03.15

Субота

29.03.15

Неділя

30.03.15
10.30-14.10 Філософія 316Е

10.30-14.10 Філософія 316Е

10.30-14.10 Філософія 316Е

Понеділок
14.20-17.40 Іноземна мова 405Е

14.20-17.40 Іноземна мова 405Е

14.20-17.40 Іноземна мова 405Е

31.03.15
12.35-15.55 Теоретичні основи ел.техніки 213Е

12.35-15.55 Теоретичні основи ел.техніки 213Е

12.35-15.55 Теоретичні основи ел.техніки 213Е

Вівторок
16.05-19.55 Теплотехніка 116Мпр

16.05-19.55 Техн.термодинаміка 116Мпр

16.05-19.55 Термодинаміка 116Мпр

01.04.15
ІСПИТ з 12.35

ІСПИТ з 12.35

ІСПИТ з 12.35

Середа
Теоретичні основи електротехніки

Теоретичні основи електротехніки

Теоретичні основи електротехнікиКосуліна НГ 213Е

Косуліна НГ 213Е

Косуліна НГ 213Е

02.04.15
8.45-12.05 Електротехніка 213Е

8.45-12.05 Електротехніка 213Е

8.45-12.05 Електротехніка 213Е

Четвер12.35-14.10 Водопостачання (установча лекція

12.35-15.55 Програмування і алг.мови 407Е


на 7 семестр) (кафедра ЕЕМ) Мороз ОМ 109Е

14.50-16.25 Тепломасообмін (установча лекція

на 7 семестр) (кафедра Тр. і автом.)

Поляшенко СО 116Мпр
03.04.15
ІСПИТ з 14.20

ІСПИТ з 14.20

ІСПИТ з 14.20

П’ятниця
Електроніка і мікросхемотехніка

Електроніка і мікросхемотехніка

Електроніка і мікросхемотехнікаЧеренков ОД 213Е

Черенков ОД 213Е

Черенков ОД 213Е

04.04.15

Субота

05.04.15

Неділя

06.04.15
ІСПИТ з 14.50

ІСПИТ з 14.50

ІСПИТ з 14.50

Понеділок
Теплотехніка

Технічна термодинаміка

Термодинаміка і теплотехнікаПоляшенко СО 116Мпр

Поляшенко СО 116Мпр

Поляшенко СО 116Мпр

07.04.15

10.30-12.05

Мікропроцесорні керуючі пристрої (установча лекція на 7 семестр) (кафедра АКіТ)

Загуменна КВ 208Е

Вівторок
12.35-15.55 Проектування 108Е

12.35-15.55 Проектування 108Е

12.35-15.55 Проектування 108Е

08.04.15

14.20-15.55

Корпоративна культура (установча лекція на 7 семестр) (кафедра культури)

Кухаренко АЛ 208А

Середа
16.05-19.25 Іноземна мова 312М

16.05-19.25 Іноземна мова 312М

16.05-19.25 Іноземна мова 312М

09.04.15
ІСПИТ з 12.35

ІСПИТ з 12.35

ІСПИТ з 12.35

Четвер
Іноземна мова

Іноземна мова

Іноземна моваСкиданова НВ 312М

Скиданова НВ 312М

Скиданова НВ 312М

10.04.15
8.45-10.20 Електричні машини (установча лек-

8.45-10.20 Споживачі електроенергії (установча

8.45-10.20 Електричні машини та викон.механ.

П’ятниця
ція на 7 семестр) (кафедра АЕМС) Сотнік ОВ

лекція на 7 семестр) (кафедра АЕМС)

(установча лекція на 7 семестр) (кафедра108Е

Лисиченко МЛ 211Е

АЕМС) Сотнік ОВ 108Е
10.30-12.05

Теоретичні основи автоматики (для Е.пр.;ЕТ.пр.) + Теорія автоматичного керування (для А.пр.) (установча лекція на 7 семестр) Бовчалюк СЯ 208Е12.35-14.10 Основи електропривода (установча

12.35-14.10 Джерела енергії (установча лекція


лекція на 7 семестр) (кафедра АЕМС)

на 7 семестр) (кафедра ЕЕМ) Дудніков СМ


Міленін ДМ 211Е

311Е

ЗАЛІКИ + КУРСОВІ РОБОТИ

301-Е.пр.

1.Теплотехніка – КР

2.Електроніка – КР

3.Проектування

4.Філософія


301-ЕТ.пр.

1.Електроніка – КР

2.Проектування

3.Філософія


301-А.пр.

1.Електроніка – КР

2.Проектування

3.Філософія

4.Програмування і алг.мовиАудиторії з позначкою – М знаходиться за адресою вул.Мироносицька,92

Аудиторії з позначкою – Мпр знаходиться за адресою пр.Московський,45

Аудиторії з позначкою – Е знаходиться за адресою вул.Енгельса,19


Кафедра ЕЕМ кафедра «Електропостачання та енергетичного менеджменту»

Кафедра АЕМС кафедра «Автоматизованих електромеханічних систем»

Кафедра ТТЕ кафедра «Технотроніки і теоретичної електротехніки»

Кафедра АКІТ кафедра «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій»

Кафедра Тр. і автом. кафедра «Тракторів і автомобілів»

Кафедра ЮНЕСКО кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування та соціально-гуманітарних дисциплін»

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 5 семестру 2015-2016 навчального...
Квп з основами метрології (для 301-Е) + Вимірювальна техніка (для 301-ет) + Метрологія та стандартизація ( для 301-А) (кафедра тте)...

Лекція на 7 семестр) (кафедра аемс)
Приск курсу заочної форми навчання нні ект окр «Бакалавр» з напрямів підготовки

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 4 семестру 2014-2015 навчального...
Теплотехніка (установча лекція на 5 семестр) (кафедра Тр.І автом) Поляшенко со 116Мпр

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 8 семестру 2016-2017 навчального...
Ел станції та підстанції (установча лекція на 9 семестр) (кафедра еем) Савченко оа 309Р

Розкла дустановчої сесії на 1 семестр 2015-2016 навчального року для студентів 1 курсу
Кафедра акіт кафедра «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» знаходиться за адресою вул. Енгельса,19

Розкла дустановчої сесії на 1 семестр 2016-2017 навчального року для студентів 1 курсу
Кафедра акіт кафедра «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19

Розкла длабораторно-екзаменаційної сесії 6 семестру 2016-2017 навчального...
Електроніка І мікросхемотехніка (для Епр;ЕТпр) + Промислова електроніка (для Апр) (кафедра тте) Черенков од 316Р

Лекція професора О. Кохановської: «Об’єкти цивільних прав»
Лекція професора Н. Оніщенко: «Правова система як об’єкт пізнання загальнотеоретичної юриспруденції»

Програма
Обліково-фінансовий факультет, кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем, кафедра фінансового контролю І аналізу

Уроку
Всього – 105 год, 3 год на тиждень, резерв – 3 год, І семестр – 48 год., ІІ семестр – 57 годБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка