Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Інформаційний бюлетень №1 від 03. 02. 10

Інформаційний бюлетень №1 від 03. 02. 10

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 1 ВІД 03.02.10

ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

з/п

Назва проекту,

назва організації, дата проведення

Кінцеві строки подачі документів

Опис

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ВИСТАВКИ

1

Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки філософського факультету – 2010» (Філософський факультет КНУ ім. Т.Шевченка, м. Київ, 21-22 квітня 2010)

Тези до 15.02.10

Планується робота секцій: Історія світової філософії; Українська філософія: історія та сучасність; Теоретична філософія (онтологія, феноменологія, теорія пізнання); Логіка та дисципліни логічного циклу; Філософія та методологія науки; Естетична теорія і культурний контекст: проблеми взаємодії; Філософська антропологія та філософія людини; Соціальна філософія та філософія історії; Філософські проблеми гуманітарних наук; Філософія культури та культурологія; Теоретична та прикладна етика; Релігієзнавство у структурі філософського і гуманітарного знання; Політична думка: історія та сучасність;Теорія політики; Практична політологія: теоретичні та прикладні аспекти; Методологічна невизначеність соціологічного пізнання в епоху постмодерну (ноумен vs феномен); Українознавство.

Планується проведення круглих столів

2

ХVІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених «Наука та вища освіта» (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 22-23 квітня 2010)

Тези та статті до 15.02.10

Тематичні напрямки роботи конференції: економічні проблеми сучасного суспільства і шляхи їх подолання; сучасні дослідження правознавчих проблем; стан і проблеми управління підприємствами в умовах ринкової економіки; особливості державного управління; соціально-економічний розвиток України; автоматизовані системи і сучасні інформаційні технології; філологічна освіта в ХХІ ст.: проблеми і перспективи; проблеми педагогіки, психологічної освіти і сучасні соціальні процеси; історія, сучасний стан та майбутнє соціальних комунікацій в Україні та світі; освітні вимірювання української історії і культури; здоровий спосіб життя – основа освітньої системи сучасної України; проблеми і перспективи розвитку довузівської освіти в контексті профільного навчання

3

VI Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні питання теоретичної і прикладної біофизики, фізики і хімії» (Севастопольський національний технічний університет, 26-30 квітня 2010)

25.03.10

Тематичні напрямки конференції:

- Загальні питання теоретичної та прикладної фізики.

- Біофізика і біофізична медицина.

- Фундаментальні та прикладні проблеми сучасної хімії.

- Комп'ютерно-дидактичні технології у викладанні природничих дисциплін

КОНКУРС

1

Конкурс «Економічні поради новому президенту» (Київська школа економіки (Консорціум економічних досліджень та освіти (EERC) і Фонд Віктора Пінчука)

10.03.10

До участі у конкурсі запрошуються студенти, які повинні подати есе та конкурсні роботи на тему конкурсу. Передбачається нагорода переможцю: за перше місце – $200, за друге - $100

2

Другий щорічний конкурс для журналістів (Представництво ООН в Україні та мережа Глобального договору)

30.04.10

До участі у конкурсі подаються аналітичні матеріали з висвітлення теми соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Головна мета конкурсу: покращення висвітлення тематики соціальної відповідальності бізнесу в українських ЗМІ, збільшення обізнаності широких верств населення з питань корпоративного громадянства. Сам по собі конкурс є можливістю для журналістів – проявити себе в написанні професійного матеріалу на тематику соціальної відповідальності бізнесу та у разі перемоги відвідати щорічний всесвітній форум мережі Глобального договору, який відбудеться в червні цього року у Нью-Йорку (США)

3

Конкурс імені Єжи Ґєдройця на дипломні, маґістерські та кандидатські роботи (Посольство Республіки Польща в Україні)

30.06.10

Роботи повинні бути присвячені історії та сучасності Польщі, а також польсько-українським взаєминам. Передбачено наступні премії: за кандидатську роботу: перша - 1000 євро, друга - 550; третя - 350. Перша премія за маґістерську або дипломну роботу становитиме 350 євро, друга - 200, третя - 130. Найкращі праці будуть надруковані у престижних наукових виданнях.

СТИПЕНДІЇ, СТАЖУВАННЯ

1

Літня школа з прав людини (2010 Summer Fellowship Program, Poland, Germany, 3 June - 4 July 2010)

21.02.10

Участь можуть брати студенти та випускники українських ВНЗ.

Мета Літньої школи - об'єднати студентів та випускників із різних країн світу задля дослідження, а також розробки методів боротьби з дискримінацією національних меншин.

Кожна з програм є міждисциплінарною та включає щоденні лекції та дискусії з відомими науковцями, журналістами, політиками та громадськими активістами, а також відвідування урядових установ, музеїв та громадських організацій

2

Докторські та постдокторські стипендії шведської програми Visby

01.03.10

Visby надає стипендії аспірантам, докторантам та дослідникам зі ступенем кандидата / доктора наук для дослідницької роботи в університетах Швеції. У рамках програми надаються стипендії: 1) для дослідницької роботи кандидатів і докторів наук; 2) для аспірантів і докторантів навчально-наукових інституцій

3

Стипендії Copernicus

01.03.10

Copernicus пропонує 4-6 стипендій студентам із Центральної та Східної Європи (включаючи країни колишнього СРСР). Стипендія включає перебування протягом семестра (6 місяців) в одному з університетів м. Гамбург, Мюнхен або Берлін та додатково дво(три)місячну практику на одному з німецьких підприємств або у громадській установі

4

Інститут українознавства Гарвардського університету (Harvard Ukrainian Research Institute, HURI)

12.03.10

Інститут пропонує постдокторські стипендії для вчених, котрі проводять дослідження в галузі української історії, літератури, мовознавства, культури та інших дисциплін гуманітарного та соціального спрямування. Перебування в Інституті українознавства надає стипендіатові можливість роботи над запропонованим проектом із використанням усіх можливостей університету, а також можливість презентації результатів роботи на наукових семінарах Інституту українознавства, встановлення професійних контактів із колегами

5

Докторські стипендії Бременської міжнародної вищої школи з соціальних наук (Bremen International Graduate School of Social Sciences, BIGSSS, Bremen, Deutschland)

15.03.10

Школа надає стипендії для навчання за докторською програмою. Загальна тема «Майбутнє соціальної та політичної інтеграції». Ця тема висвітлюється у п’яти ракурсах: 1) глобальна інтеграція; 2) інтеграція та різноманіття у новій Європі; 3) соціальна інтеграція та соціальна держава; 4) формування ставлення, зміна ціннісних орієнтацій та міжкультурна комунікація; 5) зміни у способі та тривалості життя

6

Стипендії ім. Лейна Кіркланда у 2010/2011 (Польсько-Американський Фонд Свободи і Польсько-Американська Комісія Фулбрайта)

15.03.10

Програма адресована молодим лідерам із вищою освітою (лідери неурядових організацій, діячі культури і громадські діячі, викладачі ВНЗ; журналісти), зацікавленим у розвиткові демократії, економіки і громадянського суспільства у своїх країнах та в регіоні. Реалізація Програми відбувається в рамках двосеместрового навчання у вищих навчальних закладах Польщі та 2-4 тижневих професійних стажувань у державних або приватних установах і організаціях. Спеціальності: економіка і менеджмент; адміністрація / менеджмент (бізнес, НУО, культура, охорона навколишнього середовища, охорона здоров’я); державне управління (органи державної влади і самоврядування); адміністрування бізнесу; право; суспільні науки (соціальна психологія, соціологія); політологія і міжнародні відносини; політика розвитку і гуманітарна допомога

7

Стипендії для навчання в литовському ВНЗ

ISM University of Management and Economics

31.03.10

Пропонується 4 стипендії за програмами бакалаврату та магістратури на повний курс навчання з 2010 року за 4-ма спеціальностями на вибір:

• Economics and Politics (бакалаврат, період навчання 4 роки)

• International Business and Communication (бакалаврат, період навчання 3,5 роки)

• International Marketing and Management (магістратура, період навчання 2 роки)

• Financial Economics (магістратура, період навчання 2 роки)

8

Стипендії Фонду імені Роберта Боша

01.04.10

Стипендії надають: Німецький історичний інститут разом із Центром вивчення Східної Європи Варшавського університету. Стипендії розраховані на молодих істориків та виплачуються на місячний науковий візит до Варшави. Наукові співробітники мають можливість користуватися науковою інфраструктурою Німецького історичного інституту та провідних польських закладів

9

Літня школа «Право в Німеччині» (Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, 21 червня – 09 липня 2010 року)

31.05.10

Літня школа, розрахована на осіб, які зацікавлені у вивченні системи права Федеративної Республіки Німеччина. До участі в Літній школі запрошуються викладачі, аспіранти та студенти старших курсів вищих юридичних навчальних закладів та юридичних факультетів ВНЗ України і сусідніх країн. Робочою мовою Літньої школи є німецька


Для отримання більш детальної інформації звертатися: vmurolinter@i.ua

Начальник відділу з міжнародних зв’язків,

Мисик Інна Ігорівна (044) 425-29-38, (044) 425 23 22 (вн. 138)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформаційний бюлетень №11 від 05. 11. 12
Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012

Інформаційний бюлетень №10 від 05. 10. 12
Секция Иностранные языки. Перевод. Заимствования. Роль заимствований в современном русском языке

Інформаційний бюлетень №10 від 10. 2013
Мета конференції: наукове обґрунтування теоретичних та практичних проблем розвитку публічного адміністрування

Інформаційний бюлетень №1 від 23. 01. 2013
...

Інформаційний бюлетень №5 від 14. 05. 2012
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук

Інформаційний бюлетень №4 від 14. 05. 2012
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук

Інформаційний бюлетень №5 від 19. 06. 2012
Еразмус Мундус та Темпус Можливості для українських студентів, випускників, дослідників та вищих навчальних закладів

Інформаційний бюлетень №2 від 03. 03. 10
«Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє» (м. Львів, 23-25 червня...

Інформаційний бюлетень №6 від 24. 12. 09
України (Національний університет «Києво-Могилянська академія», факультет правничих наук Наукма, Студентське наукове товариство правників...

Інформаційний бюлетень №5 від 25. 11. 09 Відділу міжнародних зв’язків
Навчальні візити до Польщі (Польсько-Американський Фонд Свободи, Колегіум Східної Європи імені Яна Новака-Єзьоранського, Фонд „Боруссія”...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка