Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Рекомендаційний список літератури із циклу «На допомогу молодому вчителю І майбутньому педагогу»

Рекомендаційний список літератури із циклу «На допомогу молодому вчителю І майбутньому педагогу»

Сторінка1/3
  1   2   3

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇВидатні педагоги

України

/ Рекомендаційний список літератури із циклу «На допомогу молодому вчителю і майбутньому педагогу» /

Випуск 4


Харків – 2013

ББК 74(4Укр – 4Хар)

В - 42

Видатні педагоги України : рек. список літератури із циклу «На допомогу молодому вчителю і майбутньому педагогу». - Вип. 4. / уклад. Л. А. Бережна ; ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для юнацтва». – Х., 2013. – 23 с.

Рекомендаційний список літератури «Видатні педагоги України» - це пятий випуск циклу «На допомогу молодому вчителю і майбутньому педагогу».

З давніх-давен людство стверджувало думку про необхідність збереження, вивчення та популяризації досягнень історії людства, зокрема історії виховання та освіти. Рекомендаційний список літератури дає уявлення про прогресивні пошуки українських педагогів різних часів, знайомить з ідеями найбільш відомих діячів педагогічної ниви України.

В першому розділі цього інформаційного ресурсу розкривається внесок до скарбниці педагогічних ідей найвідоміших педагогів, діячів культури України, другий розділ знайомить з видатними педагогами Харківщини.

Видання, нажаль, не є вичерпним, тому що містить лише інформацію з фонду Харківської обласної бібліотеки для юнацтва.

Список розрахований насамперед на студентів і викладачів. Педагоги, матеріал про яких міститься в даному виданні, можуть слугувати прикладом, бути взірцем, професійним ідеалом для майбутніх учителів.

Список буде корисним також усім, кого цікавлять проблеми вітчизняної освіти і виховання молоді.

Укладач Л. А. Бережна

Відповідальний за випуск М. В. Жарова

© ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для юнацтва», 2013
Педагоги України
Абібулаєва Е. Е. Жіноча освіта в дидактичній системі І. Гаспринського / Е. Е. Абібулаєва // Педагогіка і психологія. – 2006. - № 2. – С. 136-139.

Антон Степанович Синявський // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посібник / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – С. 196-200.

Березівська Л. Науково-педагогічна діяльність В. І. Масальського / Л. Березівська // Укр. мова і література в школі. – 2002. - № 1. – С. 66-67.

Булгак О. В. Видатний просвітник : [до 285-річчя від дня народження Г. Кониського, укр. педагога і письменника] / О. Булгак // Календар знаменних і пам’ятих дат – 2002. – К., 2002. – ІV квартал. – С. 72-75.

Василь Васильович Капніст // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посібник / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – С. 48.

Великий трудівник : [до 170-річчя від дня народження О. М. Огоновського, укр. педагога] // Знаменні дати. Календар – 2003. – К., 2003. – С. 146-151.

В. М. Верховинець // Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги : підручник / під заг. ред. А. М. Бойко. – К., 2004. – С. 426-460.

Визначні діячі української національної педагогіки епохи Відродження Павло Русин і Юрій Дрогобич // Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посібник / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К., 2003. – С. 118-121.

Висоцький А. Учений і педагог : [Арнольд Панасович Грищенко] / А. Висоцький // Пам'ять століть. – 2006. - № 2. – С. 203.

Волинка Г. Щедрий ужинок вченого і педагога : [Володимир Бех]

/ Г. Волинка // Пам'ять століть. – 2006. - № 1. – С. 196-198.

«Вчителю, перед ім’ям твоїм … : [до 130-річчя І. І. Карбулицького] // Календар знаменних і пам’ятних дат - 2010. – К., 2010. - № 2. – С. 57-63.

Голобородько Я. Освітянин, педагог, письменник : [Костя Голобородько] / Я. Голобородько // Укр. література. – 2005. - № 3. – С. 38-41.

Засновник методичної школи з математики в Україні : [до 130-річчя від дня народження О. М. Астряба] // Календар знаменних і пам’ятних дат - 2009. – К., 2009. - № 3. – С. 89-96.

Князь Володимир Мономах // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посібник / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – С. 9-11.

Кочубей Т. Д. Педагогічна концепція Іоаникія Галятовського : духовно-моральний вимір / Т. Д. Кочубей // Педагогіка і психологія. – 2006. - № 3. – С. 105-115.

Кухар Л. А. Сіль землі української : [до 120-річчя від дня народження Г. П. Шерстюка] / Л. А. Кухар // Календар знаменних і пам’ятних дат – 2002. – К., 2002. – ІV кварт. – С. 69-71.

Марія Олександрівна Ленерт (Підгірянка) // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посібник / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – С. 215-216.

Михайло Іванович Демков // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посібник / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – С. 141-152.

Мостова Т. Непокірливий Шаталов : [В. Шаталов – видатний укр. освітянин, педагог] / Т. Мостова // Демокр. Україна. – 2007. – 28 верес. – С. 22.

Найвизначніший Галицький педагог : [до 150-річчя від дня народження Г. І. Цеглинського] // Знаменні дати. Календар – 2003. – К., 2003. – С. 58-61.

Олександр Васильович Бєлявський // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посібник / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – С. 93-96.

Олександр Залужний // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посібник / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – С. 216-220.

Олександр Романович Мазуркевич : [вчений-педагог] // Укр. мова і література в школі. – 2003. - № 5. – С. 59-61.

Психолог, філософ, педагог : [до 150-річчя від дня народження М. М. Ланге] // Календар знаменних і пам’ятних дат – 2008. – К., 2007. – № 1. – С. 90-96.

Рапп І. Дон Кіхот ХХ століття : [Олекса Тихий – педагог, правозахисник] / І. Рапп // Україна молода. – 2007. – 27 січ. – С. 5.

Сава Христофорович Чавдаров // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посібник / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – С. 242-244.

Слов’янські вчителі Кирило та Мефодій // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посібник / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – С. 11-13.

Фещенко О. Казимир Заремба – педагог, организатор, наставник / О. Фещенко // Освіта України. – 2009. – 13 січ. – С. 6.

Шевченко С. М. Педагогічні пошуки Е. Б. Бочковського / С. М. Шевченко // Педагогіка і психологія. – 2006. - № 3. – С. 129-136.

Шевчук О. М. Колегія Павла Галагана – джерело формування інтелектуальної еліти українського народу / О. М. Шевчук // Педагогіка і психологія. – 2006. - № 3. – С. 116-122.

Яків Чепіга // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посібник / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – С. 180-185.

Персоналії
Ананьїн С. А.

/ 1874 – 1942 /

Кошечко Н. Методи педагогічної діяльності в науково-педагогічних дослідженнях С. Ананьїна / Н. Кошечко // Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2006. - № 24-25. – С. 113-116.

Степан Андрійович Ананьїн // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посібник / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – С. 169-170.
Борецький І.

/ р. н. невід. – 1631 /

Денисенко В. Педагог і просвітитель Іов Борецький / В. Денисенко // Пам’ять століть. – 2006. - № 6. – С. 27-36.

Іов Борецький // Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посібник / Л. А. Медвідь. – К., 2003. –

С. 86-88.
Бугайко Т. Ф.

/ 1898-1972 /

Бугайко Тетяна Федорівна : [портрет] // Укр. мова і л-ра в шк. - 2003. - № 4. - С. 1.

Всеукраїнська науково-практична конференція „Треті Бугайківські читання" // Укр. мова і л-ра в шк. - 2012. - № 3. - С. 63-64.

Самоплавська, Т. О. З галереї співробітників Інституту педагогіки АПН України : Т. Ф. Бугайко / Т. Самоплавська // Укр. мова і л-ра в шк. - 2002. - № 5. - С. 75-78.

Стеценко В. Світлий твій шлях, учителю! : [до 110-ї річниці з дня народження Тетяни Федорівни Бугайко] / В. Стеценко // Дивослово. – 2008. - № 6. – С. 28-30.
Ващенко Г. Г.

/ 1878 – 1967 /

Бойко А. Стяг державотворчої педагогічної думки : [духовно-моральна парадигма педагогічної творчості Г. Ващенка] / А. Бойко // Освіта. – 2009. – 9-16 квіт. – С. 8-9.

Ващенко Г. Г. Загальні методи навчання. Виховний ідеал. // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О. О. Любар. – К., 2003. – С. 478-493.

Г. Г. Ващенко // Персоналії в історії національної педагогіки . 22 видатних українських педагоги : підручник / під заг. ред. А. М. Бойко. – К., 2004. – С. 426-460.

Г. Г. Ващенко про національне виховання української молоді // Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посібник / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К., 2003. – С. 324-333.

Ващенко Григорій Григорович// Хрестоматія з української класичної педагогіки : навч. посібник / уклад. В. П. Кравець. – К., 2008. – С. 361-505.

Виховний ідеал у творчості Г. Ващенка // Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : навч. посібник / В. А. Мосіяшенко. – Суми, 2005. – С. 32-32.

Герасименко В. Співець людини, волі й України / В. Герасименко // Народна творчість та етнографія. – 2003. - № 5-6. – С. 47-50.

Григорій Григорович Ващенко // Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посібник / Л. А. Медвідь. – К., 2003. – С. 288-290.

Манько О. Читаючи Ващенка... / О. Манько // Освіта. - 2012. – 11-18 квіт. - С. 11.

Осипчук Н. Повернення Григорія Ващенка / Н. Осипчук // Демокр. Україна. – 2008. – 11 липня. – С. 27.

Погрібний А. Григорій Ващенко : віхи біографії / А. Погрібний // Освіта. – 2003. – 12–19.берез. – С. 8.
Волошин А. І.

/ 1874-1946 /

Августин Волошин // Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посібник / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К., 2003. – С. 350-352.

Августин Волошин // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посібник / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – С. 203-208.

Августин Іванович Волошин // Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посібник / Л. А. Медвідь. – К., 2003. – С. 297-299.
Грінченко Б. Д.

/ 1863 – 1910 /

Борис Дмитрович Грінченко // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посібник / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – С. 152-154.

Б. Д. Грінченко // Персоналії в історії національної педагогіки : 22 видатних українських педагоги : підручник / під заг. ред. А. М. Бойко. – К., 2004. – С. 339-362.

Життя і педагогічна діяльність Б. Д. Грінченка // Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посібник / Л. А. Медвідь. – К., 2003. – С. 204-210.

Педагогічні ідеї М. П. Драгоманова і Б. Д. Грінченка // Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посібник / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К., 2003. – С. 218-233.

Чиренко Н. Народний учитель і патріот – Борис Грінченко / Н. Чиренко // Шкільний світ. – 2009. - № 6. – С. 23-24.
Драгоманов М. П.

/ 1841 – 1895 /

Андрущенко В. «Епохальна педагогіка» Михайла Драгоманова / В. Андрущенко // Пам'ять століть. – 2003. - № 5. – С. 6-14.

Висоцький А. Проблема національного виховання засобами української мови у світоглядній концепції Михайла Драгоманова / А. Висоцький // Пам’ять століть. – 2003. - № 5. – С. 19-21.

Висоцький А. Шлях, яким іде до людей освіта. Проблема національного виховання засобами української мови у світоглядній концепції Михайла Драгоманова / А. Висоцький // Освіта. – 2003. – 24 верес. – С. 9.

Долинська Л. Варіант щастя для кожного. Психологічні аспекти драгомановської концепції розвитку / Л. Долинська // Освіта. – 2003. – 24 верес. – С. 10.

Корсак К. Про вибір між покорою і свободою. Століття після М. П. Драгоманова – розширення наукових підстав ефективного особистісного навчання / К. Корсак // Освіта. – 2003. – 24 верес. – С. 8.

Михайло Петрович Драгоманов // Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посібник / Л. А. Медвідь. – К., 2003. – С. 200-204.

Михайло Петрович Драгоманов // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посібник / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – С. 102-105.

Падалка О. Потрібен педагог з рисами управління, підприємця, економіста. Ідеї М. П. Драгоманова у формуванні економічного мислення майбутніх вчителів / О. Падалка // Освіта. – 2003. – 24 верес. – С. 7.

Терзійська Л. Профессор М. Драгоманов – видатний вчений та викладач Софійського університету / Л. Терзійська // Пам’ять століть. – 2003. - № 5. – С. 42-45.

Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова : зб. наук. праць. – К., 1991. – 248 с.
Дурдуківський В. Ф.

/ 1874-1937 /

Даниленко В. Володимир Федорович Дурдуківський / В. Даниленко // Історія України. – 1999. - № 46. – С. 2-5.

Даниленко В. М. Дурдуківський Володимир Федорович / В. М. Даниленко // Енциклопедія історії України / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2004. – Т. 2 : Г–Д. – С. 499.

Педагог Володимир Дурдуківський і його школа // Хорунжий Ю. Мужі чину : історичні парсуни / Ю. Хорунжий. – К., 2005. – С. 232-251.

Шумило Н. М. Дурдуківський Володимир Федорович // Українська літературна енциклопедія / НАН України. Ін-т укр. л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1990. – Т. 2 : Д–К. – С. 127.
Духнович О. В.

/ 1803 – 1865 /

Великий гуманіст // Знаменні дати. Календар – 2003. – К., 2003. – С. 76-79.

Віднянський С. Славний будитель Закарпатських русинів-українців / С. Віднянський, Д. Данилюк // Історія України.- 2003. - № 15. – С. 7-12.

Глоба Л. Олександр Духнович та розвиток драматургії на Закарпатті / Л. Глоба // Укр. література. – 2003. - № 7. – С. 46-47.

О. В. Духнович // Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги : підручник / під заг. ред. А. М. Бойко. – К., 2004. – С. 71-100.

Карпатський будитель // Календар знаменних і пам’ятних дат – 2013. – К., 2013. - № 2. – С. 60-71.

Мишанич О. Будитель душі народної / О. Мишанич // Літ. Україна. – 2003. – 12 черв. – С. 7.

«Народна педагогія» О. В. Духновича – один з основоположних творів української сімейної педагогіки // Освіта. – 2013. – 16-23 липня. – С. 5.

Олександр Васильович Духнович // Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посібник / Л. А. Медвідь. – К., 2003. – С. 210-213.

Олександр Васильович Духнович // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посібник / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – С. 102-105.

Педагогічні ідеї О. В. Духновича // Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посібник / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К., 2003. – С. 176-183.

Федонюк В. Поет, речник, будитель / В. Федонюк // Слово і час. – 2003. - № 4. - С. 3-6.

Яремчук А. Будитель / А. Яремчук // Укр. культура. – 2004. - № 4. – С. 6-7.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рекомендаційний список літератури із циклу
Коштовний скарб народу : рек список літератури із циклу «На допомогу молодому вчителю І майбутньому педагогу». – Вип. 6 / уклад....

Рекомендаційний список літератури із циклу
«На допомогу молодому вчителю І майбутньому педагогу». – Вип. 7 / уклад. Л. А. Бережна; окз «харківська обласна бібліотека для юнацтва»....

Новітні технології навчання І виховання
Новітні технології навчання І виховання : рек список літератури із циклу «На допомогу молодому вчителю І майбутньому педагогу». –...

Департамент культури І туризму
Психологія для всіх : рекомендаційний список літератури / уклад. Є. А. Шевченко; окз «Харківська обласна бібліотека для юнацтва»....

Некрасова Цикл «З рідного гнізда»
Рекомендаційний список літератури «Існувати – значить мислити» присвячений 150-річчю від дня народження Володимира Івановича Вернадського...

Сформувати в молодого вчителя впевненість у правильному виборі професії,...
Завдання: допомогти молодому педагогу знайти вихід із будь – якої ситуації, яка може скластися, створити І підкріпити імідж успішного...

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи
Ми навчання, які включають контрольні питання з зарубіжної літератури до передбачених програмою тем, необхідних для самостійної підготовки,...

Анотований список літератури з теми: «Художньо-естетичне виховання...
Збірка матеріалів науково-практичної конференції вчителів художньо-естетичного циклу, трудового навчання «Художньо-естетичне виховання...

Курсова робота
Висновки Список використаної літератури

Правила оформлення бібліографічного списку літератури при виконанні навчальних та наукових робіт
Список літератури – необхідний елемент довідкового апарату будь-якої друкованої праці (опублікованої чи неопублікованої): монографії,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка