Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Присвячується світлій пам’яті видатного українського філософа, професора Горського Вілена Сергійовича

Присвячується світлій пам’яті видатного українського філософа, професора Горського Вілена Сергійовича

Присвячується

світлій пам’яті видатного

українського філософа,

професора Горського Вілена Сергійовича
29 травня 2015 року
930 – 1000 – реєстрація учасників
1000 – відкриття наукових читань (зал засідань Вченої ради Інсти­туту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України)
Вітальне слово директора Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, академіка НАНУ Поповича Мирослава Володимировича
Вітальне слово декана філософського факультету Київсь­кого національного університету імені Тараса Шевченка, академіка НАНУ Конверського Анатолія Євгеновича
Вітальне слово головного редактора журналу «Наука і суспільство», кандидата філософських наук Єсипенка Дмитра Миколайовича
Презентація друкованих видань
Журнал «Наука і суспільство»

Головний редактор, кандидат філософських наук

Єсипенко Дмитро Миколайович
«Софія Київська: Візантія. Русь. Україна» (Вип. ІV, 2014)

«Святий рівноапостольний Володимир – творець Української Держа­ви» (Київ, 2015)

Відповідальний секретар, кандидат історичних наук

Гордієнко Дмитро Сергійович
«Графіті Софії Київської ХІ – початку ХVIIІ ст.: Інформаційний потен­ціал джерела (Київ, 2014)

«Корпус графіті Софії Київської» (Т. І–V)

Автор, кандидат історичних наук

Корнієнко В’ячеслав Васильович
«Філософські ідеї в культурі Київської Русі» (Вип. 7, 2015)

Редактор, кандидат філософських наук

Киричок Олександр Борисович
Наукові доповіді
Регламент читань:
Наукові доповіді – до 10 хв.

Обговорення доповідей – до 5 хв.
Руденко Сергій Валерійович, доктор філософських наук, заступ­ник декана філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Концепція історико-філософського українознавства В.С. Горсько­го у світлі сучасних методологічних проблем дослідження історії української філософії»
Йосипенко Сергій Львович, доктор філософських наук, завідувач від­ділу історії філософії України Інституту філософії НАН України імені Г.С. Сковороди

«До проблеми соціологічного підходу в історико-філософському дослідженні»
Артюх В’ячеслав Олексійович, кандидат філософських наук, до­цент кафедри філософії, політології та інноваційних соціальних технологій Сумського державного університету

«Про контекстуальні фактори націоналізації української філософії»
Симчич Микола Васильович, кандидат філософських наук, нау­ковий співробітник Інституту філософії НАН України імені Г.С. Сковороди

«Вілен Горський про філософію в Києво-Могилянській академії»
Маслюк Людмила Іванівна, пошукувач кафедри філософії та культурології Чернігівського національного педагогічного уні­вер­ситету імені Т.Г. Шевченка

«Феномен києворуської святості в рецепції В.С. Горського (етич­ний аспект)»
Личковах Володимир Анатолійович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін та українознав­ства Чернігівського державного технологічного університету

«Сакральні сигнатури міста Чернігова: від Семаргла до Прео­браження Спаса»
Гордієнко Дмитро Сергійович, кандидат історичних наук, докто­рант Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України

«“Мудрість” у системі чеснот візантійського імператора»
Киричок Олександр Борисович, кандидат філософських наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

«Лексема “власть” у писемній спадщині Київської Русі: концепту­альне значення та конотації політичних смислів»
Воропаєва Тетяна Сергіївна, старший науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету КНУ імені Та­раса Шевченка, керівник науково-дослідної групи «Етнологія»

«Міфологічний вимір культури Київської Русі»
Гудзенко-Александрук Олена Георгіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Східноєвропейського національно­го університету імені Лесі Українки

«Роль християнства часів Київської Русі у формуванні вітчизняних духовних цінностей»
Сирцова Олена Миколаївна, кандидат філософських наук, стар­ший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сково­роди НАН України

«Апокаліптичні ідеї в Повістях минулих літ»
Корнієнко В’ячеслав Васильович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України

«Псалтир в графіті Софії Київської»
Співак Володимир Васильович, кандидат філософських наук, викладач циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України

«Використання давньоруських образів святих князів у морально-етичній та філософсько-політичній складових проповідей Антонія Радивиловського»


Усікова Людмила Сергіївна, аспірантка кафедри філософії та культурології Чернігівського національного педагогічного універ­ситету імені Т.Г. Шевченка

«Ідеї ісихазму в іконографії образу Юрія Змієборця»
Гольд Ольга Феліксівна, кандидат філософських наук, старший викладач ВНКЗ «Одеське педагогічне училище»

«Філософські ідеї в культурі Київської Русі на прикладі Моління Данила Заточника»

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки України
Одесі на філософському факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова відбудуться ІV наукові читання пам’яті...

Оків з Дня народження Великого Кобзаря, поета, художника та філософа
Шевченко залишив нам свої неоціненні духовні надбання — твори І світлу добру пам’ять про себе. Він пробуджував любов до своєї Батьківщини,...

На Тарасове Різдво
України любов І відданість рідним традиціям, національній культурі, а також дбайливе ставлення до історичної пам'яті; спонукати їх...

Шановні друзі, сьогодні ми зібрались у цій залі, щоб вшанувати пам’ять...
Т. Шевченка, геніального поета, художника, полум’яного борця за свободу та щастя народу. Пригадати незрівнянну, величну творчість...

Урок життя
Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою

Міністерство освіти І науки України
Розділ Виявлення видів пам’яті методом відтворення по-різному сприйнятих слів

Лекція професора О. Кохановської: «Об’єкти цивільних прав»
Лекція професора Н. Оніщенко: «Правова система як об’єкт пізнання загальнотеоретичної юриспруденції»

"симон петлюра – від контроверзи до порозуміння"
Україні в період Української революції 1917-1921 рр. Їх науковий доробок може бути корисним для всіх, хто цікавиться постаттю видатного...

Назва друкованого періодичного видання
М. С. Грушевського нан україни, Український інститут національної пам’яті, державний центр збереження документів Національного архівного...

Підручник, атлас, зображення історичних пам’яток
Хyii ст.,формувати у учнів інтерес до культурних надбань українського народу, виховувати шанобливе ставлення до пам’яток минулого,а...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка