Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Анкета для учнів для діагностики факультативів, поглиблених профілів, індивідуальних занять

Анкета для учнів для діагностики факультативів, поглиблених профілів, індивідуальних занять

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Анкета

для учнів для діагностики факультативів, поглиблених профілів, індивідуальних занять
Авторська розробка: Продан Майя Валеріївна
Текст опитувальника

1. Який факультатив ти відвідуєш у цьому навчальному році, хто його керівник, в який день і час проводяться ці заняття?

2. Який гурток ти відвідуєш у цьому навчальному році, хто його керівник, в який день і час проводяться ці заняття?

3. З якого предмету, з яким вчителем, в який день і час ти працюєш індивідуально?

4. Якщо не відвідуєш заняття факультативів, гуртків, індивідуальної роботи, то тому що:

а) ти не знаєш про їх існування;

б) тобі не подобаються факультативи, гуртки, індивідуальні заняття, які є у класі;

в) вони не сприяють поглибленню знань;

г) вони не цікаві і не змістовні;

д) свій варіант;

5. Який факультатив, гурток сподобався найбільше?

6. З якого предмету ти хотів би відвідувати факультатив на наступний рік?

7. З якого предмету ти би хотів працювати на індивідуальних, додаткових заняттях?

8. Який гурток хотів би відвідувати у наступному році?

9. Яку спортивну секцію ти б відвідував у наступному навчальному році?

10. Твої побажання щодо організації та проведення факультативів, гуртків, індивідуальних занять:

а) більше практичного характеру;

б) більше теоретичних занять;

в) науково-практична спрямованість;

г) свої бачення (описати).

11. Твої бачення щодо результату роботи факультативу, гуртка:

а) організація і проведення науково-практичної конференції;

б) вступ до БМАН;

в) організація гімназійної виставки робіт;

г) показовий виступ для учнів;

д) свої бачення (описати).

12. Який предмет хотів би в наступному році вивчати поглиблено?

Анкета професійної спрямованості учня

Прізвище, ім'я__________________________________________________________

Клас Дата _________________

  1. Чи вирішили ви питання вибору професії?

а) так;

б) ні.

  1. Яку професію вирішили обрати?____________________________________

  2. Як ставляться батьки до вашого вибору?

а) позитивно;

б) негативно;

в) це питання не обговорювали.

  1. Якщо ви не обрали професію, в чому полягають труднощі вибору? __________________________

  2. Яким чином плануєте опанувати обрану професію?

а) через ПТУ;

б) технікум;

в) ВНЗ;

г) на виробництві.

  1. Чи бачили ви, як працюють люди цієї професії?

а) так;

б) ні.

  1. Як ви готуєтеся до оволодіння цією професією?

а) відвідую факультатив;

б) займаюся в гуртку технічної творчості;

в) читаю спеціальну літературу;

г) вивчаю практично;

д)розпитую батьків, знайомих;

є) ніяк не готуюся.

  1. Чим ви любите займатися у вільний час?

а) читаю книги;

б) займаюся спортом;

в) вивчаю спеціальну літературу;

г) займаюся конструюванням, моделюванням;

д) займаюся в гуртку технічної творчості.

9. Ваш улюблений предмет? ____________________________

10. Що приваблює вас в обраній професії? (можна підкреслити до п'яти пунктів):

а) значення для народного господарства;

б) творчий характер праці;

в) чиста робота;

г) висока заробітна платня;

д) відповідає інтересам, схильностям;

є) можливість щось зробити своїми руками;

є) перспектива професійного росту;

ж) можливість керувати великим колективом людей;

з) спілкування з людьми;

і) можливість проявити свої знання, здібності;

ї) складні ситуації;

й) сам процес праці.

11. Що ви знаєте про обрану професію?

а) знаряддя праці;

б) зміст пращ;

в) умови праці;

г) оплату праці;

д) нічого не знаю.

12. Якими рисами повинен володіти працівник обраної професії? ____________________________

13. Які риси і є у вас? ___________________________________________________

14. Які з цих рис ще потрібно розвинути в собі? ________________________

І5. Які професії, крім обраної, вам подобаються, про які хочете дізнатися глибше? ______________


Методика «Мотиви вибору професії»
Для визначення провідного типу мотивації в процесі вибору проводиться опитування «Мотиви вибору професії».

Психолог. У бланку відповідей наведені твердження, що характеризують будь-яку професію. Прочитайте й оцініть, якою мірою кожне з них вплинуло на ваш вибір професії за такою шкалою оцінювання:

5 — дуже сильно вплинуло;

4 — сильно вплинуло;

3 — середньо вплинуло;

2 — слабко вплинуло;

1 — ніяк не вплинуло.
Мотиви вибору професії


№ з/п

Твердження

Оцінка

Тип мотиву

1

Вимагає спілкування з різними людьми
І

2

Подобається батькам
-

3

Передбачає сильне почуття відповідальності
С

4

Вимагає переїзду на нове місце проживання
+

5

Відповідає моїм здібностям
І

6

Дозволяє обмежитися наявним устаткуванням
-

7

Корисна людям
С

8

Сприяє розумовому й фізичному розвитку
І

9

Високооплачувана
+

10

Дозволяє працювати близько від дому
+

11

Престижна
-

12

Можливість для зростання професійної майстерності
С

13

Єдино можлива за таких обставин
-

14

Дозволяє реалізувати здібності до керівної роботи
С

15

Приваблива
І

16

Близька до будь-якого шкільного предмету
+

17

Дозволяє одразу одержати гарний результат праці для інших
С

18

Обрана моїми друзями
-

19

Дозволяє використовувати професійні вміння поза роботою
+

20

Дає більші можливості виявити творчість
І


3 =__; І= ___; + = ______; - = ____;

Інтерпретація результатів проводиться у такий спосіб: підраховується арифметична сума за кожним із типів мотивації у бланку відповідей такими позначками — «І», «С», «+», «—».

Умовні позначки:

«І» — внутрішні індивідуально значимі мотиви;

«С» — внутрішні соціальне значимі мотиви;

«+» — зовнішні позитивні мотиви;

«-» — зовнішні негативні мотиви.

Максимальна сума вказує на переважний тип мотивації вибору професії.


АНКЕТА для учнів 9 класу
Інструкція для учнів

Дана анкета спрямована на вивчення Ваших професійних намірів та запитів щодо вибору профілю навчання. Спробуйте якомога точніше вибрати одну чи дві відповіді по кожному питанню із запропонованого Вам набору. Варіант вибраної відповіді обведіть кружечком.

1. Чи отримуєш ти в школі інформацію про світ професій?

а) так

б) ні

в) дуже мало

2. Хто здійснює допомогу у професійному самовизначенні?

а) батьки

б) класний керівник (екскурсії на підприємстві, бесіди представниками різних професій, класні години, присвячені ознайомленню зі світом професій)

в) вчителі-предметники

г) психолог (психологічне тестування, ознайомлення з різними видами професійної діяльності, профорієнтаційні ігри)

д) бібліотекар

е) не отримую допомоги.

3. Чи визначився ти з майбутньою професією?

а) так

б) ні

в) не вирішив остаточно.

4. Яка галузь діяльності або знань тебе найбільше цікавить?

а) природничо-наукова (хімія, біологія, медицина, географія, сільське господарство)

б) точні науки (математика, фізика)

в) суспільно-наукова (історія, політологія, економіка, право, філософія)

г) гуманітарна (література, лінгвістика, педагогіка, психологія, журналістика)

д) мистецтво (музичне, театральне, образотворче)

е) інші (вкажіть).

5. Знання яких шкільних предметів необхідні для оволодіння обраною тобою професією?

6. Чи знаєш ти, які профілі навчання є в 10-11 класі твоєї школи? Назви їх:

7. Чи відповідає профіль навчання твоїй майбутній професії?

а) так

б) ні

в) не вирішив остаточно.

8. За яким профілем ти хотів би навчатися?


АНКЕТА для учнів 11 класу

Інструкція для учнів: дана анкета спрямована на вивчення Вашої думки щодо мотивації вибору та рівнем задоволеності предметним наповненням профілю навчання. Спробуйте якомога точніше вибрати одну чи дві відповіді по кожному питанню із запропонованого Вам набору. Варіант вибраної відповіді обведіть кружечком.

1. Що спонукало Вас до вибору профілю навчання :

а) інтерес до предметів

б) орієнтація на ВНЗ

в) наявність здібностей

г) поради класного керівника

д) поради батьків

е) поради друзів

є) неможливість відвідувати інший загальноосвітній навчальний заклад

ж) бажання навчатись по місцю проживання.

2. Чого Ви прагнете досягти, навчаючись у профільному класі?

а) підготуватися до майбутньої професії

б) правильно вибрати майбутню професію, розкрити свої здібності, пізнати свої можливості

в) отримати корисні для життя навички

г) не замислювався (лась) над цим питанням, мені все одно

д) навчання у профільному класі нічого не дає.

3. Чи пов'язуєте Ви свої майбутні професійні плани зі спецпредметами, що вивчають у школі?

а) навички і знання зі спецпредметів знадобляться у мо'їй майбутній професії, під час навчання у ВНЗ

б) навички і знання зі спецпредметів знадобляться в житті незалежно від обраної в майбутньому професії

в) поки ще не знаю, не замислювався (лась)

г) навички, здобуті під час навчання у профільному класі, не знадобляться мені у житті.

4. Чи задоволені Ви колом предметів, що їх викладають із обраного профілю?

а) так б) ні в) частково.

5. Чи задоволені Ви обсягом знань, що отримали зі спецпредметів, курсів за вибором ?

а) дуже задоволений (на)

б) незадоволений (на), але маю пропозиції

в) мені все одно

г) не задоволений (на), та іншого варіанту немає

д) зовсім не задоволений (на), хотів(ла) би(б) навчатися за іншим профілем.

6. Яким чином Ви намагаєтесь компенсувати дефіцит знань з наук, які визначені профільним навчанням ?

а) самоосвіта

б) індивідуальні консультування педагогів

в) групові консультації з педагогами

г) заняття з репетитором

д) інше (вкажіть).

7. Як ставляться Ваші батьки до навчання у профільному класі?

а) вважають, що це допоможе мені підготуватися до майбутньої діяльності.

б) вибір зроблено за порадою батьків

в) вважають, що, вивчаючи спецпредмети у профільному класі, можна отримати корисні для життя навички

г) не схвалюють, але й не наполягають на іншому варіанті, не висловлюють свої думки, їм байдуже

д) проти мого навчання у профільному класі.

8. Внесіть пропозиції щодо вдосконалення профілю навчання :

а) зменшити кількість непрофільних предметів

б) збільшити час на вивчення профільного предмету

в) розширити кількість можливих профілів

г) розширити кількість практичних занять

д) проводити відбір учнів за наявними здібностями до профільних предметів е ) вважаю, що немає необхідності щось змінювати

є) інші (вкажіть).
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Анкета для учнів 9-11 класів “Стиль стосунків вчителів та учнів”
«Діагностичний інструментарій для експертного оцінювання професійних компетенцій та особистісних якостей педагогів»

Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності для дітей в днз практикум для студентів
Для підготовки до практичних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит

Практикум для студентів 1 курсу спеціальності
Для підготовки до практичних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит

Практикум інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті...
Для підготовки до практичних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит

Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів наукового...
Філософія. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів наукового ступеня кандидата наук (PhD) / Укладач Киселиця С....

Анкета для учнів 11-их класів встановлення мотивів професійного
За допомогою матеріалів збірки юнаки та дівчата разом з класним керівником зможуть провести рефлексивний аналіз тих змін, які відбуваються...

Пояснювальна записка Плани семінарських І завдання для практичних...
Плани семінарських І завдання для практичних занять розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни "Адміністративне право"...

Анкета для батьків
Допоможемо батькам бути педагогами І психологами. Методичний посібник із досвіду роботи методиста-психолога З. Г. Короткої – Кременчук,...

Анкета «Батьки І діти» Анкета «Голос батьків»
На необхідність посилити допомогу сімї’і одночасно піднести її відповідальність за виховання підростаючого покоління наголошується,...

Навчально- виховний комплекс м. Суми сумська спеціалізована приватна школа І-ІІІ ступенів
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка