Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Лекція на 7 семестр) (кафедра аемс)

Лекція на 7 семестр) (кафедра аемс)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННІ ЕКТ

____________О.М.Мороз

«____»_______2016року

Р О З К Л А Д

лабораторно-екзаменаційної сесії 6 семестру 2015-2016 навчального року

для студентів 3(Приск) курсу заочної форми навчання ННІ ЕКТ ОКР «Бакалавр» з напрямів підготовки:

6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» (Е.пр.)

6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (ЕТ.пр.)

6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (А.пр.)

з 14 березня по 31 березня 2016 року


ДАТА

ГОДИНИ

302-Е.пр.

302-ЕТ.пр.

302-А.пр.

14.03.2016

10.30-12.05

Проектування (кафедра АЕМС)

Лисиченко МЛ 209Е

Понеділок15.03.2016

10.30-14.10

Теоретичні основи електротехніки (кафедра ТТЕ)

Косуліна НГ 218Е

Вівторок

14.20-17.40

Електроніка і мікросхемо техніка (кафедра ТТЕ)

Черенков ОД 316Е

16.03.2016
10.30-14.10 Проектування 108Е

10.30-14.10 Проектування 108Е

10.30-14.10 Проектування 108Е

Середа
14.20-15.55 Основи електропривода (установча

14.20-15.55 Споживачі електроенергії (установча

14.20-15.55 Програмування і алг.мови (кафедралекція на 7 семестр) (кафедра АЕМС)

лекція на 7 семестр) (кафедра АЕМС)

АКіТ) Аллашев ОЮ 407ЕМіленін ДМ 211Е

Лисиченко МЛ 108Е

16.05-17.40 Водопостачання (установча лекція

на 7 семестр) (кафедра ЕЕМ) Мороз ОМ 109Е
17.03.2016

9.15-12.35

Теплотехніка (для Е.пр.) + Технічна термодинаміка (для ЕТ.пр.) + Термодинаміка і теплотехніка (для А.пр.) (кафедра Тр.і автом.) Поляшенко СО 116Мпр

Четвер

13.05-14.40

Основи охорони праці (установча лекція на 7 семестр) (кафедра безпеки життєдіяльності) Винокуров МО 306Мпр

18.03.2016

12.35-15.55

Філософія (кафедра ЮНЕСКО)

Мокрецова НЯ 309Е

П’ятниця

16.05-19.25

Іноземна мова (кафедра мовної підготовки)

Скиданова НВ 309Е

19.03.2016

Субота

20.03.2016

Неділя

21.03.2016
8.45-12.05 Теоретичні основи ел.техніки 218Е

8.45-12.05 Теоретичні основи ел.техніки 218Е

8.45-12.05 Теоретичні основи ел.техніки 218Е

Понеділок
12.35-15.55 Електроніка та м.с.техніка 213Е

12.35-15.55 Електроніка та м.с.техніка 213Е

12.35-15.55 Електроніка та м.с.техніка 213Е

22.03.2016
ІСПИТ з 10.30

ІСПИТ з 10.30

ІСПИТ з 10.30

Вівторок
Теоретичні основи електротехніки

Теоретичні основи електротехніки

Теоретичні основи електротехнікиКосуліна НГ 218Е

Косуліна НГ 218Е

Косуліна НГ 218яЕ

23.03.2016
13.05-16.25 Теплотехніка 116Мпр

13.05-16.25 Техн.термодинаміка 116Мпр

13.05-16.25 Термодинаміка 116Мпр


16.35-18.10 Тепломасообмін (установча лекція

на 7 семестр) (кафедра Тр. і автом.)
СередаПоляшенко СО 116Мпр
24.03.2016
ІСПИТ з 8.45

ІСПИТ з 8.45

ІСПИТ з 8.45

Четвер
Електроніка і мікросхемотехніка

Електроніка і мікросхемотехніка

Електроніка і мікросхемотехнікаЧеренков ОД 316Е

Черенков ОД 316Е

Черенков ОД 316Е

25.03.2016
12.35-15.55 Філософія 403Е

12.35-15.55 Філософія 403Е

8.45-12.05 Програмування і алг.мови 407Е

П’ятниця16.05-17.40 Джерела енергії (установча лекція

12.35-15.55 Філософія 403Е


на 7 семестр) (кафедра ЕЕМ) Дудніков СМ

311Е
26.03.2016

Субота

27.03.2016

Неділя

28.03.2016

12.35-14.10

Мікропроцесорні керуючі пристрої (установча лекція на 7 семестр) (кафедра АКіТ)

Загуменна КВ 407Е

Понеділок

14.20-15.55

КВП з основами метрології (для Е.пр.) + Метрологія та стандартизація (для ЕТ.пр.) + Метрологія і основи вимірювань ( для А.пр.) (установчалекція на 7 семестр) (кафедра ТТЕ) Ляшенко ГА 218Е

29.03.2016
ІСПИТ з 13.05

ІСПИТ з 13.05

ІСПИТ з 13.05

Вівторок
Теплотехніка

Технічна термодинаміка

Термодинаміка і теплотехнікаПоляшенко СО 116Мпр

Поляшенко СО 116Мпр

Поляшенко СО 116Мпр

30.03.2016

10.30-12.05

Теоретичні основи автоматики (для Е.пр.;ЕТ.пр.) + Теорія автоматичного керування (для А.пр.) (установча лекція на 7 семестр) (кафедра АКІТ) Бовчалюк СЯ 407Е

Середа

12.35-14.10

Електричні машини (для Е.пр.;ЕТпр) + Ел.машини та виконавчі мелізми (для Апр) (установча лекція на 7 семестр) (кафедра АЕМС) Сотнік ОВ 209Е
14.20-15.55

Корпоративна культура (установча лекція на 7 семестр) (кафедра культури) Кухаренко АЛ 316Е

31.03.2016
ІСПИТ з 12.35

ІСПИТ з 12.35

ІСПИТ з 12.35

Четвер
Іноземна мова

Іноземна мова

Іноземна моваСкиданова НВ 312М

Скиданова НВ 312М

Скиданова НВ 312М

ЗАЛІКИ

301-Е.пр.

1.Проектування

2.Філософія


301-ЕТ.пр.

1.Проектування

2.Філософія


301-А.пр.

1.Проектування

2.Філософія

3.Програмування і алг.мови


Аудиторії з позначкою – М знаходиться за адресою вул. Мироносицька,92

Аудиторії з позначкою – Мпр знаходиться за адресою пр. Московський,45

Аудиторії з позначкою – Е знаходиться за адресою вул. Енгельса,19


Кафедра ЕЕМ кафедра «Електропостачання та енергетичного менеджменту»

Кафедра АЕМС кафедра «Автоматизованих електромеханічних систем»

Кафедра ТТЕ кафедра «Технотроніки і теоретичної електротехніки»

Кафедра АКІТ кафедра «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій»

Кафедра Тр. і автом. кафедра «Тракторів і автомобілів»

Кафедра ЮНЕСКО кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування та соціально-гуманітарних дисциплін»

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Лекція на 7 семестр) (кафедра тте) Ляшенко га 213Е
Приск курсу заочної форми навчання нні ект окр «Бакалавр» з напрямів підготовки

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 4 семестру 2014-2015 навчального...
Теплотехніка (установча лекція на 5 семестр) (кафедра Тр.І автом) Поляшенко со 116Мпр

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 8 семестру 2016-2017 навчального...
Ел станції та підстанції (установча лекція на 9 семестр) (кафедра еем) Савченко оа 309Р

Розкла дустановчої сесії на 1 семестр 2016-2017 навчального року для студентів 1 курсу
Кафедра акіт кафедра «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19

Розкла дустановчої сесії на 1 семестр 2015-2016 навчального року для студентів 1 курсу
Кафедра акіт кафедра «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» знаходиться за адресою вул. Енгельса,19

Лекція професора О. Кохановської: «Об’єкти цивільних прав»
Лекція професора Н. Оніщенко: «Правова система як об’єкт пізнання загальнотеоретичної юриспруденції»

Програма
Обліково-фінансовий факультет, кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем, кафедра фінансового контролю І аналізу

Уроку
Всього – 105 год, 3 год на тиждень, резерв – 3 год, І семестр – 48 год., ІІ семестр – 57 год

Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій
Кафедра об’єдную творчий колектив з 36 співробітників (з 13 викладачів-сумісників 3 докторів та 7 кандидатів наук; з 23 викладачів...

Кафедра теорії та історії держави І права
Кафедра теорії та історії держави І права заснована в 2003 році. З моменту заснування І до 2009 року її очолював к ю н., доцент Сидоренко...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка