Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Уроку

Уроку

Календарне планування

11 клас

(Всього – 105 год, 3 год на тиждень, резерв – 3 год, І семестр – 48 год., ІІ семестр – 57 год. )п/п

Тема уроку

Дата

Примітки

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ (11 год)

Взаємодія електрично заряджених тіл

Електричне поле. Напруженість електричного поля

Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі

Потенціал електричного поля. Розв’язування задач

Розв’язування задач

Провідники й діелектрики в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми

Електроємність плоского конденсатора. Види конденсаторів. З’єднання конденсаторів

Енергія електричного поля. Використання конденсаторів у техніці

Розв’язування задач

Узагальнення знань з теми "Електричне поле"

Контрольна робота №1 з теми «Електричне поле і струм»


Електричний струм (16 год)

Електричний струм. Сила струму

Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

Розв’язування задач

Інструктаж з БЖД. Л.Р.№1. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

Робота та потужність електричного струму. ККД дії джерела струму

Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями. Розв’язування задач

Контрольна робота №2 з теми «Електричний струм»

Електричний струм у металах та його використання

Електричний струм у рідинах та його використання

Електричний струм у газах та його використання. Плазма та її властивості

Електропровідність напівпровідників

Напівпровідникові прилади та їх застосування

Струм у вакуумі. Електронно-променева трубка

Узагальнення знань з теми "Електричний струм"

Самостійна робота з теми «Електричний струм»


Електромагнітне поле (13 год)

Магнітне поле струму

Сила Ампера

Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца

Розв’язування задач

Явище електромагнітної індукції

Правило Ленца

Закон електромагнітної індукції

Інструктаж з БЖД. Л.Р.№2. Дослідження явища електромагнітної індукції

Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом
.Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики

Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного електромагнітного поля. Розв’язування задач

Узагальнення знань з теми "Електромагнітне поле"

Контрольна робота №3 з теми "Електромагнітне поле"


Електромагнітні коливання і хвилі (16 год)

Коливальний контур. Перетворення енергії в коливальному контурі

Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань

Розв’язування задач

Змінний струм. Діючі значення напруги і сили струму

Активний і реактивний опір у колі змінного струму

Резонанс у колі змінного струму

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму

Генератор змінного струму

Розв’язування задач

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Досліди Г.Герца

Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі

Розв’язування задач

Властивості електромагнітних хвиль

Електромагнітні хвилі в природі і техніці. Принцип дії радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення і телебачення

Радіолокація. Стільниковий зв’язок. Супутникове телебачення

Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Шкала електромагнітних хвиль

Розв’язування задач

Узагальнення знань з теми "Електромагнітні коливання і хвилі"

Контрольна робота №4 з теми "Електромагнітні коливання і хвилі "


Хвильова і квантова оптика (20 год)

Розвиток уявлень про природу світла. Джерела і приймачі світла

Відбивання світла. Плоске і сферичне дзеркала.

Заломлення світла. Повне відбивання світла. Волоконна оптика

Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз

Формула тонкої лінзи. Розв’язування задач

Кут зору. Оптичні прилади та їх застосування. Розв’язування графічних задач

Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль. Інтерференція світла

Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках. Поняття про голографію

Дифракція світла. Дифракційна ґратка

Інструктаж з БЖД. Л.Р.№3,4. Спостереження інтерференції і дифракції світла

Розв’язування задач

Дисперсія світла. Спектроскоп

Поляризація світла. Природне і поляризоване світло

Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла

Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту.

Тиск світла

Розв’язування задач

Квантові генератори та їх застосування

Узагальнення знань з теми "Хвильова і квантова оптика"

Контрольна робота №5 з теми "Хвильова і квантова оптика"


Атомна і ядерна фізика (16 год)

Ядерна модель атома. Квантові постулати М.Бора

Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри

Інструктаж з БЖД. Л.Р.№5 "Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини"

Рентгенівське випромінювання. Застосування рентгенівського випромінювання в науці, техніці, медицині, на виробництві. Спектральний аналіз та його застосування

Атомне ядро. Енергія зв'язку атомного ядра. Дефект мас

Радіоактивність. Ізотопи. Види радіоактивного випромінювання

Закон радіоактивного розпаду. Період напіврозпаду. Отримання і застосування радіонуклідів

Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних реакцій

Методи реєстрації йонізуючого випромінювання

Інструктаж з БЖД. Л.Р.№6. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями

Ланцюгова реакція поділу ядер урану. Ядерний реактор. Ядерна енергетика та екологія

Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йонізуючого випромінювання

Досягнення і проблеми розвитку ядерної енергетики. Біль Чорнобиля.

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання

Узагальнення та систематизація знань з теми «Атомна і ядерна фізика»

Контрольна робота 6 з теми "Атомна і ядерна фізика"


Фізичний практикум (7 год.)

ТБ при проведенні лабораторного практикуму. Інструктаж. П.Р.№1 «Визначення енергії зарядженого конденсатора»

Захист П.Р.№1

П.Р.№2 «Дослідження відбиття та заломлення світла»

Захист П.Р.№2

П.Р.№3 «Визначення довжини світлової хвилі»

П.Р.№4 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили лінзи»

Узагальнення знань з фізичного практикуму


Узагальнюючі заняття (3 год)

Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу.

Сучасні уявлення про будову речовини. Нанокомпозити і нанотехнології

Підсумковий урокподілитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку-роздуму з української літератури в 11 класі з використанням...
Тема уроку. О. П. Довженко. Кіноповість «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу у Великій Вітчизняній війні

Структура І методика інтерактивного уроку
Структура інтерактивного уроку відрізняється від загальновідомої структури комбінованого уроку. Його етапи

Уроку
Відомо, що в педагогічній методичній науці існують різні погляди на структуру уроку. Доктор педагогічних наук Мірошніченко Л. Ф....

План уроку Професія: «Електрогазозварник. Бляхар» Тема уроку
Мета уроку: ознайомити учнів з тригонометричним колом, навчити відкладати на ньому кути; сформувати уявлення про радіанне вимірювання...

План-конспект уроку геометрії в 7-му класі Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2
Мета уроку. Узагальнити та систематизувати навчальний матеріал по темі «Трикутники»

Підготовка вчителя до уроку: що, як, коли?
Визначення навчально-розвивально-виховних завдань уроку на основі програми, методичних посібників, шкільного підручника й додаткової...

План-конспект уроку з математики в 6 класі
Зверніть увагу на епіграфи нашого уроку. Сьогодні ми будемо доводити, що математика – це не суха наука, що з її допомоги можна створювати...

Уроку: Теорема Піфагора. Розвязування задач
Мета уроку: 1 Виробити вміння застосовувати теорему Піфагора в різних задачних ситуаціях

Тема уроку. Постембріональний розвиток людини. Мета уроку
Які відміни існують між чоловіками та жінками в біологічному плані? (статеві ознаки – первинні, вторинні; хромосомний набір)

Уроку Дата прове дення Тема уроку
Тема формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини ХІХ стБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка