Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ - Сторінка 2

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ

Сторінка2/2
1   2

67

Львівський національний університет імені Івана Франка

127

68

Львівський університет бізнесу та права

15

69

Маріупольський державний університет

134

70

Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі

15

71

Міжнародний гуманітарний університет

345

72

Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана"

2

73

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука

14

74

Міжрегіональна Академія управління персоналом

4617

75

Національна академія внутрішніх справ

29

76

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

64

77

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

192

78

Національна металургійна академія України

251

79

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

88

80

Національний авіаційний університет

1219

81

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

1589

82

Національний гірничий університет

153

83

Національний лісотехнічний університет України

3

84

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

1570

85

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

368

86

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

1516

87

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

441

88

Національний транспортний університет

747

89

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

16

90

Національний університет "Львівська політехніка"

380

91

Національний університет "Острозька академія"

3

92

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

54

93

Національний університет біоресурсів і природокористування України

34

94

Національний університет водного господарства та природокористування

121

95

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

1020

96

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

5

97

Національний університет фізичного виховання і спорту України

120

98

Національний університет харчових технологій

110

99

Національний університет цивільного захисту України

412

100

Національний фармацевтичний університет

1603

101

Одеська державна академія будівництва та архітектури

550

102

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

99

103

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

426

104

Одеська національна академія харчових технологій

225

105

Одеська національна морська академія

269

106

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

179

107

Одеський державний аграрний університет

182

108

Одеський державний екологічний університет

261

109

Одеський національний економічний університет

181

110

Одеський національний медичний університет

2477

111

Одеський національний морський університет

201

112

Одеський національний політехнічний університет

977

113

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

294

114

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

456

115

Полтавська державна аграрна академія

116

116

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

410

117

Полтавський університет економіки і торгівлі

353

118

Приазовський державний технічний університет

64

119

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

127

120

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

11

121

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

90

122

Сумський державний університет

1411

123

Сумський національний аграрний університет

341

124

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

42

125

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

142

126

Таврійський державний агротехнологічний університет

1

127

Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського

1547

128

Тернопільський національний економічний університет

207

129

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

274

130

Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

15

131

Ужгородський національний університет

373

132

Українська академія друкарства

35

133

Українська державна академія залізничного транспорту

239

134

Українська інженерно-педагогічна академія

655

135

Українська медична стоматологічна академія

919

136

Український гуманітарний інститут

20

137

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

45

138

Український державний хіміко-технологічний університет

214

139

Український Католицький Університет

4

140

Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні"

24

141

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

245

142

Уманський національний університет садівництва

8

143

Університет "Україна"

47

144

Університет економіки та права "КРОК"

491

145

Університет менеджменту освіти

10

146

Філія "Кременчуцький інститут "Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля"

2

147

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

58

148

Харківська державна академія культури

67

149

Харківська державна академія фізичної культури

117

150

Харківська державна зооветеринарна академія

91

151

Харківська медична академія післядипломної освіти

281

152

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

13

153

Харківський державний університет харчування та торгівлі

434

154

Харківський економіко-правовий університет

20

155

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

8

156

Харківський інститут фінансів українського Державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

26

157

Харківський коледж текстилю та дизайну

2

158

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

1183

159

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

160

160

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

2537

161

Харківський національний медичний університет

3347

162

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

342

163

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

303

164

Харківський національний університет будівництва та архітектури

456

165

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

4563

166

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

67

167

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

740

168

Харківський національний університет радіоелектроніки

1327

169

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

12

170

Херсонська державна морська академія

20

171

Херсонський державний університет

93

172

Херсонський національний технічний університет

27

173

Хмельницький національний університет

23

174

Черкаський державний технологічний університет

172

175

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

59

176

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

50

 

Всього:

63172
1   2

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Вступ

Н аціональна академія внутрішніх справ на правах рукопису безносюк андрій миколайович
Система кримінально-процесуальних гарантій при здійсненні кримінального судочинства

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Розділ стадії та критерії ефективності практичної реалізації правової політики держави

М іністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Наукова концепція поколінь прав людини та механізм їх реалізації в сучасній україні

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Нато (North Atlantic Treaty Organization) – Організація Північноатлантичного договору, або Північноатлантичний Альянс

М іністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Розділ джерельна база дослідження маргінальної поведінки як виду правомірної поведінки особи

Міністерство освіти І науки України Національна академія внутрішніх справ України

Олефір Віктор Іванович. Державна міграційна політика України (організаційно-правовий...

Нікітін Антон Володимирович. Філософсько-правовий аналіз девіантної...
Нікітін Антон Володимирович. Філософсько-правовий аналіз девіантної поведінки особистості: дис канд юрид наук: 12. 00. 12 / Національна...

Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет...
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка