Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 5 семестру 2015-2016 навчального року для студентів 3 курсу заочної форми навчання нні ект окр «Бакалавр» з напрямів

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 5 семестру 2015-2016 навчального року для студентів 3 курсу заочної форми навчання нні ект окр «Бакалавр» з напрямів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННІ ЕКТ

____________О.М.Мороз

«____»_______2015року

Р О З К Л А Д

лабораторно - екзаменаційної сесії 5 семестру 2015-2016 навчального року

для студентів 3 курсу заочної форми навчання ННІ ЕКТ ОКР «Бакалавр» з напрямів підготовки:

6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» (Е);

6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (ЕТ);

6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (А)

з 09 листопада по 28 листопада 2015 року


Дата

Години

301-Е

301-ЕТ

301-А

09.11.2015
13.05-16.25 Теплотехніка (кафедра Тр і А)

13.05-14.40 Системи виробництва та розподіл теплової енергії

12.35-14.10 Ідентифікація та моделювання (кафедра АКІТ)

Понеділок
Поляшенко СО 116Мпр

(кафедра Тр і А) (установча лекція на 6 семестр) Єсіпов ОВ 115Мпр

(установча лекція на 6 семестр) Тимчук СО 407Е

10.11.2015

12.35-15.55

КВП з основами метрології (для 301-Е) + Вимірювальна техніка (для 301-ЕТ) + Метрологія та стандартизація ( для 301-А) (кафедра ТТЕ) Ляшенко ГА 213Е

Вівторок

11.11.2015

14.20-17.40

Проектування (кафедра АЕМС)

Лисиченко МЛ 211Е

Середа

12.11.2015

10.30-14.10

Соціологія і психологія ( кафедра ЮНЕСКО)

Сухіх ЛО 316Е

Четвер

13.11.2015
8.45-12.05 Апарати керування і захисту (кафедра

12.35-15.55 Споживачі електроенергії (кафедра

12.35-15.55 Прикладна механіка (кафедра ТМ і ДМ)

П’ятниця
АЕМС) Лисиченко МЛ 211Е

АЕМС) Лисиченко МЛ 108Е

Бурлака ВВ 220М

14.11.2015

Субота

15.11.2015

Неділя

16.11.2015

12.35-14.10

Теоретичні основи автоматики (для 301-Е; 301-ЕТ) + Теорія автоматичного керування (для 301-А)(кафедра АКІТ) (установча лекція на 6 семестр) Бовчалюк СЯ 407Е

Понеділок


14.20-17.40 Ел.машини та виконавчі механізми

(кафедра АЕМС) Сотнік ОВ 209Е

17.11.2015

10.30-12.05

Основи економічної теорії (кафедра Економіки) (установча лекція на 6 семестр)

Батюк ЛА 405Е

Вівторок

12.35-14.10

Електричні машини (кафедра АЕМС) (установча лекція на 6 семестр) Сотнік ОВ 209Е14.20-15.55

Філософія (кафедра ЮНЕСКО) (установча лекція на 6 семестр)

Мокрецова НЯ 403Е

18.11.2015
12.35-15.55 Апарати керування і захисту 211Е

12.35-15.55 Енергетичний менеджмент (кафедра

14.50-16.25 Електрообладнання мобільних машин

Середа
16.05-17.40 Прикладна математика (кафедра Кіб)

ЕЕМ) Дудніков СМ 311Е

(кафедра Тр і А )Макаренко МГ 213Мпр(установча лекція на 6 семестр) Коваленко СМ 316Е

16.05-19.25 Споживачі електроенергії 211Е

16.35-19.55 Електрообладнання мобільних машин 213Мпр

19.11.2015
12.35-15.55 Соціологія і психологія 316Е

12.35-15.55 Соціологія і психологія 316Е

12.35-15.55 Соціологія і психологія 316Е

Четвер

20.11.2015
12.35-15.55 Проектування 211Е

12.35-15.55 Проектування 211Е

12.35-15.55 Проектування 211Е

П’ятниця

21.11.2015

Субота

22.11.2015

Неділя

23.11.201510.30-12.05 Джерела енергії (кафедра ЕЕМ) (устано

10.30-14.10 Прикладна механіка 222Е

Понеділоквча лекція на 6 семестр) Дудніков СМ 211Е

14.20-17.40 Ел.машини та виконавчі механізми 209Е


12.35-14.10 Математичні методи та моделі в розрахунках на ПК

(кафедра АКІТ) (установча лекція на 6 семестр) Піскарьов ОМ 407Е
24.11 2015
12.35-15.55 КВП з основами метрології 213Е

12.35-15.55 Вимірювальна техніка 213Е

12.35-15.55 Метрологія та стандартизація 213Е

Вівторок

25.11.2015
ІСПИТ з 14.20

ІСПИТ з 14.20

ІСПИТ з 12.35

Середа
КВП з основами метрології

Споживачі електроенергії

Прикладна механікаЛяшенко ГА 213Е

Лисиченко МЛ 211Е

Бурлака ВВ 220М

26.11.2015
12.35-15.55 Теплотехніка 116Мпр

12.35-15.55 Енергетичний менеджмент 311Е

10.30-12.00 Теорія інформації (кафедра АКІТ) (уста

Четвер


новча лекція на 6 семестр) Загуменна КВ 407Е

27.11.2015
ІСПИТ з 14.20

ІСПИТ з 12.35

ІСПИТ з 14.20

П’ятниця
Теплотехніка

Енергетичний менеджмент

Ел.машини та виконавчі механізмиПоляшенко СО 116Мпр

Дудніков СМ 311Е

Сотнік ОВ 209Е

28.11.2015

СуботаЗАЛІКИ

301-Е

1. Проектування

2. Соціологія і псіхологія

3. Апарати керування і захисту

301-ЕТ

1. Проектування

2. Соціологія і психологія

3. Вимірювальна техніка

301-А

1.Соціологія і психологія

2.Проектування

3.Метрологія та стандартизація

4.Електрообладнання мобільних машинАудиторії з позначкою – М знаходиться за адресою вул. Мироносицька,92

Аудиторії з позначкою – Е знаходиться за адресою вул. Енгельса,19

Аудиторії з позначкою – А знаходиться за адресою : вул. Артема,44


Кафедра ТМ і ДМ кафедра «Теоретичної механіки і деталей машин» знаходиться за адресою вул. Мироносицька,92

Кафедра АЕМС кафедра «Автоматизованих електромеханічних систем» знаходиться за адресою вул. Енгельса,19

Кафедра ЕЕМ кафедра «Електропостачання та енергетичного менеджменту» знаходиться за адресою вул. Енгельса,19

Кафедра ТТЕ кафедра «Технотроніки і теоретичної електротехніки» знаходиться за адресою вул.. Енгельса,19

Кафедра Тр і А кафедра «Трактори і автомобілі» знаходиться за адресою пр. Московський,45

Кафедра ІЕТП кафедра «Інтегровані електротехнології та процеси» знаходиться за адресою вул. Енгельса,19

Кафедра АКІТ кафедра «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» знаходиться за адресою вул. Енгельса,19

Кафедра Кіб кафедра «Кібернетики» знаходиться за адресою : вул.Артема,44

Кафедра Економіки кафедра «Економіки та маркетингу» знаходиться за адресою : вул.Артема,44

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 8 семестру 2015-2016 навчального...
Приск курсу нні ект заочної форми навчання окр «Бакалавр» з напрямів підготовки

Розкла длабораторно-екзаменаційної сесії 5 семестру 2015-2016 навчального...
Приск курсу заочної форми навчання нні ект окр «Бакалавр» з напрямів підготовки

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 7 семестру 2015-2016 навчального...
Теоретичні основи автоматики (для Е; ет) + Теорія автоматичного керування (для А) (кафедра акіт)

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 4 семестру 2014-2015 навчального...
Теплотехніка (установча лекція на 5 семестр) (кафедра Тр.І автом) Поляшенко со 116Мпр

Розкла длабораторно-екзаменаційної сесії 12 семестру 2015-2016 навчального...

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 8 семестру 2016-2017 навчального...
Ел станції та підстанції (установча лекція на 9 семестр) (кафедра еем) Савченко оа 309Р

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 7 семестру 2016-2017 навчального...
Теоретичні основи автоматики (для Е; ет) + Теорія автоматичного керування (для А) (кафедра акіт)

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 1 семестру 2016-2017 навчального...
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Е); «Енергетичний менеджмент»(ЕМ)

Розкла длабораторно-екзаменаційної сесії 5 семестру 2016-2017 навчального...
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Е); «Енергетичний менеджмент» (ЕМ)

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 6 семестру 2014-2015 навчального...
Теоретичні основи автоматики (для 301-Е;301-ет) + Теорія автоматичного керування (для 301-А) (кафедра акіт)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка