Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Національний університет

Національний університетНаціональний університет

«Острозька академія»

Факультет міжнародних відносин

Кафедра історії

ім. М.П. Ковальського
Наукове товариство

студентів і аспірантів

ім. О. Оглоблина


І всеукраїнська

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

АКТУАЛЬНІ Проблеми гуманітарних наук

м. Острог

14 травня 2016 р.

Взяти участь у роботі конференції

запрошуються студенти, аспіранти, здобувачі, викладачі, науковці.Інформація про захід
Організаторами I Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми гуманітарних наук» є факультет міжнародних відносин, кафедра історії ім. М. Ковальського та Наукове товариство студентів і аспірантів ім. О. Оглоблина Національного університету «Острозька академія». До початку конференції планується видання збірника матеріалів.

Місце проведення: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2, Національний університет «Острозька академія».
Інформація про участь
До участі в конференції запрошуються студенти вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, викладачі, науковці.

Для участі необхідно до 20 березня 2016 року заповнити заявку на участь (де вказати такі дані: ПІБ, місце навчання/роботи, факультет, спеціальність, курс навчання (для студентів), науковий ступінь, вчене звання, тему виступу, інформацію про наукового керівника (прізвище та ініціали, вчене звання, науковий ступінь) повну домашню адресу, контактні дані (телефон, E-mail)) і надіслати її, а також текст статті в електронному вигляді на електронну адресу Konferencia_Ostrog@ukr.net. Студенти вищих навчальних закладів разом із текстом статті повинні надіслати також і завірену рецензію наукового керівника (відскановану або сфотографовану). Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції та змісту документа (наприклад, Соколенко_Заявка.docx; Соколенко_Стаття.docx; Соколенко_Рецензія.jpg; Соколенко_Квитанція.jpg). Разом із перерахованими матеріалами необхідно надіслати на вказану електронну адресу також відскановану (сфотографовану) копію квитанції про оплату організаційного внеску.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форма участі: очна.
Основні тематичні напрямки конференції


 1. Історіографія, джерелознавство та методологія історії

 2. Історія України

 3. Всесвітня історія та міжнародні відносини

 4. Культурологія та філософія

 5. РелігієзнавствоВимоги до оформлення наукових статей


 • Текст повинен бути оформлений відповідно до усіх перерахованих вимог.

 • Обсяг статті повинен становити 8-10 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова.

 • Поля: верхнє, нижнє, праве і ліве – 20 мм.

 • Шрифт Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал - 1,5.

 • Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора, вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які їх мають); другий рядок - (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні), навчальний заклад або місце роботи, посада.

 • Наступний абзац – (всі літери прописні, вирівняні по центру) назва статті.

 • Наступний абзац – (по ширині, курсивом) тексти анотацій (3-4 речення, українською та англійською мовами; перед англійською анотацією подати назву статті відповідною мовою) та ключові слова (5-9 слів, курсивом; заголовок «Ключові слова»/ «Key words» - напівжирним курсивом).

 • Далі йде текст статті, вирівняний по ширині з відступом абзацу зліва 12,5 мм, сторінки не нумеруються; текст статті повинен містити постановку наукової проблеми, мету, короткий огляд останніх публікацій зауваженої проблематики, виклад основного матеріалу з чіткою аргументацією та кінцеві висновки; оформлення посилань на використані джерела та літературу здійснюється шляхом звичайних кінцевих позатекстових виносок (без квадратних дужок; у програмі Word: «Ссылки» → «Вставить концевую сноску»).

 • Список використаних джерел та літератури подавати не потрібно.

 • Всі надіслані статті будуть перевірятися програмою Advego Plagiatus (відсоток унікальності повинен становити не менше 90).


Увага! Редакційна колегія наукового збірника залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці конференції, науковим критеріям чи вимогам до оформлення статей.
Організаційний внесок


 1. Організаційний внесок з учасника конференції складає 140 грн. та використовується на покриття витрат, пов’язаних з організацією конференції, публікацією збірника матеріалів конференції, його поштовою розсилкою учасникам (у разі потреби), друком програмок та ін.

 2. Організаційний внесок учасника конференції необхідно переказувати на рахунок 4149 4978 5198 8636 (Приватбанк, Ткачук Аркадій Анатолійович) із призначенням платежу: «поповнення рахунку Ткачука А.А.». Квитанція про оплату подається разом із заявкою та тезами доповіді організаційному комітету конференції електронною поштою. Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції та містити слово «квитанція» (наприклад, Соколенко_квитанція).


Контакти
T: +38 096 833 72 31; @: Konferencia_Ostrog@ukr.net; Kadarius@ukr.net (Ткачук Аркадій Анатолійович)


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет...
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних...
Роботу виконано на кафедрі обліку, аналізу та аудиту в апк двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...

Луцький національний технічний університет оголошує набір до аспірантури та докторантури

Київський національний університет імені тараса шевченка на правах...
Вступ

Формування екологічної культури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри політології

Мвс україни Харківський національний університет внутрішніх справ...
Вступ

Київський національний торговельно-економічний університет на правах...
Перелік умовних позначень

Мережа спеціалізованих вчених рад станом на 15 травня 2015 року
Дз «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Мережа спеціалізованих вчених рад України станом на 1 січня 2016 року
Дз «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. ЛазарянаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка