Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ - Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Планування та...

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства»

Сторінка2/3
1   2   3
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
1. Планування виробничої потужності підприємства.

2. Планування виробництва і реалізації продукції (послуг) на автотранспортних підприємства.

3. Планування виробництва і реалізації продукції машинобудівного підприємства.

4. Планування виробництва і реалізації продукції підприємства водопостачання.

5. Планування виробництва і реалізації продукції енергетичного господарства підприємства.

6. Планування виробництва і реалізації продукції (послуг) транспортного господарства підприємства.

7. Планування виробництва і реалізації продукції інструментального господарства підприємства.

8. Планування виробництва і реалізації продукції ремонтного господарства підприємства.

9. Планування потреби в матеріально-енергетичних ресурсах підприємства.

10. Планування кадрової структури підприємства і чисельності персоналу.

11. Планування фонду оплати праці на підприємстві.

12. Планування продуктивності праці та шляхи її підвищення.

13. Планування витрат на виробництво продукції (послуг) на автотранспортних підприємства в ринкових умовах господарювання.

14. Планування витрат на виробництво продукції машинобудівного підприємства в ринкових умовах господарювання.

15. Планування витрат на виробництво продукції підприємства водопостачання в ринкових умовах господарювання.

16. Планування витрат на виробництво продукції енергетичного господарства підприємства в ринкових умовах господарювання.

17. Планування витрат на виробництво продукції транспортного господарства підприємства в ринкових умовах господарювання.

18. Планування витрат на виробництво продукції інструментального господарства підприємства в ринкових умовах господарювання.

19. Планування витрат на виробництво продукції ремонтного господарства підприємства в ринкових умовах господарювання.

20. Планування фінансових результатів на підприємстві.

21. Планування фінансових показників підприємства.

22. Планування розподілу прибутку і потреби у зовнішньому фінансуванні.

23. Підприємництво: умови і результати його виробничої діяльності.

24. Планування й регулювання ціни на продукцію (послуги) автотранспортного підприємства.

25. Планування й регулювання ціни на продукцію машинобудівного підприємства.

26. Планування й регулювання ціни на продукцію підприємства водопостачання.

27. Планування й регулювання ціни на продукцію енергетичного господарства підприємства.

28. Планування й регулювання ціни на продукцію транспортного господарства підприємства.

29. Планування й регулювання ціни на продукцію інструментального господарства підприємства.

30. Планування й регулювання ціни на продукцію ремонтного господарства підприємства.

СТРУКТУРА КУРСОВИХ РОБІТ
Тема 1 Планування виробничої потужності підприємства

Зміст

Вступ

1 Огляд літератури

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Місцезнаходження і організаційна характеристика підприємства

2.2 Спеціалізація, концентрація і інтенсифікація виробництва

2.3 Забезпеченість і ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства

2.3.1 Забезпеченість і ефективність використання матеріальних ресурсів

2.3.2 Забезпеченість і ефективність використання трудових ресурсів

3 Планування виробничої потужності підприємства

3.1 Планування номенклатури профільної продукції підприємства

3.2 Планування виробничої потужності провідних цехів основного виробництва

3.3 Забезпеченість основними виробничими фондами і показники їх використання

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Теми 2 - 8 Планування виробництва і реалізації продукції

(за видами діяльності)

Зміст

Вступ

1 Огляд літератури

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Місцезнаходження і організаційна характеристика підприємства

2.2 Спеціалізація, концентрація і інтенсифікація виробництва

2.3 Забезпеченість і ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства

3 Планування виробництва і реалізації продукції

3.1 Планування виробництва продукції

3.2 Планування реалізації продукції

3.3 Планування беззбиткового обсягу виробництва і реалізації продукції

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури
Тема 9 Планування потреби в матеріально-енергетичних ресурсах підприємства

Зміст

Вступ

1 Огляд літератури

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Місцезнаходження і організаційна характеристика підприємства

2.2 Спеціалізація, концентрація і інтенсифікація виробництва

2.3 Забезпеченість і ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства

3 Планування потреби в матеріально-енергетичних ресурсах

3.1 Планування потреби в матеріальних ресурсах

3.2 Планування потреби в енергетичних ресурсах

3.3 Планування виробничих запасів

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Тема 10 Планування кадрової структури підприємства і чисельності персоналу

Зміст

Вступ

1 Огляд літератури

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Місцезнаходження і організаційна характеристика підприємства

2.2 Спеціалізація, концентрація і інтенсифікація виробництва

2.3 Забезпеченість і ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства

3 Планування кадрової структури підприємства і чисельності персоналу

3.1 Планування кадрової структури підприємства

3.2 Планування чисельності промислово-виробничого персоналу

3.3 Планування чисельності непромислового персоналу

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури
Тема 11 Планування фонду оплати праці на підприємстві
Зміст

Вступ

1 Огляд літератури

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Місцезнаходження і організаційна характеристика підприємства

2.2 Спеціалізація, концентрація і інтенсифікація виробництва

2.3 Забезпеченість і ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства

3 Планування фонду оплати праці на підприємстві

3.1 Форми і системи оплати праці

3.2 Планування фонду оплати праці всіх категорій персоналу

3.3 Планування річного фонду заробітної плати

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури
Тема 12 Планування продуктивності праці та шляхи підвищення її рівня

Зміст

Вступ

1 Огляд літератури

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Місцезнаходження і організаційна характеристика підприємства

2.2 Спеціалізація, концентрація і інтенсифікація виробництва

2.3 Забезпеченість і ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства

3 Планування продуктивності праці

3.1 Характеристика трудових ресурсів підприємства

3.2 Показники продуктивності праці на підприємстві

3.3 Співвідношення темпів росту продуктивності праці і її оплати

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури
Теми 13-19 Планування витрат на виробництво продукції в ринкових умовах господарювання (за видами діяльності)

Зміст

Вступ

1 Огляд літератури

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Місцезнаходження і організаційна характеристика підприємства

2.2 Спеціалізація, концентрація і інтенсифікація виробництва

2.3 Забезпеченість і ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства

3 Планування витрат на виробництво продукції

3.1 Змістова характеристика собівартості продукції

3.2 Калькулювання собівартості окремих видів продукції і робіт

3.3 Розрахунок собівартості готової продукції

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури
Тема 20 Планування фінансових результатів на підприємстві

Зміст

Вступ

1 Огляд літератури

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Місцезнаходження і організаційна характеристика підприємства

2.2 Спеціалізація, концентрація і інтенсифікація виробництва

2.3 Забезпеченість і ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства

3 Планування фінансових результатів на підприємстві

3.1 Валовий і чистий дохід підприємства

3.2 Планування балансового прибутку

3.3 Планування чистого прибутку та його використання

3.4 Планування рентабельності реалізованої продукції

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури


Тема 21 Планування фінансових показників підприємства

Зміст

Вступ

1 Огляд літератури

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Місцезнаходження і організаційна характеристика підприємства

2.2 Спеціалізація, концентрація і інтенсифікація виробництва

2.3 Забезпеченість і ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства

3 Планування фінансового стану підприємства

3.1 Планування показників активності (оборотності)

3.2 Планування показників прибутковості

3.3 Планування показників ліквідності

3.4 Планування показників заборгованості підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури
Тема 22 Планування розподілу прибутку і потреби у зовнішньому

фінансуванні

Зміст

Вступ

1 Огляд літератури

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Місцезнаходження і організаційна характеристика підприємства

2.2 Спеціалізація, концентрація і інтенсифікація виробництва

2.3 Забезпеченість і ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства

3 Планування розподілу прибутку і потреби у зовнішньому фінансуванні

3.1 Планування чистого прибутку підприємства

3.2 Планування розподілу прибутку

3.3 Визначення потреби у зовнішньому фінансуванні

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури
Тема 23 Підприємництво: умови і результати його виробничої

діяльності

Зміст

Вступ

1 Огляд літератури

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Місцезнаходження і організаційна характеристика підприємства

2.2 Спеціалізація, концентрація і інтенсифікація виробництва

2.3 Забезпеченість і ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства

3 Планування результатів виробничої діяльності

3.1 Планування обсягів і динаміки виробництва продукції

3.2 Планування обсягів реалізації продукції

3.3 Планування фінансових результатів діяльності

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури
Теми 24-30 Планування й регулювання ціни на продукцію підприємства (за видами діяльності)

Зміст

Вступ

1 Огляд літератури

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Місцезнаходження і організаційна характеристика підприємства 2.2 Спеціалізація, концентрація і інтенсифікація виробництва

2.3 Забезпеченість і ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства

3 Планування й регулювання цін на підприємстві

3.1 Методи ціноутворення на продукцію (послуги) на підприємстві

3.2 Планування цін на підприємстві

3.3 Фінансові результати цінової політики на підприємстві

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

ДОДАТКИ

Додаток А

Міністерство освіти і науки України
Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього технікуму

Економічне відділення
Спеціальність 5.03050401 " Економіка підприємства "

КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни „Планування та організація діяльності підприємства”
на тему:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Студента (ки) _____ курсу ______ групи
напряму підготовки ____________________________
спеціальності __________________________________
_____________________________________________

                                  (прізвище та ініціали) 

Керівник _____________________________________
_____________________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Оцінка: ___________________________
Члени комісії ______________ ____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
______________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

______________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


м. Лозова

Додаток Б

Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього технікуму
Спеціальність 5.03050401 „Економіка підприємства”
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова циклової комісії

______________Т.В. Клименко

"___"_________________20___ р.


З А В Д А Н Н Я

на курсову роботу
Студента (ки) _____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Термін здачі студентом закінченої роботи ___________________________

3. Вихідні дані до роботи ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Перелік питань, що їх належить розробити ___________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу _____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання ______________________________________________

Керівник курсової роботи ____________________________________________

(підпис)

Завдання прийняте до виконання ______________________________________

(підпис студента)

Рекомендована література
1 Закон України «Про систему оподаткування» (із змінами і доповненнями) № 77/97 - ВР.

2 Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97 — КР.

3 Закон України «Про податок на додану вартість» № 168/97 — ВР.

4 Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658 - III від 12.07.2001 р.
1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Діловодство»
Правила цитування та посилання на використані джерела

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з курсу «Історія української філософії»
Випадає й слушна можливість проконтролювати вміння студента правильно організувати свою наукову роботу та оформити її результати

Методичні вказівки щодо виконання комплексної курсової роботи для студентів
Рецензенти: д е н., проф Слав’юк Р. А., завідувач кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи убс нбу (м....

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту
Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту курсових робіт студентами спеціальності "Міжнародний бізнес". Уклад.:...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»
Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої...

Кафедра економіки агропромислових формувань
Навчальні завдання та методичні вказівки до проведення семінарсько-практичних занять з науки «Методологія наукових досліджень» для...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка