Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма курсу християнська етика

Програма курсу християнська етика

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


«Затверджено»

наказом Головного управління освіти і

науки Харківської обласної державної

адміністрації

________від «______»______________2009 рік
Харківська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 137

Харківської міської ради Харківської області

Харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

«Початок мудрості» Харківської області
Авторська програма курсу

ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКАДЛЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


Автор

Горяєва Оксана Валеріївна

Основне місце роботи

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 137 Харківської міської ради Харківської області

Фах за дипломом

учитель української мови та літератури

Посада

директор школи


Автор


Вялов Олександр Олександрович

Основне місце роботи

Харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Початок мудрості» Харківської області

Фах за дипломом

учитель фізики

Посада

директор школиРік створення програми 2008

Програма схвалена кафедрою соціології Мелітопольського державного педагогічного університету

Дата______________________ Протокол №_________________ засідання кафедри

на підставі рецензії Шкоди Володимира Васильовича

Посада завідувач кафедри соціології МДПУ наукове звання доктор філософських наук, професор

Шкода Володимир Васильович

(прізвище, ім’я, по батькові керівника кафедри) _____________________ М.П.

(підпис зав.кафедрою)
Програма зареєстрована в ХОНМІБО __________________________№___________

Експерт_______________________________________________ Підпис_____________
Програма схвалена методичною радою ХОНМІБО

Протокол № __________від «_____»__________________2009 р.
Ректор ХОНМІБО _________________ Л.Д. Покроєва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Важливою метою сучасного загальноосвітнього закладу в Україні є виховання високодуховної, високоморальної особистості, формування в неї сумління і громадянських чеснот: чесності, доброзичливості, працьовитості, пошани до старших, патріотизму.

Мета вивчення факультативного курсу “Християнська етика” в школі: сприяти розвитку моральної особистості, здорової психічно, духовно та фізично, формуванню в неї активної життєвої позиції, здорового способу життя, вихованню належного ставлення до проявів аморальності, здатності відстоювати свою позицію.

Виходячи з цього, головними завданнями факультативного курсу “Християнська етика” є:

  • засвоєння учнями біблійних та культурологічних знань про духовно-моральні цінності;

  • виховання в учнів моральних особистісних рис поведінки, якостей доброго сім’янина, хорошого товариша, порядної людини, патріота України, поваги до інших народів;

  • підготовка учнів до активної участі в житті держави, формування в них відповідальності за долю України, Європи та світу;

  • формування у школярів здатності застосовувати набуті знання у повсякденному житті;

  • розвиток в учнів мовленнєвих, комунікативних навичок та навичок самостійного мислення та роботи.

У програмі закладено такі пріоритети: вивчення морально-етичного змісту Біблії, засвоєння культурно-духовної спадщини українського народу та інших народів світу. Програмою враховано концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування, затверджених рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2006 року № 8/1-2.

Матеріал програми згруповано відповідно до віку учнів. Програму приведено у відповідність до її назви та суті. Програма позбавлена жорсткого поурочного поділу, а лише окреслює необхідний навчальний матеріал, на основі якого відбувається прищеплення моральних цінностей учнів. Такий підхід надає більшу свободу вчителю, дозволяє гнучкіше розподіляти навчальний матеріал, вибирати оптимальні форми і методи навчання, пристосовувати їх до особистісної життєвої ситуації учнів.

Програму розвантажено від надмірної деталізації. Залишено основний матеріал і усунуто докладні формулювання.

Програму розроблено з урахуванням вимог толерантної поліконфесійності. Жодна з чинних християнських конфесій не виокремлюється як краща чи досконаліша за інші.

У програмі уточнено поняття, які засвоюються у процесі вивчення християнської етики та визначено уміння, над розвитком яких учні працюють під керівництвом учителя та самостійно.

Програма відзначається міжпредметними зв’язками з такими навчальними предметами інваріантної складової як українська література, етика, я і Україна, історія України. можливості при вивченні курсу використовувати інформаційні технології, зокрема ресурсів мережі Інтернет.

Програма пройшла апробацію у 2007-2008 н.р., має позитивні відгуки від вчителів, учнів, батьків.

Програма розрахована на викладання спеціалістами з вищою педагогічною освітою, які працюють в конкретному навчальному закладі.

СТРУКТУРА АВТОРСЬКОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Авторська програма курсу «Християнська етика» складається з двох модулів. Перший – курс за вибором «Християнська етика» для 1-4 класів. Другий - факультативний курс "Християнська етика" для 5-11 класів. Курс кожного класу має провідну змістовно-виховну тему і розрахований на 30-32 години на рік. Теми курсу «Християнська етика» для кожного року навчання мають такі назви:


Клас

Тема

1 клас

Дивосвіт

2 клас

Родина. Рід. Друзі. Народ. Батьківщина

3 клас

Добро і зло

4 клас

Школа Біблійної мудрості

5 клас

Світ Біблії

6 клас

Христові Притчі

7 клас

Ісус Христос – ідеал для наслідування

8 клас

Божі Заповіді

9 клас

Людина у світі

10 клас

Етика подружнього життя

11 клас

Християнський світогляд і мораль


ЗМІСТ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА» ДЛЯ УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
1 КЛАС
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Опорні схеми для 7 класу «Ісус Христос ідеал для наслідування» розроблені...
«Християнська етика 1 – 11 класи» (Львів, 1997), згідно календарно-тематичного планування з християнської етики (Самолюк Г. С., Николин...

Опорний конспект лекцій з дисципліни „ етика таестетик а” м. Кременчук
Термін „етика” походить від давньогрецького „ethos”, яке ще в Гомера означало місце перебування, спільне житло

Програма курсу за вибором для учнів 10
Автор: Грицик Тетяна Андріївна, викладач математики внз «Надслучанський інститут» м. Березне Рівненської області

Наталинський навчально-виховний комплекс програма факультативного...
За загальною редакцією А. Г. Мустафіної, директора Наталинського навчально-виховного комплексу

Програма факультативного курсу «історія І культура греції та греків україни»
Новікова С. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету

Розділ Що таке етика?
Тому, оцінюючи культурний рівень тієї або іншої людини, ми в першу чергу маємо з причини його зовнішні прояви, тобто поведінка

Самоорганізація особистості Програма спецкурсу Ірина Самукова
Метою курсу «Самоорганізація особистості» (далі со) є створення індивідуальної траєкторії розвитку

Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-11 кл
Перелік навчальних програм курсів за вибором для суспільно-гуманітарного напряму допрофільної підготовки та профільного навчання

6 клас
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника з предмету, додаткова навчальна література та...

Програма самореалізації особистості №1 «Магічна сила Художнього Слова»
Ти тримаєш у руках цікаве видання – збірник програм самореалізації особистості зі світової літератури, який містить у собі низку...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка