Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Про набір до аспірантури на 2016 р для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Про набір до аспірантури на 2016 р для здобуття наукового ступеня доктора філософії

ПОВІДОМЛЕННЯ

про набір до аспірантури на 2016 р.

для здобуття наукового ступеня доктора філософії
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України у 2016 році згідно з наказом МОН від 11.08.2016 року за № 966 отримав ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні.

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва оголошує прийом до аспірантури на денну форму навчання за спеціальністю 201 Агрономія (20 Аграрні науки та продовольство) за спеціалізацією сільськогосподарська мікробіологія.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі ІСМАВ становить чотири роки. Підготовка в аспірантурі здійснюється за кошти державного бюджету України (за державним замовленням).
Вступники до аспірантури подають такі документи:

1. Заяву вступника в паперовій формі.

2. Особову картку з обліку кадрів (форма П-2 ДС) з вклеєною фотокарткою 3×4 (+ 1 фотокартку 3×4 додатково), завірену підписом та печаткою за останнім місцем роботи або навчання.

3. Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи, де працював або працює вступник (за наявності). Для осіб, які рекомендуються в аспірантуру безпосередньо після закінчення ВНЗу – витяг з протоколу засідання Вченої ради ВНЗу.

4. Автобіографію.

5. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у.

6. Копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (з додатком).

7. Список опублікованих наукових праць та винаходів або наукову доповідь (реферат) з обраної вступником наукової спеціальності.

8. Письмовий висновок передбачуваного наукового керівника.

9. Копія паспорта та ідентифікаційного коду.
10. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (у разі наявності).

11. Копія шлюбного свідоцтва або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах).

12. Усі документи оформляються українською мовою та подаються  у папці з зав’язками.

Паспорт, диплом магістра або спеціаліста подаються вступником особисто.

Граничний обсяг місць, що фінансується за кошти держбюджету на 2016 рік становить 3 місця.

Етапи та строки вступної компанії:

подання документів — до « 25 » серпня 2016 року.

Вступні іспити — « 01 » вересня – «12» вересня 2016 року. 
Контактна інформація Адреса: 14027, Україна,

м. Чернігів, вул. Шевченка, 97

Телефон: +38 (04622) 3-17-49

E-mail: isgm@ukrpost.ua

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому до Академії діють протягом відповідного навчального...
Це Положення визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти...

Правила прийому до Академії діють протягом відповідного навчального...
Цей Порядок визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти...

Індивідуальний план здобувача наукового ступеня доктора філософії

«Евристичний потенціал поняття «символічний універсум»: теоретичні...
«символічний універсум»: теоретичні та методологічні аспекти», поданої до спеціалізованої вченої ради д 26. 229. 01 Інституту соціології...

«Методологія системного дослідження транскордонних процесів та її...
Д 26. 229. 01 в Інституті соціології нан україни на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання І спорту
Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, Міністерство освіти І науки, молоді...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук
Роботу виконано на кафедрі історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова...

Український культурологiчний центр
Президії вак україни від 10. 02. 2010 №1-05 /1 входить до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук...
Роботу виконано у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Педагогічні засади проектування мультимедійного методичного комплексу з маркетингу для дистанційного навчанняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка