Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Нака з «16» квітня 2016 р м. Луцьк №293-04-33 про проведення літньої екзаменаційної сесії

Нака з «16» квітня 2016 р м. Луцьк №293-04-33 про проведення літньої екзаменаційної сесії

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

Н А К А З


«16» квітня 2016 р. м.Луцьк № 293-04-33
про проведення літньої екзаменаційної сесії

2015/2016 навчального року

для студентів заочної форми навчання
НАКАЗУЮ:
1. Літню екзаменаційну сесію провести в такі терміни:

 • І курс – з 22 червня до 25 червня 2016р.

 • ІІ курс – з 25 травня до 28 травня 2016р.

 • ІІІ курс – з 13 червня до 17 червня 2016р.

 • ІV курс (технічні спеціальності) – з 24 березня до 28 березня 2016р., крім напряму 6.010100 «Професійна освіта».

 • Для напряму 6.010100 «Професійна освіта» літню екзаменаційну сесію провести з 09 березня до 14 березня 2016р.

 • ІV курс (економічні спеціальності) – з 09 березня до 14 березня 2016р., крім напряму 6.030509 «Облік і аудит».

 • V курс (технічні спеціальності - бакалаври) – з 09 березня до 14 березня 2016р, крім напряму 6.051003 «Приладобудування».

Для V курсу 7.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі», 7.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» та VІ курсу 7.05050201 «Технології машинобудування», 7.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування», 7.05050206 «Машини і технології паковання», 7.05040301 «Прикладне матеріалознавство», 7.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство», 7.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв», 7.05050316 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», 7.05050303 «Обладнання лісового комплексу», 7.05100307 «Медичні прилади і системи», 7.05100101 «Метрологія та вимірювальна техніка», 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання», 7.06010103 «Міське будівництво та господарство», 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010105 «Автомобільні дороги та аеродроми», 7.02020701 «Дизайн» літню екзаменаційну сесію провести з 12 січня до 28 січня 2016р.

Для V курсу 7.03050801 «Фінанси і кредит», 7.03050802 «Банківська справа», 7.03050901 «Облік і аудит», 7.03050701 «Маркетинг», 7.03050301 «Міжнародна економіка», 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 7.01010401 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» та VІ курсу 7.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами», 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі», 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» літню екзаменаційну сесію провести з 23 лютого до 28 лютого 2016р.

Для V курсу 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі», 8.18010016 «Бізнес-адміністрування», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050701 «Маркетинг», 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03050501«Управління персоналом та економіка праці», 8.03060107 «Логістика», 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»,

8.01010401 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» та VІ курсу 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство», 8.07010102 «Організація перевезень і управління на (автомобільному) транспорті», 8.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» літню екзаменаційну сесію провести з 25 травня до 28 травня 2016р.

 • І курс за скороченим терміном навчання з 13 червня до 17 червня 2016р.

 • ІІ курс за скороченим терміном навчання з 09 березня до 14 березня 2016р.; крім напрямів 6.070106 «Автомобільний транспорт», 6.050503 «Машинобудування», 6.06010 «Будівництво», 6.020207 «Дизайн».

Для напрямів 6.070106 «Автомобільний транспорт», 6.050503 «Машинобудування», 6.06010 «Будівництво», 6.020207 «Дизайн» літню екзаменаційну сесію провести з 24 березня до 28 березня 2016р.

 • ІІІ курс за скороченим терміном навчання з 09 березня до 14 березня 2016р.

Виконання випускних кваліфікаційних робіт для освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» – з 01 березня 2015р. до дня захисту випускної роботи .

2. Екзамени і заліки провести з таких дисциплін:


ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ

І КУРС

Екзамени Заліки

Напрям підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»

 1. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

 2. Мікроекономіка

 3. Історія української державності

 4. Філософія

 5. Теорія бухгалтерського обліку

  1. Іноземна мова

  2. Українська та зарубіжна культура
І КУРС

(за скороченим терміном навчання)

Напрям підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит»

 1. Економіка праці і соціально–трудові відносини

 2. Міжнародна економіка

 3. Оптимізаційні методи та моделі

 4. Гроші та кредит

 5. Банківська система
 1. Історія оподаткування (залік і курсова робота)

 2. Фінансова безпека

 3. Страхування

 4. Фінансовий консалтинг

 5. Методи оцінки ринкової вартості підприємства

 6. Організація, облік і оподаткування оплати праці

 7. Політологія

Напрям підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»

 1. Оптимізаційні методи та моделі

 2. Економіка праці і соціально – трудові відносини

 3. Міжнародна економіка

 4. Фінансовий облік ІІ

 5. Управлінський облік

 6. Інформаційні системи і технології в обліку

  1. Історія розвитку бухгалтерського обліку

  2. Облік у суб’єктів малого підприємництва

  3. Організація, облік і оподаткування оплати праці

  4. Теорія економічного аналізу

  5. Облік і трансформація за МСФЗ
Напрям підготовки 6.030510 – «Товарознавство і торговельне підприємництво»

 1. Хімія

 2. Фізика

 3. Теоретичні основи товарознавства

 4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

 5. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності 1. Статистика

 2. Основи товарознавчої експертизи

 3. Методи визначення фальсифікації товарів

 4. Теоретичні основи товарознавста (курсова робота)

 5. Товарознавство непродовольчих товарів

 6. Товарознавство харчових продуктів

7. Товарна інформація
ІІ КУРС

Напрям підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит»

1. Мікроекономіка

2. Оптимізаційні методи та моделі

3. Регіональна економіка

4. Фінанси

5. Фінанси підприємств

1. Страхування

2. Фінанси підприємств (курсова

робота)

3. Фінансова діяльність суб’єктів

господарювання

 1. Українська мова (за професійним

спрямуванням)

 1. Місцеві фінанси

 2. Політологія

Напрям підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»

1. Мікроекономіка

2. Оптимізаційні методи та моделі

3. Фінанси

4. Регіональна економіка

5. Інформаційні системи і технології

в обліку та аудиті

6. Бухгалтерський облік1. Українська мова (за професійним

спрямуванням)

2. Автоматизоване робоче місце

бухгалтера

3. ПолітологіяНапрям підготовки 6.030510 – «Товарознавство і торговельне підприємництво»

1. Філософія

2. Теоретичні основи товарознавства

3. Товарна номенклатура зовнішньо -

економічної діяльності

4. Фізіологія харчування

5. Товарознавство особистої гігієни


1. Українська мова (за професійним

спрямуванням)

2. Комерційна діяльність

3. Теоретичні основи товарознавства

(курсова робота)

4. Облік і аудит

5. Технічне регулювання (основи стан-

дартизації , метрології та управління

якістю)

6. Торговельна реклама

7. Політологія (диф. залік)


ІІ КУРС

(за скороченим терміном навчання)

Напрям підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит»

1. Історія економіки та економічної думки

2. Фондовий ринок

3. Фінанси зарубіжних корпорацій

4. Фінансова статистика

5. Центральний банк та грошово-кредитна політика

1 Міжнародні фінанси

2. Грошово-кредитна система зарубіжних

країн

3. Нормативне забезпечення фінансової діяльності підприємства

4. Банківська статистика

5. Фінанси страхових організацій

6. Інвестиційний аналіз

Напрям підготовки 6.030510 – «Товарознавство і торговельне підприємництво»

1.Товарознавство послуг

2. Технічне регулювання (оцінювання відповідностей)

3. Товарознавство квітів

4. Товарознавчі складові ринкознавства

5. Товарознавство товарів особистої гігієни

1. Товарознавство квітів (курс.робота)

2. Митне регулювання

3. Товарознавство книги

4. Торговельна реклама

5. Товарознавство мисливських товарів

ІІІ КУРС

Напрям підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит»

 1. Гроші та кредит

 2. Економіка праці і соціально–трудові відносини

 3. Міжнародна економіка

 4. Банківська система
  1. Фінансова безпека

  2. Фінансовий консалтинг

  3. Методи оцінки ринкової вартості підприємства

  4. Організація, облік і оподаткування оплати праці

Напрям підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»

 1. Гроші та кредит

 2. Економіка праці та соціально–трудові відносини

 3. Міжнародна економіка

 4. Фінансовий облік ІІ

 5. Управлінський облік

 1. Облік і трансформація за МСФЗ

 2. Облік у суб’єктів малого підприємництва

 3. Теорія економічного аналізу

 4. Організація, облік і оподаткування оплати праці

Напрям підготовки 6.030510 – «Товарознавство і торговельне підприємництво»

 1. Торговельне обладнання та устаткування

 2. Товарознавство квітів

 3. Економіка торгівлі

 4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 1. Товарознавство харчових продуктів

 2. Методи визначення фальсифікації товарів

 3. Товарознавство непродовольчих товарів (залік і курсова робота)

 4. Товарознавство квітів (курсова робота)

 5. Основи товарознавчої експертизи

 6. Організація захисту прав споживачів

ІV КУРС

Напрям підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит»

1.  Податкова система

2. Фінанси зарубіжних корпорацій

3. Фінансова статистика

4. Центральний банк та грошово-кредитна політика

5. Фондовий ринок

1.  Банківська статистика

2. Фінанси страхових організацій

3. Інвестиційний аналіз

4. Казначейська справа

5. Міжнародні фінанси

6. Податкова система (курс. робота)

Напрям підготовки 6.030510 – «Товарознавство і торговельне підприємництво»

1. Товарознавство послуг

2. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари

3. Технічне регулювання (оцінювання відповідностей)

1. Товарознавство плодоовочевої продукції

2. Товарознавство мисливських товарів


V КУРС

Спеціальність 7.03050801 – «Фінанси і кредит»

 1. Соціальна відповідальність

 2. Страховий менеджмент

 3. Місцеві фінанси

 4. Бізнес управління : стратегія і тактика

 5. Фінансовий інжиніринг
 1. Пакети прикладних програм фінансиста

 2. Управління фінансовою санацією підприємства (залік і курсовий проект)
Спеціальність 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

 1. Фінансовий інжиніринг

 2. Соціальна відповідальність

 3. Місцеві фінанси

 4. Бізнес управління: стратегія і тактика

 5. Страховий менеджмент

 1. Управління фінансовою санацією підприємства (залік і курсовий проект)

 2. Проектне фінансування

 3. Пакети прикладних програм фінансистаСпеціальність 7.03050802 – «Банківська справа»

1. Проектне фінансування

2. Управління безпекою банку

3. Маркетинг у банку

1. Страхування банківської

діяльності (диф.залік)

2. Управління банківськими

ризиками (диф.залік)

3. Управління інвестиційною діяльністю

банку (диф.залік)

4. Банківське регулювання та нагляд

(курсова робота)


Спеціальність 7.03050901 – «Облік і аудит»

1. Облік зовнішньоекономічної

діяльності

 1. Організація податкового обліку і аудиту

1. Податкова звітністьСпеціальність 8.03050901 – «Облік і аудит»

1. Облік і фінансова звітність за

міжнародними стандартами

2. Бухгалтерський облік в управлінні

підприємством

3. Організація і методика аудиту

1. Методологія наукових досліджень

2. Державний фінансовий контроль

3. Методика викладання облікових

дисциплін

4. Психологія управління і конфліктологія

для облікового персоналу

5. Обліково-аналітичне забезпечення

економічної безпеки підприємстваСпеціальність 8.03051002 – «Товарознавство та експертиза в митній справі»

1. Митна справа

2. Експертиза наркотичних, отруйних та

вибухонебезпечних речовин

3. Міжнародна торгівля

4. Методологія і організація наукових

досліджень


1. АРМ в митній справі

2. Митна експертиза

3. Експертиза дорогоцінних металів,

коштовного каміння та культурних

цінностей

4. Митна справа (курсовий проект)

5. Адміністративний менеджмент
Спеціальність 8.18010016 – «Бізнес – адміністрування»

1. Менеджмент 1. Міжнародний бізнес

2. Маркетинг 2. Бізнес управління : стратегія і тактика

3. Інформаційні системи в бізнес- (курсовий проект)

адмініструванні 3. Методи оцінки ринкової вартості

4. Бізнес управління : стратегія і підприємства

тактика 4. Електронний бізнес

5. Фінанси домогосподарств
ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ

І КУРС

Екзамени Заліки

Напрям підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»

 1. Історія української державності

 2. Філософія

 3. Історія економіки та економічної думки

 4. Вища математика
 1. Іноземна мова

 2. Комунікативні процеси в навчанні

3. Українська та зарубіжна культура

Напрям підготовки 6.030505 – «Управління персоналом і економіка праці»

 1. Історія української державності

 2. Філософія

 3. Історія економіки та економічної думки

 4. Вища математика

 5. Комунікативні процеси в навчанні

  1. Іноземна мова

2. .Українська та зарубіжна культура

Напрям підготовки 6.030601 – «Менеджмент»

 1. Історія української державності

 2. Філософія

 3. Вища та прикладна математика

 4. Адміністративне право

 5. Конкуренція і підприємництво
 1. Іноземна мова

 2. Українська та зарубіжна культура
І КУРС

(за скороченим терміном навчання)

Напрям підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»

 1. Економіка праці і соціально–трудові відносини

 2. Міжнародна економіка

 3. Організація виробництва

 4. Оптимізаційні методи та моделі

 5. Політологія

  1. Методика викладання економіки

  2. Національна економіка (диф. залік і курсова робота)

  3. Етика бізнесу

  4. Комунікативні процеси в навчанні

  5. Економічна безпека


Напрям підготовки 6.030601 – «Менеджмент»

1. Мікроекономіка

2. Вища та прикладна математика

3. Державне та регіональне управління

4. Операційний менеджмент

5. Менеджмент

 1. Міжнародні економічні відносини

 2. Господарське право (диф. залік)

 3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

 4. Менеджмент (курсовий проект)

 5. Інформаційні системи в менеджменті

 6. Методи прийняття управлінських рішень

Напрям підготовки 6.030507 – «Маркетинг»

1.Історія економіки та економічної думки

2.Оптимізаційні методи та моделі

3.Маркетинг

4. Міжнародна економіка

1. Маркетингова політика розподілу

2. Маркетинг (курсовий проект)

3. Інформаційні системи і технології в маркетингу

Напрям підготовки 6.030505 – «Управління персоналом та економіка праці»

 1. Оптимізаційні методи і моделі

 2. Економіка праці і соціально–трудові відносини

 3. Ринок праці

 4. Міжнародна економіка

 5. Історія економіки та економічної думки

 6. Мікроекономіка

 1. Методика викладання економіки

 2. Аналіз трудових показників

 3. Професійна орієнтаціяНапрям підготовки 6.030503 – «Міжнародна економіка»

 1. Гроші та кредит

 2. Економіка праці і соціально–трудові відносини

 3. Міжнародна економіка

 4. Іноземна мова

 5. Мікроекономіка

 6. Історія економіки та економічної думки
  1. Оптимізаційні методи і моделі

  2. Соціально-економічна безпека

  3. Ділова іноземна мова

  4. Друга іноземна мова (польська)

  5. Міжнародна економіка

(курсовий проект)

  1. Мікроекономіка (курсовий проект)

  2. Світовий ринок товарів та послуг


ІІ КУРС

Напрям підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»

 1. Регіональна економіка

 2. Оптимізаційні методи та моделі

 3. Фінанси

 4. Політологія

 5. Економіка підприємства

 1. Українська мова (за професійним

спрямуванням)

 1. Основи бізнесу

 2. Ринок цінних паперів

 3. Мікроекономіка (диф залік)

 4. Фінанси (курсовий проект)

 5. Регіональна економіка (курсовий проект)

Напрям підготовки 6.030503 – «Міжнародна економіка»

 1. Мікроекономіка

2. Оптимізаційні методи та моделі

3. Економіка підприємства

4. Фінанси

5. Політологія

6. Регіональна економіка

1. Іноземна мова

2. Українська мова (за професійним

спрямуванням)

3. Мікроекономіка (курсовий проект)

4. Консьюмеризм

5. Економіка підприємства (курсовий

проект)Напрям підготовки 6.030507 – «Маркетинг»

1. Оптимізаційні методи та моделі

2. Фінанси

3. Мікроекономіка

4. Економіка підприємства

5. Регіональна економіка

 1. Страхування

 2. Системи технологій

3. Українська мова (за професійним

спрямуванням)

4. Політологія


Напрям підготовки 6.030601 – «Менеджмент»

 1. Мікроекономіка

 2. Державне та регіональне управління

 3. Адміністративне право

 4. Фінанси, гроші та кредит

 5. Теорія організації

 1. Українська мова (за професійним

спрямуванням)

2. Міжнародні економічні відносини

 1. Системи технологій

 2. Теорія економічного аналізу

 3. Основи бізнесу

 4. Політологія

ІІ курс

(за скороченим терміном навчання)

Напрям підготовки 6.030601 – «Менеджмент»

1. Стратегічне управління

2. Адміністративний менеджмент

3. Антикризове управління

4. Планування діяльності підприємства

5. Товарна інноваційна політика

1. Контролінг

2. Ситуаційний менеджмент

3. Ризик у менеджменті

4. Валютні операції

5. Інфраструктура товарного ринку

Напрям підготовки 6.030507 – «Маркетинг»

1. Маркетингове ціноутворення

2. Маркетинг послуг

3. Маркетингові комунікації

4. Інфраструктура товарного ринку

5. Маркетинговий аналіз

1.Маркетинг закупівель

2. Міжнародний маркетинг

3. Маркетинговий аналіз (курсовий проект)

4. Валютні операції

Напрям підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»

1. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

2. Управління витратами

3. Формування бізнес-моделі підприємства

4. Підприємництво та бізнес-культура

1. Підприємництво та бізнес–культура (курсовий проект)

2. Капітал підприємства: формування та оцінювання

3. Організаційне проектування підприємств

4. Валютні операції

5. Зовнішньоекономічна діяльність

Напрям підготовки 6.030505 – «Управління персоналом і економіка праці»
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ко м мунальное учреждение «школа искусств харьковск ого городско...
«Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у...

Розкладзанят ьлабораторно-екзаменаційної сесії студентів 4 курсу 2016-2017 навчального року

Розкладзанят ьлабораторно-екзаменаційної сесії студентів 4 курсу 2016-2017 навчального року

«29» жовтня 2015р
Розкладзанят ьлабораторно-екзаменаційної сесії студентів 4 курсу 2015-2016 навчального року

«29» жовтня 2015р
Розкладзанят ьлабораторно-екзаменаційної сесії студентів 4 курсу 2015-2016 навчального року

Розкла длабораторно-екзаменаційної сесії 11 семестру 2015-2016 навчального...

Розкла длабораторно-екзаменаційної сесії 11 семестру 2016-2017 навчального...

Розкла длабораторно-екзаменаційної сесії 12 семестру 2015-2016 навчального...

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 1 семестру 2016-2017 навчального...
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Е); «Енергетичний менеджмент»(ЕМ)

Розкла длабораторно-екзаменаційної сесії 11 семестру 2015-2016 навчального...
Філософія людського спілкування, педагогіка та методика викладання у вш (каф. Юнеско)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка