Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

“Нехай не згасне світло науки”

“Нехай не згасне світло науки”

“Нехай не згасне світло науки”ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами", яка відбулася 26-28 листопада 2002 р. у м. Києві, дала поштовх багатьом ініціативам, серед яких був і конкурс студентських наукових робіт.

Це був перший такий конкурс, проведений у нашому університеті. В ньому взяли участь 25 студентів денної форми навчання. Серед них 20 студентів Київського базового університету, 2 — з Кіровоградського представництва, 1 — із Хустської філії та 2 — із Національного технічного університету України "КПІ".

До Оргкомітету конкурсу були представлені наукові роботи, тематика яких відображає ті проблеми, що хвилюють сьогодні студентів. Насамперед, це — проблеми, пов'язані з визначенням ролі та місця молоді в сучасному суспільстві, зокрема, і молоді з особливими потребами, а також дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; проблеми підліткового суїциду, боротьби з наркоманією, розвитку і стану молодіжних рухів в Україні та їх значення для інтеграції у світове молодіжне середовище.

Привабливою для молодих дослідників виявилась історична тематика, пов'язана з дослідженням українського національного руху XIX ст. та української петербурзької громади. Не залишились поза увагою конкурсантів і проблеми медичної та фізичної реабілітації інвалідів, їхнього правового та соціального захисту, розвитку творчого потенціалу особистості, психологічні дослідження емоційної сфери.

Слід відмітити новизну та актуальність дослідження стану та перспективи розвитку в Україні альтернативної служби. Ця проблема хвилює багатьох наших юнаків.

Оргкомітет конкурсу ретельно і дуже уважно розглянув всі конкурсні роботи. Враховувались такі критерії оцінки, як актуальність та глибина розкриття теми, використання сучасних методів і методик досліджень, наявність літературних джерел та посилань, уміння робити самостійні висновки, зовнішнє оформлення робіт тощо. В результаті обговорення Оргкомітет конкурсу визначив переможців.
Перше місце було присуджено

Бєлову Руслану Лучемировичу, студенту IV курсу групи СР-91, спеціальність "Соціальна робота" за наукову роботу "Виникнення та розвиток гайдівського руху на Україні". Науковий керівник — Боднар Алла Яківна, к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи.
Два других місця були присуджені студентам:

Василенко Наталії Сергіївні (IV курс, група СР-91, спеціальність "Соціальна робота") за наукову роботу "Альтернативні форми сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування". Науковий керівник — Тюптя Лідія Тимофіївна, к-пед.н., доцент, завідувач кафедри соціальної роботи;

Борозенцю Івану Федоровичу (II курс, група ПР-11, спеціальність "Переклад") за наукову роботу "Український національний рух XIX ст.". Науковий керівник — Рубашова Світлана Олексіївна, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін.
Три третіх місця були присуджені студентам:

Білику Василю Васильовичу (IV курс, група СР-91, спеціальність "Соціальна робота") за наукову роботу "Форми та методи альтернативної служби". Науковий керівник — Тюптя Лідія Тимофіївна;

Аврущенко Олені Володимирівні (IV курс, група СР-91, спеціальність "Соціальна робота") за наукову роботу "Педагогічні умови застосування Паблік Рілейшнз у соціальній роботі". Науковий керівник — Тюптя Лідія Тимофіївна;

Копач Людмилі Михайлівні (IV курс, група СР-91, спеціальність "Соціальна робота") за наукову роботу "Соціально-педагогічні умови соціалізації студентів із особливими потребами". Науковий керівник — Боднар Алла Яківна.
Оргкомітет конкурсу відзначив грамотами та подарунками наступних студентів:

Рабо Тімею Тіберіївну, студентку III курсу факультету менеджменту Хустської філії ВМУРоЛ "Україна" за наукову роботу на тему "Навчання та виховання молоді з особливими потребами в Хустській філії ВНЗ ВМУРоЛ "Україна". Науковий керівник — Каневська Олена Іванівна, доцент;

Дзюбенко Світлану Юріївну, студентку IV курсу групи СР-91, спеціальність "Соціальна робота" за наукову роботу на тему "Підлітковий суїцид". Науковий керівник — Боднар Алла Яківна;

Білоус Ольгу Олексіївну, студентку IV курсу групи СР-91, спеціальність "Соціальна робота" за наукову роботу на тему "Соціально-педагогічні чинники попередження дезадаптованості молоді, яка опинилась у складній життєвій ситуації". Науковий керівник — Боднар Алла Яківна;

Лещенко Анастасію Олександрівну, студентку III курсу групи ПЛ-01, спеціальність "Психологія" за наукову роботу на тему "Життєвий вибір сучасної молоді у постчорнобильській ситуації". Науковий керівник — Воропаєва Тетяна Сергіївна, к.психол.н., доцент кафедри психології;

Каркаєву Марію Давидівну, студентку II курсу групи ПР-12, спеціальність "Переклад" за наукову роботу на тему "Українська петербурзька громада". Науковий керівник — Рубашова Світлана Олексіївна;

Пушкарьову Людмилу Ігорівну, студентку III курсу групи ПЛ-01, спеціальність "Психологія" за наукову роботу на тему "Наркотики рослинного походження та їх вплив на організм". Науковий керівник — Воропаєва Тетяна Сергіївна;

Лябук Інну Олександрівну, студентку IV курсу групи СР-91, спеціальність "Соціальна робота" за наукову роботу на тему "Соціальне сирітство в Україні: аналіз системи утримання і виховання дітей, позбавлених батьківського піклування". Науковий керівник — Боднар Алла Яківна;

Пузікова Дмитра Олеговича, студента IV курсу групи СР-91, спеціальність "Соціальна робота" за наукову роботу на тему "Технології соціальної роботи з активізації соціальної активності". Науковий керівник — Іванова Ірина Борисівна, к.пед.н., кафедра соціальної роботи;

Павлову Ірину Юріївну, студентку III курсу групи ПЛ-01, спеціальність "Психологія" за наукову роботу на тему "Психологічне дослідження емоційної сфери". Науковий керівник — Воропаєва Тетяна Сергіївна.
За участь у конкурсі були нагороджені подарунками наступні студенти:

Олешко Мирослава Анатоліївна, студентка III курсу групи ФР-01, факультету фізичного виховання та спорту НТУУ "КПІ" за наукову роботу на тему "Медицинская и социальная реабилитация наркозависимой молодежи". Науковий керівник — Гур Віктор Іларіонович, д.філос.н., професор кафедри філософії;

Бараннік Вікторія Вячеславівна, студентка III курсу групи ФР-01, факультету фізичного виховання та спорту НТУУ "КПІ" за наукову роботу на тему "Фізичне виховання в системі соціальної реабілітації студентів із особливими потребами". Науковий керівник — Гур Віктор Іларіонович;

Драгомерецька Ірина Валеріївна, студентка III курсу групи ПЛ-01, спеціальність "Психологія" за наукову роботу на тему "Самоактуалізація та самореабілітація особистості". Науковий керівник — Юрченко Віктор Іванович, к.психол.н., кафедра психології;

Юревич Світлана Анатоліївна, студентка III курсу групи ПЛ-01, спеціальність "Психологія" за наукову роботу на тему "Політичні установки та мотиваційні тенденції сучасних українських комуністів і демократів". Науковий керівник — Воропаєва Тетяна Сергіївна;

Курбатова Альона Олександрівна, студентка III курсу групи ПЛ-01, спеціальність "Психологія" за наукову роботу на тему "Шляхи, прийоми та методи для поліпшення пам'яті людини". Науковий керівник — Подшивайлова Лідія Іванівна, к.психол.н., кафедра психології';

Ласкава Ганна та Деркач Олена, студентки III курсу групи ЗФР-001, спеціальність "Фізична реабілітація" за наукову роботу на тему "Дослідження економічності та ефективності рухів людини як метод фізичної реабілітації". Науковий керівник — Архипов Олександр Анатолійович, к.пед.н., доцент кафедри фізичної реабілітації;

Лазаренко Андрій, студент III курсу групи ПЛ-01, спеціальність "Психологія" за наукову роботу на тему "Розвиток творчого потенціалу особистості". Науковий керівник — Воропаєва Тетяна Сергіївна;

Федоращенко Євгеній Євгенович, студент IV курсу, спеціальність "Фінанси", Кіровоградське представництво ВМУРоЛ "Україна" за наукову роботу на тему "Соціальний захист і державна гарантія прав інвалідів". Науковий керівник — Зуєв Олександр Савелійович;

Бершадський Сергій Миколайович, студент І курсу, спеціальність "Правознавство", Кіровоградське представництво ВМУРоЛ "Україна" за наукову роботу на тему "Історія розвитку фізичної реабілітації інвалідів та її значення на сучасному етапі". Науковий керівник — Зуєв Олександр Савелійович.

Оргкомітет конкурсу відмічає плідну роботу наукових керівників студентів-переможців, наших шановних викладачів, які доклали багато зусиль і творчого натхнення для підготовки наукових робіт. Це — Боднар Алла Яківна, Тюптя Лідія Тимофіївна, Рубашова Світлана Олексіївна, Воропаєва Тетяна Сергіївна. Вони були відзначені грамотами.

Конкурс показав, що найактивнішими були студенти факультету соціальних технологій, де розвитку студентської науки приділяється належна увага. Підтвердженням цього є студентські наукові конференції, які були проведені в червні поточного року на кафедрах фізичної реабілітації, соціальної роботи та психології, де студенти доповідали про свої наукові здобутки. Хороший науковий потенціал мають студенти факультету філології та журналістики. Це довела студентська наукова конференція, проведена на високому рівні у квітні 2002 р. На жаль, роботи студентів факультету на перший конкурс студентських наукових робіт не були подані.

Дуже хороша справа започаткована на кафедрі гуманітарних дисциплін. Це робота студентського наукового гуртка "Любителів історії", яким керує старший викладач Рубашова Світлана Олексіївна. Серед призерів конкурсу — двоє гуртківців. До речі, це — студенти кафедри іноземних мов та перекладу.

Досвід показує, що хороші і потрібні справи знаходять своє продовження. Тож будемо сподіватися, що і наш студентський конкурс відбудеться знову в рамках IV Міжнародної конференції.

Бажаємо переможцям і учасникам конкурсу нових перемог і творчих злетів!
Ганна НІКУЛІНА,

начальник управління

науково-дослідної роботи,

Фото Володимира ЖИТАРЧУКА.

Газета «Університет «Україна», № 10-11, 2002

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Учителю й студенту — необхідна
Василя Шендеровського "Нехай не гасне світ науки" (К.: Вд "Простір", 2009), але мали величезне задоволення. Купити ж цю книгу практично...

Валерiй Шевчук Дiм на горi
Тут відчував тишу первозданну, бо не була глуха; можливо, відчувалася так об'ємно, бо звуки гучали напрочуд влагоджено, світ раптом...

На фоні Космоса під якусь маршову космічну музику знизу до верху...
Ало не вистачати. Банкомати стали недовидавати купюри. Банки заморозили заощадження. Хлопці закінчили роботу І пішли обідати. Кортеж...

Нашого уроку
Народне прислів’я каже що «З усіх скарбів знання найцінніше, тому що воно не може бути ні вкраденим, ні загубленим, ані знищеним»....

Сценарій фестивалю води «Хто хоче чистої води, нехай іде до джерела напитись»
Реалізація єдиної лінії розвитку дитини на всіх етапах шкільної освіти, надає педагогічному процесу послідовний І перспективний характер....

Т. Г. Шевченко Поетична спадщина Тараса Григоровича Шевченка, вже...
О. Гончар писав, що правда «Кобзаря», як правда Святого Письма, для людства ніколи не постаріє, не згасне. Шевченко відкрив світові...

Урок-проект. Основи здоров’я 4 клас Тема
Намагайтесь, не розплющуючи очей, зосередитися на звуках навколо вас, нехай кожний зосередить увагу на тому, що на долонях сусіда...

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської...

Український культурологiчний центр
Президії вак україни від 10. 02. 2010 №1-05 /1 входить до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати...

Не буде перебільшенням стверджувати, що Міцкевич для поляків більше,...
Російський поет І критик Володимир Ходасевич підібрав слова, які найбільш точно І влучно характеризують, ким був І залишається донині...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка