Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методи та прийоми створення ситуації успіху в початковій школі

Методи та прийоми створення ситуації успіху в початковій школі

Методи та прийоми створення ситуації успіху в початковій школі

Ситуація успіху — це цілеспрямований, спеціально організований комплекс умов, що дозволяє учневі досягти значних результатів у діяльності, які супроводжуються позитивними емоційними, психологічними переживаннями. Переживаючи ситуацію успіху, учень набуває почуття власної гідності, успіх приводить його до усвідомлення власної компетентності.

Ситуація — це те, що здатний організувати викладач. Переживання радості, успіху — явища, що викликають почуття самодостатності, психологічної комфортності, емоційної стабільності.

Створення ситуації успіху — одна з умов гуманізації навчально-виховного процесу. Утім, вона буде результативна за умови співробітництва між викладачами й учнями. І тільки в тому випадку, якщо учні будуть випробовувати успіх у пізнанні навколишньої дійсності.

Надійним шляхом створення ситуацій успіху є диференційований підхід до визначення змісту діяльності й характеру допомоги учнем при її здійсненні.

Природними в цьому випадку повинні бути й словесні, заохочення, що підбадьорюють учня, викликають у нього впевненість у своїх силах, прагнення відповідати оцінці викладача. Велике значення в створенні ситуацій успіху також має загальна морально-психологічна атмосфера виконання тих чи інших завдань, оскільки це значною мірою знімає почуття непевності, остраху взятися за виконання складних завдань. Таким чином, організація співробітництва між викладачем і учнями, створення відносин довіри та взаєморозуміння, переживання радості й успіху гуманізують процес навчання, формуючи в його учасників упевненість у собі та повагу. Тільки співробітництво дозволить викладачеві й орієнтуватися на успіх учня, і створювати спеціальні ситуації, що сприяють переживанню ним емоційного підйому.

Несподівана радість — це почуття задоволення від того, що результати діяльності учня перевершили його очікування. З педагогічної точки зору, як вважає А. Бєлкін, несподівана радість — це результат продуманої, підготовленої діяльності викладача. Викладач має усвідомлювати свою причетність до успіху, осмислювати творчий початок у своїй діяльності, повинен бути переконаний у правильності застосовуваних методів.


Прийоми створення «несподіваної радості» під час навчання молодших школярів

  1. Прийом «Сходинки». Мова йде про ситуації, коли викладач веде вихованця поступально нагору, піднімаючись із ним щаблями знань, психологічного самовизначення, знаходження віри в себе й оточуючих.

  2. Прийом «Даю шанс». Підготовлені педагогічні ситуації, під час яких учень одержує можливість зненацька розкрити для самого себе власні можливості. Подібні ситуації викладач може й не готувати спеціально, але його виховний хист виявиться в тому, що він цей момент не впустить, правильно його оцінить, зуміє його матеріалізувати.

  3. Прийом «Сповідь». Цей прийом можна застосовувати в тих випадках, коли є надія, що щире звернення викладача до кращих почуттів учнів отримає розуміння, відповідний відгук.

  4. Прийом «Пливи за нами». Його суть полягає в тому, щоб розбудити дрімаючу думку учня, дати йому можливість знайти радість визнання в собі інтелектуальних сил. Реакція оточуючих буде служити для нього одночасно й сигналом пробудження, і стимулом пізнання, і результатом зусиль.

  5. Прийом «Емоційний сплеск». Головна роль у ньому відведена викладачеві. Слова його — безумовно, експромт, натхнення, справжній емоційний сплеск його щирого прагнення допомогти учневі, створити ситуацію успіху. Колосальний інтелектуальний потенціал прихований у кожному учневі, якщо знайти спосіб запалити цей заряд, визволити його енергію, перетворити в ланцюгову реакцію, де просякнуте гарячим почуттям слово викладача породжує зусилля, зусилля народжують думку, а думка розщеплюється на знання й відповідне почуття вдячності. В остаточному підсумку формується віра в себе, віра в успіх.

  6. Прийом «Зараження». У педагогіці зараження може бути дуже ефективним засобом оздоровлення атмосфери колективу, джерелом успіху й загальної радості. «Заразити» колектив інтелектуальною радістю можна в тому випадку, якщо успіх окремого учня стане стимулом для успіху інших, переросте в успіх багатьох, а усвідомлення цього успіху викличе радість усіх.

  7. Прийом «Еврика». Суть його полягає в тому, щоб створити умови, при яких учень, виконуючи навчальне завдання, зненацька для себе дійшов висновку, що розкриває невідомі для нього ра- ніше можливості. Він повинен одержати цікавий результат для відкриття перспективи пізнання. Заслуга викладача полягатиме в тому, щоб не тільки помітити це особисте «відкриття», але й усіляко підтримати учня, поставити перед ним нові, більш серйозні завдання, надихнути його на їхнє розв’язання.

  8. Прийом «Лінія обрію». Один раз відкривши для себе смак пошуку, занурення в світ невідомого, учень може потім постійно прагнути до пошуку, незважаючи на труднощі, невдачі. У нього буде формуватися шанобливе відношення до можливостей людського розуму.


Підкреслимо, що учень одержує радість не від гарних оцінок, а від процесу пошуку! викладач робить учнів свідками своїх роздумів, якщо він показує рух своїх думок у розв’язанні якихось поставлених проблем, якщо він підводить учнів до того рубежу, на якому вони можуть зробити самостійний висновок і відчути радість від подібного «осяяння», отже, він створив ситуацію, у якій навіть інтелектуально-пасивний учень може відчути себе творчою особистістю. Без відчуття успіху в учня зникає інтерес до навчального закладу й навчальних занять.

При створенні ситуації успіху допомога викладача має бути непомітною, ненав’язливою, для того, щоб учень був упевненим у тому, що успіху він досягнув лише завдяки власним зусиллям, наполегливості.

У цілому, для практичного використання педагогіки успіху в навчальному процесі рекомендуємо викладачам:

1. Проаналізуйте проведені вами заняття з учня- ми (визначте, на що ви більше робите акцент: на успіхи чи невдачі учнів).

2. Спробуйте знайти для себе аргументи, які переконують вас у тому, що «успіх у навчанні — єдине джерело внутрішніх сил учня, що народжує енергію для подолання труднощів і бажання учитися».

3. Визначте для себе умови застосування педагогіки успіху в навчально-виховному процесі (власний педагогічний потенціал, індивідуальні особливості учнів, філософія позитивного мислення тощо).

4. Залежно від ситуація, яка складається в навчально-виховному процесі, використайте відповідну педагогічну стратегію досягнення успіху.

5. Виберіть техніку підтримки, щоб допомогти учням відчути свою інтелектуальну спроможність. Вони особливо потрібні учням, що бояться невдач, відмовляються навіть від спроб що-небудь робити, мають потребу в особливих способах, що підвищують їхній рівень «Я можу».

6. Ефективному використанню педагогіки успіху сприятиме ваша позитивна установка щодо учнів. Сформулюйте її та просякніться нею за допомогою самонавіювання. Намагайтеся, щоб її знали ваші учні.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Лекція Методи й прийоми
Методи й прийоми: інформаційно-репродуктивний (повідомлення знань), частково-пошуковий (випереджальні завдання), проблемно-пошуковий...

Дослідження психологів свідчать, що рівень засвоєння людиною знань...
...

Доповідь На засіданні обласної секції викладачів економіки
Мета: На матеріалі педагогічних технологій створення ситуацій успіху хочу поділитися своїм досвідом створення ситуацій успіху на...

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Тема. Позакласне читання
Методи та прийоми: розповідь, фронтальна бесіда, робота з підручником, виконання практичних завдань, випереджувальні завдання

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
Розділ ІІІ. Застосування технології формування критичного мислення учнів на уроках історії: методи та прийоми

Двнз «Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут
Розділ технологія розвитку уяви молодших школярів на уроках у початковій школі

Тема. Аналіз творчості Б.І. Антонича
Методи та прийоми: розповідь, евристична бесіда, робота з підручником, виконання практичних завдань, випереджувальні завдання, робота...

Ярослав Стельмах "Синій автомобіль"
Методи, прийоми та форми роботи: мультимедійні презентації, тестування, колективна, індивідуальна, групова робота, евристична бесіда,...

Тема. Гі де Мопассан. Роман «Любий друг». Показ системи життєвих цінностей
Методи та прийоми: розповідь, евристична бесіда, робота з підручником, виконання практичних завдань, випереджувальні завдання, робота...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка