Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Кафедра теорії та історії держави І права

Кафедра теорії та історії держави І права

Кафедра теорії та історії держави і права
Кафедра теорії та історії держави і права заснована в 2003 році. З моменту заснування і до 2009 року її очолював к.ю.н., доцент Сидоренко Микола Йосипович. У 2009-2010 р.р. кафедру очолював к.ю.н., професор Шмоткін Олексій Вікторович.

На кафедрі працює 12 викладачів, які проводять виховну роботу під час аудиторних занять і при проведенні наукових та інших заходів.

Серед викладацького складу кафедри 2 професори(Мурашин О.Г. д.ю.н., професор, директор Інституту права та суспільних відносин;
Мурашин Г.О., професор);


7 доцентів (Мірошниченко М.І. - к.і.н., доцент;Іваненко А.М. - к.і.н., доцент;

Дубич К.В. - к.п.н., доцент; Капітанська С.А. - к.ю.н., доцент; Севрюков Д.Г. - к.ю.н., доцент;


Сухицька Н.В. - доцент;

Антоненко С.Г. - доцент); 2 старших викладачі (Небесенко В.Г., Назаренко Н.М.) і 1 асистент (Долгий С.А.). 1 викладач кафедри має науковий ступінь доктора наук і 5 – кандидата наук. У складі кафедри один Заслужений юрист України (Мурашин О.Г.), один відмінник освіти (Сухицька Н.В.) і один ветеран праці (Іваненко А.М.).

Професорсько-викладацьким складом кафедри видано 4 монографії, 5 підручників, 10 посібників, 7 із яких видано із грифом Міністерства освіти і науки України, 28 статей у наукових фахових виданнях та 18 тез доповідей. Серед них:

Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права (2008 р.);

Мірошниченко М.І. Генезис національних правових систем: теоретико-методологічний аспект (2007 р.);

Іваненко А.М. Історія держави і права України (2004 р.);

Викладачами, студентами, аспірантами та здобувачами кафедри взято участь у 17 наукових, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях різних рівнів.

Кафедра теорії та історії держави і права займається навчально-ознайомчою практикою студентів другого курсу. Базами навчально-ознайомчої практики студентів спеціальності «Правознавство» можуть бути органи будь-якого рівня виконавчої влади, місцевого самоврядування, судової влади, правоохоронної діяльності, підприємства й установи усіх форм власності, громадські організації, а також відповідні кафедри і підрозділи Університету «Україна».

Керівники практики:

Іваненко А.М. - к.і.н., доцент;

Мірошниченко М.І. - к.і.н., доцент;

Севрюков Д.Г. - к.і.н., доцент.

На кафедрі теорії та історії держави і права аспірантура відкрита у 2010 році з метою здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Керівники аспірантурою:

Мурашин О.Г. - д.ю.н., професор, Заслужений юрист України;

Сидоренко М.Й. - к.ю.н., доцент;

Фрицький Ю.О. - д.ю.н., доцент;

Севрюков Д.Г. - к.ю.н., доцент;

Логвиненко О.І. - к.ю.н., доцент;

Капітанська С.А. - к.ю.н., доцент;

Лебеденко В.І. - к.ю.н., доцент.

Станом на 2010 рік навчається 16 аспірантів.
Дисципліни, закріплені за кафедрою


 1. Правознавство;

 2. Теорія держави і права;

 3. Історія держави і права України;

 4. Історія держави і права зарубіжних країн;

 5. Історія вчень про державу і право;

 6. Юридична деонтологія;

 7. Юридична психологія;

 8. Основи права Європейського Союзу;

 9. Європейська інтеграція України;

 10. Філософія права;

 11. Сучасні національні правові системи;

 12. Актуальні проблеми теорії держави і права.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та...
Уявлення про теорію держави та права як основну юридичну науку; закріплення знань про систему категорій теорії держави та права;...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Кожура Людмила Олександрівна, к ю н., доцент кафедри теорії та історії держави І права

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Кожура Людмила Олександрівна, канд юр наук, доцент кафедри теорії та історії держави І права

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...

Програма Конференції включатиме пленарне, виїзне та секційні засідання....
...

Нститут держави І права імені В. М. Корецького національної академії...
Нститут держави І права імені В. М. Корецького національної академії наук україни

Каталог наукових, навчальних та навчально-методичних видань Iнституту...
Олефір В.І. Торгівля людьми як елемент нелегальної міграції: соціальні І правові проблеми протидії: монографія / В.І. Олефір. К.:...

Національний університет «острозька академія» На правах рукопису Лагодієнко Олег Вікторович
Актуальність цього напряму досліджень в галузі сучасної теорії права зумовлюється наступними причинами

Тема: Сторінками історії України. (Підсумкове узагальнення в 5 класі). Мета
Мета: узагальнити знання учнів з історії та поглибити їхній інтерес до історичного минулого українського народу; розвивати вміння...

Національний університет «острозька академія» На правах рукопису Дроботов Сергій Анатолійович
Розділ функції права в процесі забезпечення принципів демократичної І правової державиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка