Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Луцький національний технічний університет оголошує набір до аспірантури та докторантури

Луцький національний технічний університет оголошує набір до аспірантури та докторантури

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОГОЛОШУЄ НАБІР ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ
Набір в аспірантуру здійснюється з таких наукових спеціальностей:

з відривом від виробництва (термін навчання 3 роки)


01.02.04   Механіка деформівного твердого тіла

01.04.10   Фізика напівпровідників і діелектриків

05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка

05.02.01   Матеріалознавство

05.02.08 – Технологія машинобудування

05.02.09 – Динаміка та міцність машин

05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

05.05.11   Машини і засоби механізації с/г виробництва

05.09.03   Електротехнічні комплекси та системи

05.11.05   Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин

05.13.07   Автоматизація процесів керування

05.16.06   Порошкова металургія та композиційні матеріали

05.22.02   Автомобілі та трактори

05.23.01   Будівельні конструкції, будівлі та споруди

05.23.01 – Будівельна механіка

08.00.04   Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

08.00.05   Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

08.00.06   Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища


без відриву від виробництва (термін навчання 4 роки)


01.02.04   Механіка деформівного твердого тіла

01.04.10   Фізика напівпровідників і діелектриків

05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка

05.02.01   Матеріалознавство

05.02.08 – Технологія машинобудування

05.02.09 – Динаміка та міцність машин

05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

05.05.11   Машини і засоби механізації с/г виробництва

05.09.03   Електротехнічні комплекси та системи

05.11.05   Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин

05.13.07   Автоматизація процесів керування

05.16.06   Порошкова металургія та композиційні матеріали

05.22.02   Автомобілі та трактори

05.23.01   Будівельні конструкції, будівлі та споруди

05.23.01 – Будівельна механіка

08.00.04   Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

08.00.05   Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

08.00.06   Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища


1. До аспірантури очної (з відривом від виробництва) та заочної форми (без відриву від виробництва) навчання на бюджетній основі зараховуються громадяни України віком до 50 років (за відповідною Угодою з ректором університету) при наявності диплома про повну вищу освіту (спеціаліст, магістр), як правило, без задовільних оцінок.

2. Представники сторонніх організацій зараховуються до аспірантури на контрактній (платній) основі. Вартість одного року підготовки громадянина України за контрактом становить:

– навчання з відривом від виробництва – 6487 грн. в рік;

– навчання без відриву від виробництва – 5471 грн. в рік;

– підготовка здобувачів – 2940 грн. в рік.

3. Прийом документів до аспірантури поводиться з 01 вересня по 30 вересня кожного року. Зарахування до аспірантури здійснюється з 01 грудня кожного року.

4. Вступні іспити до аспірантури складаються безкоштовно. Вступні іспити до аспірантури складаються з спеціальності, філософії та іноземної мови. Термін проведення вступних іспитів з 01 жовтня по 31 жовтня.

5. Кандидатські іспити при аспірантурі університету з філософії, іноземної мови та спеціальності складаються представниками сторонніх організацій на платній основі, а працівниками та аспірантами університету – на безоплатній основі. Кандидатські іспити приймаються 2 рази на рік у періоди: з 15 травня по 15 червня і з 15 листопада по 15 грудня. Вартість кандидатських іспитів становить:

– філософія – 794 грн.;

 • іноземна мова – 905 грн.;

 • спеціальність – 748 грн.

6. Термін підготовки в аспірантурі очної форми навчання становить 3 роки; заочної 4 роки; прикріплення здобувачів 5 років.

7. Науковим керівником аспіранта повинен бути, як правило доктор наук або кандидат наук у якого є дозвіл вченої ради університету на керівництво аспірантами.

8. Аспіранти очної форми підготовки, які навчаються на бюджетній основі, щомісячно отримують за рахунок держбюджету стипендію у розмірі середньомісячної зарплати на останньому місці роботи, але не нижче 1319 грн. і не вище 2198 грн.

9. Кожен аспірант у встановлений термі підготовки повинен захистити кандидатську дисертацію та повністю виконати індивідуальний план підготовки.

10. Особи, які бажають вступити до аспірантури Луцького НТУ, подають до відділу аспірантури та докторантури університету щорічно з 01 вересня по 30 вересня наступні обов’язкові документи:

 • заява встановленої форми (бланк заяви видається у відділі аспірантури та докторантури);

 • угода з ректором Луцького НТУ або контракт про платну підготовку аспіранта у двох примірниках (бланк видається у відділі аспірантури та докторантури);

 • особова картка форми П-2ДС (бланк видається у відділі аспірантури та докторантури);

 • особова картка працівника форми П-2 (бланк видається у відділі аспірантури та докторантури);

 • анкета аспіранта (бланк видається у відділі аспірантури та докторантури);

 • копія диплома про повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), копія нострифікованого диплома (для осіб, які здобули відповідну освіту за кордоном);

 • копія додатку до диплома з оцінками;

 • копія паспорта;

 • медична довідка про стан здоров’я за формою №-086;

 • 4 фотокартки розміром 4х6 см;

 • завірений список не менше 3-х наукових праць за темою дисертації, опублікованих у вахових виданнях чи збірниках ВАК України і винаходів, або реферат з обраної наукової спеціальності (20-25 сторінок комп’ютерного тексту з оцінкою та підписом наукового керівника на титульній сторінці) та відгук на реферат;

 • рекомендація ДЕКу для вступу в аспірантуру;

 • копія ідентифікаційного коду (для аспірантів очної форми навчання);

 • посвідчення про складання кандидатськіх іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

 • довідка за підписом керівника та головного бухгалтера з печаткою про середньомісячну заробітну плату (не менше двох повних місяців) кандидата до аспірантури очної форми підготовки з останнього місця роботи (для нарахування стипендії аспірантам – громадянам України);

 • заповнений індивідуальний план підготовки аспіранта здається до відділу аспірантури та докторантури після зарахування (видається у відділі аспірантури та докторантури і подається після зарахування) до аспірантури;

 • трудова книжка із записом з останнього місця роботи – обов’язково (для аспірантів очної форми підготовки) здається до відділу аспірантури та докторантури з моменту виходу наказу про зарахування до аспірантури;

 • оригінал про повну вищу освіту та паспорт (пред’являються вступником особисто).

Комплект обов’язкових документів подається у картонній папці із зав’язками.

11. Особи, які бажають вступити в докторантуру Луцького НТУ, подають до відділу аспірантури та докторантури університету щорічно з 01 вересня по 30 вересня наступні обов’язкові документи:

 • заява (за підписом наукового керівника і завідувача кафедри);

 • угода з ректором Луцького НТУ або контракт про платну підготовку докторанта у двох примірниках (бланк видається у відділі аспірантури та докторантури);

 • особова картка форми П-2ДС (бланк видається у відділі аспірантури та докторантури);

 • особова картка працівника форми П-2 (бланк видається у відділі аспірантури та докторантури);

 • анкета докторанта (бланк видається у відділі аспірантури та докторантури);

 • копія диплома про базову повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), копія нострифікованого диплома (для осіб, які здобули відповідну освіту за кордоном);

 • копія додатку до диплома з оцінками;

 • копія паспорта;

 • копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома);

 • копія атестата про присвоєння вченого звання (за наявності атестата про присвоєння вченого звання);

 • медична довідка про стан здоров’я за формою №-086;

 • 4 фотокартки розміром 4х6 см;

 • завірений список наукових праць опублікованих у вахових виданнях чи збірниках ВАК України і винаходів;

 • витяг із засідання кафедри про рекомендацію до вступу в докторантуру та призначення наукового консультанта;

 • копія ідентифікаційного коду;

 • довідка за підписом керівника та головного бухгалтера з печаткою про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (для нарахування стипендії докторантам);

 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

 • заповнений індивідуальний план підготовки докторанта здається до відділу аспірантури та докторантури після зарахування (видається у відділі аспірантури та докторантури і подається після зарахування) до докторантури;

 • трудова книжка із записом з останнього місця роботи – обов’язково, здається до відділу аспірантури та докторантури з моменту виходу наказу про зарахування в докторантуру;

 • оригінал про базову повну вищу освіту, диплом кандидата наук та атестат про присвоєння вченого звання (за наявності), а також паспорт (пред’являються вступником особисто).


Набір в докторантуру здійснюється з таких наукових спеціальностей:
01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла

01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків

05.02.01 – Матеріалознавство

05.02.08 – Технологія машинобудування

05.05.11 – Машини та засоби механізації с/г виробництва

08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Термін навчання 3 роки.

Комплект обов’язкових документів подається у картонній папці із зав’язками.

12. Більш докладну інформацію стосовно зарахування до аспірантури та докторантури можна отримати у відділі аспірантури та докторантури (корпус В Луцького НТУ кім. 334, тел. (0332) 74-61-43).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Представництво єс оголошує набір на 17-у сесію до
Представництво Європейського Союзу в Україні у співпраці з Українським освітнім центром реформ оголошують про набір учасників на...

Докторантура 05. 01. 02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Це Положення регламентує діяльність докторантури та аспірантури Київського національного університету технологій та дизайну відповідно...

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено»
Програму для складання вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 13. 00. 04 – “Теорія та методика професійної освіти” розроблено...

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди національної академії наук україни оголошує прийом
До аспірантури за контрактом з відривом від виробництва та без відриву від виробництва зі спеціальностей відповідно до заявок зацікавлених...

Інститут філософії імені г. С. Сковороди національної академії наук україни оголошує конкурс
До цільової аспірантури з відривом від виробництва та без відриву від виробництва зі спеціальностей відповідно до заявок зацікавле­них...

Про набір до аспірантури на 2016 р для здобуття наукового ступеня доктора філософії
Національної академії аграрних наук України у 2016 році згідно з наказом мон від 11. 08. 2016 року за №966 отримав ліцензію на освітню...

Умови прийому учнів у наукові секції Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді
Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді оголошує набір учнів загальноосвітніх навчальних закладів області в наукові секції...

Умови прийому учнів у наукові секції Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді
Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді оголошує набір учнів загальноосвітніх навчальних закладів області в наукові секції...

Методична розробка національна ідея як складова державотворення в...
Методична розробка заняття з дисципліни «Історія України». Підготувала Ноженко І. В. – викладач Артемівського індустріального технікуму...

Правила прийому до аспірантури та докторантури інституту педагогічної...
Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році (надалі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка