Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім М. В. Остроградського надає методичні рекомендації щодо особливостей організації

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім М. В. Остроградського надає методичні рекомендації щодо особливостей організації

Сторінка1/3
  1   2   3
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім М.В. Остроградського надає методичні рекомендації щодо особливостей організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 навчальному році для ознайомлення і використання в роботі.

Особливості організації навчально-виховного процесу

в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів

у 2010-2011 навчальному році

Початковій школі належить особливе місце у структурі загальної середньої освіти, оскільки цей період є початком особливої навчальної діяльності, яка вимагає від дитини не лише значного розумового напруження, а й більшої фізичної витривалості, вольових зусиль.

Тому розвиток початкової загальної освіти є одним з пріоритетів діяльності Міністерства освіти і науки України.

Основною метою початкової загальної освіти є всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися; повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, умінь і навичок здорового способу життя. За роки навчання у початковій школі учні мають набути достатній особистий досвід культури спілкування і співпраці у різних видах навчальної діяльності, самовираження у творчих видах завдань.

Набуття загальнонавчальних та цільових компетентностей діяльності є фундаментом наступного успішного навчання школяра в основній школі.

2010/2011 навчальний рік учні початкових класів розпочинають навчання 1 вересня Днем знань у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня, І-ІІ ступеня, І-ІІІ ступеня, дошкільних навчальних закладах (перші класи), навчально-виховних комплексах «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» незалежно від підпорядкування і форми власності.

Перший урок у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів проводиться за самостійно обраною темою з урахуванням можливостей навчального закладу, вікових та індивідуальних особливостей учнів кожного класу.

Структура 2010/2011 навчального року встановлюється загальноосвітнім навчальним закладом відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 05.03.10 № 1/9-143).

Організація навчання у початкових класах здійснюється за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 24 грудня, ІІ семестр - з 10 січня по 27 травня.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 25 по 31 жовтня, зимові з 27 грудня по 9 січня, весняні з 21 по 27 березня. Для учнів 1 класу можуть бути організовані додаткові канікули

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул. При цьому залишається незмінною загальна тривалість навчального року, що встановлена Законом України „Про загальну середню освіту”: у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня – не менше 175 робочих днів.

У всіх початкових класах навчальний рік закінчується проведенням навчальних екскурсій та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів.

Відповідно до «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» обов’язки класного керівника в початкових класах покладаються, як правило, на класовода.

Учитель класу організовує навчально-виховну роботу на уроках та активний відпочинок на перервах.

Учитель класу як організатор класного колективу створює умови для організації змістовного позакласного дозвілля, планує та проводить відповідні заходи з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, їх нахилів, інтересів, готовності до певних видів діяльності, рівня сформованості учнівського колективу.

Реалізовувати ідею цілісності педагогічного впливу на дитячу особистість через взаємодію педагогів із батьками допоможе вчителям та методистам початкового навчання науково-методичний посібник «Виховний потенціал початкової освіти», авт. Савченко О.Я. (К.: Цудзинович Т.І, 2007, 2008; К: СП «Богданова О.М.», 2009, 2010). Посібник допоможе вчителю як у ефективній організації навчально-виховного процесу, так і в удосконаленні особистих професійних досягнень, оскільки автор розкриває різні аспекти виховання молодших школярів (цінностей здорового способу життя, духовного і морально-етичного, громадянського, екологічного виховання, розвитку мовленнєвої діяльності учнів, їх творчих здібностей, навичок самостійності здобуття знань) з використанням яскравих реальних прикладів із шкільної практики.
У 2010/2011 навчальному році робочі навчальні плани для 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів розробляються на основі Типових навчальних планів початкової школи з навчанням українською та мовами національних меншин, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 р. № 682.

Для спеціалізованих класів з поглибленим вивченням іноземних мов робочі навчальні плани розробляються за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 р. № 182.

Для спеціалізованих класів з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу робочі навчальні плани розробляються за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.2005 р. № 291 (додатки 2, 3), з урахуванням змін в розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11.2005 р. № 682).

При складанні календарно-тематичних планів можна використовувати орієнтовні зразки календарних планів, надрукованих у науково-методичному журналі “Початкова школа” (№ 8, 9, 2009 р., №1, 2010 р.) та у щотижневику “Початкова освіта” (№ 25-28, 2009 р.).

Організація навчання в початкових класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 20.06.2006 р. № 469 згідно з рішенням колегії МОН від 24 травня 2006 року):

«Програми для середньої загальноосвітньої школи», 1—4 класи. (К.: Початкова школа, 2006 р.);

«Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 1—4 класи, авт. Зубалій М.Д. та ін. (Х.: Ранок, 2006 р.);

«Фізична культура. Програма для учнів спеціальних медичних груп», 1—4 класи, авт. Майєр В.І. (Х.: Ранок, 2006 р.);

«Плавання. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 1—4 класи. авт. Деревянко В.В., Сілкова В.О. (Х.: Ранок, 2006 р.);

Рекомендовані Міністерством освіти і науки України навчальні програми для 1—4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів:

«Програма інтегрованого курсу з математики, читання, Я і Україна, основ здоров’я», 1 клас, авт. Вашуленко М.С., Бібік Н.М., Кочина Л.П., Коваль Н.С., 2006 р.;

«Математика», 1—4 класи, авт. Скворцова С.О., Тарнавська С.С., 2006 р.;

«Я і Україна. Навколишній світ» за науково-педагогічним проектом «Росток», 1—4 класи, авт. Пушкарьова Т.О., 2006 р.;

«Математика», 1—4 класи, авт. Петерсон Л.Г., 2007 р.;

«Українська мова», 2—4 класи, авт. Кальчук М.І. та ін., 2008 р.

У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за системою розвивального навчання Б.Д.Ельконіна В.В.Давидова організація навчання здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими МОН (наказ від 20.06.2006 р. № 469):

«Навчальні програми (система розвивального навчання Б.Д.Ельконіна — В.В.Давидова), 1—4 класи (Х.: Центр психології і методики розвиваючого навчання, 2008 р.);

«Програми для початкових класів загальноосвітніх шкіл. Система розвивального навчання Б.Д.Ельконіна В.В.Давидова» (Х.: ННМЦ «Розвиваюче навчання», 2008 р.).

Значною мірою успішність вивчення навчальних предметів у початковій школі залежить від вдало дібраного навчально-методичного забезпечення (підручники та посібники, наукова й методична література, робочі зошити тощо).

Однією з важливих передумов якісної роботи вчителя є його зорієнтованість у навчальній літературі з предметів, у своєчасно вибудуваній цілісній системі роботи учнів із підручниками на уроках та позаурочно відповідно до головних методичних принципів, закладених у них.

Зазначимо, що вивчення предметів у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 навчальному році здійснюється за підручниками та навчальними посібниками, зазначеними у основному та додатковому переліках навчальної літератури для використання у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 навчальному році.

Для забезпечення високої грамотності і загальної культури учнів також необхідно дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо ведення учнівських зошитів.

Функції учнівських зошитів різноманітні. Вико­нання письмових завдань, зокрема списування, вправ відтворюючого і творчого характеру тощо сприяє когнітивному розвитку учня, пізнанню зако­номірностей певної галузі, засвоєнню програмового матеріалу.

Зошит відображає не лише знання та вміння учнів, а й працю вчителя..

Заміна зошитів блокнотами або окремими арку­шами паперу не допускається.

Для навчальної роботи необхідно використовува­ти зошити лише вітчизняного виробництва, оскільки вони відповідають чинним в Україні стандартам.

У 2—4-х класах для навчальних класних і до­машніх завдань з української та інших мов, матема­тики учні ведуть по два зошити (для періодичної заміни їх під час перевірки вчителем).

Для контрольних робіт з мов і математики слід використовувати окремий зошит.

З української (російської) мови, математики, оз­найомлення з навколишнім світом та природознавст­ва, з курсу "Я і Україна" у 1—4 класах можна вико­ристовувати додаткові зошити з друкованою основою (з відповідним грифом МОН України), що разом з підручником становлять єдиний навчальний комплект.

Учнівський зошит не є державним документом, тому в початкових класах, з огляду на вік дитини, повільну техніку письма, учні міських шкіл пишуть лише номер школи, а сільських — назву школи. У І та в 2 класах зошити підписує вчитель, у 3—4 — це роблять учні за зразком, написаним учителем на дошці, наприклад:

Зошит Зошит

з української мови з математики

учня(учениці) 1-А класу учня(учениці) 3 класу

школи №5 м.Полтави Баранівської школи І-ІІ ступенів

Ковеленко Тетяни Бабенка Сергія


Зошит Зошит

для контрольних робіт для контрольних робіт

з української мови з математики

учня(учениці) 2 класу учня(учениці) 4 класу

Богданівської початкової НВК «Школа-дитячий садок »№85

школи Василенка Петра

Зайченко Дарини

З метою визначення відповідності освітнього рівня випускників початкової школи вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів та визначення рівня сформованості в молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці здійснюється державна підсумкова атестація у вигляді підсумкових контрольних робіт з української мови (мови і читання) та математики (відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94 (у редакції наказу МОН від 21.12.2009 № 1151), зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 18 січня 2010 р. за № 39/17334).

У 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин також можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності з мови навчання (мови і читання).

Бали за атестацію із цих предметів виставляються за результатами річних підсумкових контрольних робіт і в журналах фіксуються під датою проведення контрольної роботи.

Підсумкові контрольні роботи виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, спортивних змаганнях, переїздах в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть бути присутніми у визначений час для написання підсумкових контрольних робіт. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються учням за результатами семестрового оцінювання у розділі класного журналу «Зведений облік досягнень у навчанні учнів 1 - 4 класів».

Акцентуємо увагу на тому, що додаткові види перевірних робіт у 4-их класах не проводяться.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів.

У 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за програмами системи розвивального навчання Б.Д.Ельконіна — В.В.Давидова та Комплексною програмою розвитку дітей “Росток” державна підсумкова атестація проводиться на загальних підставах.

Варіативною складовою кожного з Типових навчальних планів для учнів 1—4-х класів передбачено від 1 до 3 годин, які можна використовувати за вибором загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням особливостей навчального закладу та індивідуальних освітніх потреб учня:

• на посилення предметів інваріантної складової;

• на вивчення додаткових курсів;

• на проведення індивідуальних та групових занять.

Обирати для вивчення слід курси, які реалізуються навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. З цією метою можна скористатися чинними навчальними програмами:

«Російська мова», 2-4 класи, автори Ґудзик І.П., Лапшина І.М. (Т.: Мандрівець, 2010);

«Розвиток продуктивного мислення учнів 1—4 класів», авт. Гісь О.М. (Т.: Мандрівець, 2010);

«Дорога в дивосвіт», 1-4 класи, автор Поліщук Н.А. (Т.: Мандрівець, 2010);

«Абетка харчування», 1-4 класи, авторів Ващенко О. М., Свириденко С. О., Чорновіл О.В. (Т.: Мандрівець, 2010);

«Християнська етика в українській культурі», 1—4 роки навчання, авт. Чернуха В.Г., Бєлкіна Е.В. (Т.: Мандрівець, 2009);

«Основи християнської етики», 1-4 класи, автор Жуковський В.М. та ін. (Острог: в-во Національного університету «Острозька академія», 2010);

«Програма морально-етичного виховання учнів у початковій школі», 1-4 класи, автор Слотвинська Л.М. (Т.: Мандрівець, 2010);

«Народна вишивка», 2-4 класи, автор Свінціцька Л.М. (Т.: Мандрівець, 2010);

«Абетка театрального мистецтва», 1-4 класи, автор Петренко Л.Б. (Т.: Мандрівець, 2010);

«Основи театральної грамоти», автор Самсоненко Л. М. (Т.: Мандрівець, 2010).

«Риторика», 1—4 роки навчання, авт. Науменко В.О., Захарійчук М.Д.(Т.: Мандрівець, 2009);

«Поетика», 2—4 класи, авт. Петровська Т.В. (Т.: Мандрівець, 2009);

«Зарубіжна література», 2—4 класи, авт. Мовчун А.І., . (К.: АВДІ, 2007, 2009), (Т.: Мандрівець, 2009);

«Логіка», 2, 3, 4 класи, авт. Митник О.Я. (К.: Початкова школа, 2006, 2007; Т.: Мандрівець, 2009);

«Елементи геометрії», 3—4 класи, авт. Седеревічене А.О, Нивидома Л.І. (Т.: Мандрівець, 2009);

«Кроки до інформатики. Шукачі скарбів», 2—4 класи, авт. Коршунова О.В. (Х.: Весна, 2007,2008, 2009; Т.: Мандрівець, 2009);

«Сходинки до інформатики», 2—4 клас, авт. Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Рівкінд Й.Я. (К.: «Світич, 2007; Т.: Мандрівець, 2009);

«Основи комп’ютерної грамотності», авт. Рівкінд Ф.М., Рівкінд Й.Я. (Т.: Мандрівець, 2009);

Початковий курс економічних знань «Цікава економіка», авт. Кашуба Л.В.. (Т.: Мандрівець, 2009);

«Права дитини», для 1—4 класів, авт. Мовчун А.І., Харсіка Л.І. (Т.: Мандрівець, 2009);

«Азбука споживача», 1—2 роки навчання, авт. Бородачова Н.В., Лаврентьєва Г.І. (Т.: Мандрівець, 2009);

«Основи споживчих знань», 1—4 класи, авт. Гільберг Т.Г., Довгань А.П., Капіруліна Т.Л. та ін. (К.: Навчальна книга, 2008);

«Хореографія», 1—4 класи, авт. Тараканова О.П. (Т.: Мандрівець, 2009).

На численні замовлення батьківської громадськості та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання розроблено програму з російської мови для навчання учнів 2-4 класів за рахунок варіативної складової типових навчальних планів.

Провідною метою варіативного початкового курсу російської мови є формування та розвиток у молодших школярів комунікативної компетентності.

Елементарне оволодіння російською мовою дозволить учням користувалися нею як засобом спілкування, пізнання, долучення до російської культури, формувати навички толерантного міжетнічного спілкування з представниками інших національних культур, носіями інших мов.

Основну увагу слід звертати на слухове сприймання усного мовлення, з орієнтуванням на теми, доступні життєвому досвіду дітей 7-10 років; на формування читацької самостійності молодших школярів, закріпленню навичок роботи з дитячою книгою. Разом з тим доцільно розширювати уявлення школярів про культуру, традиції народів, які живуть в Україні; формувати і розвивати вміння дотримуватися правил мовленнєвої і немовленнєвої поведінки, що мають національні особливості, уміння брати участь у видах соціальної практики, які характеризують культурну своєрідність етнічних груп.

Вивчення курсу російської мови передбачає вирішення таких учбових завдань:

- формування і розвиток комунікативних можливостей молодших школярів (сприйняття і відтворення усних і письмових висловлювань, а також їх самостійна побудова);

- засвоєння учнями елементарних знань про мовні одиниці різних рівнів, походження і розвиток мов, їх ролі в житті людини і суспільства;

- збагачення і активізація лексичного запасу учнів, засвоєння норм російської літературної мови;

- розвиток читацьких інтересів школярів, закріплення навичок роботи з дитячою книгою;

- накопичення та використання лінгвонарознавчих знань для формуванння умінь налагоджувати взаємодію з оточенням.

Початковий курс російсько мови побудовано з урахуванням принципу інтеграції навчального змісту та різних видів діяльності молодших школярів. Кожний урок російської мови передбачає системну роботу над усіма видами мовленнєвої діяльності учнів, узгоджене навчання нормативної мови і читання, систематичне використання культурологічних текстів для слухання, читання, побудови усних та письмових висловлювань.

Програмою передбачено використання комплексів вербальної та и невербальної діяльності школярів відповідно до їх ніх вікових особливостей.
Особливістю навчальної програми «Розвиток продуктивного мислення учнів 1—4 класів» є формування мислення дітей 6—10-річного віку за принципом інтеграції логіки, математики та психології.

Зміст курсу зорієнтовано на розвиток основних аспектів розумової діяльності. Його мета — стимулювати мислення дітей, навчити їх основних операцій та прийомів мислення, закласти основи логічного, комбінаторного та операційного мислення, розвинути кмітливість, просторову уяву, пам’ять та увагу.

Програма враховує розвиток основних аспектів мислення як на вербальному, так і невербальному рівні.

Завдання курсу полягають у формуванні в дітей здатності до аналізу та синтезу, абстрагування та конкретизації, вміння класифікувати та узагальнювати, порівнювати та виділяти суттєве, мислити за аналогією, бачити відмінності та закономірності, знаходити причинно-наслідкові зв’язки; у формуванні вміння мислити асоціативно та шукати нестандартні підходи до розв’язання задач. На інтуїтивному та процедурному рівнях діти отримають початкові уявлення про такі фундаментальні наукові поняття, як симетрія, парність, інваріантність, відображення, правильна стратегія. Сформовані в процесі навчальних занять навички мислительної діяльності допомагатимуть дітям у свідомому засвоєнні будь-якого навчального матеріалу.

У програмі збережено принцип спіральності та циклічності.

Важливою особливістю програми є те, що вона базується на досягненнях сучасної психології.

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками: «Розвиток продуктивного мислення учнів 1—4 класів», авт. Гісь О.М. (К.: Інститут сучасного підручника, 2009, 2010);
Метою програми «Дорога в дивосвіт», є формування в учнів системи наукових знань, поглядів, переконань, які закладають основи відповідального та дієвого ставлення до навколишнього природного середовища.

Програма курсу “Дорога в дивосвіт” враховує наступно-перспективні зв’язки між дошкіллям і початковою ланкою загальноосвітньої школи та охоплює такі змістовні лінії “Жива природа”, “Нежива природа”, “Пори року”, “Рідний край”, “Природа – середовище життя живих організмів”, “Охорона природи”, “Людина і природа”. Зміст курсу передбачає органічне поєднання реалізації навчальних, розвивальних і виховних завдань початкової школи шляхом залучення учнів до роботи на екологічній стежці. Навчальний процес відбувається безпосередньо у природному середовищі: на щотижневих уроках серед природи, уроках милування природою, екскурсіях, а також через організацію роботи в кутку живої природи та на навчально-дослідних ділянках.

Зміст курсу максимально адаптований до вікових інтересів, можливостей та особливостей молодших школярів. Він містить завдання, що сприяють розвитку мислення дитини, спостережливості, самостійності, активності; виробленню елементарних умінь, необхідних для посильної участі у соціально-корисних справах; вони враховують потреби дитини в комунікації, дослідництві навколишнього середовища, художньому вираженні своїх почуттів. Для цього використовуються технології особистісно-розвивального спрямування; пріоритет надається ігровим методикам; пошуково-дослідницькій діяльності. Діти занурюються у ситуацію першовідкривача, вони спостерігають, порівнюють, досліджують навколишнє середовище, перевіряють народні прикмети. Через системне проведення уроків серед природи на екологічній стежці реалізується методологія сучасної освіти – філософія екологічного реалізму, основна ідея якої полягає в тому, що істинність наших знань про дійсність ми пізнаємо лише в безпосередній взаємодії з довкіллям.

Програма інтегрує екологічні знання в освітній простір навчальних предметів інваріантної та варіативної складової навчальних планів.
Метою курсу «Абетка харчування» є формування первинних знань та навичок з основ здорового харчування як способу збереження і зміцнення здоров’я.

Зазначений курс зорієнтований на формування в дітей молодшого шкільного віку формування в учнів уявлення про основи раціонального та збалансованого харчування, правила здорового харчування, режим харчування, добовий та харчовий раціон, практичні аспекти впливу харчування на стан здоров’я дитини, основи раціонального та збалансованого харчування, властивості окремих груп харчових продуктів та їх значення для зміцнення здоров’я, сезонне збалансоване харчування, необхідність поєднання смаку, кольору та зовнішнього оформлення страв.

Протягом вивчення зазначеного курсу учні початкових класів учаться аналізувати своє харчування, складати свій харчовий раціон, обирати групи продуктів, які приносять користь здоров’ю; обґрунтовано, на підставі особистого переконання, пропагувати принципи здорового харчування; виконувати правила поведінки за столом.

Зміст курсу сприяє формуванню в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я та раціонального харчування як складової здорового способу життя.

Вивчення курсу здійснюється за робочими зошитами та дидактичним матеріалами для учнів 1-4 класів, методичними матеріалами для вчителів авторів Ващенко О.М., Свириденко С.В., Чорновіл О.В.
В основу курсів «Абетка театрального мистецтва» та «Основи театральної грамоти» закладена театралізована гра, як головний метод навчально-виховного процесу.

Метою курсів є забезпечення особистісного художньо-естетичного розвитку учнів, формування у них широких світоглядних орієнтацій та компетенцій, виховання потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культурно-мистецької спадщини; формування та удосконалення художньо-мовленнєвих виконавчих навичок, умінь володіти пластикою, мімікою, жестами; розвиток здібностей до творчого перевтілення; набуття вміння виготовляти атрибути, декорації до різних видів театрів та театральних ігор.

Головними завданнями курсів є:

збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;

опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх компетенцій, що забезпечують здатність В основу курсів «Абетка театрального мистецтва» та «Основи театральної грамоти» закладена театралізована гра, як головний метод навчально-виховного процесу.

Метою курсів є забезпечення особистісного художньо-естетичного розвитку учнів, формування у них широких світоглядних орієнтацій та керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу;

розвиток в учнів почуття успіху від власних досягнень у царині мистецької культури, впевненості в спроможності самостійно вирішувати поставлені завдання;

виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн;

розвивати у дітей стійкий інтерес до театрально-ігрової діяльності;

знайомити дітей з театром, його приміщенням, працівниками;

знайомити дітей з різними видами лялькових театрів;

розвивати у дітей навички сценічної майстерності в драматичному театрі;

спонукати до оволодіння риторичним та сценічним мистецтвом.

Істотним є інтеграція творчо-пізнавальної та розважально-дозвіллєвої (театралізовані форми дозвілля) функцій театрального мистецтва, яка спрямована на зменшення дисбалансу між розумовими й фізичними навантаженнями учня шляхом збільшення його рухової активності (враховуючи вікові особливості молодших школярів), на відновлення розумової працездатності та зменшення розумових перевантажень, на гармонізацію й розкріпачення емоційної сфери дитини.

Елементи змісту курсів «Абетка театрального мистецтва» та «Основи театральної грамоти» можна використовувати під час вивчення предметів інваріантної складової – навчання грамоти, читання, математики, української мови, природознавства, громадянської освіти, основ здоров’я, іноземних мов, музики, хореографії, образотворчого мистецтва, трудового навчання.

Головним аспектом даного напрямку роботи є система «Клас-театр», у якому не тільки ставлять традиційні п’єси, але й вигадують нові форми театрального дійства (мініатюра, імпровізація, картинка, ессе, кліп тощо). До різноманітних форм художньої творчості та театрального дійства залучаються всі діти. В колективі створюються умови для співпраці, партнерських відносин у групах, індивідуальної роботи, що стимулює в учнях безперервний процес самопізнання, саморозвитку і самоудосконалення.

Зазначені змістові лінії даних курсів реалізуються через систему творчих завдань, які мають теоретично-практичний характер, спрямовані на формування загальноосвітніх та сценічних умінь і навичок, ускладнюються паралельно з ускладненням завдань сценічно-виконавського плану. Великого методичного значення набуває варіативність змісту і форм занять, залучення дітей до елементів сценарної роботи та режисури.

Програми ґрунтуються на принципах цілісності, наступності, системності та варіативності змісту, органічної єдності національних і загальнолюдських цінностей.

Метою програми «Народна вишивка» є формування компетентностей особистості засобами мистецтва вишивки: пізнавальної, практичної, творчої, комунікативної, соціальної.

У процесі навчання діти оволодівають комплексами знань, умінь і навичок роботи з різними матеріалами, видами швів та технік ручної вишивки; отримують відомості з графічної грамоти; вчаться планувати роботу, правильно розташовувати візерунки. Вишивання дає широкі можливості для реалізації творчих задатків особистості: побудова найпростіших власних схем вишивок, добір матеріалів, розкрій заготовок, композиційне та кольорове вирішення узору чи зображення, інтеграція видів вишивальних швів. Діти заохочуються до висловлення почуттів, вражень від вишиванок майстрів, аргументування свого вибору візерунка, коментованого аналізу своїх виробів. В рамках курсу ведеться проектувальна діяльність з пошуку матеріалів фольклорних, авторських творів про вишивку, проведення свята на основі зібраних матеріалів; створюється добірка схем-вишивок, відомостей про майстрів світлин, вишиванок. Особлива увага надається безпечному проведенню робіт та дотриманню санітарно-гігієнічних вимог.

Зміст курсу відповідає дидактичним принципам навчання, має певні визначені цілі: дослідження спільних ознак та етнографічних особливостей у вишивці різних регіонів України та свого краю;

повідомлення початкових відомостей про галузь «вишивання», матеріали, приладдя, необхідні для праці;

формування трудових умінь і навичок, прищеплення елементів трудової культури;

виховання працелюбності, старанності, охайності, економності;
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Комунальний вищийнавчальний заклад «дніпропетровський обласний інститут...
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку 2015-2016 навчального року в загальноосвітніх закладах області

Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Основи здоров’я\...
«кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя сухомлинського»

Інститут післядипломної педагогічної освіти
Рекомендації щодо поширення ппд

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Відкрита кафедра» /journal osvita-dnepr com/ буде проведено...

Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної...
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Головне управління освіти І науки дніпропетровської обласної державної адміністрації

Двнз «Університет менеджменту освіти» напн україни
Комунальний заклад «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Розділ І. Впровадження педагогічних технологій у системі особистісно-орієнтованого навчання 4

А.І. Постельняк Майстер-клас в системі методичної роботи
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя СухомлинськогоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка