Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методична розробка «методика проведення уроку «творча майстерня побудови знань»

Методична розробка «методика проведення уроку «творча майстерня побудови знань»

Сторінка1/2
  1   2
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ

Викладач загальноосвітніх

дисциплін
Предмет
Педагогічний стаж

Федорович Жанна Володимирівна

Світова література
26 років

Назва роботи:

«МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ «ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ ПОБУДОВИ ЗНАНЬ.»

Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня».

Коротка анотація: Дана методична розробка вміщує досвід викладача по проведенню уроку «Творча майстерня побудови знань.» Мета уроку полягає в тому, щоб допомогти учням самостійно відкрити нові знання і способи діяльності, виробляти навички пошуково-дослідницької роботи. На цьому уроці використовуються різні представлення теоретичного матеріалу. Впровадження технології «Творча майстерня» стверджує, що всі здатні до осягнення знань, виявити внутрішній світ і творчі здібності учня.

«Розглянуто»

на засіданні комісії викладачів

загальноосвітніх дисциплін

Протокол № від

Голова МК Ж.В. Федорович

Методична розробка

«МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ «ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ ПОБУДОВИ ЗНАНЬ»

«Шарль Бодлер – Знакова постать у французькій і європейській поезії».

Викладач: Федорович Ж.В.

Кременчук 2013

План методичної розробки.

1.

Розгорнутий план уроку…………………………………………..

стор.4

2.

Мета методичної розробки……………………………………….

стор.7

3.

Методика проведення уроку «Творча майстерня побудови знань»……………………………………………………………….


стор.10

4.

Рекомендації щодо подальшого використання даної розробки...

стор.26

5.

Перелік використаної літератури…………………………………

стор.28

6.

Доповнення й додатки…………………………………………….

стор.29


І. План уроку

Фах: кухар, кондитер

Група:

Дата:

Тема: «Шарль Бодлер – Знакова постать у французькій і європейській поезії».

Тип уроку: Творча майстерня побудови знань.

Методи і прийоми: «Теоретичний мінімум, рольова гра «Інтерв’ю з «біографом», історична довідка, інформаційний калейдоскоп, ідейно-тематичний аналіз віршів, вправа «Проба пера» (творчий міні-проект складання сенканів, грона), інтерактивна вправа - «Квітка емоцій», самодослідження, презентація творчості Шарля Бодлера.

Мета уроку:

 • Навчальна:

 • дослідити деякі аспекти життя письменника, простежити його творчий шлях;

 • висловлювати особисте ставлення до проблем, що порушуються в творах поета;

 • визначити місце Бодлера в літературному процесі, його зв’язки з романтизмом і модернізмом;

 • створити умови, для того, щоб учні поринули у світ символістської поезії Бодлера;

 • з’ясувати питання про вплив світогляду поета на його творчість та вибір ним літературного напрямку. • Розвиваюча:

 • розвивати навички дослідницької роботи, уміння аналізувати інформацію;

 • розвивати навички аналізу поетичного тексту, критичного мислення усного мовлення;

 • розвивати вміння аргументувати свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

 • Виховна:

 • виховувати почуття поетичного слова, інтерес до модерністського мистецтва, власне ставлення до поетичних творів цього напряму;

 • виховувати почуття толерантності у сприйнятті чужої думки;

 • виховувати естетичний смак учнів.

Очікувані результати:

 • учні знатимуть: цікаві факти з життя Шарля Бодлера, літературознавчі терміни;

 • навчаться: вдумливо читати, осмислювати прочитане, поглиблювати навички аналізу поетичного твору, створювати презентацію, прагнути розібратися у складностях людського буття на літературних прикладах;

 • учні вмітимуть: працювати з додатковою літературою, висловлювати особисте ставлення до проблем, що порушуються в поезії Бодлера, робити узагальнення з почутого на уроці, створювати сенкан на запропоновану тему.

Випереджальне завдання: підготувати додатковий матеріал про життя і творчість поета, створити презентацію, дібрати ілюстрації, художні деталі, слайди.

Оснащення уроку: мультимедійна дошка, проектор, комп’ютер, тексти віршів у перекладах, слайди репродукцій Моне, Гогена, Ренуара, Матісса, грамзапис 5-ї симфонії Бетховена, презентація творчості Шарля Бодлера.

Міжпредметні зв’язки: літературознавство, живопис, художня культура, французька література, всесвітня історія, психологія.

Епіграф: «Бодлер… Цей король поетів,

справжній Бог».

А. Рембо

ІІ. Мета методичної розробки.

Сучасне життя потребує активної творчої особистості, сформувати яку можна лише впровадженням у педагогічну практику сучасних методів навчання й виховання учнів. Завдання викладача полягає в тому, щоб молода людина під час роботи на уроці й в позаурочний час усвідомила реалії, які її оточують і вміла знаходити шляхи розв’язання проблем. Спілкуватися з учнем як з партнером, не опускатися, а піднятися на рівень дитини – мета більшості освітніх інновацій, що запроваджуються останнім часом.

Я прагнула змінити практику своєї роботи, щоб сприяти активному навчанню учнів, їх саморозвитку і креативності, підвищенню інтересу до процесу навчання. Ставила за мету, щоб ліцеїсти не просто запам’ятовували навчальний матеріал, а зачитували, досліджували, творили, вирішували, дебатували. Дослідження показують, що саме на активних заняттях учні засвоюють матеріал найбільш повно й з користю для себе. Тому, що вони думають про те, що вивчають, застосовують це в ситуаціях реального життя або для подальшого навчання, можуть продовжувати вчитися самостійно.

Досвід роботи дозволяє оцінити потенціал технології розвивального навчання – «Творча майстерня побудови знань» як інноваційна технологія і її вплив на формування комунікативної компетенції учнів. Об’єктом досвіду виступає процес формування компетентної особистості учня.

Головне завдання технології «Творча майстерня побудови знань» - придбання знань про самого себе. Викладач на таких уроках стає Майстром, а це змінює його поведінку, цілі, тактику уроку.

Завдання викладача – майстра створити особливу емоційну атмосферу, яка сприятиме перетворенню учня в творця. Використовуючи особистий досвід учень робить відкриття в предметі. Він робить це сам, а викладач створює умови, каталізує процес пізнавання. Майстер направляє учнів на пошукові методи.

Ця технологія стверджує, що всі здатні до осягнення знань. Учень вільний у побудові своєї роботи. Результат роботи під час уроку – майстерні описують словами «зробив, відкрив, зрозумів, відчув, допоміг створив, задумався, придумаю, прочитаю, проаналізую». Технологія допомагає учневі виявити свій внутрішній світ і творчі здібності.

Отже, творча майстерня – це технологія, яка потребує від викладача відчуття партнерських відносин з учнями, відсутності оцінок й пріоритету процесу над результатом.

Дана технологія направлена на «занурення» учасників майстерні у процес пошуку, пізнання й самопізнання. На даному уроці сприймання поезії Шарля Бодлера я поставила за мету активізувати пізнавальну діяльність учнів, розвивати в них комунікативну компетентність, тому використала такі методи, як робота творчими групами, теоретичний мінімум, асоціативне гранування, рольова гра, ідейно-тематичний аналіз віршів, самодослідження, які змушують кожного бути активним учасником процесу навчання, відповідати на питання, дискутувати, тобто, не бути байдужим до теми уроку.

Алгоритм роботи в майстерні.

Індукція – мотиваційний етап майстерні, мета якого – створення емоційного настрою, пробудження в учнів інтересу до роботи.

Деконструкція – робота з текстом, створення малюнка, схеми.

Соціалізація – пред’явлення, результатів роботи та їх обговорення, само оцінювання.

Реконструкція – створення учнями власного творчого проекту, оформлення його у вигляді малюнка.

Розрив – нове бачення предмета дослідження.

Афішування – вивішування в групі малюнків, схем учнів і ознайомлення з ними.

Рефлексія – аналізування учнями своєї роботи, відчуттів вражень.

Хід уроку.

І. Індукція.

 1. Вступне слово викладача.

 2. Створення емоційно-позитивної атмосфери– 2хв.

ІІ. Деконструкція.

 1. Теоретичний мінімум: повторення відомостей з теорії літератури зі «Скарбнички мудрості»

 2. Робота з текстами віршів поета.

 3. Подання нового матеріалу

– 15хв.

ІІІ. Соціалізація.

 1. Виразне читання віршів.

 2. Відповіді на запитання.

 3. Представлення групами результатів роботи


- 12хв.

 1. Розрив.

1. Композиційна побудови «Квіти зла».

2. Робота з опорно-логічною схемою.

3. Активізація розумової діяльності: перегляд презентації «Творчість Шарля Бодлера»

- 5хв.

V. Реконструкція.

Творча робота (міні проект: складання сенканів, гроно)


– 3хв

VI. Афішування.

Читання творчих робіт


– 3хв.

VIІ. Рефлексія.

Самодослідження (діалог із митцем)

Прийом «Квітка емоцій»


– 3хв.

VIІІ. Домашня робота

– 2 хв.

ІІІ. Методика проведення уроку –«Творча майстерня побудови знань».

Структура уроку.

Організаційний момент.

Викладач перевіряє підготовку аудиторії та навчальної групи до уроку, зовнішній вигляд учнів, відмічає відсутніх на уроці, відповідає на запитання учнів стосовно підготовки до уроку.

При цьому необхідно виховувати в присутніх навички швидко змінювати ситуацію та переходити до робочої частини уроку. Цей момент дуже важливий тому, що продуктивний початок уроку багато в чому забезпечує його подальший хід.

Мотивація навчальної діяльності:

Визначення емоційної готовності учнів до уроку.

Коментар. Учні висловлюють свій настрій за допомогою дієслів – хвилююся, радію, сподіваюся, очікую. Викладач бажає всім успіху на уроці.

Усна відповідь учнів на запитання:

Повідомлення теми й мети уроку.

1. Індукція.

Вступне слово викладача.

Бодлер... Як багато різноманітних думок і суджень викликало це ім'я у сучасників та нащадків... Його таврували і підносили, вважали небезпечним аморальним богохульником і великим поетом, «апостолом сучасності». Про його твори і досі сперечаються літературознавці, поети, пересічні читачі. Таке неоднозначне ставлення до митця пояснюється тим, що все своє життя поет перебував у стані непримиренного конфлікту із сім'єю, суспільством, із самим собою, насмілився кинути виклик сучасності.

Шарль Бодлер — політичний діяч, журналіст, мистецтвознавець, неперевершений перекладач новел Едгара По. Бунтівливий за своїм характером поет почав творити на нових творчих та естетичних началах, увів у літературу поняття модерну. Згодом на благодатному ґрунті творчості Бодлера зростав модернізм.

Кажуть, «немає пророка у своїй вітчизні», і ці слова цілком можна віднести до особистості французького поета. Сучасники не змогли в цілому прийняти і визнати геній Шарля Бодлера, його оцінили нащадки! Саме Бодлера вважають передтечею символізму, а його творчість стала взірцем для багатьох поетів наступних часів (Поля Верлена, Артюра Рембо, Стефана Малларме, Марселя Пруста та інших); про нього писали Іван Франко, Василь Стефаник, Леся Українка, Олександр Олесь.

І справді, не всі поети змогли зробити такий внесок у літературу. Мабуть тому Артюр Рембо так висловився: «Бодлер... Цей король поетів, справжній Бог.

Наш урок – це творча майстерня, у якій ви станете активними дослідниками поезії Шарля Бодлера. Ви поринете у світ його віршів, проаналізуєте їх, визначите власне ставлення до цієї поезії, а після цього вже дізнаєтеся більш докладно про поета й отримаєте відповіді на запитання які у вас виникатимуть під час виконання творчої роботи.

20 серпня 1857 року в Палаці правосуддя у Парижі відбувся суд над французьким поетом Шарлем Бодлером і його збіркою віршів "Квіти зла".

У судовому залі лунали звинувачення на адресу поета і його книги: "Часом сумніваєшся у психічному стані пана Бодлера...", "Його вірші — це здебільшого монотонне й зумисне повторення одних і тих самих думок", Дали слово підсудному поету Шарлю Бодлеру: "Чи треба вам говорити., що в цю книгу я вклав усе своє серце, всю свою ніжність, всю свою релігію?..", "Про книгу треба судити в її цілості, і тоді з неї випливає моральний урок".

Вирок суду був опублікований на другий день. У ньому відзначався "згубний вплив" віршів Бодлера на читачів та "принизливий і прикрий для суспільної моралі реалізм". Бодлерові присудили 300 франків штрафу, видавець теж мав сплатити 100 франків. Увесь тираж книги був заарештований, з неї вирізали ті вірші, які заборонили, причому постраждали і ті, які були на звороті. Бодлер був у розпачі: "Я кілька місяців перебуваю у полоні жахливої апатії, що порушила все... Самотність без підтримки й роботи — жахлива річ

Давайте спробуємо майже через півтора століття від дня суду над збіркою провести власне розслідування: чи справді збірка "Квіти зла" поетизувала зло, мала "згубний вплив" і була справедливо засуджена як аморальна, шкідлива для людей книга?

Засуджуючи книгу, судді, очевидно, не надто уважно прочитали вірші Бодлера. Вони також залишили поза увагою заяви поета про "моральний урок", який випливає з його книги. До того ж вони, скоріш за все, проігнорували передмову до збірки, де поет сформулював основний пункт своєї естетичної програми як "видобування Краси зі Зла".

З цього пункту ми і почнемо своє власне розслідування поетичної справи Шарля Бодлера.

Наше знайомство з поетом ми почнемо з визначення мети зустрічі з ним.

Визначення учнями мети.

Ознайомитись і творчістю Шарля Бодлера та його життєвим шляхом; учитися самостійно мислити, емоційно читати вірші поета, вміти їх аналізувати.

Створення емоційного фону для роботи.

Викладач – майстер: Погляньте уважно на портрет А. Матісса (Бодлер). Художник Матісс експресіоніст, який повинен би на сам перед виразити почуття. Кажуть очі – це душа людини. Матісс бачив Бодлера вольовим, рішучим, нескореним. Та душу автор портрета приховав від людей.

Майстер звертається до учнів з питанням: «Щоб ви на місці художника намалювали в очах, аби цей вираз передав його почуття?».

Відповідають учні.

Подивіться на репродукції картин П.Гогена, К.Моне, Е.Мунка та П.Ренуара – художників того часу, коли жив і творив Шарль Бодлер.

У творчості кожний із них торував власний шлях. Як і Шарль Бодлер художники – імпресіоністи створили новий напрям в живописі – модернізм.


Питання до учнів: «Які історико-культурні чинники спонукали Шарля Бодлера до пошуків нового в поезії?».

Учень (історичний коментар).

Друга половина XIX ст. бурхливий розвиток науково-технічного прогресу, нові філософські вчення вселяли якусь розгубленість, невпевненість людей у завтрашньому дні. Людство опинилося на роздоріжжі думок, моралі, віри. Почалися активні пошуки нових форм пізнання дійсності. Мистецтво також шукало нових способів відображення змін, що сталися передусім у людській свідомості. Нестабільність і хаос життя, втрата ідеалів і колишніх цінностей знайшли вираження в декадансі й спонукали письменників, зокрема й Бодлера, до пошуків.

2. Деконструкція.

Майстер звертається до учнів з питанням повторення відомостей з теорії літератури зі «скарбнички мудрості»: Дати визначення термінам – модернізм, декаданс, романтизм та символізм.

Відповіді учнів:

Модернізм - загальна назва напрямів мистецтва та літератури кінця XIX - початку XX ст., що відображували кризу буржуазної культури і характеризували розрив із традиціями реалізму та естетикою минулого. Модернізм виник у Франції наприкінці XIX ст. (Бодлер, Верлен, А.Рембо) і поширився в Європі, Росії, Україні. Модерністи вважали, що не треба шукати у творі мистецтва якоїсь логіки, раціональної думки. Тому мистецтво модернізму і носило переважно ірраціональний характер.

Декаданс (занепад) – узагальнена назва кризового світосприйняття яке виявляється в літературі, мистецтві та культурі.

Символізм (умовний знак) – одна з течій модернізму, в якій замість художнього образу застосовується художній символ, що є знаком мінливого «Життя душі».

Романтизм - напрям у літературі та мистецтві І чверті XIX ст., котрий характеризується зображенням ідеальних героїв і почуттів. Для нього характерними є відчуття хиткості світу, розчарування в революції.

Викладач узагальнює виступи учнів.

Деконструкція.

Робота з текстами віршів поета.

Коментар. Учні об’єднані в три групи. Викладач роздає тексти віршів Бодлера «Альбатрос», «Гімн красі», «Вечорова гармонія», запитання для обговорення в групах і спільне завдання для всіх груп.

У російського поета Олександра Блока є такі слова: «Стихотворение – это покрывало, натянутое на острия слов, которые светятся, как звезды.»

Викладач звертається до учнів груп з питанням: Знайти у запропонованих віршах ті слова, що «Світяться як зірки», тобто ті, що тримають тканину вірша і виписати їх у рядок.

 • 1 група – вірш «Альбатрос»

 • 2 група – вірш «Гімн красі»

 • 3 група – вірш «Вечорова гармонія».

(Під час роботи тихо лунає музика.)

3. Соціалізація.

Учні трьох груп представляють результати своїх робіт.

Поетична хвилинка:

а) Виразне читання віршів;

б) Відповіді на запитання;

в) Зачитування ключових слів.

Викладач доповнює відповіді учнів:

Отже, можна сказати, що вірш «Альбатрос» має двопланову будову: мова йде про альбатроса і звичайні втіхи моряків, але це буденне явище поет підносить до осмислення місця поета серед юрби. За другим планом ховається задум поета, його авторська позиція, яка в останній строфі проривається болем, криком відчаю і водночас супроводженням основної ідеї вірша.

У вірші «Гімн красі» найголовніше зазирнути у заборонене та незвідане. Бодлер вважає, що за реальністю існує світ ідей. Цей справжній таємничий світ не можна осягнути розумом, але його можна відчути, вгадати інтуїтивно підсвідомо. Митець повинен стати провідником, інструментом цього ідеального світу.

У вірші «Вечорова гармонія» відчувається якась недомовленість, незавершеність. І все це відбувається в душі ліричного героя. Перед нами приклад сумної лірики. Поезія «Вечорова гармонія» має глибокий підтекст. Вірш демонструє тезу та про те, що справжнє мистецтво має бути незавершеним, таємничим. У творі воєдино зливається Краса і Таїна, які символізують різні першоджерела. Так поет стверджує гармонійну цільність особистості в усіх її почуттях. Подібна цільність є одним із проявів Ідеалу, способом утвердження духовної величі людини.

« Я знайшов визначення Прекрасного, мого Прекрасного. Це щось полум’яне й сумне, щось трохи розпливчасте, що залишає місце для здогаду…» - так описав Бодлер нове мистецтво, зачинателем якого став.

4. Розрив.

Подання нового матеріалу.

Пропонування нового бачення предмета дослідження.

Викладач виразно читає вірш «Благословення». Саме цим віршем поет розпочинає свою збірку «Квіти зла». Саме цей вірш, на погляд французького правосуддя, був за рішенням суду вилучений зі збірки. Це було для поета найсуворішим покаранням.

Робота з опорно-логічною схемою «Композиційна побудова збірки "Квіти зла"»

Майстер. Ця збірка — цілісний твір, де все частини й окремі вірші органічно поєднані. Книга має посвяту, вступ і складається із шести циклів, об'єднаних за проблемно-тематичним принципом.

«Сплін та ідеал»
«Паризькі картини»
«Вино»

Квіти зла

«Квіти зла»
«Бунт»
«Смерть»

Існування й духовні шукання людини в жахливому хаосі буття та прагнення до ідеалу — ідея збірки й основна мета творчості поета. Назви розділів збірки засвідчують, що поет прагнув розкрити духовний світ людини, який уявляється йому царством спліну, що його навідує неясний образ ідеалу, світлий промінь якого підсилює звичний морок.

Майстер звертається до учнів груп з питанням : «Що означають слова квіти зла?».

Учень відповідає: Квіти – це прекрасні створіння природи, ніжні, красиві, вони символізують красу і досконалість світу. Зло – чорна сила породження, антипод добра, краси прекрасного.

Майстер. У назві твору — парадокс. У ній протиставлені сподівання, ідеали, відчай та безнадія.

Збірка Ш. Бодлера «Квіти зла» — перлина світової лірики. Книга невеликого формату, лише 200 сторінок, визначила на багато десятиліть уперед розвиток усієї європейської літератури.

Автор визначив основні сюжетні «вузли», етапи духовних пошуків ліричного героя, поділивши збірку на шість циклів:

• «Сплін і ідеал»;

• «Паризькі картини»;

• «Вино»;

• «Квіти зла»;

• «Бунт»;

• «Смерть».

У кожному циклі можна виділити окремі групи віршів: про красу, кохання, сучасне місто, смерть.

Питання до учнів: «Чому така неспокійна душа поета?», «Чому він не може миритися із суспільством?».

Відповіді на ці запитання ми знайдемо в біографічних відомостях, які визначають життєвий шлях поета.

Рольова гра. Інтерв’ю з «Біографами» Шарля Бодлера.

Запитання:

♦ Кажуть, Бодлер прожив не дуже радісне життя. Що ви знаєте про його дитинство?

♦ Коли він відчув потребу писати вірші?

♦ Хто і що впливало на життя і творчість поета?

♦ Як сприймав поет події, що відбувалися в країні?

♦ Чи змінювалися з часом погляди Бодлера?

♦ Що зближує Бодлера з іншими класиками літератури: Данте, Бальзаком, Флобером?

♦ Чи зазнав слави поет за життя?

1 "біограф". Шарль Бодлер народився 17 квітня 1821 року в Парижі. У шість років він втратив батька, котрий був майже на 40 років старшим за матір. Незабаром мати вдруге вийшла заміж за майора Опіка, який згодом дослужився до генерала. Те, що мати вийшла заміж за Опіка і в усьому йому скорилася, Шарль сприйняв як зраду. Він дуже любив матір, та не міг вибачити їй зради до кінця життя.

Стосунки вітчима і пасинка не склалися. Для Опіка маленький Шарль був неслухом, важкою дитиною, яку треба привести до тями і зробити добропорядним громадянином. Юний Шарль змушений був жити у розлуці з матір'ю, бо вітчим відправив 11-річного пасинка до інтернату при ліонському Королівському колежі. Пізніше він не міг спокійно згадувати роки, проведені далеко від матері, серед нерозуміння ровесників та вчителів.

У своєму щоденнику "Моє оголене серце" Ш.Бодлер записав: "Почуття самотності з самого дитинства. Незважаючи на близьких — особливо у колі товаришів – почуття вічно самотньої долі. І водночас – сильна жага до життя і насолод».

2 "біограф". Так, Бодлер пізнав гнітючість постійної самотності і нерозуміння: його рішення зайнятися літературою і присвятити їй своє життя батьки прийняти не могли. А тут ще й спосіб життя, який обрав собі Шарль після закінчення колежу: випадкові знайомі, веселі дівчатка з Латинського кварталу, ексцентрична поведінка — стосунки між вітчимом і пасинком ставали дедалі холодніші.

Щоб якось виправити становище, Опік вирішив відправити Шарля у південні колонії, виклопотавши йому посаду вчителя. Бодлер вирушив у морську подорож. 10 місяців, що провів він на кораблі, подорожуючи морями та океанами, справили неабияке враження на поета. Та на острові Бурбоні Бодлер втік від наглядача і повернувся до Франції. Після досягнення повноліття Шарль вступив у права власності батьковою спадщиною, порвав із родиною і почав жити самостійно.

Коли мати побачила, що її син, живучи в паризькому аристократичному середовищі, надто швидко витрачає батьківський спадок, вона захвилювалася і звернулася до Юридичної ради, згідно з розпорядженням якої Бодлер отримував щомісячно від опікуна 200 франків, яких ледве вистачало на елементарні потреби. Але Шарль не втратив довіри і любові до своєї матері.

3 "біограф". Як особистість і митець, Шарль Бодлер усе своє життя знаходився у стані непримиримого конфлікту з сучасним йому буржуазним суспільством. Його турбувала духовна ницість людської спільноти, відсутність певної мети, недосконалість світу. Він писав у своїх щоденниках про те, що "Франція вступила у фазу брутальності, а Париж став центром всесвітньої дурості".

У1848 році Бодлер взяв участь у революції, ставши до лав учасників барикадних боїв. Однак сп'яніння революцією швидко пройшло. Поет мріяв про великі соціальні зміни, а натомість побачив ще більшу прірву, яку поринуло суспільство.

Він шукав забуття в наркотиках, вині, пристрастях і навіть стражданнях. Це був своєрідний протест проти аморальності дійсності.

Кохання. Ось що могло допомогти Бодлеру вибратися з "безодні темної" страждань та розчарувань. Надія на щастя та гіркота від неможливості душевного зцілення коханням. Його обраницею стала Жанна Дюваль, статистка одного з паризьких маленьких театрів, вона відверто зневажала літературну діяльність Шарля, постійно вимагала у нього гроші, була жінкою

порочною та байдужою. Проте саме з нею пов'язана величезна кількість віршів у збірці "Квіти зла".

Майстер звертається до учнів з метою обговорення результатів спостереження і просить заповнити таблицю «Протиріччя» поета: жах життя та захоплення життям.

«Протиріччя Шарля Бодлера:

«жах життя та захоплення життям»

«Захоплення життям»

«Жах життя»

Любов до матері.

Зрада матері, сімейний деспотизм.

Рішення присвятити життя літературі.

Небажання батьків зрозуміти сина.

Морська подорож як джерело натхнення.

Морська подорож як покарання.

«Сп’яніння революцією», мрія про соціальні зміни .

Недосконалість світу, соціальна несправедливість. Бунт проти аморального світу: наркотики, вино, пристрасті.

«Сильна жага до иття і насолод».

«Почуття вічно самотньої долі».

Надія на щастя у коханні (три музи Бодлера – Жанна Дюваль, Марі Добрен та Аполлонія Сабатьє).

Гіркота від неможливості душевного зцілення коханням.Майстер підкреслює: Так, митець взяв на себе всі болі й гріхи людства, пройшов з ним усіма колами земного пекла. Проте від інших митця відрізняє те, що він усвідомлює трагізм існування людини, він страждає від гріховності світу і своєї власної, намагається протиставити дійсності недосяжний ідеал.

(Звучить фрагмент «Вальсу квітів» балету «Лускунчик» П. Чайковського).

Питання викладача до груп:

 • Чи сподобалась вам ця музика?

 • Які образи, картини виникли в вашій уяві?

 • З чим у вас асоціюються квіти?

 • Якою ви пропонуєте зобразити «Квітку романтизму Бодлера»?

Відповідь учня: (Квітку розфарбувала у блакитний колір. Образ блакитної квітки є символом романтизму. На пелюстках квітки учениця написала основні риси збірки віршів «Квіти зла»:


Актуалізація розумової діяльності: перегляд презентації творчості Шарля Бодлера і збірки «Квіти зла».

Завдання групам учнів:

Майстер звертається до учнів: Звернути ще раз увагу на символічну назву збірки «Квіти зла» і під час перегляду презентації записати у робочі аркуші фразу, яка привернула вашу увагу, яка вас вразила.

Майстер наголошує, що збірка віршів «Квіти зла» символізувала не лише прекрасний ідеал. Поет шукав нову, не знану ще «красу», яка зросла б на ґрунті розладу й занепаду та як найкраще виражала дух сучасності. Завдання поета берегти красу. Краса всеосяжна панує у всьому світі.

«Якою б не була природа краси, вона надихає поета, є для нього владаркою натхненного, і найголовніше – робить життя легшим.»

5.Реконструкція.

Творча робота (міні проект: складання сенканів, грано).

6.Афішування.

Читання учнями груп творчої роботи: сенканів за опорними словами «Бодлер», «Поет – альбатрос» і «Символізм».

7.Рефлексія.

Викладач пропонує взяти участь у самодослідженні озвучити діалог із поетом. Розмова має бути досить стислою, неординарною. Показати своє «Я», зануритись у власну душу, вихлюпнути її пориви найкращими словами. Учні підходять по черзі до портрета Шарля Бодлера і висловлюють думку про його творчість однією фразою.

Підсумок уроку.

Майстер:

Трагедія Ш.Бодлера у тому, що за життя він не здобув ані визнання, ані розуміння співвітчизників. І все ж він сподівався, що його вірші будуть оцінені освіченими читачами.

У Давньому Римі була традиція: поета, який уславив своє ім'я геніальними творіннями, урочисто увінчувати лавровим вінком на Капіталійському пагорбі. Звичайно, ця традиція відійшла у минуле, але і сьогодні лавровий вінок є символом визнання митця. Ш.Бодлер вірив, що і його увінчають лавровим вінком, але це справа часу.

Я добре знаю: біль — єдине благородство,

Яке не погризуть ні пекло, ні земля,

А щоб мені вінок сплести, потрібне мнозтво

Часів, віків, епох, що світять оддаля.

Ш.Бодлер

140 років минуло з часу смерті автора "Квітів зла".

Збірка «Квіти зла» Бодлера актуальна саме в час володарювання грошей і матеріальних цінностей, розвитку науково - технічного прогресу. Людство втрачає свою духовність: зло перемагає добро. Тому маємо чути заклик поета зупинитись, зазирнути у свої душі та відшукати те добро, яке ще залишилося.

Нам слід задуматися над своїм майбутнім, над тим, чи можливий невпинний рух до прогресу пошуків духовного, яка роль мистецтва в наш житті.

Бодлера тогочасне суспільство не зрозуміло Можливо, ми зможемо осягнути його? Давай те ж добротою будемо викорінювати ті «Квіти зла», які процвітають у нашому суспільстві.

Зворотній зв'язок.

Як ви гадаєте, сьогодні людство готове "сплести вінок" Ш.Бодлеру? Якщо так то, за що саме? Нехай цей букет із "квітів поезії" Ш.Бодлера, який ми створили на сьогоднішньому уроці, допоможе вам відповісти на це запитання. Можливі відповіді.

 • Ш.Бодлер — ключова постать у світовій літературі XIX століття.

 • Своїм завданням у поезії Ш.Бодлер бачив "вирощування прекрасного із зла".

 • У "Квітах зла "він втілив мрію про Ідеал — "людину, підняту до рівня справжнього життя".

 • Ш.Бодлер розвинув традиції романтизму у поезії.

 • Він став зачинателем нового мистецтва, яке назвав модерністським. Ключові слова модернізму: нереалістичне спрямування, звернення до підсвідомості читача, культ краси.

Етап контрольно-оціночний.

Майстер пропонує учням «Смайлом» показати свої враження від уроку, засвідчити, чи змінився їх настрій за час уроку. Це дасть змогу викладачеві проаналізувати свої помилки, знайти індивідуальний підхід до кожного учня.
Інтерактивна вправа – «Квітка емоцій» (емоційний тон вражень від процесу сприйнятття, спілкування).


Світлий

Захоплений

Радісний
ПриємнийРозчарованийУрфівнова-

женийТеплий8.Домашнє завдання.

Написати уявну промову «Моє слово на захист «Квітів зла» Шарля Бодлера».
IV.Рекомендації щодо подальшого використання даної методичної розробки.

Підсумовуючи, можна зробити наступні висновки.

Запропонований урок «Творча майстерня» побудови знань відрізняється розвитком здатності до дослідницького типу мислення, активізації особистісної позиції учня в освітньому процесі, самостійністю учнів відкрити нові знання і способи діяльності, поглибити і систематизувати вивчене.

Самостійна і творча робота учнів активізується шляхом впровадження технології «Творча майстерня», шляхом засвоєння розумових навичок, дослідницьких навичок (спостерігати, визначати, узагальнювати, застосовувати).

Переваги уроку – творчої майстерні я вбачаю в наступному:

 • Учні добувають знання, викладач їм допомагає, пропонуючи завдання та проводячи разом пошук;

 • Успішно вирішуються проблема мотивації пізнавальної діяльності (через «Індуктор», нестандартні завдання, які носять деконструктивний та реконструктивний характер);

 • Всі учні є активними учасниками навчального процесу, так як чергується групова й індивідуальна робота;

 • Відбувається зв'язок змісту уроку із реальним життям;

 • Відпадає проблема «негативної оцінки».

Даний педагогічний досвід по проведенню уроку «Творча майстерня» можна використовувати на уроках з предметів гуманітарного циклу в навчальних закладах з метою активізації творчого потенціалу учнів, розвитку мисленнєвої діяльності, формування комунікативної компетентності. Такий урок створює особливу емоційну атмосферу, яка сприяє перетворенню учня в творця.

V.Перелік використаної літератури

1. Баліна К. Асоціація як атрибут поетики символізму // Тема, 2001 .-№2. С. 112-125.

2. Бодлер Ш. Поезії: Переклад з французької мови./Ред..-упоряд. М. Москаленко; авт.вст. слова Д.

3. Бузулан Г.В. Шарль Бодлер предтеча символізму // ВЛК 2003.-№1. С.34-36.

4. Дереза Л.В. «Перебуваючи в пеклі, можна марити про білосніжні вершини » Глибини поезії Шарля Бодлера // Заруб, л-ра в навч. закл. 1998. - №9. с. 14.

5. Павличко; авт. Післям. Д. Наливайко.- К.: Дніпро, 1990.- 272с.

6.Пронкевич О.П. Зарубіжна література: Підруч. для 10 кл. серед, загальноосвіт. шк.. 3-тє вид., перероб. і доп. К.: Пед. преса, 2002. с. 252-259.

7.Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К. История французской литературы. М.: Высшая школа, 1987. С.395-412.

8. История французской литературы. В 4 тт. М.: АН СССР, 1956. Т.2.

9. Левик В. Шарль Бодлер // Писатели Франции / Сост. Е.Эткинда. М. Просвещение, 1964 1. Додатки й доповнення.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка «методика проведення уроку з використанням технології «творча майстерня»
Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня»

Методична розробка «методика проведення уроку української літератури...
...

Методична розробка «методика проведення уроків української мови по...
...

Методична розробка проведення позакласного заходу з економіки «Грошима...
Дана методична розробка вміщує досвід викладача по проведенню позакласного заходу по формуванню економного мислення учнів І культури....

Методична розробка національна ідея як складова державотворення в...
Методична розробка заняття з дисципліни «Історія України». Підготувала Ноженко І. В. – викладач Артемівського індустріального технікуму...

Методична розробка уроку світової літератури. Тема
Світлана Хомич, викладач світової літератури Володимир-Волинського вищого професійного училища

Методична розробка з організації та проведення виховної години на...
Укладач: Смогла Наталя Вікторівна викладач вищої категорії Білгород-Дністровського морського рибопромислового технікуму

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»
Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої...

Методична розробка позакласного виховного заходу на тем у: «Ми нація...
...

Сценарій виховної години. 0 Висновки. 0 Література. 0 Самоаналіз....
Укладач : Свирида Наталія Борисівна –викладач економічних дисциплін, магістр, спеціаліст вищої категоріїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка