Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій

Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій

Кафедра природничо-математичних дисциплін

та інформаційних технологій

Кафедру методики викладання природничо-математичних дисциплін

було створено у 1993 році, у 2015 році вона отримала оновлену назву.

Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій є структурним підрозділом Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. i:\с фотоаппарата\sam_0943.jpg

Кафедра об’єдную творчий колектив з 36 співробітників (з 13 викладачів-сумісників - 3 докторів та 7 кандидатів наук; з 23 викладачів та методистів основного складу – 6 кандидатів наук, в тому числі 1 професор, 3 є здобувачами звання кандидата та доктора наук).

Кафедра працює над науково-дослідною темою: “Модернізація науково-методичного супроводу діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін”. У складі кафедри три науково-методичні лабораторії.

НМЛ географії та економіки працює над науково-дослідною темою: „Впровадження актуальних напрямів розвитку сучасної географічної освіти в практичну діяльність вчителів”.

НМЛ природничих дисциплін, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та основ здоров’я працює над науково-дослідною темою: „ Реалізація завдань розвитку природничої освіти в сучасному освітньому середовищі” та „Профілактика ВІЛ-інфекції та пропаганда здорового способу життя на засадах розвитку життєвих навичок ” .

НМЛ математики та інформатики працює над науково-дослідною темою: „Реалізація природничо-математичного та інформаційно-комунікаційного компонентів Державного стандарту загальної середньої освіти ”.

Головним завданням кафедри є здійснення якісного науково-методичного супроводу діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін та інформатики області під час проведення курсів підвищення кваліфікації та у міжкурсовий період; організація та проведення різних видів та форм інтелектуальних змагань з природничо-математичних дисциплін, інформатики та інформаційних технологій для учнівської молоді; організація та проведення масових заходів для творчо працюючих вчителів області. У своїй роботі кафедра використовує особистісно-орієнтований та компетентнісний, системно-структурній, андрагогічний та діяльнісний підходи. Співробітники кафедри керують роботою 6 експериментальних майданчиків. Майданчиком є і сама кафедра, яка досліджує шляхи оптимізації супроводу діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін методичними службами області, створює модель науково-методичного супроводу діяльності вчителів як цілісної педагогічної системи.

Реалізуючи головні завдання, співробітники кафедри забезпечують:

 • науково-методичний супровід діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін у курсовий та між курсовий період;

 • розвиток професійних компетенцій співробітників кафедри;

 • впровадження нових Державних стандартів природничо-математичної освіти в практичну діяльність освітніх області;

 • забезпечення принципу наступності щодо вивчення природничо-математичних дисциплін;

 • впровадження педагогічних методів, спрямованих формування у учнів установок життєвих навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки і гармонійного розвитку;

 • надання методичної допомоги районним та міським методичним закладам з питань підвищення якості природничо-математичної освіти;

 • вивчення, аналіз та впровадження у педагогічну практику технологій творчої продуктивної діяльності суб’єктів навчання;

 • розробка освітніх продуктів програмного, проектного та навчального змісту;

 • організація та науково-методичний супровід дослідно-експериментальної діяльності освітніх закладів;

 • дослідження стану викладання та впровадження вимог природничо-математичних компонентів Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в ЗНЗ Одеської області;

 • моніторинг та оцінка ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції та СНІДу відповідно до виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2014-2018 роки.

Кафедра плідно співпрацює з ПУНПУ ім. К.Д.Ушинського; з ОНУ ім. І.І. Мечникова; з Одеським астрономічним товариством; з ОЕУ; з Дунайським біосферним заповідником; з Одеським будинком вчених; з будинком-музеєм М. Реріха; з громадською організацією «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту»; з благодійною організацією «Центр споживчих ініціатив» у рамках проведення конкурсів для школярів «Молодь тестує якість»; з регіональним екологічним центром для Центральної та Східною Європи у рамках програми екологічної освіти «Зелений пакет»; з ПРО ООН «Спільнота споживачів і громадські об’єднання України» в рамках впровадження курсу «Основи споживчих знань»; з Українською радою з економічної освіти щодо підготовки вчителів до викладання шкільного курсу економічних знань; з організацією USAID, Національним банком України та Національним університетом банківської справи у рамках впровадження курсу «Фінансова грамотність»; з Цюріхським педагогічним університетом та з національному академією державного управління при Президентові України у рамках українсько-швейцарського проект з основ демократичного громадянства та освіти з прав людини; з бюро КультурКонтакт республіки Австрія у рамках проекту «Запровадження освітніх стандартів у навчальний процес. Компетентісно - орієнтоване навчання математики як нове завдання для методистів і вчителів початкової школи»; з Центральним осередком удосконалення м. Варшави республіки Польща у рамках проекту «Шкільна академія підприємництва».

Науково-методична діяльність співробітників кафедри здійснюється на основі евалюації та самоевалюації, що забезпечує як розвиток їх професійних компетенцій, так і зростання педагогічної майстерності вчителів природничо-математичних дисциплін та інформатики.

Завідувач кафедри Папач Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач, неодноразово нагороджувалась, в тому числі грамотами Міністерства освіти та науки. Проходила навчання у проектах «Рівний доступ до якісної освіти» (2007-2008), «Лідери освітніх ініціатив» (українсько-польський проект, 2009-2010), «Організаційний розвиток інституту післядипломної педагогічної освіти» (українсько-австрійський проект, 2010-2011), «Формування компетенцій щодо запровадження освітніх стандартів у навчальний процес. Компетентісно - орієнтоване навчання математики як нове завдання для методистів і вчителів початкової школи» (українсько-австрійський проект, 2014-2015) и отримала відповідні сертифікати. Працює над написанням докторської дисертації на тему «Теорія та практика науково-методичного супроводу діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін в системі післядипломної педагогічної освіти».i:\вена 2\австрия\dsc00047.jpg
Науково-методична лабораторія географії та економічних знань
Завідувач Тертична Ірина Павлівна, вчитель географії, відмічена грамотами Міністерства освіти та науки, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної ради, має звання «Відмінник освіти України». Пройшла навчання у рамках міжнародної програми «Тренінг Тренерів», Національної Ради з економічної освіти США, майстер-тренінгу для тренерів з використання матеріалів «Зеленого пакету», організованого координатором проектів ОБСЄ в Україні,   регіонального тренінгу «Джуніор Ечівмент», «Прикладна економіка», українсько-австрійських проектів «Організаційний розвиток інституту післядипломної педагогічної освіти», регіонального тренінгу «Лідери освітніх ініціатив».c:\users\ирина\desktop\dsc01339 33.jpg

До сфери впливу завідувачки лабораторії входять 37 методистів РМК (ММК), які здійснюють методичний супровід шкільної географічної та економічної освіти на місцях, 36 керівників РМО (ММО) вчителів географії, 943 вчителя, які викладають географію в ЗНЗ області.

c:\users\134e~1\appdata\local\temp\rar.407\p9242483 (1).jpg


Методист з економічних знань Холостенко Лариса Василівна, методист вищої категорії, не одноразово нагороджувалась, в тому числі грамотами Міністерства освіти та науки. Пройшла навчання у рамках українсько-австрійського проекту «Організаційний розвиток інституту післядипломної педагогічної освіти» (2010), українсько-австрійського проекту «Project Based Learning» (2011-2013) та є мультиплікатором з питань впровадження у навчально-виховний процес технологій проектного навчання українсько-польського проекту "Шкільна академія підприємництва 1, 2, 3" (2012-2013, 2015) та «Уроки з підприємницьким тлом» (2014). Є тренером з курсу «Фінансова грамотність».

До сфери впливу методиста з економіки входять 37 методистів РМК (ММК), які здійснюють методичний супровід шкільної економічної освіти на місцях, 36 керівників РМО (ММО) вчителів економіки, 826 вчителів, які викладають економічні дисципліни в ЗНЗ області.
Науково-методична лабораторія природничих дисциплін, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та основ здоров’я
Завідувач Ятвецька Лариса Іванівна, методист вищої категорії, не одноразово нагороджувалась, в тому числі грамотами Міністерства освіти та науки, має звання «Відмінник освіти України». Пройшла навчання у рамках українсько-австрійського проекту «Організаційний розвиток інституту післядипломної педагогічної освіти», регіонального тренінгу «Лідери освітніх ініціатив».c:\users\ольга\desktop\кафедральні фото\20150819141154.jpg

До сфери впливу завідувачки лабораторії входять 52 методисти РМК (ММК) з природничих дисциплін, 36 керівників РМО (ММО) вчителів фізики та астрономії, 1036 вчителів, які викладають фізику та астрономію в ЗНЗ області, 29 керівників РМО вчителів природознавства, 877 вчителів, які викладають курс „Природознавство“.

c:\users\ольга\desktop\кафедральні фото\img_20150221_194359 - с эффектами.jpg


Методист з хімії Глазунова Марина Анатоліївна, не одноразово нагороджувалась, в тому числі грамотою Міністерства освіти та науки, має грант за підтримки міжнародного фонду «Відродження» вчителів природничих дисциплін «Соросівський вчитель».

До сфери впливу методиста з хімії та природознавства входять 37 методистів РМК (ММК) з хімії, 36 керівників РМО (ММО) вчителів хімії, 870 вчителів, які викладають хімію в ЗНЗ області.

Методист з біології та екології Кононенко Лариса Іванівна, методист вищої категорії, не одноразово нагороджувалась, в тому числі грамотою Міністерства освіти та науки. Пройшла навчання у рамках українсько-австрійського проекту «Організаційний розвиток інституту післядипломної педагогічної освіти» (2011), регіонального тренінгу «Лідери освітніх ініціатив» (2011), українсько-швейцарського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (2014-2015), українсько-польського проекту "Уроки з підприємницьким тлом" (2014-2015). Працює над написанням кандидатської дисертації на тему «Педагогічні умови використання інформаційно-комунікаційних технологій у методичній підготовці вчителів біології в післядипломній освіті».c:\users\ольга\desktop\кафедральні фото\20150819123231.jpg

До сфери впливу методиста з біології входять 37 методистів РМК (ММК), які здійснюють методичний супровід шкільної біологічної та екологічної освіти на місцях, 36 керівників РМО (ММО) вчителів біології, 976 вчителів, які викладають біологію та екологію в ЗНЗ області.
Методист науково-методичної лабораторії проблем виховання Топор Інна Миколаївна, методист першої категорії. Підвищує професійний рівень через участь у проектах, роботі міжнародних семінарів та тренінгів: «Моральне виховання учнів і профілактика шкідливих звичок», який проводився організацією «Міжнародний Шкільний проект»; «Рівний доступ до якісної освіти в Україні»; «Профілактики ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді»; «Основи здоров’я» загальноосвітніх навчальних закладів; «Моральне виховання учнів і профілактика шкідливих звичок»; «Методика та технологія проведення моніторингових досліджень щодо збору інформації за національними показниками»; « Intel – Навчання для майбутнього»; «Покращення життя ВІЛ-позитивних дітей та їх сімей». Є тренером з питань моніторингу та оцінки превентивної освіти дітей та молоді; з інноваційної політики моніторингу та оцінки навчальних оздоровчих програм; методистом-тренером спеціалізованого курсу «Профілактика ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді».

c:\users\ольга\downloads\6.jpg


Методист з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та основ здоров’я Полещук Лілія Василівна, методист першої категорії. Працює над темою кандидатської дисертації на тему «Педагогічні умови формування професійно значущих якостей менеджерів освіти у процесі магістерської підготовки».

Пройшла навчання у рамках проектів «Школа Ейдотехніки» на базі міжнародної організації «Освіта нового тисячоліття», Progect Based Learning – Multiplicator; навчання-тренінг щодо реалізації міжнародних проектів з профілактики ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді та студентів в Україні; пройшла повний курс підготовки у рамках проекту «Від Чорного та Балтійського моря: неперервна освіта та просування психічного здоров’я». Пройшла навчання за програмою «Психологія ефективного спілкування», за програмою "Дитячий фонд Здоров’я через освіту" з методики викладання предмета "Основи здоров'я" у початковій школі на засадах розвитку життєвих навичок;  з методики проведення інтерактивної навчально-просвітницької виставки з первинної профілактики ВІЛ/СНІД серед молоді «Маршрут Безпеки».  Неодноразово нагороджувалась, має подяки Відкритої педагогічної школи та Всеукраїнського центру гуманної педагогіки, грамоту інституту та Почесну грамоту Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.
Методист центру роботи з обдарованими дітьми Хабаш Вероніка Леонідівна, методист другої категорії. Одним з напрямків науково-методичної діяльності є впровадження здоров’язберігаючих технологій та навчання на засадах розвитку життєвих навичок у загальноосвітніх навчальних закладах області. Пройшла навчання "Дитячий фонд Здоров’я через освіту" з методики викладання предмета "Основи здоров'я" на засадах розвитку життєвих навичок. Постійно удосконалює свою педагогічну та методичну майстерність шляхом участі у всеукраїнських семінарах, тренінгах. Нагороджена грамотою інституту.

До сфери впливу методистів з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та основ здоров’я входять 37 методистів РМК (ММК) з ОБЖ та «Основ здоров’я», 716 вчителів, що викладають цей предмет.
Старший викладач Шапірова Наталя Прокопівна, вчитель хімії вищої кваліфікації, методист вищої кваліфікації. Неодноразово нагороджувалась, в тому числі грамотою Міністерства освіти та науки, має звання «Відмінник освіти України», грант за підтримки міжнародного фонду «Відродження» вчителів природничих дисциплін «Соросівський вчитель». Пройшла навчання у рамках українсько-австрійського проекту «Організаційний розвиток інституту післядипломної педагогічної освіти», регіонального тренінгу «Лідери освітніх ініціатив». У творчому доробку викладача – нетрадиційний підхід до методики розв'язування розрахункових задач з хімії, постійна участь у роботі журі різних форм інтелектуальних змагань х хімії серед школярів області. Також опікується проблемами природничої освіти на різних її етапах – від дошкілля до старшої школи. Є співавтором матеріалів з питань особливостей викладання природознавства у сучасних умовах, які вийшли друком у видавництві «Основа» та журналі «Наша Школа».c:\users\ольга\downloads\image.jpg

Старший викладач лабораторії Зільберман Алла Аркадіївна, вчитель хімії, вчитель-методист, «Соросівський вчитель». Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти УРСР, почесною грамотою Міністрества України, має звання «Відмінник освіти України». Автор навчальної системи «Сходинкова самоосвіта в процесі вивчення хімії» та чотирьох авторських програм з хімії. Постійний член журі Всеукраїнського етапу турніру юних хіміків, член журі ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії, заступник голови журі Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з хімії.c:\users\ольга\downloads\зільберманаа.jpg
Старший викладач кафедри Ятвецький Володимир Мойсейович, вчитель-методист. Нагороджений грамотами МОН України, має звання «Відмінник освіти України». Автор біля 50 науково-методичних статей, надрукованих у фахових виданнях та декількох методичних посібників для вчителів фізики і астрономії. Кваліфіковано проводить роботу з експертизи та впровадження нових програм, експериментальних підручників, навчальних посібників та їх апробації; член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з фізики, обласного етапу конкурсу «Учитель року», Ярмарку педагогічних ідей.c:\users\ольга\downloads\101_1119.jpg
Науково-методична лабораторія математики та інформатики

c:\users\ольга\downloads\2225.jpg


Завідувач лабораторії математики та інформатики, Грінчук Валентина Василівна, вчитель-методист, відмінник освіти України, методист вищої категорії. За багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність та особистий внесок у справі підготовки висококваліфікованих кадрів, нагороджена іменним годинником міністра освіти і науки, нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» та почесними грамотами МОН України. Приймає активну участь у організації та проведенні інтелектуальних змаганнях, інтернет-олімпіад та олімпіади з математики. Співавтор методичних розробок та рекомендацій одо впровадження нового Державного стандарту з математики.
c:\users\ольга\downloads\dscn0879.jpg


Методист з математики Потьомкіна Вікторія Юріївна, вчитель математики, методист вищої категорії. Нагороджена грамотами обласного управління освіти та и Міністерства освіти та науки України. Приймає активну участь у організації та проведенні інтелектуальних змаганнях, інтернет-олімпіад та олімпіади з математики. Співавтор методичних розробок та рекомендацій одо впровадження нового Державного стандарту з математики.

До сфери впливу завідувачки лабораторії та методиста з математики входять 37 методистів РМК (ММК), які здійснюють методичний супровід шкільної математичної освіти на місцях, 36 керівників РМО (ММО) вчителів математики, 2260 вчителів математики.
Методист з інформатики Гапонова Олена Юріївна, методист другої категорії. Нагороджена грамотами інституту та грамотами обласного управління освіти. Постійно підвищує власний професійний рівень, пройшла майстер-класи: «Учителі в онлайні», «Цифрові технології», «Основи створення Комп’ютерної графіки», «Microsoft Excel у профільному навчанні», «Основи візуального програмування», «Основи веб-дизайну»; майстер-клас з розробки та проведенню інтерактивних уроків Master Tool та створенню власних електронних підручників за програмою Easy School Book, є тренером цього курсу. Пройшла дистанційний курс «Вивчаємо «Підприємництво 2.0» за курсом «Комп’ютерні технології та підприємництво» та курси Intel «Шлях до успіху»c:\users\134e~1\appdata\local\temp\rar.215\p1000491.jpg

У червні 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток інформаційно-комунікаційних умінь учителів початкових класів в закладах післядипломної освіти».

Методист з інформатики. Чебаненко Наталя Олегівна, спеціаліст. Нагороджена грамотами інституту та грамотами обласного управління освіти. Постійно підвищує власний професійний рівень, пройшла майстер-класи: «Учителі в онлайні», «Цифрові технології», «Microsoft Excel у профільному навчанні»; майстер-клас з розробки та проведенню інтерактивних уроків Master Tool та створенню власних електронних підручників за програмою Easy School Book, є тренером цього курсу. Пройшла дистанційний курс «Вивчаємо «Підприємництво 2.0» за курсом «Комп’ютерні технології та підприємництво» та курси Intel «Шлях до успіху».c:\users\134e~1\appdata\local\temp\rar.531\p1000492.jpg

До сфери впливу методистів з інформатики входять 37 методистів РМК (ММК), які здійснюють методичний супровід предмету «Інформатика» на місцях, 36 керівників РМО (ММО) вчителів інформатики, близько 900 вчителів інформатики та вчителів початкових класів, які викладають інформатику у початковій школі.
Доцент кафедри Колесова Олена Анатоліївна, кандидат філософських наук. Нагороджена грамотами інституту та грамотами обласного управління освіти. Запроваджувала у інституті першу обласну олімпіаду з інформаційних технологій, реалізовувала дистанційну форму підвищення кваліфікації вчителів області. З 2012 по 2015 роки завідувала кафедрою освітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Є регіональним тренером по програмі Іntel® «Навчання для майбутнього», впроваджувала проект «1 учень – 1 комп’ютер». Приймає участь у Всеукраїнських та міжнародніх проектах та конференціях.c:\users\ольга\downloads\img_0730w.jpgДоцент кафедри Верьовкін Генадій Георгійович, кандидат фізико-математичних наук. Нагороджена грамотами інституту та грамотами обласного управління освіти. Займав посаду старшого викладача, завідуючого відділом інформаційних технологій. Автор методичних розробок та рекомендацій стосовно викладання фізики в загальноосвітніх закладах, а також стосовно інформаційних технологій в освіті. Приймав активну участь у впровадженні в життя перших інтернет – олімпіад в Україні, є постійним членом журі олімпіад з інформатики та інформаційних технологій.

Старший викладач Задоріна Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук. Нагороджена грамотами обласного управління освіти та и Міністерства освіти та науки України.c:\users\ольга\downloads\задорина.jpg

Проходила навчання у рамках українсько-австрійського «Формування компетенцій щодо запровадження освітніх стандартів у навчальний процес. Компетентісно - орієнтоване навчання математики як нове завдання для методистів і вчителів початкової школи». Приймає активну участь у організації та проведенні інтелектуальних змаганнях, інтернет-олімпіад та олімпіади з математики. Співавтор методичних розробок та рекомендацій одо впровадження нового Державного стандарту з математики.

Старший викладач кафедри Хоменко Лілія Вікторівна, вчитель І категорії. Пройшла навчання на майстер-класі з вивчення інформатики у початковой школі за курсом «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів», у школі «Медіаосвіта та медіаграмотність». Проводить тренінги за програмою «Intel@ Навчання для майбутнього» для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів міста і області, а також для викладачів професіональних училищ. Приймає участь в роботі журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (дівчата). Нагороджена грамотами інституту та грамотами обласного управління освіти. Отримує другу педагогічну освіту. c:\users\лилия\pictures\p1240547.jpg

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про впровадження у педагогічну практику викладання навчальних дисциплін...

Математичний вечір-квк, інтелектуально-розважальна гра
Вечір проводиться в тиждень природничо-математичних дисциплін. Він є своєрідним громадським оглядом знань з математики,яких набули...

Програма
Обліково-фінансовий факультет, кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем, кафедра фінансового контролю І аналізу

Розділ І. Теоретичні основи використання інформаційних технологій
Розділ ІІ. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури

Конкурс 1 мультимедійна презентація 1
Отже, сьогодняшній захід конкурс знавців “Навчання із захопленням” є останнім заходом в проведенні місячника природничо математичних...

Розкла дустановчої сесії на 1 семестр 2015-2016 навчального року для студентів 1 курсу
Кафедра акіт кафедра «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» знаходиться за адресою вул. Енгельса,19

Розкла дустановчої сесії на 1 семестр 2016-2017 навчального року для студентів 1 курсу
Кафедра акіт кафедра «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19

Навчальний посібник
Розглянуто та затверджено на засіданні предметної (циклової) комісії викладачів комп’ютерних та математичних дисциплін

Дипломної педагогічна освіти Кафедра природничо-математичної освіти
На сучасному етапі розвитку школи для досягнення учнями глибоких І міцних знань з математики необхідно правильно організувати навчальний...

Проект Концепція громадянської освіти та виховання в Україні
Початок третього тисячоліття характеризується глобалізацією суспільного розвитку, зближенням націй, народів, держав, відбувається...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка