Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації до викладання предметів

Методичні рекомендації до викладання предметів

Сторінка1/39
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


Відділ освіти Кіровоградської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінетМетодичний вісник

Кіровоград

2011

Методичний вісник:

розрахований на керівників навчальних закладів, керівників шкільних методичних об’єднань, педагогів району. Кіровоград, 2011.


У віснику надруковано:

- аналіз методичної роботи за 2010/2011 навчальний рік та завдання на 2011/2012 навчальний рік;

- рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів за 2010/2011 навчальний рік;

- координаційний план методичних заходів;

- методичні рекомендації до викладання предметів;

- методичні рекомендації до Першого уроку.

Упорядники: Тимошенко Н.П., завідувач районним методичним кабінетом.

Смоліна О.С., методист районного методичного кабінету

Відповідальні за випуск:

Крамаренко С.В., начальник відділу освіти Кіровоградської районної державної адміністрації;

Тимошенко Н.П., завідувач районним методичним кабінетом.

Зміст
1. Підсумки організації та проведення методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах району, її впливу на підвищення фахового росту педагогічних працівників ……………………………………………………
2. Рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів за 2010/2011 навчальний рік………………………………………………………………………………
3. Перспективний план атестації загальноосвітніх навчальних закладів району ……………………………………………………………………………
4. Координаційний план методичних заходів………………………………….
5. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій, основній та старшій школі у 2011/2012 навчальному році……………………………………………………………….
6. Методичні рекомендації до Першого уроку……………………………….

Тимошенко Н.П., завідувач РМК
Підсумки організації та проведення методичної роботи

в загальноосвітніх навчальних закладах району, її впливу на підвищення фахового росту педагогічних працівників
Методична робота, яку організував районний методичний кабінет відділу освіти Кіровоградської райдержадміністрації (далі РМК) у 2010/2011 навчальному році здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції національного і громадського виховання, «Положення про районний (міський) методичний кабінет», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 №1119 та Положення про районний методичний кабінет, затвердженого наказом начальника відділу освіти Кіровоградської райдержадміністрації від 06.01.2011 року №9 «Про затвердження положення про районний методичний кабінет», Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 року №385, інших нормативних документів, річного плану роботи РМК.

Діяльність РМК у 2010/2011 навчальному році здійснювалась за такими основними напрямами:

 • науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;

 • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, методична підтримка інноваційної, експериментальної, пошукової діяльності педагогічних працівників;

 • інформаційно-методичний супровід діяльності педагогічних працівників;

 • просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури учасників навчально-виховного процесу;

 • створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників;

 • координація діяльності шкільних методичних кабінетів, районних методичних формувань;

 • здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, створених науково-методичних матеріалів на допомогу педагогічним працівникам;

 • здійснення методичної роботи щодо підвищення професійної компетентності молодих спеціалістів;

 • вивчення потреб і надання практичної допомоги педагогічним працівникам в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій; надання за зверненням відділу освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються.

РМК сприяє участі творчо працюючих педагогічних працівників у обласних, методичних формуваннях та ефективно використовує їх творчий потенціал при організації методичної роботи в районі.

Це Мельник А.М., вчитель географії Аджамської ЗШ І-ІІІ ступенів, Нестеренко Т.А., вчитель історії Оситнязької ЗШ І-ІІІ ступенів, Щербина С.В., вчитель української мови та літератури Созонівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Митрофаненко Ю.С., вчитель історії та правознавства Первозванівської ЗШ, Гацелюк О.М., вчитель початкових класів Оситнязької ЗШ І-ІІІ ступенів, Губенко Г.Ю., вчитель світової літератури Великосеверинівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Лучанова В.В., вчитель математики Грузьківської ЗШ І-ІІІ ступенів, Овчаренко С.А., вчитель математики Соколівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Петрова З.М., вчитель хімії Степнянської ЗШ І-ІІІ ступенів, Заніздра С.В., вчитель біології Бережинської ЗШ І-ІІІ ступенів, Топольняк Л.М., вчитель англійської мови Соколівської ЗШ І-ІІІ ступенів та інші.

У поточному навчальному році відбулися зміни в якісному складі працівників РМК (січень 2011 року). Чотири методиста пройшли курсову перепідготовку при КОІППО. Протягом 2010/2011 навчального року для методистів РМК працювала Школа Методиста. Крім цього проводились навчання методичного активу району з проблеми: «Методичний супровід становлення професійної компетентності сучасного вчителя в навчально-виховному процесі» (керівник Тимошенко Н.П., завідувач РМК).

З метою підвищення професійної компетентності методистів проводилися інформаційно-методичні наради та щотижневі планірки. Удосконаленню професійної підготовки методичних працівників сприяли участь в обласних, Всеукраїнських семінарах, науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях, творчих лабораторіях та творчих групах.

РМК спрямовував свою діяльність на вирішення науково-методичної проблеми: «Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій».

Діяльність РМК здійснювалася на основі перспективного і поточного планування. Додатками до річного плану були плани роботи районних методичних формувань.

Плануванню передували діагностичне анкетування, вивчення інтересів, запитів і практичних потреб педагогічних працівників району.

Крім цього, координаційний план роботи, надісланий у травні, забезпечив координацію діяльності РМК з роботою навчальних закладів, своєчасне інформування освітян про методичні заходи, їх зміст і форми проведення, що спонукає до вільного вибору і добровільної участі в роботі методичних формувань.

У 2010/2011 навчальному році в районі діяли:

 • 18 районних методичних об’єднань;

 • 3 постійно діючих семінари;

 • 9 шкіл передового педагогічного досвіду;

 • Школа менеджменту директорів;

 • Школа методичного менеджменту;

 • 5 майстер-класів;

 • 2 творчі лабораторії вчителів-майстрів;

 • 3 школи фахового росту;

 • 8 районних творчих груп;

 • започатковано 2 методичні проекти;

 • 7 консультпунктів;

 • 10 опорних навчальних закладів;

 • Школа інноваційних технологій;

 • Школа кадрового резерву;

 • методична рада РМК.

Одним із головних напрямків діяльності РМК є підвищення фахового рівня кожного педагогічного працівника.

Протягом 2010/2011 навчального року курсову перепідготовку пройшли 150 педагогів, з них:

 • вчителів різних фахів - 122 особи;

 • працівників дошкільних навчальних закладів – 12 осіб;

 • керівників загальноосвітніх навчальних закладів (директори та їх заступники) – 16 осіб.

Не пройшов курси з певних причин 1 вчитель з Великосеверинівської ЗШ І-ІІІ ступенів.

РМК проводить систематичну роботу по вдосконаленню стимуляційної ролі атестації в професійному рості педагогічних працівників.

Протягом навчального року членами районної атестаційної комісії, були відвідані уроки, виховні заходи, розглянуто результати зрізів знань, проаналізовано шкільну документацію, напрацьовані матеріали щодо організації та проведення атестації.

На допомогу керівникам навчальних закладів РМК розроблені інформаційна картка щодо вивчення професійної компетентності педагогів, інформаційні картки за результатами вивчення роботи педагога, який атестується; примірний план роботи атестаційної комісії, план-проспект вивчення досвіду педагогічної діяльності вчителя.

Протягом 2010/2011 навчального року в черговому та позачерговому порядку атестацію пройшли 98 осіб (у 2009/2010 н.р. – на 17 осіб більше), з них при шкільних атестаційних комісіях – 36 вчителів та 4 вихователі дошкільних навчальних закладів ( у 2009/2010 н.р. – на 7 осіб більше), при районній атестаційній комісії – 52 педагога, 1 практичний психолог, 1 соціальний педагог, 4 методисти РМК ( у 2009/2010 н.р. – на 10 осіб менше), при обласній атестаційній комісії –1 методист РМК (як і минулого року), педагогічне звання „старший вчитель” присвоєно 9 педагогам (у 2009/2010 н.р. – 10), педагогічне звання „вчитель-методист” присвоєно 1 вчителю Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів (як і минулого року).

26 педагогічних працівників Аджамської, Бережинської, Великосеверинівської, Веселівської, Володимирівської, Грузьківської, Івано-Благодатненської, Іванівської, Кіровської, Клинцівської, Олексіївської, Оситнязької, Покровської, Созонівської, Соколівської, Степнянської загальноосвітніх шкіл району проходили атестацію протокольно відповідно до п.8.3 Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, яке ще діяло станом на 10 жовтня 2010 року, клопотань шкільних атестаційних комісії та рішення районної атестаційної комісії (протокол № 3 від 3 листопада 2010 року), що при додержанні певних вимог вищевказаного положення значно спрощує механізм вивчення системи роботи вчителя шкільною атестаційною комісією за умови, якщо він не претендує на підвищення кваліфікаційної категорії чи присвоєння педагогічного звання ( у 2009/2010 н.р. протокольну атестацію проходили 22 педагога району – на 15 % менше).

Всі педагоги, проатестовані у 2010/2011 н.р., попередньо пройшли курси підвищення кваліфікації, що підтверджено копіями свідоцтв обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, крім одного соціального педагога Соколівської ЗШ, який проатестувався відповідно до норм нового Типового положення про атестацію (п. 1.7 нового Положення).

Слід відзначити, що керівники шкіл на належному рівні організували проведення атестаційної кампанії: у визначені терміни створені шкільні атестаційні комісії, затверджені наказом по навчальному закладу, вчасно прийняті заяви на проходження чергової або позачергової атестації від педагогічних працівників закладів освіти, узгоджені з членами комісії заходи відповідно до затверджених графіків проходження атестації у поточному навчальному році, погоджених з профспілковими комітетами шкіл, оформлено накази по закладах освіти про організацію та проведення атестації педагогічних працівників.

Протягом атестаційного періоду в школах було організовано наступні методичні заходи: засідання „Педагогічних світлиць”, педагогічних майстерень, круглі столи „Педагогічна майстерність – похідна професіоналізму вчителя”, „Фестивалі методичних ідей”, „Тижні педагогічної майстерності” тощо.

На рівні району з педагогічними працівниками, які підлягали атестації, районним методичним кабінетом проводились заходи різних форм роботи: колективні, групові, індивідуальні. Активно працювали районні творчі групи різних напрямків, школи педагогічного досвіду, в роботі яких вчителі, що атестувалися, брали участь.

Завершився атестаційний період в школах творчими звітами педагогів, що атестуються, у різноманітних нетрадиційних формах: педрада-урок, методичні посиденьки тощо.

Завдання, які ставить перед собою РМК у роботі з керівниками навчальних закладів на сучасному етапі - задоволення потреб кожного керівника школи в оволодінні інноваційними методами контролю і управління, у формуванні професійної кар’єри на засадах постійного професійного вдосконалення, підвищення його педагогічної та управлінської культури.

В центрі уваги РМК питання удосконалення управлінської діяльності керівників навчальних закладів.

Відповідно до поставлених завдань у районі сформовано структуру роботи з керівниками навчальних закладів, а саме:

 • постійно діючий семінар для директорів шкіл з проблеми «Науково-методичне забезпечення освітньої діяльності школи в аспекті модернізації загальної середньої освіти» (керівник Тимошенко Н.П., завідувач РМК);

 • постійно діючий семінар для заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи з проблеми: «Науково-методична робота в освітніх закладах в контексті сучасних дидактичних підходів до процесу навчання» (керівник Тимошенко Н.П., завідувач РМК);

 • постійно-діючий семінар для заступників директорів з виховної роботи з проблеми: «Формування творчої та ініціативної особистості шляхом впровадження інноваційних виховних технологій в практику роботи навчального закладу» (керівник Заєць С.О., заступник директора з виховної роботи Великосеверинівської ЗШ І-ІІІ ступенів);

 • Школа менеджменту директорів з проблеми: «Розвиток стратегічного менеджменту в освіті» (керівник Тимошенко Н.П., завідувач РМК);

 • Школа методичного менеджменту з проблеми: «Організація методичної роботи як засобу підвищення фахового рівня учителя. Самоосвітня діяльність» (керівник Чебановська В.М., заступник директора з навчально-виховної роботи Грузьківської ЗШ І-ІІІ ступенів);

 • районна творча група керівників шкіл з проблеми: «Трансформація ідей В.О.Сухомлинського шляхом впровадження педагогічних інновацій як однієї з форм науково-методичного забезпечення модернізації навчально-виховної роботи» (керівник Золотоверх Л.І., директор Созонівської ЗШ І-ІІІ ступенів);

 • Школа методичного активу з проблеми: «Методичний супровід становлення професійної компетентності сучасного вчителя у навчально-виховному процесі» (керівник Тимошенко Н.П., завідувач РМК).

Однак у 2010/2011 навчальному році не було організовано роботу з молодими керівниками, що викликало труднощі в організації навчально-виховного процесу деяких навчальних закладів району, веденні ділової документації та проведенні методичної роботи з педагогами. Значних труднощів молоді керівники зазнають і в процесі створення умов для творчого росту і всебічного розвитку вчителів, при розробці планів роботи школи тощо.

В рамках постійно діючого семінару для директорів шкіл у 2010/2011 навчальному році було проведено два засідання на базі Федорівської та Могутненської ЗШ І-ІІІ ступенів (керівники Підковська Н.Г. та Красіліч З.А.).

З метою підвищення кваліфікації директорів шкіл з питань демократизації управління навчальним закладом, зосередження уваги на створенні чіткої системи управлінської діяльності на засадах демократизації розвитку школи на сучасному етапі, визначення конкретних чинників впливу демократизації управлінської діяльності на особистість сучасного освітянського керівника на базі Федорівської ЗШ І-ІІІ ступенів було проведено засідання з проблеми: «Розвиток демократичних засад, колегіальність в управління школою».

Слід відмітити тренінг з проблем планування роботи шкіл, який був проведений на засіданні постійно діючого семінару в Могутненській ЗШ І-ІІІ ступенів.

На засіданнях Школи методичного активу розглядалися питання:

 • Опорна школа в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

 • Роль творчої групи як однієї з ефективних форм становлення професійної компетентності сучасного вчителя у навчально-виховному процесі та інші.

З метою творчої реалізації ідей В.Сухомлинського, широкого використання ефективних форм та методів патріотичного виховання на засіданнях творчої групи керівників шкіл розглядалися питання:

 • Актуальні аспекти освітнього менеджменту в контексті педагогічної спадщини В.Сухомлинського» (на базі Могутненської ЗШ І-ІІІ ступенів);

 • Система діяльності В.Сухомлинського як вченого та директора школи у формуванні професійної компетентності вчителя» (на базі Созонівської ЗШ І-ІІІ ступенів) та інші.

З питань стратегічного планування розвитку школи на базі Соколівської ЗШ І-ІІІ ступенів (керівник Панчук В.А.) було проведено засідання Школи менеджменту директорів. В рамках засідання слухачі ознайомилися з досвідом роботи колективу з проблеми: «Місія школи – виховати обдаровану особистість», яку презентували заступники директора з навчально-виховної роботи Калюжна М.А., Курілов Д.Л. та вчитель історії Смутко С.П. Змістовною була розмова директора школи із старшокласниками на тему «Головні цінності в житті людини».

Ефективно працювала і школа методичного менеджменту на базі Грузьківської ЗШ І-ІІІ ступенів (керівник Чебановська В.М.), в рамках якої заступники директорів отримували методичний супровід щодо організації методичної роботи в навчальних закладах.

Результатом роботи з керівниками навчальних закладів є те, що під час організації внутрішкільної методичної роботи основна увага звертається на :

 • осмислення модернізаційних змін у системі освіти;

 • інформаційно-методичне забезпечення організації навчально-виховного процесу;

 • формування професійних компетентностей педагогів;

 • організацію роботи з молодими педагогами;

 • розвиток творчої активності педагогічних працівників;

 • залучення педагогів до дослідної, експериментальної діяльності.

Одним із провідних аспектів діяльності методичного кабінету є робота з молодими вчителями:

У районі створена цілісна система роботи з молодими спеціалістами: щорічно видається наказ відділу освіти «Про організацію роботи з молодими вчителями», розроблений і реалізується план роботи з вчителями – стажистами, організована робота наставників, працює Школа молодого вчителя, створений консультаційний пункт (керівник Лимар С.С., методист РМК), традиційно проводиться районний конкурс «Педагогічна надія».

Протягом року на заняттях Школи молодого вчителя опрацьовані питання:

 • Загальні засади організації навчання в школі;

 • Основні аспекти організації навчально-виховного процесу в школі;

 • Формування комунікативних умінь вчителя та інші.

Проведені практичні заняття: «Урок – основна форма організації навчально-виховного процесу», «Особливості роботи з шкільною документацію», ділова гра «Моделювання уроку відповідно до обраного типу», методичний тиждень «Ініціатива і творчість», методичні посиденьки «Мої педагогічні знахідки» та ін.

Одним з напрямків підвищення ефективності роботи молодих працівників психологічної служби є системний контроль за їх діяльністю та адресна методична допомога. Методистом Ніконовою С.В. організовано плановий методичний супровід соціально-психологічної служби району. Така робота передбачає:

 • надання допомоги практичним психологам у побудові професійної діяльності;

 • сприяння підвищенню їх професійної кваліфікації;

 • збагачення науково-методичної бази кабінету.

Ефективно діяла протягом року Школа молодого вчителя, діяльність якої зорієнтована на розвиток та удосконалення професійних якостей молодих вчителів. Слід відмітити практичну значимість питань, які розглядалися на її засіданнях, а саме:

- про зміст навчальних програм і пояснювальних записок;

- про вимоги до ведення журналів та оформлення шкільної документації;

- про здійснення оцінювання навчальних досягнень учнів;

- ознайомлення з документами, що регулюють навчально-виховний процес тощо.

Організаційно-методична робота здійснювалася з адміністрацією навчальних закладів та наставниками молоді.

З цією метою використовувались такі форми роботи, як інструктивно-методичні наради, семінари-практикуми, конференції з обміну досвідом тощо. Тут особлива увага приділялась комплексу чинників, знання і врахування яких допомагатиме фахівцю швидше адаптуватися до умов шкільного життя. Обговорювалися орієнтовні критерії визначення рівня професійної готовності до роботи та моделі методичної підтримки молодого вчителя .

В рамках Тижня молодого вчителя 18 березня 2011 року на базі Федорівської ЗШ І-ІІІ ступенів був проведений конкурс "Педагогічна надія - 2011".

До організаційного комітету надійшли матеріали від 24 претендентів з 13 загальноосвітніх навчальних закладів району. Конкурс проводився в два етапи: перший – заочний, другий – практичний.

Слід відмітити молодих вчителів з Олексіївської, Соколівської, Кіровської, Високобайрацької, Аджамської, Калинівської, Веселівської, Володимирівської та Вишняківської ЗШ І-ІІІ ступенів, які творчо підійшли до оформлення матеріалів на заочний етап конкурсу.

Вагомий внесок у підготовку та проведення конкурсу внесли адміністрація та педагогічний колектив Федорівської ЗШ І-ІІІ ступенів (керівник Підковська Н.Г.). За рішенням журі до участі в другому етапі було допущено 5 учасників:

 • Харітонову Юлію Василівну – вчителя хімії Високобайрацької ЗШ І-ІІІ ступенів;

 • Заніздру Тетяну Вікторівну – вчителя початкових класів Олексіївської ЗШ І-ІІІ ступенів;

 • Синєока Руслана Сергійовича – вчителя географії Вишняківської ЗШ І-ІІІ ступенів;

 • Місаєву Людмилу Олександрівну – вчителя української мови Соколівської ЗШ І-ІІІ ступенів;

 • Лиман Майю Олександрівну – вчителя початкових класів Кіровської ЗШ І-ІІІ ступенів.

Перемогу здобув вчитель Вишняківської ЗШ І-ІІІ ступенів Синєок Руслан Сергійович, вчитель географії, який взяв активну участь і в обласному етапі конкурсу.

Отже, РМК створено певну систему науково-методичного супроводу, яка сприяє процесу становлення молодого фахівця і його адаптації до професійної діяльності.

З метою виявлення творчопрацюючих педагогів, підвищенню їх професійної майстерності працівниками РМК був проведений міський етап конкурсу «Вчитель року – 2010».

Методисти РМК здійснювали змістовну організаційну, методичну роботу з учасниками конкурсу: індивідуальні консультації, методичні поради щодо підготовки матеріалів для участі в районному етапі.

На заочний етап конкурсу були представлені матеріали педагогів чотирьох номінацій: «Історія», «Образотворче мистецтво», «Початкові класи» та «Світова література». Участь в очному конкурсі взяли:

 • вчителі історії Гладка Т.М. (Степнянська ЗШ), Смутко С.П. (Соколівська ЗШ), Шведова О.В. (Великосеверинівська ЗШ);

 • вчителі світової літератури Ситник К.М. (Оситнязька ЗШ), Губенко Г.Ю. (Великосеверинівська ЗШ), Буряк О.Б. (Катеринівська ЗШ);

 • вчителі образотворчого мистецтва Рябуха С.М. (Великосеверинівська ЗШ), Астанова О.О. (Миколаївська ЗШ), Садовенко Т.В. (Федорівська ЗШ);

 • вчителі початкових класів Максютіна Г.В. (Созонівська ЗШ), Маленко Л.А. (Аджамська ЗШ), Позняк В.В. (Бережинська ЗШ).

Слід відмітити педагогів, які показали високий рівень педагогічної майстерності та стали переможцями районного конкурсу. Це:

 • вчитель історії Степнянської ЗШ І-ІІІ ступенів Гладка Т.М.;

 • вчитель образотворчого мистецтва Великосеверинівської ЗШ Рябуха С.М.;

 • вчитель початкових класів Созонівської ЗШ І-ІІІ ступенів Максютіна Г.В.;

 • вчитель світової літератури Катеринівської ЗШ І-ІІІ ступенів Буряк О.Б.

Працівники РМК та педагоги проводять відповідну роботу з дослідницької діяльності.

Так з метою удосконалення дослідницької та історико-краєзнавчої діяльності учасників навчально-виховного процесу району 25 травня 2011 року на базі районного будинку культури була проведена історико-краєзнавча конференція, в якій взяли участь завідувач навчально-методичним кабінетом українознавства та краєзнавства Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського Гайда Л.А., заступники директорів загальноосвітніх навчальних закладів з виховної роботи, вчителі історії, української мови та літератури, учні району.

В конференції, яка була організована на високому методичному рівні, взяли участь учні з Первозванівської, Созонівської, Катеринівської, Могутненської, Володимирівської, Веселівської, Клинцівської ЗШ І-ІІІ ступенів та вчителі з Оситнязької, Федорівської, Кіровської, Великосеверинівської, Степнянської, Грузьківської, Соколівської, Созонівської, Гаївської, Миколаївської, Аджамської та Назарівської шкіл.

Слід відмітити дослідницькі роботи учня 6 класу Клинцівської ЗШ І-ІІІ ступенів Приблуди Павла (керівник - вчитель історії Гордієнко О.М.) на тему «Найдавніші сліди діяльності людей на території нашого краю (село Клинці та його околиці)», учня 11 класу Могутненської ЗШ І-ІІІ ступенів Шевка Олексія - «Аврамівський хрест – пам’ятка козацької доби» (керівник – вчитель історії Шевко С.Г.) та учня 10 класу Катеринівської ЗШ І-ІІІ ступенів Макєєва Євгена - «Катеринівко, Катеринівко, наймиліша мені ти земля» (керівник – вчитель історії Окулов О.В.).

На високому науковому рівні були представлені і дослідницькі роботи педагогів, які виступали на конференції. Це вчитель історії Оситнязької ЗШ І-ІІІ ступенів Нестеренко Т.А., тема роботи «Історія моєї школи в історії мого села», вчитель історії Соколівської ЗШ І-ІІІ ступенів Смутко С.П., тема роботи «Розкопки Сугоклеївського кургану» та вчитель історії Великосеверинівської ЗШ І-ІІІ ступенів Шведова О.В. - тема роботи «Сім чудес села Велика Северинка».

Слід зазначити, що практика щорічного проведення районних краєзнавчих конференцій, краєзнавча діяльність педагогів та учнів сприяє підвищенню якості навчально-виховного процесу, вихованню регіонального патріотизму як основи майбутнього розвитку району.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх...
Управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання предметів в 2016-2017...
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Фізика»...
«Природознавство» зазначено, що фізика та астрономія є базовими компонентами природничо-наукової освіти. Новий зміст фізичної освіти,...

Методичні рекомендації для вивчення предметів суспільно-гуманітарного...

Методичні рекомендації з викладання фізики І астрономії
Фундаментальний характер фізичного знання як філософії науки І методології природознавства, теоретичної основи сучасної техніки І...

Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Основи здоров’я\...
«кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя сухомлинського»

Методичні рекомендації викладання іноземних мов 2012-2013 н р
Нові освітні реалії передбачають формування філософії сучасного європейця — «навчання упродовж життя», яка дає усвідомлення необхідності...

Мережева взаємодія вчителів інформатики та математики з питань методики...
Рецензенти: Надточій О.І., голова методичної ради Червонозаводського району, Стецко О. М., методист лкто

Методичні рекомендації до вивчення курсу «загальна педагогіка»
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» (за вимогами кредитно-модульної системи). – Кривий Ріг: кдпу,...

Методичні рекомендації відображають результати науково-дослідної...
Рибалка В. В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: Методичні рекомендації. К.: Іпппо апн україни,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка