Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок №4 Тема. Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень

Урок №4 Тема. Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень

11 клас

Урок №4

Тема. Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень.

Мета: ознайомити учнів з генетикою як наукою про спадковість і мінливість організмів; дати знання про основні генетичні поняття; сформувати знання про методи генетичних досліджень.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи та форми роботи: словесні, наочні, елементи інтерактивних технологій.

Терміни та поняття: спадковість, мінливість, успадкування, ген, генотип, фенотип, алельні гени, гомозигота, гетерозигота, домінантність, рецесивність, чисті лінії, розщеплення, рекомбінація; гібридологічний, генеалогічний, популяційно-статистичний, цитогенетичний, біохімічний, близнюковий, генетично-інженерний методи генетичних досліджень.

Обладнання: таблиця зі схемою "Методи генетичних досліджень," портрети Г.Менделя та інших генетиків.

Девіз уроку.

Генетика – це не тільки основа біології,

але й філософія життя взагалі та медицини зокрема.

Г.І.Бужієвська

І. Організаційний момент.

Психологічний тренінг "Від уроку я очікую …"

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Діагностична бесіда.

  1. Які властивості живих організмів ви знаєте?

  2. Яку роль відіграють такі фундатентальні властивості живого, як спадковість і мінливість?

  3. Яка наука вивчає явище спадковості і мінливості?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

У 1914 році в Англії ремонтували собор. Роботами керував нащадок першого герцога Шрюсбері Джона Тальбота, похованого у цьому соборі 1453 року. Джон Тальбот був історичною постаттю. Він воював проти Жанни д'Арк і помер від ран. Чотирнадцять поколінь відділяли рицаря п'ятнадцятого століття від його нащадків початку двадцятого.

Нащадок розкрив гробницю. Те, що в ній лежав Тальбот, не викликало сумнівів. На кістках п'ятнадцятого століття були ушкодження, які свідчили про рани, згадувані літописцями Столітньої війни. Про встановлення портретної схожості не могло бути й мови. І тут виявився неспростовний доказ спорідненості, надійніший, аніж засвідчені нотаріусом генеалогічні документи: на одному з пальців скелета дві фаланги зрослися в одну.

Нащадок порубаного французами герцога радісно простягнув свідкам, що були присутні під час розкриття гробниці, свою руку з розчепіреними пальцями. На тій же руці, що й у скелета, ті ж дві фаланги виглядали як одна. їх зростив домінантний алель, фенотипічний прояв якого в медицині називають симфалангією.

Отакою є сила гена. Така сила спадковості.

ІV. Повідомлення теми і мети уроку.

V. Надання необхідної інформації.

Інформаційне повідомлення.

1. Генетика – наука про закономірності спадковості та мінливості організмів. Датою народження генетики вважається 1900 рік.
2. Етапи становлення генетики.

(1865 р.) 1900-1930 рр. - період класичної генетики:

- створення теорії гена та хромосомної теорії спадковості;

- формування уявлень про співвідношення генотипу та фенотипу, взаємодію генів, генетичні принципи індивідуального добору в селекції;

- залучення генетичних ресурсів планети для цілей селекції.

1930-1953 рр. - період неокласичної генетики:

- роботи в галузі штучного мутагенезу;

виявлення того, що ген одночасно є і елементарною одиницею спадковості, і складною структурою;

- обґрунтування принципів популяційної генетики;

- створення біохімічної генетики, з'ясування ролі ДНК.

З 1953 р. - епоха молекулярної генетики:

- розкриття структури та встановлення ролі ДНК як носія спадкових ознак організму;

- з'ясування на молекулярному рівні природи гена;

- початок робіт у галузі генної інженерії.
3. Основні генетичні поняття, терміни: ген, алельні гени, домінантність, рецесивність, генотип, фенотип, чисті лінії, гомозигота, гетерозигота. (Розповідь учителя з елементами бесіди, демонстрація натуральних та гербарних об’єктів сортів рослин.)

4. Основні генетичні символи.

Р – батьківські особини, взяті для схрещування.

Х – знак схрещування.

♀ - жіноча особина.

♂ - чоловіча особина.

F1,2..n – гібридні покоління.

АА, аа – гомозиготи.

Аа – гетерозиготи.
VІ. Інтерактивна вправа.

Робота в міні групах.

Учні з’ясовують методи генетичних досліджень.

І група. Гібридологічний метод.

ІІ група. Генеологічний метод.

ІІІ група. Популяційно-статистичний метод.

ІV група. Цитогенетичний метод.

V група. Біохімічний метод.

VІ група. Близнюковий метод.

VІІ група. Генетично-інженерний метод.
VІІ. Рефлексія.

Заповнити таблицю "Методи генетичних досліджень".Метод досліджень

В чому полягає

Значення

1. Гібридологічний2. Генеалогічний3. Популяційно-статисничний4. Цитогенетичний5. Біохімічний6. Близнюковий7. Генетично-інженерний
VІІІ. Підсумок уроку.

Оцінювання і мотивація.
ІХ. Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику. Підготувати повідомлення про життя і наукову діяльність Г. Менделя.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок №4 Тема: Розв’
Мета: навчальна: в цікавій ігровій формі повторити основні поняття І закони обертального та коливального рухів, поняття про хвилі...

Урок №1 Тема: Актуалізація базових знань з теми «Операційна система Windows»
«Операційна система Windows». Основні елементи вікон та правила роботи з ними. Загальні правила роботи з вікнами налаштування параметрів....

План вступ 2 Визначення поняття «цивілізація» 3
Тому й виникла необхідність обґрунтування цивілізаційного підходу з урахуванням його генетики та впливу на становлення нового порядку...

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено»
Загальна педагогіка та історія педагогіки” розроблено відповідно до паспорта спеціальності, що досліджує мету, зміст, методи, засоби,...

Урок-занурення у твір з елементами дослідницької діяльності. Компетентності:...
«Іван Котляревський «Енеїда». Історія написання, джерела твору, основні сюжетні лінії, композиційні особливості, жанр»

Урок №1 Система біологічних наук. Зв’язок біологічних наук з іншими науками
Ознайомити учнів із завданнями сучасної біології; узагальнити їхні знання про методи біологічних досліджень, отримані під час вивчення...

Підсумково-узагальнюючий урок з теми
Основні поняття: сімейне право, сім’я, шлюб, подружжя, особисті немайнові права, майнові права, особиста приватна власність, спільна...

Методи лінгвістичних досліджень
Лінгвістика протягом історії свого розвитку створила власні (спеціальні) методи. Як правило, зміна наукової парадигми супроводжується...

Урок 1 Тема. Жанрова палітра музичного мистецтва. Е. Ґріг. Концерт...
Ю та розподілом за призначенням, змістом, місцем та умовами виконання, розглянути поняття «жанр музики», «камерно-вокальні жанри»,...

Урок №14 Тема : Композиція «Тихий сон по горах ходить». Творчість М. Реріха
Методи навчання: інформаційно-рецептивний, частково-пошуковий, репродуктивний, дослідницькийБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка