Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Міністерство освіти І науки України

Міністерство освіти І науки України





Міністерство освіти і науки України

Департамент управління освіти Дніпропетровської державної адміністації

Дніпропетровське територіальне відділення МАН України


Відділення: біологія

Секція: біологія людини


ВИВЧЕННЯ МНЕМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Роботу виконала:

Соколова Богдана Миколаївна

учениця 11 класу

Веселівської СЗШ

Межівського району

Дніпропетровської області
Науковий керівник:

Михайлюк Світлана Іванівна

вчитель біології

Веселівської СЗШ




с.Веселе – 2014

2

ЗМІСТ


 1. Вступ.

 2. Розділ 1. Вивчення мнемічних здібностей у дітей.

2.1.Пам’ять – важлива якість нервової системи.

2.2. Типи пам’яті.

2.3. «Закони» пам’яті.

3. Розділ 2. Виявлення видів пам’яті методом відтворення по-різному сприйнятих слів.

3.1. Опис досліду.

3.2. Опис результатів.

4. Висновки.

5. Додатки.

6. Список використаних джерел.


3
ВСТУП

Відтоді, як навчальний процес став предметом наукового дослідження, проблеми запам’ятовування навчального матеріалу стали чи не найголовнішим чинником в оцінці його ефективності. Дослідженням пам’яті та уваги присвячені тисячі наукових творів, у яких фахівці різних професій намагалися дослідити ланцюжки: педагог-учень, підручник-учень з погляду сучасних для них (науковців) понять та постулатів. Змінювались часи, наукові переконання та суспільні системи, а проблема й досі залишається.

Пам'ять як психофізичний процес це:

 • запам’ятовування (сприйняття інформації);

 • збереження (зафарбовування у мозку);

 • відтворення (знаходження потрібної інформації у потрібний час).

На жаль, проблеми запам’ятовування, сприйняття та використання інформації так і залишаються проблемами, які ще й досі не можуть розв’язати.

Часто, коли нам щось говорять, наголошують: «Запам’ятай!» Але при цьому не пояснюють як це зробити, залишаючи із книгою, конспектом для самостійної роботи, дають вказівку: «Вивчи!» і не пояснюють як це зробити. А далі починаються проблеми в засвоюванні все більшого обсягу інформації, невпевненість у собі, страх перед необхідністю відповідати, перед контрольною роботою, суворим педагогом, батьками. І, як наслідок, страх перед самим життям.

Ця «система» страхів спрямована невмінням зрозуміти матеріал, вона блокує нашу свідомість, не дає змогу спокійно зосередитись, отримувати задоволення від самого процесу навчання.

Тому мені стало цікаво на які види пам’яті учнів початкових класів треба звернути увагу, та як досягти більшого обсягу пам’яті

Мета моєї роботи: за допомогою тестів дослідити властивості різних видів пам’яті у дітей молодшого шкільного віку; допомогти дітям оволодіти
4

прийомами мнемотехніки на основі індивідуальних особливостей пам’яті;

допомогти учням в ігровій формі навчитись ефективним прийомам та навичкам для швидкого опрацювання будь-якої інформації.

У дослідженні пам’яті дітей шкільного віку на різних етапах дослідження використано методики:

- діагностика образної короткочасної пам’яті;

- виявлення виду пам’яті методом відтворення по-різному сприйнятих слів.

5

РОЗДІЛ 1. ВИВЧЕННЯ МНЕМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
2.1. Пам’ять – важлива якість нервової системи.

Пам’ять – це збереження індивідом наслідків його взаємодії зі світом, що дає можливість відтворювати й використовувати ці наслідки у наступній діяльності, переробляти їх та об’єднувати в системи.

Властивості пам’яті:

 • точність;

 • об’єм;

 • швидкість процесів запам’ятовування;

 • швидкість процесів забування.

2.2. Типи пам’яті.
Розрізняють два види пам’яті: генетичну і прижиттєву. Генетична пам’ять містить інформацію, що визначає анатомічну та фізіологічну будову організму в процесі розвитку, а також інстинкти.

У прижиттєвій пам’яті зберігається інформація, яка отримана людиною протягом життя. Залежно від критерію виділяють різні види прижиттєвої пам’яті.

В основу класифікації типів пам’яті покладені три основні критерії (оцінки):

1) об’єкт запам’ятовування (що запам’ятовується)

2) ступінь вольових зусиль при запам’ятовуванні (як запам’ятовувати)

3) тривалість збереження інформації в пам’яті (наскільки довго).

За метою діяльності, в яку включено запам’ятовування, розрізняють мимовільну та довільну пам’ять.

Мимовільна пам’ять є продуктом діяльності, не спрямованої безпосередньо на запам’ятовування матеріалу. Утримання та відтворення матеріалу відбувається без мети його утримати чи відтворити. Цей вид памяті з’являється в ранньому дитинстві

6

й обслуговує процес набуття дитиною певних навичок. Мимовільна пам’ять є підґрунтям для виникнення довільної, що починає розвиватися набагато пізніше й удосконалюється у взаємодії з нею.

Довільна пам’ять є продуктом особливої, мнемічної діяльності, спрямованої на запам’ятовування. Ця діяльність характеризується наявністю мнемічної мети, сукупності мнемічних дій, часто супроводжується вольовими зусиллями.

За часом зберігання інформації розрізняють миттєву (сенсорну), короткочасну та довгострокову пам’ять.

У миттєвій (сенсорній) пам’яті інформація зберігається дуже короткий час (від 0,3 до 2 секунд) і стосується до того, як відображається дійсність на рівні рецепторів. З допомогою цього виду пам’яті людина на дуже короткий час утримує картину зовнішнього світу. Її обсяг набагато перевищує обсяг короткочасної пам’яті, але інформація, яка міститься в ній, дуже швидко руйнується. Миттєва пам’ять забезпечує збереження сприйнятого образу під час мигання та рухів очима й під впливом інших факторів. Інакше кажучи, з допомогою миттєвої пам’яті забезпечується злите, а не розірване, сприйняття світу, а також предметність сприйняття.

Короткочасна пам’ять утримує інформацію, яка надходить до неї з миттєвої та довгострокової пам’яті. Час зберігання інформації в ній – від 15 до 30 секунд. Ця пам’ять не має різновидів за модальністю і зберігає те, на що спрямована увага людини. Обсяг короткочасної пам’яті обмежений. Дослідження показали, що в ній можуть одночасно утримуватися лише 7±2 структурні одиниці. Ними можуть бути як окремі літери, так і слова, речення, тому для продуктивного використання цього виду пам’яті важливим є вміння структурувати матеріал. Короткочасна пам’ять забезпечує константність образу, що сприймається та обслуговує розуміння, мислення. Вона дозволяє керувати тривалістю збереження слідів з допомогою повторення.

Довгострокова пам’ять практично не обмежена за об’ємом і тривалістю зберігання інформації. Це основне сховище досвіду людини. У нього надходить

7

матеріал із короткочасної пам’яті, але він не знаходиться там у постійному вигляді. Цей матеріал безперервно перетворюється: узагальнюється, класифікується, об’єднується в смислові групи.

Емоційна пам’ятьце пам’ять емоцій, почуттів. Вона надає можливість зберігати емоції і почуття, що раніше викликали, і відновлювати певний емоційний стан у разі повторної дії в ситуації. Слідами в емоційній пам’яті є не

самі по собі емоції та почуття, а події, що їх викликали. Особливості цієї пам’яті полягають у швидкості, винятковій стійкості, тривалості зберігання слідів та мимовільної відтворення. У разі виникнення в житті людини ситуацій, що схожі на емоційно забарвлені події минулого, у неї виникають схожі емоційні стани.

Пам’ять на почуття присутня вже у піврічної дитини й досягає певного розквіту в три – п’ять років. Спогади дитинства найчастіше пов’язані з глибокими переживаннями. Узагалі, яскраві, емоційно насичені події можуть зберігатися в пам’яті дуже довго. І запам’ятовується, насамперед, та інформація, що емоційна забарвлена.

Образна пам’ятьце пам’ять на зорові, слухові, нюхові, смакові, дотикові образи. У ній зберігаються картини навколишнього світу, звуки, запахи, що колись сприймалися людиною. Образи, що містяться в пам’яті, з часом формуються: вони спрощуються, втрачають яскравість, стають більш узагальненими, на передній план виходять суттєві ознаки матеріалу, а часткові особливості стираються. Найменших змін зазнають незвичайні зорові образи.

Винятком серед інших є ейдетичні образи, які зберігаються в пам’яті без змін, не втрачаючи яскравості. Людина і через тривалий час здатна викликати їх у пам’яті, аналізуючи дрібні деталі. Найчастіше такі образи можуть зберігатися в дітей, а також у людей творчих професій: художників, музикантів. Образна пам’ять в основному проявляється в дітей і підлітків, але є важливою для деяких професій. В основному в дорослих людей провідним видом пам’яті є словесно-логічна.

Словесно-логічна пам’ятьце суто людська пам’ять на думки, судження, закономірності та зв’язки між предметами і явищами дійсності. Цей вид пам’яті

8

тісно пов’язаний з мовленням і мисленням, формується разом із ними й досягає свого розвитку пізніше за рухову, емоційну, образну. З допомогою словесно-логічної пам’яті можливо збереження й відтворення вербальної інформації. Але можливо як дослівне запам’ятовування текстів, так і запам’ятовування тільки їх змісту. В останньому випадку відтворення являє собою реконструкцію тексту, перехід від більш узагальнених характеристик матеріалу до подробиць.

Сліди в словесно-логічній пам’яті із часом дещо трансформуються, цей вид пам’яті характеризується точністю й залежністю від волі людини.

2.3. «Закони» пам’яті.

Закони пам’яті

 1. Думайте. За словами німецького письменника Г. Ліхтенберга, люди мало запам’ятовують із прочитаного тому, що дуже мало думають самі. Тому обов’язково намагайтеся в усьому знайти смисл.

 2. Цікавтесь. Англійський філософ Б. Стюард говорив: «Не читай нічого, що не хочеш запам’ятати, і не запам’ятовуй нічого, що не будеш застосовувати.»

 3. «Їжте слова по частинам». Психологи розкрили таємницю магічної сімки. Виявляється, такий середній об’єм нашої оперативної пам’яті – при одночасному сприйнятті вона може утримати в середньому сім об’єктів. Облич, предметів, слів, фраз, параграфів, - байдуже. Якщо порція для запам’ятовування виявиться більшою від норми, то на неї ви затратите значно більше часу, чим при ритмічній роботі.

 4. Будьте готові. Певного настрою потребує робота з книгою. Поміркуйте про те, що ви знаєте по запропонованій темі; оцініть, наскільки нова інформація поповнить ваші знання.

 5. Не топчіть сліди. Давно замічено, що найкращий спосіб забути недавно вивчене – тут же запам’ятати щось схоже. Знаючи це не вчить фізику після математики, а історію після літератури.

 6. Озирніться навкруги. Представте обставини, при яких відбулася подія, ви зможете згадати подію, тому що одночасні враження мають властивість

9

визивати одне одного.

Учіть від А до Я. Вся інформація повинна сприйматися як закінчене ціле.

10

РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ПАМ’ЯТІ МЕТОДОМ ВІДТВОРЕННЯ ПО-РІЗНОМУ СПРИЙНЯТИХ СЛІВ
3.1. Опис досліду.

Для даного досліду я користувалася методикою визнаення видів пам’яті по-різному сприйнятих слів ( Гальцева Т.А., Подолянюк Є.Л. «Путешествие вглубь себя». Психологические тести, Днепропетровский институт образования. Днепропетровск 1995 г. стр. 47-48.)

Практична частина

Визначення типів пам’яті методом відтворення по-різному сприйнятих слів

Обладнання: 4 ряди слів, записаних на окремих картках, чисті аркуші пперу, секундомір.

Інструкція для проведення дослідження:

 1. Перший ряд слів учні уважно прослуховують і за командою відтворюють на папері.

Ряд №1: літак, чайник, качка, яблуко, олівець, стіл, пенал, чашка, обруч, папуга.

 1. На другий ряд слів учні дивляться і відтворюють за командою.

Ряд №2: листок, лампа, метелик, ложка, млин, колода, свічка, журнал, ніж, сани.

 1. Третій ряд учні не лише прослуховують, але й кожне слово «прописують» у повітрі рукою, а потім відтворюють.

Ряд №3:кущ, хомут, пароплав, собака, вовк. парта, ковзани, гриб, виделка, ліс.

 1. Четвертий ряд учні прослуховують, «прописують» і промовляють пошепки і тільки потім відтворюють на аркуші паперу.

Ряд №4: хліб, чоботи, бочка, смовар, книга, портфель, весло, картон, крейда, фарба.

 1. Статистична обробк даних (таблиц.) здійснюється за формулою:

З = В/А * 100%,

де А – загальна кількість слів у рядку; В – кількість утриманих у пам’яті; З –

11

коефіцієнт пам’яті.

Примітка: часовий інтервал між словами, що зачитуються, - 5 с; кожен наступний етап слід виконувати після 10-хвилинної перерви.

Результати роботи заносимо до таблиці:


Серія

дослі-ду

Вид

пам’яті

к-ство

слів у

рядку(а)

Слова, що запам’яталися

к-сть слів, що запа-

м’яталися(в)

Коефіцієнт-

ти (с=а:в)

1

2

3

4

5

6

А

слухова













Б

зорова













В

рухово-слухова













Г

комбі-

нативна















3.2. Опис результатів.

Із 6 досліджуваних учнів 1 учень має 20% слухової пам’яті, 2 учня – 40%, 1 учень – 50%, 2 учня – 60%.

Зорова пам’ять: 1 учень – 100%, 2 учня 70%, 1 учень -60%, 1 учень – 40%.

Рухово-слухова: 1 учень – 100%, 1 учень – 20%, 2 чня – 30%, 2 учня – 40%.

Комбінативна: 1 учень – 20%, 2 учня – 50%, 3 учня – 60%.
Результати дослідження типів пам’яті учнів 3 класу

Ім’я

слухова

зорова

рухово-слухова

комбінативна

101

40%

60%

10%

50%

102

40%

40%

20%

20%

103

20%

50%

30%

50%

104

60%

70%

30%

60%

105

60%

100%

40%

60%

106

50%

70%

40%

60%

в середньому

45%

65%

28%

50%

12

Дослідження пам'яті учнів 3 класу

Слухова пам'ять


Зорова пам'ять



13
Рухово –слухова пам'ять


Комбінативна пам'ять



14
Висновок: Переважаючим типом пам’яті є зорова. Найнижчі результати діти показали при дослідженні рухово-слухової пам’яті. У молодших школярів є потреба в дослівному запам’ятовуванні, але опиратися треба не на механічну пам’ять, основану на багаторазовому

повторюванні, а на образно сприйняття, властиве для дітей молодшого шкільного віку.

З цією метою я проводила з учнями заняття для тренування пам’яті.



Чисельні експерименти довели, що тривала пам’ять людини пов’язана тільки з ї уявою. Я використовувала вправи на розвиток пам’яті через уяву (за методикою «Школи ейдетики», яка працює в Україні вже більше 15 років).(Додаток 1)

Після роботи з учнями з розвитку пам’яті знову були проведені дослідження. Отримані результати:

Результати дослідження пам’яті учнів 4 класу

Ім’я

слухова

зорова

рухово-слухова

комбінативна

101

40%

50%

50%

50%

102

80%

70%

80%

50%

103

70%

70%

50%

70%

104

100%

100%

70%

50%

105

70%

90%

80%

60%

106

90%

90%

50%

70%

в середньому

75%

78%

63%

58%

15

Дослідження пам'яті учнів 4 класу

Слухова пам'ять


Зорова пам'ять



16

Рухово –слухова пам'ять



Комбінативна пам'ять



17 Серед досліджуваних учнів 1 учень має 100% розвиток слухової пам’яті, 1 учень – 90%, 1 учень – 80%, 2 учня – 70%, 1 учень – 40%.

Зорова пам’ять 1 ень – 100%, 2 учні – 90%, 2 учні – 70%, 1 учень – 50%.

Рузово-слухова – 2 учні – 80%, 1 учень – 70%, 3 учні – 50%.

Комбінативна – 2 учні – 70%, 1 учень – 60%, 3 учня – 50%.

Переважаючим типом пам’яті є зорова, майже врівень з нею слухова пам’ять. Найнижчий показник у комбінативної пам’яті.

18

ВИСНОВКИ

Порівнюючи результати дослідження помітно, що кількість слів, що запам’яталися збільшилася, тобто, діти розвивають свою пам’ять. Якщо розглянути графіки дослідження (Додаток 2), то найкращих результатів одержали при розвитку слухової та слухо-рухової пам’яті в порівнянні з минулим роком. Якщо в третьому класі в учнів коефіцієнт різних видів пам’яті відрізнялися, то в четвертому вони стали більш стабільними. Результати моїх досліджень співпали з дослідженнями психологів раніше відомими. Дійсно, у дітей початкової школи найкраще розвинена зорова пам’ять, але коефіцієнт інших типів пам’яті не на багато нижчі. За гендерною охнакою у 3 класі переважає зоровий тип пам’яті, що становить 50%. У 3 хлопців в одного переважає – зоровий тип, в одного коефіцієнт зорової і комбінативної пам’яті однакові і в одного одинаковими виявилися коефіцієнт зорової і комбінативної пам’яті. На відмінну від 3 класу у цієї групи дітей відчувалися зміни в розвитку і пам’яті також. Із 3 дівчат в однієї переважає зоровий тип пам’яті, що становить 17%, у двох одинаковий коефіцієнт слухової і зорової пам’яті (34%). Серед хлопців в одного переважає рухова і рухово-слухова, а в іншого переважає – слухова і зорова пам’ять.

Аналізуючи проведену роботу я виявила, що пам’ять у дітей молодшого шкільного віку дуже активна і це потрібно використовувати. Основа пам’яті – уява. Не складно запам’ятати все, що відбувається навкруги, так само, як і те що стосується шкільних знань. Тому варто орієнтувати дитину на використання своєї уяви, а не примушувати зубрити шкільну програму. Всі діти різні за психологічним статусом, і в кожного з них розвиток уміння використовувати свою пам’ять, уяву відбувається лише в індивідуальному темпі. Якщо сьогодні щось вдалося краще, ніж учора то це вже величезне досягнення дитини. Із моїх досліджень видно що у 4 класі у дітей переважає змішаний тип пам’яті. Результати аналізу за гендерною ознакою: у 3 дівчат переважає зоровий тип пам’яті, відповідно 50%, у 3 хлопців переважає змішаний тип пам’яті. Низьким рівнем характеризується рухово-слухова пам’ять. Слуховий тип займає проміжне

19

становище серед досліджуваних типів.

Результати проведеного дослідження можуть

бути використані:

 1. Батьками при виконані учнями домашніх завдань із метою поліпшення результатів підготовки до уроків.

Учителями для реалізації індивідуального підходу до учнів.


20

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Гальцева Т.А., Подолянюк Є.Л. «Путешествие вглубь себя». Психологические тести. Днепропетровск 1995 г. стр. 47-48.

 2. Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание. – М., 1961.

 3. Клацки Р. Память человека. Структура и процессы. :Пер. с англ. – М., 1982

 4. Корсакова И., Корсакова Н. Хорошая память на каждый день. – Донецьк, 1998.

 5. Стаття із газети; Д.Запольська. Вивчення типів пам’яті дітей молодшого і середньго віку//Біологія. Шкільний світ – 2011 №8 ст.25-27.

 6. Стаття із газети Т. Червона Мнемічні здібності дітей молодшого шкільного віку//Психолог – 2007 №8 ст.6-11.

 7. Стаття із журналу Олена Марінушкіна. Діагностика шкільної дезадаптації дітей молодшого шкільного віку//Психологія. Бібліотека «Шкільного світу» - 2008 ст. 43-47.

 8. Стаття із газети Тетяна Червонна Програма корекції мнемічних здібностей молодших школярів//Психолог. 2007 №12 ст.14-19.

 9. Стаття із газети Валентина Артихович. Творчість та навчальний процес//Психолог. 2007 №18-19 ст. 4-9.

10.Стаття із газети Алла Філімончук. Працюємо над розумовим розвитком дошкільника//Психолог 2007 №9 ст.7-8.

21

ДОДАТОК 1

ВПРАВИ НА РОЗВИТОК ПАМ’ЯТІ, ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ ТА УЯВИ

Вправа: «Хто уважніший?»

Мета: розвиток мимовільної уваги, оперативної пам’яті, концентрація уваги.

Опис вправи

Варіант 1. Ведучий зачитує 8 – 12 слів (або демонструє список слів на аркушах паперу) з інтервалом 2 – 3с (кількість слів учням не повідомляється). До списку слів включають поняття, які можна об’єднати у 2 – 3 групи.

Наприклад: шафа – цукерка – гвоздика – пряник – ромашка – стіл – шоколад – тюльпан – диван – троянда.

Після цього учням ставлять такі запитання:

- Які саме назви квітів і скільки їх було у цьому списку?

- Скільки всього слів було у списку?

- У які групи можна об’єднати ці слова?

Варіант 2. Ведучий звертається до учнів із словами: «Будьте уважні!» і зачитує текст: «Їхав порожній автобус. На першій зупинці в нього сіли 5 людей і поїхали далі. На другій зупинці знайшли ще 3 людей, а вийшло 2 людей; на наступній - увійшов 1, а вийшло 4. Автобус поїхав далі. Знов зупинився – 5 вийшло, 2 зайшло». Після цього учням ставлять запитання: «Скільки було зупинок?»
Вправа «Створюємо мультфільм у своїй уяві» (гра зі словами)

Мета: продемонструвати можливість запам’ятовування, не використовуючи вольове зусилля, а за допомогою уяви.

Опис вправи: я прочитаю вам 10 слів, а ви напружтесь і спробуйте запам’ятати їх так, як ви це вмієте робити. Після прочитання ви маєте їх записати в будь-якому порядку. Готові?

Шафа, хмаринка, гніздо, кінь, капелюх, люк, футболіст, чайник, крила, олівці.

Запишіть результати.

А тепер розслабтеся та слухайте мене, малюючи в своїй уяві картинки.

22

Уявіть собі ШАФУ, краще власну. Вона відчинилась і звідти випливла ХМАРИНКА. На хмаринці – велике лелече ГНІЗДО. В гнізді зручно влаштувався КІНЬ, чомусь червоний. Кінь вдягнув синій КАПЕЛЮХ. Ми роздивляємось капелюх і бачимо, як у ньому відчинився ЛЮК. З люка вистрибнув ФУТБОЛІСТ. Він чомусь грає у футбол ЧАЙНИКОМ. У чайника виросли КРИЛА. Замість пір’я в цих крилах різнокольорові ОЛІВЦІ. Вони зібрались і полетіли розфарбовувати ПЛЯЖ. На пляжі засмагає СНІГОВИК. Він засмаг і перетворився на ШОКОЛАД.

Кількість слів не має значення, під час ігор діти легко відтворюють їх у прямому і зворотному напрямку.

А зараз відтворіть ці слова, уявляючи той незвичайний мультфільм. Я впевнена, що ви не загубили жодного слова.

Якщо ви навчилися бачити такий мультфільм, то ви можете відтворити його з будь-якого місця чи взагалі в зворотному порядку. Зробіть цю гру обов’язковою,

щоденною вправою. І через тиждень – два будь-яка кількість слів, пов’язаних у вашій уяві, буде пригадуватися дуже легко. Щоденне тренування хоча б з 20-30 словами не забере багато часу, але зробить яскравішою вашу уяву та значно полегшить сприйняття будь-якої інформації. Головне УЯВИТИ, а не запам’ятати.
Вправа

Мета: навчити уявляти смислову інформацію у незвичайному та цікавому вигляді, легко, не напружуючись пригадувати її.

Опис вправи: автор пропонує згадати метод Цицерона. Він рекомендує навмисне залишати сліди інформації на стінах класу. Отже, почнемо гратися зі словами за методом Цицерона:

ПОРОСЯ (уявіть, що воно лежить на порозі);

КНИЖКА (величезна, висить на вішалці);

ГЛОБУС ( взув ваші капці);

ТОРТ (підвішений до вимикача, дуже смачно пахне);

М’ЯЧ (замість лампочки);

23 ГАМАНЕЦЬ (знаходиться на стільці і повний грошей);

МЕТЕЛИК (уявіть його величезним і розташуйте не властивим для нього способом).

Так само фантазуючи, розмістіть образи слів такого списку ( майте на увазі: ви граєтесь!).

Ялинка, мед, корабель, поетеса, борошно, карусель, цибуля.

Головне – послідовність вашої «мандрівки». Не «бігайте» по приміщенню, шукаючи зручного місця.

Тепер спробуйте подумки прогулятися ще раз і «познімайте» образи цих слів.

Вправа «Сусіди» (гра з цифрами)

Мета: навчити уявляти й утримувати в уяві ряд чисел.

Опис вправи: уявіть собі рядок цифр від 1 до 10. А тепер назвемо «сусідів» числа 5, далі 8, потім 6 тощо. На наступних заняттях рядок чисел збільшується до 100, потім до 1000. Але це вже зовсім легко для тих, хто вміє подумки «бачити» перший десяток.
Вправа

Мета: навчити уявляти смислову інформацію у незвичайному вигляді, легко, не напружуючись, пригадувати її.

Опис вправи: за правилами «Школи ейдетики», граючись з цифрами, ми кожну з них перетворюємо на образ, який вона нам нагадує, оживлюючи його.

Першою, звичайно буде 1. Припустімо, що це казковий хлопчик – Буратіно. Одразу можна розширити шкалу образів та уявити, що будь-який казковий герой слугуватиме нам за одиничку.

2 нагадує нам лебедя (за аналогією, всі птахи будуть двійками). Отже, у нас з’явилися Буратіно та лебідь, обидві живі, і у числі 12 вони мають взаємодіяти, щоб ми не переплутали їх з числом 21. Можна уявити, що
24

Буратіно розчісує пір’я у птаха, а той крутиться перед дзеркалом. Число 21 можна уявити так: лебідь, у якого «шашки» на крилах, (бо він – таксі), за ним біжить наш казковий хлопчик – наздоганяє. «Ожививши» цифри та числа, ми малюємо в своїй уяві такі самі мультики, як і зі словами.

Перетворимо цифру 3 на двогорбого верблюда.

4 найбільше схожа на стілець, що стоїть догори ногами. Отже, усі меблі будуть у нашій уяві четвірками, навіть диван або холодильник. Майте на увазі, меблі у нашій грі, як у мультику можуть стрибати, танцювати тощо…

Зараз пограємося з 5. Моя уява одразу малює соковите й запашне яблуко. У нього є руки та ноги, воно «живе», як герої мультику, може малювати, бігати.

Цифра 6 за правилами нашої гри перетворюється на чайник зі свистком.

7 за моєю фантазією – це прапорець, а от кожен у своїй уяві розфарбує його.

З приводу цифри 8 ваша вже розбурхана фантазія підкаже снігову бабу, велосипед, окуляри чи бант.

9 здається китом, що вистрибнув з води, або саксофоном.

Із цифр залишився 0. Не маю сумніву, всі побачать у ньому м’яч, який підстрибує або колобок чи бублик, який втікає.

Дітям дуже подобається створювати такі образи. Вони із захопленням долучаються до цього процесу. Їхня уява безмежна! Ми з дітьми оживили всі цифри та домовилися деякий час користуватися цими образами, тренуючи уяву, вигадку, а тому, як стало відомо з попередніх ігор, - пам'ять.

Гра з цифрами потрібна для розвитку фантазії, уяви, уваги, що є складовими памяті. Вона дає можливість привчитися уявляти числову інформацію у незвичайному та цікавому вигляді, а тому легко, не напружуючись, пригадувати її.

5 – 10 хвилин щоденної розминки мобілізують дитячу уяву та увагу.
25

ДОДАТОК 2

Порівняння слухової пам'яті



26

Порівняння зорової пам'яті


27

Порівняння рухово - слухової пам'яті


Порівняння комбінативної пам'яті


поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Міністерство освіти І науки України
...

Міністерство освіти І науки України
...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» вмго студентів-інвалідів...

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання орієнтовний...

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської...

Міністерство освіти І науки україни
Гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист №14\18. 2-2018 від 11. 01)

Міністерство освіти І науки україни
На виконання рішення підсумкової колегії Міністерства освіти І науки від 20 серпня 2010 року (протокол №8/1-2) та з метою реалізації...

Міністерство освіти І науки України Національна академія внутрішніх справ України

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Вступ

Качуровський дмитро олегович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки України



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації




fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка