Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку м. Київ 2013

Навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку м. Київ 2013

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

м. Київ - 2013

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 № 1/11-9332)

Авторський колектив:

Бровко Т. С., Гусева З. А., Деревянко В. В., Дніпрова О. М., Драган О. А., Квашніна Н. І., Коломоєць Г. А., Корнієнко А. В., Куртова Л. А., Лебединська О. В., Лимаренко Д. О., Липецький О. П., Литовченко О. В., Маринич В. Л., Мачуський В. В., Наровлянський О. Д., Осадчук І. В., Пепельжи Г. М., Ребрина А. А., Руденко І. В., Сіманець В. В., Тараканова А. П., Тинкован Т. В., Філіпенко Н. Б., Шталтовна Т. М.
Загальна редакція:

Мачуський В. В., Артеменко О. А.
Рецензенти:

Комаровська О. А. – завідувач лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Лавриченко Н. М. – головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук.

Когут І. О. – доцент кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат фізичного виховання.

Зубалій М. Д. – старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, доктор філософії.

Кацурак В. П. – методист вищої категорії Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Кацурак М. І. – начальник Всеукраїнського профільного табору оздоровлення та відпочинку «Юннат» Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
ЗМІСТ
Вступ ………………………………………………………………………………5

Навчальна програма «Бісероплетіння»

(авт. Т. С. Бровко, І. В. Осадчук) ………………………………………………..9

Навчальна програма «Етнолялька»

(авт. Л. А. Куртова, О. В. Лебединська) ….……………………………………12

Навчальна програма «Валяння вовни»

(авт. А. В. Корнієнко) .………………..................................................................15

Навчальна програма «Фітодизайн. Сухоцвіти»

(авт. О. М. Дунаєва) …………………………..…………………………………20

Навчальна програма «Петриківський розпис»

(авт. А. В. Корнієнко) ……………………….……………………………..……28

Навчальна програма «Малювання пластиліном»

(авт. І. В. Руденко) ………………………………………………………………32

Навчальна програма «Ліплення»

(авт. І. В. Руденко) …………….………………………………………………...37

Навчальна програма «Квілінг»

(авт. Т. В. Титкован, Т. М. Шталтовна) ..………………………………………42

Навчальна програма «Паперопластика»

(авт. Н. Б. Філіпенко, З. А. Гусева) …..………………………………………...45

Навчальна програма «Орігамі»

(авт. В. В. Сіманець, Н. І. Квашніна)…………………………………………...49

Навчальна програма «Конструювання повітряних зміїв»

(авт. О. П. Липецький, В. В. Мачуський) ……………..……………………….52

Навчальна програма «Авіамоделювання»

(авт. О. П. Липецький, В. В. Мачуський) ……………………………………...57

Навчальна програма «Народний танець»

(авт. А. П. Тараканова) ………………………………………………………….62

Навчальна програма «Сучасний танець»

(авт. Г. М. Пепельжи) …………………………………………………………...66

Навчальна програма «Спорт на відпочинку»

(авт. В. Л. Маринич) ………………………..…………………………………...70

Навчальна програма «Здоровим будь!»

(авт. В. Л. Маринич) …………………………………………………………….75

Навчальна програма «Футбол»

(авт. Г. А. Коломоєць, А. А. Ребрина) …………………………………………79

Навчальна програма «Волейбол»

(авт. Г. А. Коломоєць, А. А. Ребрина) …………………………………………85

Навчальна програма «Настільний теніс»

(авт. Г. А. Коломоєць, А. А. Ребрина, В. В. Деревянко) ..…………………….88

Навчальна програма «Зірниця»

(авт. Г. А. Коломоєць) …………………………………………………….…….94

Навчальна програма «Лікарські рослини»

(авт. О. А. Драган) ………………………………………………………...….....99

Навчальна програма «Юні зоологи»

(авт. О. А. Драган) ……………………………………………..………………103

Навчальна програма «Юні гідробіологи»

(авт. Д. О. Лимаренко) ……………………….….…………………………….108

Навчальна програма «Юний турист»

(авт. О. Д. Наровлянський) .…………………………………………………...111

Навчальна програма «Юні журналісти»

(авт. О. В. Литовченко) ……………………………………………………......114

ВСТУП
Поліпшення стану здоров'я підростаючого покоління, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності дітей, створення можливостей для розвитку творчих та інтелектуальних здібностей дітей забезпечує організоване оздоровлення та відпочинок. Зміна видів діяльності, авангард традиційних та інноваційних форм роботи в канікулярний період посідають особливе місце в системі соціально-виховних впливів, що спрямовані на розв’язання завдання організації змістовного дозвілля дітей та молоді, створення сприятливого соціального середовища для розвитку юних особистостей.

У період кардинальних й динамічних змін, які відбуваються у нашому суспільстві, все більшої актуальності набуває проблема оновлення концептуальних засад і технологій оздоровлення й відпочинку сучасних дітей. Нині ключова ідея організації і здійснення оздоровлення та відпочинку дітей полягає в єдності оздоровчого і виховного процесів, оздоровчого характеру і педагогічної спрямованості заходів.

Неабиякого значення нині набуває виховний компонент діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, що детермінує перспективне й поточне планування оздоровчо-виховного процесу. Щоб сьогодні стати помічником-наставником у формуванні особистості дитини, необхідно усвідомити цінності нового часу, зрозуміти нові виміри, які переорієнтовують професійну й суспільну увагу з об'єктивного на суб'єктивне. Відтак, усе більшої актуальності набуває дитиноцентризм – явище, виплекане соціокультурними змінами, що передбачає максимальне наближення до сутності й конкретних здібностей, майбутньої життєвої траєкторії дитини як об'єкта власної активності.

Без сумніву, в кожному закладі функціонує особлива соціально-виховна система, що обумовлено його традиціями чи географічним розташуванням. Однак провідним завданням ефективних оздоровчо-виховних програм має стати самоствердження підростаючої особистості в ситуації вибору. Відповідно головними орієнтирами будуть: індивідуальність дитини, максимальне врахування її потреб у творчості.

На жаль у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку переважно проводяться розважальні заходи. Проте, з позиції педагогічної доцільності, для гармонійного розвитку дитини важливо спрямувати її яскраві емоції у русло прагнення до творчої активності та самовдосконалення.

Перебування дитини у середовищі закладу оздоровлення та відпочинку стає для неї певним випробуванням на зрілість. У новому оточенні дитина прагне проявити всі здібності, сили, вміння, кращі риси характеру. Окрім цього, дитина оцінює свою позицію у малій групі, вчиться організовувати цікаве й змістовне дозвілля серед ровесників. З огляду на це, сьогодні заклад оздоровлення та відпочинку покликаний стати сприятливим соціально-виховним середовищем, в якому дитина здатна успішно засвоїти суспільно й особистісно цінну модель позитивної, творчої поведінки. Оздоровлення та відпочинок буде особливо значущим для дитини, коли вона матиме змогу обрати бажану для себе соціальну роль і у такий спосіб відчує вагу й цінність свого існування, випробує свої сили, здібності у новій ситуації життєдіяльності, навчиться швидко адаптуватися до нових умов, набуде новий статус і позитивний соціальний досвід.

Враховуючи зазначене, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку доцільно створити оптимальні умови для дитячої самодіяльності, зокрема гуртки за інтересами. Заняття в таких гуртках дають можливість розширити зону емоційного комфорту вихованців, збільшити спектр спілкування, міжособистісних стосунків дитини, в т. ч. різновікової взаємодії; створити ситуації, в яких дитина здатна досягти позитивного результату (так звані ситуації успіху).

Заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук Ж. В. Петрочко

Збірку програм підготував авторський колектив


Автор

Навчальна програма

Бровко Тетяна Сергіївна, Осадчук Ірина Володимирівна, керівники гуртка «Країна бісеру» ДП УДЦ «Молода гвардія».

Бісероплетіння

Драган Ольга Анатоліївна, методист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Лікарські рослини

Юні зоологи

Дунаєва Олена Миколаївна, керівник гуртка-методист центру дитячої творчості ДПУ «МДЦ «Артек».

Фітодизайн. Сухоцвіти

Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу змісту позашкільної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Зірниця

Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу змісту позашкільної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Ребрина Анатолій Арсенович, доцент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання Хмельницького національного університету.

Футбол

Волейбол

Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу змісту позашкільної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Ребрина Анатолій Арсенович, доцент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання Хмельницького національного університету.

Деревянко Вікторія Василівна, начальник відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Настільний теніс

Корнієнко Анна Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України.

Валяння вовни Петриківський розпис

Куртова Лариса Андріївна, Лебединська Оксана Володимирівна, керівники гуртка «Етнолялька» ДП УДЦ «Молода гвардія».

Етнолялька

Лимаренко Дмитро Олександрович, методист інформаційно-методичного відділу Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Юні гідробіологи

Липецький Олександр Петрович, науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України.

Мачуський Валерій Віталійович, завідувач лабораторії діяльності позашкільних закладів.

Конструювання повітряних зміїв

Авіамоделювання

Литовченко Олена Віталіївна, старший науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України.

Юні журналісти

Маринич Вікторія Леонідівна, науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України.

Спорт на відпочинку Здоровим будь!

Наровлянський Олександр Данилович, заступник директора Українського державного центру туризму та екскурсій учнівської молоді.

Юний турист

Пепельжи Галина Миколаївна, керівник гуртка «Сучасні танці» ДП УДЦ «Молода гвардія».

Сучасний танець

Руденко Іраїда Володимирівна, науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України.

Малювання пластиліном Ліплення

Сіманець Віра Василівна, Квашніна Наталя Іванівна, керівники гуртка «Орігамі» ДП УДЦ «Молода гвардія».

Орігамі

Тараканова Аліса Павлівна, методист в/к Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Народний танець

Тинкован Тетяна Вікторівна, Шталтовна Тетяна Миколаївна, керівники гуртка «Сувенірна майстерня квілінгу» ДП УДЦ «Молода гвардія».

Квілінг

Філіпенко Наталія Борисівна, Гусева Зоя Анатоліївна, керівники гуртка «Паперові витівки» ДП УДЦ «Молода гвардія».

Паперопластика


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Бісероплетіння»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Одним з популярних видів декоративно-ужиткового мистецтва є бісероплетіння, яке знайомить дітей з основами загальної композиції, особливостями структури візерунку, формами і кольорами образотворчих мотивів в орнаментах, поняттями ритму і симетрії, способами створення орнаментів.

Навчальна програма реалізується в гуртку декоративно-ужиткового спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей від 7 до 16 років.
Мета програми: створення умов для творчої самореалізації дитини засобами бісероплетіння.
Завдання програми:

ознайомити з основами декоративно-ужиткового мистецтва;

навчити різним технікам плетіння бісеру;

формувати образне, просторове мислення;

розвивати кмітливість, винахідливість і стійкий інтерес до справи;

сприяти вихованню працьовитості, уміння доводити роботу до кінця;

виховати любов до рідної країни, її природи і людей.
Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.
Кожне заняття містить в собі теоретичну частину і практичне виконання завдання. Теоретичні відомості – це пояснення нового матеріалу, інформація пізнавального характеру. Основну увагу на заняттях приділяється практичним роботам: самостійному складанню схем, оформленню виробів з бісеру.

Програма передбачає завдання для індивідуального і колективного виконання. Колективна робота здійснюється над великими виробами декоративного характеру, призначеними для прикраси житлового, навчального приміщення, участі у конкурсах та виставках.

Виховання і навчання в гуртку здійснюється «природним шляхом» у процесі творчої роботи. Діти отримують від керівника ту інформацію, ті приклади, які необхідні їм для здійснення власного задуму й власних, відповідних віку, уявлень про світ. Всі вироби, що виготовляються дітьми, функціональні: ними можна грати, їх можна використовувати в побуті, їх можна подарувати друзям і рідним.

Особлива увага приділяється створенню в дитячому колективі доброзичливої, творчої атмосфери, що сприяє виявленню індивідуальності кожного.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

УсьогоВступ

1

-

1Створення бісерного виробу

1

1

2Види технік плетіння

0,5

2,5

3Плоскі фігурки

0,5

1,5

2Об’ємні іграшки

0,5

1,5

2Біжутерія. Техніка низання прикрас

1

3

4Підготовка робіт для виставки

-

1

1Підсумок

1

-

1
Разом

5,5

10,5

16

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів...
Корнієнко А. В., Куртова Л. А., Лебединська О. В., Лимаренко Д. О., Липецький О. П., Литовченко О. В., Маринич В. Л., Мачуський В....

Програма «креатив студії» Програма гуртка «декоративний дизайн»
У даній збірці подані навчальні програми гуртків образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва Закарпатського обласного палацу...

Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям...
В., Верхман О. А., Вихренко Т. О., Дежкунова Л. О., Денисюк Д. В., Дзезинський О.І., Домашенко В. С., Драчинський А. Г., Іванов Ю....

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи

Програма «Фізична культура. 1-4 класи»
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи

Підручники укладено відповідно до вимог нового Державного стандарту...
Державного стандарту початкової загальної освіти та затвердженими наказом мон молодь спорту України від 12. 09. 2011 №1050 «Про навчальні...

Укра ї н а гусятинська районна державна адміністрація
Міністерства освіти І науки України від 20. 05. 2013 №1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру...

П. д рагоманова програми з позашкільної освіти Дослідницько-експериментальний...
Л. Л. Барановська, О. В. Биковська, д-р пед наук, О. І. Борзенко, д-р філ наук, професор, Л. В. Бутрин, Л. А. Кузьменко, Т. П. Левчук,...

Програми гуртків природничо-біологічного напрямку Рекомендовано Міністерством...
Програма гуртка юних валеологів (Чіп Л. В., Ломака Ю. М., Команєва О. О., Язловецький В. С.)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка