Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Нормативно-правова база - Методичний посібник Київ 2013 Керівник авторського колективу Г. А. Коломоєць О. С. Бондарчук,...

Методичний посібник Київ 2013 Керівник авторського колективу Г. А. Коломоєць О. С. Бондарчук, А. М. Грива, А. А. Ребрина, В. Я. Тимофєєв, М. Б. Бігус Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл»

Сторінка19/19
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Нормативно-правова база:
1. Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») затверджено Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.08.2012 № 687.

2. Указ Президента України від 20.01.95 № 1495 «Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва».

3. Указ Президента України від 07.08.99 № 96699 «Про День Українського козацтва».


УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відродження

історико-культурних та господарських традицій

Українського козацтва
Враховуючи історичну роль козацтва у становленні української державності, а також з метою відродження традицій та звичаїв Ук­раїнського козацтва постановляю:

1. Схвалити громадські ініціативи щодо державної підтримки дальшого розвитку і діяльності організацій Українського козацтва, які об'єднують громадян України, які відносять себе до козаків, спря­мовані на:

 • відродження історичних, патріотичних, господарських та куль­турних традицій Українського козацтва;

 • відновлення в установленому порядку історичних назв населених
  пунктів місцевостей, об'єктів соціально-культурного та іншого призначення, пов'язаних з історією Українського козацтва;

 • використання в установленому порядку атрибутики та символіки
  Українського козацтва;

 • створення відповідно до законодавства України козацьких се­лянських (фермерських) господарств і колективних сільськогос­подарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, садівницьких товариств, промислів тощо;

 • піклування про пам'ятки історії та культури Українського козацт­ва, здійснення у відповідних пам'ятних місцях природоохоронних заходів та сприяння науково-пошуковій роботі;

 • взаємодію з державними органами щодо патріотичного виховання
  молоді, організації фізкультурно-спортивної та культурно-про­світницької роботи.

2. Міністерствам та іншим центральним органам державної вико­навчої влади України, Уряду Автономної Республіки Крим, головам

обласних, Київської та Севастопольської міських Рад сприяти роз­витку Українського козацтва, в тому числі здійсненню його статутної діяльності.

Рекомендувати органам, уповноваженим управляти майном, що перебуває у державній власності, вирішувати питання щодо виді­лення приміщень організаціям Українського козацтва.

Міністерству культури України, Міністерству України у спра­вах молоді і спорту здійснювати заходи щодо проведення фести­валів козацької творчості, спортивних змагань, створення козацьких художніх самодіяльних колективів та фізкультурно-спортивних секцій.

Міністерству оборони України, Штабу Цивільної оборони України, Національній гвардії України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України розглянути у тримі­сячний строк питання щодо укомплектування окремих військових формувань призовниками з організацій Українського козацтва.

Кабінету Міністрів України розробити в місячний строк заходи
щодо наукового опрацювання матеріалів з історії Українського ко­зацтва, поетапного відродження його історичних, патріотичних, гос­подарських та культурних традицій.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 20 січня 1995 р.

№ 14/95УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про День Українського козацтва

Враховуючи історичне значення і заслуги Українського козацтва у ствердженні української державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення, постановляю:

Установити День Українського козацтва, який відзначати щоріч­но 14 жовтня — в день свята Покрови Пречистої Богородиці.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 7 серпня 1999 р.

№ 966/99


4. Указ Президента України від 25.10.02 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді».

5. Доручення Президента України від 06.05.2011 № 1-1/860 щодо активізації роботи по відродженню і розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва.

6. Вітання Президента України з нагоди Дня Українського козацтва від 14.10.2012.

7. Вітання Прем’єр міністра України з Днем Українського козацтва 2012.

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1494-Р від 8.12.2009
«Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини».

9. Наказ Міністерства освіти і науки України № 28 від 22.01.2010
«Про оголошення розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2009
№ 1494-р».

10. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства оборони України, Міністерства культури та туризму України, Міністерства освіти і науки від 27.10.2009 № 3754-981-538-49 «Про затвердження Концепції національно – патріотичного виховання молоді».

11. Наказ Міністерства оборони України № 14 від 11 січня 2012 року
«Про затвердження Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012 – 2017 роки та Перспективного плану реалізації Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012 – 2017 роки».

12. Перспективний план реалізації Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012 – 2017 роки.

13. Телеграма Міністерства оборони України про направлення представників від військових комісаріатів і частин до складу штабів гри «Сокіл» («Джура»).
Список рекомендованої літератури 
Правові та концептуальні засади патріотичного виховання

                                           

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Дошкільне виховання. – 2003. – № 2. –  С. 3-8.

Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді // Державний вісник України. – 2002. – №21.– С. 15-19.

Постанова Верховної Ради України від 22 травня 2003 року № 865-ІV: про заходи Кабінету Міністрів України щодо захисту національних інтересів держави у сфері національно свідомого патріотичного виховання молодого покоління та забезпечення умов його розвитку // Голос України. – 2003. – 6 червня. –  С. 7.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 року № 1697: Національна програма патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства // Директор школи. – 2003.– №29-32. – С. 16-18.

Розпорядження Президента України від 29 червня 2001 року №173: про заходи щодо дальшого вдосконалення системи патріотичного виховання молоді // Уряд. кур'єр. – 2001. – 5 липня – С. 10.

Указ Президента України від 21 лютого 2002 року № 157: про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді // Уряд. кур'єр. – 2002. – 6 березня . –  С. 15.

Указ Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948: про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді // Державний вісник України. – 2002. – №21.– С. 15.

Ясєв Г.Державна програма патріотичного виховання населення: Пропозиції Державного комітету України у справах ветеранів та проект Програми  // Світ дитячих бібліотек. – 2003. – №2.– С. 4-7.

 

Організаційні основи та зміст патріотичного виховання
Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді: Навч.-метод. посіб. – К.: Книга пам'яті України. – 464 с.

Бех І., Чорна К. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді // Світ виховання. – 2007. – №1 (20). –  С. 23-34.

Вдовенко Н. Національна культура як необхідна складова багатогалузевої системи патріотичного виховання студентів // Коледжанин. – 2004. – №4. – С. 18-21.

Виховання громадянина: Сутність громадянського виховання / П. Ігнатенко, В. Поплужний, Н. Косарєва, Л. Крицька // Шкільна бібліотека. – 2003. –  № 8. –  С. 3-19.

Вишняк М. Патріотичне виховання учнів за допомогою української мови та літератури // Рідна школа. – 2001. – № 9. –  С. 25-28.

Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави // Рідна школа. – 2001. –  № 2. –  С. 9-14.

Гнатюк В. Національне виховання як складова у побудові громадянського суспільства // Світ виховання. – 2004. – №1. – С. 33-36.

Дубина М. Руденко Ю. Патріотичне виховання молоді // Освіта України. – 2006. – №8. – С. 5.  

Івашковська В. Стратегія, методика та концептуальні засади військово-патріотичного виховання школярів // Рідна школа. – 2002. – № 11. –  С. 26-30.

Калінічев А. Знаймо і пам’ятаймо свою історію! Про патріотичне виховання в сучасній школі // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – №2. – С. 35-36.

Качур М. Патріотичне виховання молодших школярів у художньо-краєзнавчій діяльності // Педагогіка і психологія. – 2002. – №4. – С. 47-55. 

Коваль В. Уроки словесності в системі національно-патріотичного виховання: (На прикл. кіноповістей О. Довженка «Зачарована Десна», «Україна в огні») // Рідна школа. – 1999. –  № 6. –  С. 53-55.

Коркішко О. Становлення патріотичного виховання в 19–20 ст.: (Історичний аспект) // Рідна школа. –  2004. – № 2.– С. 60-62.

Марушій О. Шляхи активізації військово-патріотичного виховання в школі // Рідна школа. – 2001.– № 5.– С. 22-24.

Пащенко Д. Патріотичне і національне виховання – складові становлення громадянина // Шлях освіти. – 2002. –  № 1. – С. 9-14.

Петренко О., Дежнюк Г. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді // Позакласний час. – 2005. – №3-4. – С. 28-29.

Петронговський Р. Про формування патріотизму в старшокласників //  Шлях освіти. – 2002. – № 2. – С. 40-41.

Пономаренко Л. Виховання громадянськості у молодших школярів //  Початкова школа. –  2001. – № 3. – С. 17-20.

Поплужний В. Патріотичні почуття і їх формування у школярів // Вісник Академії педагогічних наук України. – 1993. – № 1. –  С. 143-150.

Рогальська Н. «Виростеш ти, сину …» // Дошкільне виховання. – 2003. – № 8. – С. 12-13.

Рогожа М., Горлач Т. Виховуємо патріотів // Директор школи. – 2004. – №17. – С. 3-7.

Руденко Ю. Ідеологія патріотизму і державотворення як основа духовності учнів // Рідна школа. – 1999. – № 10. – С. 8-10.

Сироватський С. Роль і значення православ'я у патріотичному і громадянському вихованні молоді в Україні: Духовні цінності //  Православний вісник. – 2004. –  № 1. – С. 55-64.

Сухомлинська О. Ідеї громадянськості й школа в Україні  // Шлях освіти. – 1999. – № 4. – С. 20-25.

Чорна К. Громадянське виховання – нагальна потреба України // Освіта України. – 2000. – 20 грудня. – С. 5.

Якубенко В. Від народознавства – до свідомого патріотизму // Дошкільне виховання. – 2002. – № 8. – С. 12-13.
Сценарії виховних справ
 Аксьоненко О. Державні символи України: Усний журнал // Історія України. – 2004. – № 4. – С. 15-17.

 Боровська О. Живи моя держава, Україно // Позакласний час. – 2008. – №1. – С. 19-20.

Гордєєва Л. «Україно, ти моя молитва ...»: Сцен. літ.-муз. композ. // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк.– 2003.– № 5.– С. 19-22.

Грушко Н. Нема ціни святині дорогій… // Позакласний час. – 2007. – №6. – С. 9-12.

Дерев'янко Т. «Лицарське товариство»: Посвячення у козачата // Шкільний світ. – 2002. – № 15. – С. 12.

Замуля Л. Наша берегиня // Позакласний час. – 2006. – №1-2. – С. 85-86.

Калениченко О. «Україно! Ти для мене диво»: Сцен. першого уроку, присвяч. 10-річчю незалежності України // Позакласний час. – 2001. – № 21. – С. 2-4.

Коршак Н. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину: Сцен. бесіди // Завуч. – 2002. – № 10. –  С. 4-10.

Красоткіна Н. Ми вільні діти вільної України: Свята в початковій школі // Початкова освіта. – 2001. –  № 30-32.– С. 9-13.

Красоткіна Н. Україно моя, Україно! Я для тебе на світі живу // Розкажіть онуку. – 2001. – № 27-28. – С. 2-3.

Крижанівська Г. Нічого в світі кращого нема – як захищати рідну Батьківщину: Сценарій до Дня захисника Вітчизни // Шкільний світ. – 2002. – № 29- 32. – С. 11-12.

Крижанівська Г. Посвята у громадяни України // День. – 2001. – 14 червня. – С. 5.

Кучерява З. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Батьківщину: Сценарій вечора присвячений Дню Збройних сил України // Шкільна бібліотека. – 2002. – № 9. – С. 58-62.

 Лемешенко Н. Славетні імена країни // Позакласний час. – 2006. – №1-2. – С. 102-105.

Мілінчук В. Вона на світі одна-єдина ненька-Україна: Виховна година: 5 кл. // Позакласний час. – 2003. – № 23. –  С. 1-2.

Неділько В.А. Українська державна символіка: Усний журнал // Позакласний час. – 2002. – № 5. – С. 33.

Нудна В. Моя вишнева Україна // Позакласний час. – 2006. – №1-2. – С. 93-95. 

Петренко Л. Знаєш ти, що таке Батьківщина?: Сцен. гри-змагання // Шкільний світ. – 2004.– № 16. – С. 11-12.

Пояркова Г. Національна символіка: Розробка гри-вікторини // Позакласний час. – 2001. – №1. – С. 20.

Прокопченко Л. Україно, соборна державо, Сонценосна колиска моя // Позакласний час. – 2006. – №1-2. – С. 99-101. 

«Рідну землю, де живемо, Україною зовемо»: На допомогу класному керівникові // Освіта. – 14–21 серпня. – С. 4-5.

Смаль Н. Святе, як хліб, моє рідне село // Позакласний час. – 2008. – №1. – С. 34-35.

Фещенко Т. Українська державність: історія, сучасність: Розробка першого уроку // Позакласний час. – 2001. – № 22. – С. 34-36.

Холодько П.С. Національна символіка України: Усний журнал // Все для вчителя. – 2003. – № 24. – С. 4-6.

Шошина Л. Подорож по храмах України // Позакласний час. – 2006. – №1-2. – С. 97-98.

Щербак Л. Ми – українці // Позакласний час. – 2007. – №6. – С. 13-17.

Посібники

Національна символіка: Бесіда-пам'ятка для учнів 5–9 кл. / Державна б-ка України для дітей; Склад. В. Красножон. – К., 1992. – 9 с.

Наш родовід: Бесіди про книги для учнів 7–9 кл. / Держ. б-ка України для дітей; Склад. Н. Гажаман. – К., 1992. – 12 с.

Пам'ятаємо минуле заради майбутнього: До 60-річчя визволення України від фашистських загарбників: Інформ. бібліогр. список л-ри для учнів 5–9 кл. / Національна б-ка України для дітей; Склад. Г. Прокопенко. – К., 2004. – 16 с.
Правові та концептуальні засади козацько-лицарського виховання
Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва. Указ Президента України від 4 січня 1995 року № 14/1995.

Про день Українського козацтва. Указ Президента України від 7 серпня 1999 року № 966/1999.

Про Раду Українського козацтва. Указ Президента України від 4 червня 2005 року № 916/2005.

Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва. Указ Президента України від 4 травня 2007 року № 378/2007.

Концепція Державної цільової національно-культурної програми розвитку Українського козацтва на 2009-2011 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 року № 1237-р.

Концепція національно-патріотичного виховання молоді. Наказ
4-х Міністерств: у справах сім’ї, молоді та спорту, оборони, культури і туризму, освіти і науки від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49.

Положення про дитячо-юнацьку військово-спортивну патріотичну гру «Сокіл» («Джура») Українського козацтва. Наказ Міністра освіти і науки України від 25.12.2003 року № 855 та наказ від 05.11.2009 року № 1011 «Про внесення змін до наказу МОН від 25.12.2003 року № 855».

Наказ Міністра освіти і науки України «Про проведення у 2009 році Всеукраїнського етапу дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура») Українського козацтва» від 23 березня 2009 року № 267.

Наказ Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді «Про проведення у 2009 році Всеукраїнського етапу дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва „Сокіл” („Джура”) від 14 квітня 2009 року № 39-А.
З історії козацької педагогіки:
Кононенко П. Українське козацтво: шляхи розвитку, традиції виховання молоді. Освіта, № 41, 21-28 серпня 2003.

Олійників О. Козацька читанка. Радянська школа. № 4, 1989.

Охрімович А. Січовий рух в Галичині. Відродження козацько-лицарських традицій виховання молоді. Освіта, № 44, 15-22 серпня 2001.

Орієнтовний зміст виховання школярів. Рекомендації щодо організації системи виховної роботи загальноосвітньої школи. За ред. І.С.Мар’єнко. Київ. Радянська школа. 1982.

Руденко Ю. Історія козацької педагогіки. Програма для педагогічних вузів, факультетів. Освіта, № 44, 15-22 серпня 2001.

Сушинський Б. Лицарі Приморського степу. Одеса. 2000.

Ткачук В. Феномен козацької республіки. Рідна школа, № 6, 1995.

Цьось А. Бойовитість духу, порив до життя. Система фізичного і психофізичного виховання запорізьких козаків. Рідна школа, № 1, 1995.
Козацька педагогіка в системі сучасної освіти:
Александрова В. Наша цілісна система виховання. Досвід виховання учнів на ідеях козацької педагогіки СШ № 93 м. Києва. Освіта, № 41, 21-28 серпня 2002.

Алексюк А. Реабілітоване слово „лицар”. Освіта, № 34, 30 серпня 1995.

Біленька Г. Методичні матеріали до програми „Сучасне козацько-лицарське виховання дітей і юнацтва України”. Освіта, № 40, 18-25 серпня 1999.

Бурлака Я. Лицарська духовність. Освіта, № 50/51, 6 грудня 1995.

Галактіонова О. З Україною – в серці. Досвід виховання на козацько-лицарських традиціях у СШ № 21 м.Кіровограда. Освіта, № 44, 15-22 серпня 2001.

Губко О. Осередок однодумців. Козацькі клуби м.Києва. Освіта, № 21, 21-28.08.2002.

Губко О. Пропагувати козацькі ідеали. Освіта, № 44, 15-22 серпня 2001.

Денисенко О. І б’ють джерела у козацькій державі. Дитячо-юнацька асоціація в м.Ізмаїлі, Одеської області. Освіта, № 16, 2-9 квітня 2003.

Залізко В. Молоді – лицарську духовність. Виховання молоді на традиціях Українського козацтва. Освіта, № 44, 15-22 серпня 2001.

Каюков В. Животворящий дух козацького виховання. Освіта, № 23/24, 18-25.04.2001.

Кононенко П. Звернення до державних політичних діячів, працівників науки, культури, освіти, всієї громадськості України. Освіта, № 44, 15-22 серпня 2001.

Кононенко П. Козацька педагогіка в системі сучасної освіти. Директор школи, № 34, вересень, 2000.

Марченко Р. Дітям – історичну пам’ять, лицарську духовність. Козацько-лицарські традиції виховання у СТТТ № 9 м.Києва. Освіта, № 40, 18-25 серпня 1999.

Невгодовський А. Сучасна українська козацька педагогіка та українознавство. Директор школи, № 35, вересень, 2000.

Основи національного виховання. Концептуальні положення. Інститут системних досліджень освіти. За заг. ред. В.Г.Кузя, Ю.Д.Руденка, З.О.Сергійчук. К., Ін форм. – видав. Центр „Київ”, 1993.

Підлубний П. Від „козацької родини” – до козацької України. Козацькі організації. Освіта, № 41, 21-28 серпня 2002.

Подберезький М. Утвердження козацьких ідей на Слобожанщині. Освіта, № 41, 21-28 серпня 2002.

Попович А. Національні види бойових мистецтв. Освіта, № 41, 21-28 серпня 2002.

Потапов С. Наукові основи лицарського гарту. Освіта, № 41, 21-28 серпня 2001.

Руденко Ю. Програма Всеукраїнської дитячо-юнацької і молодіжної організації „Молода Січ”. Освіта, № 7/8, 3-10 лютого 1999.

Руденко Ю. Програма Всеукраїнської дитячо-юнацької і молодіжної організації „Молода Січ”. Освіта, № № 19/20, 31 березня – 7 квітня 1999.

Руденко Ю. Виховання в учнів лицарської духовності. Рідна школа, № 7,1996.

Руденко Ю. Прагнуть навчатися в козацьких колегіумах. Заклик до створення козацького колегіуму. Освіта, № 41, 21-28 серпня 2002.

Руденко Ю. Сучасне козацько-лицарське виховання дітей і юнацтва України. Програми для педагогічних вузів, факультетів. Освіта, № 65/66, 24 вересня – 1 жовтня 1997.

Руденко Ю. Українська козацька педагогіка. Відродження, пошуки, перспективи. Рідна школа, №4,1994.

Скрипиць М. Ростимо патріотів України. Козацька Республіка СШ № 235 м.Києва. Освіта, № 40, 18-25 серпня 1999.

Статут дитячої, юнацької і молодіжної організації „Молода Січ”. Освіта, № 41/42, 25 серпня – 1 вересня 1999.

Тимофєєв В. Школа козацько-лицарського виховання – берегиня духу села. Наша школа, № 5-6, 2000.

Тимофєєв В. Річ про Адамівську Січ. Білгород-Дністровський. У 3-х тт. 2001-2003.

Тимофєєв В. Організація учнівського самоврядування в школі козацько-лицарського виховання. Наша школа, № 2, 2002.

Тимофєєв В. Адамівський курінь „Молодої Січі”. Школа козацько-лицарського виховання. Освіта, № 52, 6-13 листопада 2002.

Тимофєєв В. Адамівська громада. Білгород-Дністровський. У 2-х тт. 2003.

Тимофєєв В. Адамівська Січ – школа козацько-лицарського виховання. Білгород-Дністровський. 2004.

Тимофєєв В. Козацька педагогіка – сучасна освіта. Білгород-Дністровський. 2005.

Тимофєєв В. Річ про Буджацьку Січ. Білгород-Дністровський. 2006.

Тимофєєв В. Козацьке тілодуховиховання. Білгород-Дністровський. 2006.

Тимофєєв В. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров’я. Білгород-Дністровський. У 7-ми тт. 2006-2009.

Тимофєєв В. Козацько-лицарське виховання. Білгород-Дністровський. 2007.

Тимофєєв В. Школа козацько-лицарського виховання. Білгород-Дністровський. 2007.

Тимофєєв В. Козацький громадський рух. Білгород-Дністровський. 2007.

Тимофєєва С. Сучасне українське козацтво на півдні України. Білгород-Дністровський. 2005.

Тимофєєва С. Сучасне козацтво Білгород-Дністровщини. Білгород-Дністровський. 2006.

Тимофєєв В. Козацтво. Білгород-Дністровський. У 3-х ч. 1995, 1998, 2000.

Тимофєєв В. Адамівський курінь. Білгород-Дністровський. 2008.

Тимофєєв В. Задністрова Січ. Білгород-Дністровський. У 3-х ч. 2008-2010.

Тимофєєв В. Козацький вишкіл. Білгород-Дністровський. 2009.

Тимофєєв В. Теорія та практика козацького вишколу. Білгород-Дністровський. 2009.

Тимофєєв В. Дитячий та юнацький козацький рух. Білгород-Дністровський. 2009.

Тимофєєв В. Козацький гарт. Білгород-Дністровський. 2011.

Тимофєєв В. Буджацьке козацтво. Білгород-Дністровський. 2012.

Тимофєєва С., Тимофєєв В. Архіви козаччини Задністров’я. Білгород-Дністровський. У 20 кн. 2003-2010.

Тимофєєв В., Ушанова С. Довідник козака Буджаку. Білгород-Дністровський. 3 вид. 2009, 2010, 2011.

Тимофєєв В., Ушанова С. Довідник козака. 2012.

Ушанова С. Сучасне козацтво Задністров’я. 2010.

Ушанова С., Тимофєєв В. Архіви козаччини Буджаку. У 5 кн. 2011-2012.

Ушанова С., Тимофєєв В. Архіви козаччини Одещини. У 7 кн. 2010-2012.

Усатенко Т. Лицар – козак – монах – джентльмен. Освіта, № 44, 15-22 серпня 2001.1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Схожі:

Методичний посібник 11. 12. 2013
Педагогічна майстерня як один із шляхів вдосконалення професійної освіти. Методичний посібник. Алчевськ: впу-40, 2013. – 18с

Рекомендації з організації та проведення виду змагань «Впоряд» Всеукраїнської...
Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України (протокол №2 від 24 грудня 2008 року); упорядник – генерал-хорунжий...

Умови проходження окремих етапів гри Всеукраїнської дитячо-юнацької...
Атрибутика рою: назва, відзначка, ройовий клич-девіз, ройове гасло-позивний, прапорець встановленої форми із своїми барвами, типова...

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Ю.І. Ковбасенко (керівник авторського колективу); Г. М. Гребницький, Т. Б. Недайнова, К. Н. Баліна, Г. В. Бітківська, І. А. Тригуб,...

Навчально-методичний посібник Схвалено науково-методичною радою
Бондарук І. П. Формування критичного мислення учнів у процесі навчання історії: навчально-методичний посібник / І. П. Бондарук. –...

Навчальна програма фізична культура профільний рівень
В., Іванова Л., Смоліус Г., Сілкова В., Благій О., Дерев’янко В., Лакіза О. М., Коломоєць Г. А., Ребрина А. А., Перепилиця С. В

Ковбасенко Ю.І. Світова література. Підручник для 11 класу загальноосвітніх...
Технологічний, спортивний напрями. Рівень стандарту/ Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г. М. Гребницький,...

Методичний посібник гра «джура»
Департамент освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів...
Корнієнко А. В., Куртова Л. А., Лебединська О. В., Лимаренко Д. О., Липецький О. П., Литовченко О. В., Маринич В. Л., Мачуський В....

Навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів...
Корнієнко А. В., Куртова Л. А., Лебединська О. В., Лимаренко Д. О., Липецький О. П., Литовченко О. В., Маринич В. Л., Мачуський В....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка