Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Розкла длабораторно-екзаменаційної сесії 12 семестру 2015-2016 навчального року для студентів 6 курсу заочної форми навчання окр «магістр» нні ект

Розкла длабораторно-екзаменаційної сесії 12 семестру 2015-2016 навчального року для студентів 6 курсу заочної форми навчання окр «магістр» нні ект

Директор ННІ ЕКТ

____________О.М. Мороз

«____»_______2016 року
Р О З К Л А Д

лабораторно-екзаменаційної сесії 12 семестру 2015-2016 навчального року

для студентів 6 курсу заочної форми навчання ОКР «магістр» ННІ ЕКТ

за спеціальностями:

8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» (Ем)

8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами» (Ам)

з 23 травня по 09 червня 2016 року


Дата

Години

601-Ем

602-Ем

після спеціаліста

603-Ам

спеціалізація 01

спеціалізація 03

спеціалізація 04

23.05.2016

12.35-15.55

Електроустановки і системи електропостачання (кафедра ЕЕМ)

Пазій ВГ 311Е

Понеділок

16.05-19.25

Патентознавство та інтелектуальна власність (кафедра АКІТ)

Загуменна КВ 406Е

24.05.2016
12.35-15.55 Електротехнології у с.г.

12.35-15.55 Релейний захист (кафедра

12.35-15.55 Електротехнології у с.г.

12.35-15.55 Електротехнології у с.г.

12.35-14.10 Методологія наукових

Вівторок
кафедра ІЕТП) Кунденко МП 203Е

ЕЕМ) Коробка ВО 312Е

кафедра ІЕТП) Кунденко МП 203Е

кафедра ІЕТП) Кунденко МП 203Е

досліджень (кафедра АКІТ)(установча16.05-17.40 Методологія наукових

16.05-17.40 Методологія наукових

16.05-17.40 Методологія наукових

16.05-17.40 Методологія наукових

лекція на 13 семестр) Кошман СО 406Едосліджень (кафедра АЕМС)(установча

досліджень (кафедра ЕЕМ)(установча

досліджень (кафедра ІЕТП)(установча

досліджень (кафедра АЕМС)(установча

14.20-15.55 ІТ технології в енергетицілекція на 13 семестр) Хандола ОЮ

лекція на 13 семестр) Лисиченко РМ

лекція на 13 семестр) Кунденко МП

лекція на 13 семестр) Хандола ОЮ

та промисловому виробництві (кафедра209Е

311Е

203Е

209Е

АКІТ) (установча лекція на 13 семестр)Святобатько АВ 406Е

25.05.2016
12.35-15.55 Електроустановки і систе

12.35-15.55 Електроустановки і систе

12.35-15.55 Електроустановки і систе

12.35-15.55 Електроустановки і систе

12.35-15.55 Електроустановки і систе

Середа
ми електропостачання 311Е

ми електропостачання 311Е

ми електропостачання 311Е

ми електропостачання 311Е

ми електропостачання 311Е

26.05.2016
12.35-15.55 Електропривод с. г .машин

12.35-15.55 Інформаційні системи та

12.35-15.55 Електропривод с. г .машин

12.35-15.55 Електропривод с. г .машин

12.35-15.55 Інформаційні системи та

Четвер
(кафедра АЕМС) Хандола ЮМ 211Е

інформаційні технології в енергетиці

(кафедра АЕМС) Хандола ЮМ 211Е

(кафедра АЕМС) Хандола ЮМ 211Е

інформаційні технології в енергетиці


(кафедра ЕЕМ) Черемісін ММ 312Е(кафедра ЕЕМ) Черемісін ММ 312Е


27.05.2016
12.35-15.55 Електропривод с. г .машин

12.35-15.55 Релейний захист 312Е

12.35-15.55 Електропривод с. г .машин

8.45-12.05 Економічні розрахунки в

16.05-17.40 Нейронні системи та мере-

П’ятниця
211Е

16.05-17.40 Світові тенденції будови

211Е

енергетиці 312Е

жі (кафедра АКІТ) (установча лекція на16.05-17.40 Математичне моделювання

електромереж (кафедра ЕЕМ) (установ
12.35-15.55 Електропривод с. г .машин

13 семестр) Святобатько АВ 406Ев ел. приводах АПК (кафедра АЕМС)

ча лекція на 13 семестр) Савченко ОА
211Е


(установча лекція на 13 семестр)

311Е
Середін МЮ 211Е

28.05.2016Субота29.05.2016Неділя30.05.2016
12.35-15.55 Електротехнології у с.г.

12.35-15.55 Інформаційні системи та

12.35-15.55 Електротехнології у с.г.

12.35-15.55 Електротехнології у с.г.

12.35-14.10 Теорія цифрових автоматів

Понеділок
203Е

інформаційні технології в енергетиці

203Е

203Е

(кафедра АКІТ) (установча лекція на


312Е
16.05-17.40 Електромагнітна сумістність

13 семестр) Малиновський МЛ 406Е
16.05-17.40

Електромагнітна сумісність в електромережах (кафедра ТТЕ) (установча лекція на 13 семестр) Черенков ОД 316Е

в електромережах (кафедра ТТЕ)

14.20-15.55 Основи нечіткого логічного
17.50-19.25

Теорія електромагнітного поля (кафедра ТТЕ) (установча лекція на 13 семестр) Черенков ОД 316Е

Черенков ОД 316Е

керування (кафедра АКІТ) (установча


17.50-19.25 Теорія електромагнітного

лекція на 13 семестр) Тимчук СО 406Е


поля (кафедра ТТЕ) Черенков ОД 316Е
31.05.2016

12.35-14.10

Економічні розрахунки в енергетиці (кафедра ЕЕМ) (установча лекція на 13 семестр) Савченко ОА 312Е

12.35-14.10 Економічні розрахунки

16.05-17.40 Філософія науки і техніки

Вівторок

14.20-15.55

Якість електроенергії (кафедра ЕЕМ) (установча лекція на 13 семестр) Трунова ІМ 311Е

в енергетиці (кафедра ЕЕМ)

(кафедра ЮНЕСКО) (установча лекція
16.05-17.40

Філософія науки і техніки (кафедра ЮНЕСКО) (установча лекція на 13 семестр) Фірсова ЛВ 403Е

Савченко ОА 311Е

на 13 семестр) Фірсова ЛВ 403Е


14.20-15.55 Якість електроенергії

(кафедра ЕЕМ) Трунова ІМ 311Е

16.05-17.40 Філософія науки і техніки

(кафедра ЮНЕСКО) Фірсова ЛВ 403Е
01.06.2016
ІСПИТ з 12.35

ІСПИТ з 12.35

ІСПИТ з 12.35

ІСПИТ з 12.35

ІСПИТ з 12.35

Середа
Електроустановки і системи

Електроустановки і системи

Електроустановки і системи

Електроустановки і системи

Електроустановки і системиелектропостачання Пазій ВГ 311Е

електропостачання Пазій ВГ 311Е

електропостачання Пазій ВГ 311Е

електропостачання Пазій ВГ 311Е

електропостачання Савченко ОА 312Е

02.06.2016
12.35-15.55 Ел. технології у с.г.203Е

12.35-15.55 Релейний захист 312Е

12.35-15.55 Ел. технології у с.г.203Е

8.45-12.05 Електромагнітна сумістність

12.35-15.55 Комп’ютерні засоби систем

Четвер
16.05-19.25 Ел.привод с г. машин 211Е
16.05-19.25 Ел.привод с г. машин 211Е

в електромережах 316Е

точного землеробства (кафедра АКІТ)
12.35-14.10 Теорія електромагнітного

Старовєров РМ 407Е
поля 316Е14.20-17.40 Якість електроенергії 311Е
03.06.2016
ІСПИТ з 12.35

ІСПИТ з 12.35

ІСПИТ з 12.35

ІСПИТ з 12.35

12.35-15.55 Проектування цифрових

П’ятниця
Електротехнології у с.г.

Релейний захист

Електротехнології у с.г.

Електротехнології у с.г.

пристроїв на ПЛІС (кафедра АКІТ)Кунденко МП 203Е

Коробка ВО 312Е

Кунденко МП 203Е

Кунденко МП 203Е

Малиновський МЛ 407Е

04.06.2016Субота05.06.2016Неділя


06.06.2016
12.35-15.55 Ел.привод с г. машин 211Е

12.35-15.55 Інформаційні системи та

12.35-15.55 Ел.привод с г. машин 211Е

12.35-15.55 Ел.привод с г. машин 211Е

12.35-15.55 Інформаційні системи та

Понеділокінформаційні технології в енергетиці

16.05-17.40 Ел. ощадні технології освіт-

16.05-19.25 Методологія наукових

інформаційні технології в енергетиці


312Е

лення (кафедра ІЕТП) (установча лек-

досліджень 209Е

312Е

ція на 13 семестр) Ковальчук ІМ 203Е07.06.2016
ІСПИТ з 12.35

ІСПИТ з 12.35

ІСПИТ з 12.35

ІСПИТ з 12.35

12.35-15.55 Проектування цифрових

Вівторок
Електропривод с.г.машин

Інформаційні системи та

Електропривод с.г.машин

Електропривод с.г.машин

пристроїв на ПЛІС 407ЕХандола ЮМ 211Е

інформаційні технології в енергетиці

Хандола ЮМ 211Е

Хандола ЮМ 211Е

Черемісін ММ 312Е


08.06.2016
12.35-14.10 Ел.привод зі змінним наван

12.35-14.10 Проектування систем

12.35-14.10 Інформаційні електромаг-

ІСПИТ з 8.45

12.35-15.55 Комп’ютерні засоби систем

Середа
таженням (кафедра АЕМС) (установча

ел. постачання (кафедра ЕЕМ)

нітні біотехнології (кафедра ТТЕ)

Методологія наукових досліджень

точного землеробства (кафедра АКІТ)лекція на 13 семестр) Хандола ЮМ

(установча лекція на 13 семестр)

(установча лекція на 13 семестр)

Хандола ОЮ 211Е

407Е211Е

Савченко ОА 312Е

Черенков ОД 316Е09.06.2016
12.35-15.55 Патентознавство

12.35-15.55 Патентознавство

12.35-15.55 Патентознавство

12.35-15.55 Патентознавство

12.35-15.55 Патентознавство

Четвер
та інтелектуальна власність 406Е

та інтелектуальна власність 406Е

та інтелектуальна власність 406Е

та інтелектуальна власність 406Е

та інтелектуальна власність 406Е
16.05-19.25 Економічні розрахункив енергетиці 311Е
ЗАЛІКИ

601-Ем (спеціалізація 01)

601-Ем (спеціалізація 03)

601-Ем (спеціалізація 04)

602-Ем (після спеціаліста)

603-Ам

1.Патентознавство та інтелек.власність

1.Патентознавство та інтелек.власність

1.Патентознавство та інтелек.власність

1.Патентознавство та інтелек.власність

2.Філософія науки і техніки

1.Патентознавство та інтелек.власність


3.Теорія ел.магнітного поля

2.Інформаційні системи та інф.технол.


4.Економічні розрахунки в енергетиці

3. Проектування цифрових пристроїв


5.Якість електроенергії

на ПЛІС


6.Електромагнітна сумісність в

4. Комп’ютерні засоби систем точного


електромережах

землеробстваКафедра ЕЕМ кафедра «Електропостачання та енергетичного менеджменту» знаходиться за адресою вул. Енгельса,19

Кафедра АЕМС кафедра «Автоматизованих електромеханічних систем» знаходиться за адресою вул. Енгельса,19

Кафедра ІЕТП кафедра «Інтегрованих електротехнологій і процесів» знаходиться за адресою вул. Енгельса,19

Кафедра АКІТ кафедра «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» знаходиться за адресою вул. Енгельса,19

Кафедра ТТЕ кафедра «Технотроніки та теоретичниї електротехніки» знаходиться за адресою вул. Енгельса,19

Кафедра ЮНЕСКО кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування та соціально-гуманітарних дисциплін» знаходиться за адресою вул. Артема,44

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 8 семестру 2015-2016 навчального...
Приск курсу нні ект заочної форми навчання окр «Бакалавр» з напрямів підготовки

Розкла длабораторно-екзаменаційної сесії 5 семестру 2015-2016 навчального...
Приск курсу заочної форми навчання нні ект окр «Бакалавр» з напрямів підготовки

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 1 семестру 2016-2017 навчального...
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Е); «Енергетичний менеджмент»(ЕМ)

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 7 семестру 2015-2016 навчального...
Теоретичні основи автоматики (для Е; ет) + Теорія автоматичного керування (для А) (кафедра акіт)

Розкла длабораторно-екзаменаційної сесії 5 семестру 2016-2017 навчального...
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Е); «Енергетичний менеджмент» (ЕМ)

Розкла длабораторно-екзаменаційної сесії 11 семестру 2015-2016 навчального...

Розкла длабораторно-екзаменаційної сесії 13 семестру 2015-2017 навчального...

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 4 семестру 2014-2015 навчального...
Теплотехніка (установча лекція на 5 семестр) (кафедра Тр.І автом) Поляшенко со 116Мпр

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 8 семестру 2016-2017 навчального...
Ел станції та підстанції (установча лекція на 9 семестр) (кафедра еем) Савченко оа 309Р

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 7 семестру 2016-2017 навчального...
Теоретичні основи автоматики (для Е; ет) + Теорія автоматичного керування (для А) (кафедра акіт)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка